július 2015
MELCHIZEDEK REND

Bár utazhatsz más dimenziókba a Merkabáddal, de ha a tudatosságod nem eléggé fejlett ahhoz, hogy kezeld a magasabb rezgésszinteket, nem tudsz ott maradni. Bizonyos lényeknek azonban sikerült átutazni az összes dimenziószinten úgy, hogy közben tudatosak maradnak.
A tanulás folyamata, hogy hogyan maradjunk stabilak és tudatosak mind a 144 dimenzió szintjén (12 dimenzió és ezek 12 felharmonikusa) megtanít arra, hogyan keljünk át a nagy határsávon és lépjünk a következő oktávra. Az egyén ekkor kilép a másik oldalon, és meglátja a teljes képet, felismerve azt, hogy a teremtés egésze újra és újra ismétli önmagát.
Ennél a pontnál elhatározhatják magukat, hogy a teremtésen túlra távoznak, és visszatérnek az eredethez, vagy pedig itt maradnak. Ha maradnak, Melchizedek-nek hívjuk őket. Az élet ebben az esetben interdimenzionális problémák megoldását bízza rájuk.
Jelenleg kb. 10 millió Melchizedek van a galaxisban, ebből 5 a Föld bolygón.

DRUNVALO

Ki is akkor Drunvalo Melchizedek? Hadd kezdjem azzal, hogy Drunvalo szép nagyapjáról meséljek Machiavinda Mechizedekről. Machiavinda az a személy volt, akit a Galaktikus Központban jelöltek ki arra, hogy velünk legyen. A teremtésünk pillanatától fogva itt van velünk.

A Nagy Fehér Testvériség és amit ti valószínűleg a Nagy Sötét Testvériségnek hívtok, a tudatosság két csoportosulása, amelyek minden elképzelhető módon szemben állnak egymással. Machiavinda a Nagy Fehér Testvériségtől érkezett. A Nagy Fehér Testvériség minden tőle telhetőt megtesz, amely elősegíti a fejlődésünket, míg a Nagy Sötét Testvériség mindent megtesz azért, hogy félelmet keltsen és késleltesse a fejlődésünket.

Ennek a két testvériségnek az erői kiegyensúlyozzák egymást, így a fejlődésünk éppen a legalkalmasabb időben megy végbe, se nem túl korán, se nem túl későn. Magasabb szintről nézve - a negyedik vagy magasabb dimenziókból - ez az egységtudatosság. A két testvériség csak különböző aspektusai a harmóniában működő Egynek/Egyetlennek. Ez csak azért van így, mert itt vagyunk lent a poláris tudatosság kellős közepén, amit mi jó és gonoszként élünk meg. A gonosz meglepően kegyetlen és undorító dolgokra képes, azonban a poláris tudatosság szintjén ezek pusztán csak leckék.

Meglepő események következményeként, amelyek 1972-ben történtek (később egy egész fejezetet szánok erre a részre) a Sötét Testvériségnek - akik mellesleg tudták mi fog történni - 4 új tagot sikerült maguk mellé állítani az Orion csillagrendszerből, míg a Nagy Fehér Testvériség erre válaszképpen 4 főt küldött maguk közül. Drunvalo egyike volt e négy főnek. Azért válaszották ki, mert a Melchizedek Rendben, a tizenharmadik dimenzió birodalmában nagy tapasztalatokkal rendelkezett. Szinte a kezdetektől fogva ott volt, körülbelül 10 milliárd földi éven keresztül. Alig rendelkezett a polaritás tudatosságával, ezért küldték ide, az ártatlansága miatt.

Drunvalo olyan formában érkezett meg, amit „lélekcserés belépésnek" nevezünk. Egy másik ember tartózkodott a testében addig, amíg Drunvaló készen nem állt arra, hogy használja azt. Ez a személy bizonyos tanfolyamokon vett részt és iskolákat végzett el azért, hogy Drunvalo később hasznosítani tudja a tanultakat. Mindez megegyezés alapján történt. Az univerzum legmagasabb szintű törvényei szerint, illegális cselekedet bármely más módon átvenni egy testet. Az a személy, aki elhagyta a testét, hogy Drunvalo elfoglalhassa azt, egy nagyon különleges ajándékban részesült. Drunvalo nem mondta, hogy mi volt az, csak magáról a tényről tett említést.

Drunvalo szinte minden pillanatra emlékszik a dimenziókon keresztül történő idejöveteléből megérkezéséig, a tizenharmadiktól egészen le a harmadik dimenzióig. Bár szándékosan fátyollal takarta el a tizenharmadik dimenzióra való visszaemlékezés képességét. Szerinte túlságosan fájdalmas lenne most emlékezni a tizenharmadik dimenzióbeli életre. Nincs mód arra, hogy a harmadik dimenzióban létezve teljes mértékben emlékezz arra, hogy milyen az élet a tizenharmadik dimenzióban. Emlékszik a tizenharmadik dimenzióbeli létezésére, és arra, hogy az apja arra kérte, jöjjön ide, valamint szintén visszaidézi azt, hogy kapott egy mozgás-mintát, a Nagy Ürességbe való bejutáshoz, amin keresztül kellett mennie, hogy ideérkezzen.

Hosszú ideig utazott ezzel a mintával a Nagy Ürességen keresztül. Nem tudja milyen hosszú ez földi idővel mérve, de sokáig tartott, talán több millió éven keresztül. Addig folytatta az utazást, amíg a fény újra megjelent, és abban az időben és térben találkozott Machiavindaval. Ekkor áthaladt egy ködnek a középpontján, ami az Orion öv középső csillaga. Ez az elsődleges csillagkapu más dimenzószintekhez. Tizenhárom különböző csillagkapu létezik a galaxisunkban, de az Orion öv középső csillaga kiemelt jelentőségű. Ennél a csillagkapunál a nagy fényesség és a nagy sötétség egymás közvetlen közelében működik. A Szürkék legtöbbje a galaxisnak pontosan erről a részéről származik.

Drunvalo az Orion övön keresztülhaladva, a Plejádok felé vette útját. Az úti célja egy különleges, negyedik dimenzióban létező, zöld légkörrel rendelkező bolygó volt. Nem volt fizikai formája ezen a bolygón, azonban teljesen tudatos volt, másképpen leírva, egy fénygömb formájában létezett. Egy gyermek testében született meg és megtartotta azt 15 földi éven keresztül. Hamar megtudta, hogy a Plejádokon galaktikus egyetem működik. A lakói a negyedik dimenzió magasabb felhangjain tartózkodnak, és minden tudásukhoz az öröm és jókedv érzésén keresztül jutnak el. Minden tanítási folyamatuk felhasználja a játék módszerét.

Amikor Drunvalo megtanulta a Plejádokon mindazt, amit tudnia kellett, elrepült a Szírius B-től kifelé számolva, a harmadik bolygóra. Ezt a világot szinte teljesen óceánok borítják. A szíriusziak, a Plejádiakhoz hasonlóan a negyedik dimenzióban léteznek, de annak egy alacsonyabb felhangján. Még nincsenek ugyanolyan szintű megtapasztalásaik az örömmel és élvezettel kapcsolatban, mint a Plejádiaknak, de jó úton vannak. Ezen a víz borította bolygón Drunvalónak nem volt teste, maga volt a tudatosság. Itt úgy létezett, hogy összekapcsolódott egy hatalmas lénnyel, egy nőnemű kardszárnyú delfinnel. Körülbelül egy éven át úszkált együtt ezzel a delfinnel, és amíg vele volt, az elmesélte neki a Föld történetét. A lény rendelkezett a Föld bolygóval kapcsolatos teljes emlékezésmintával.

Ez az örömteli közjáték akkor ért véget, amikor három, 4-5 méter magas Plejádi eljött hozzá azzal, hogy elérkezett az idő az indulásra. Elvitték Drunvalót a bolygó szárazföldjére és egy kész szíriuszi felnőtt férfi testet adtak neki. (A galaxisban az emberek a legtöbb helyen nem pazarolják a testeket, mint ahogy mi tesszük - jegyzi meg Drunvalo). E test sejtjei rendelkeztek azzal az emlékezettel, hogy képes legyen vezetni a kapott szíriuszi űrhajót.

Drunvalo egy 350 fős személyzettel hajóra szállt és egy előre programozott minta alapján a Föld felé vette az útját. Ez azt jelentette, hogy a Szíriusz B-ről indulva át kellett repülni a Szíriusz A közepén. Sikeresen keresztüljuthatunk a Nap vibrációjára való ráhangolódással, így az a „forróság" többé nem a forróságot jelenti. Kilencven másodperc múlva kijutunk a Föld Napján keresztül. Ez a Szíriusszal való bensőséges kapcsolat miatt van így. Ezt a manővert alkalmazva Drunvalo és személyzete elérte a Vénusz körpályáját, a Hathorok világát, a legfejlettebb lényekét ebben a naprendszerben.

A Vénusz dimenzionális valóságban átélt néhány kaland után (az utazókat kénsavas felhőszakadás fogadta) átjöttek a Földre, ahová eggyel magasabb felhangon léptek be, mint a mi saját dimenzionális szintünk, így nem láthattuk őket. Drunvalo elhagyta szíriuszi testét és fénygömbbé változott. Ez még mindig olyan volt számára, mint egy tudatváltás, egyszóval könnyű, megelőzve a durva, poláris tudatosságba való bevezetést. A Föld negyedik dimenzió szintjére lépett, ahonnan az élet jelei után kutatva, további dimenziószinteken mászott felfelé. Végül megtalálta a felemelkedett mestereket, akik a hatodik dimenzió tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik felhangjain tartózkodtak. Csatlakozott hozzájuk és 1819-1850 között náluk tanult.

1850-ben Drunvalo nőként született meg Új-Mexikóban, a taos törzsben. 40 évig tartotta meg ezt a női testet és 1890-ban tudatosan hagyta el azt, visszatartva a lélegzetét. Visszatért a hatodik dimenzió szintre és 1972-ig maradt ott.

Drunvalo 1972. április 10-én lépett be jelenlegi testébe. Mindez egyetlen lélegzetvétel alatt történt meg. A távozó lélek kilélegzett, és Drunvalo belélegzett. Ez történt, tiszta és törvényes folyamat. A két lélek ezt megelőzően, hét-kilenc éven át egyezkedett, majd kérelmezték és engedélyt kaptak minden szinten arra, hogy ezt megtegyék.

Drunvalo nem azért mesél történeteket magáról, hogy ezzel bizonyítsa mennyire különleges. Ellenkezőleg, ez arra szolgál, hogy emlékeztessen arra, hogy te mennyire különleges vagy. Például gondolkodj el annak a lehetőségén, hogy te is egy magasabb dimenzióbeli mester vagy itt, különleges küldetéssel. Azon is jó ha elgondolkodsz, hogy a munka tökéletes elvégzéséhez annyira emberivé kellett válnod, amennyire csak lehetett; tehát „elaludni", és mindent elfelejteni, hogy aztán a megfelelő időben emlékeztessenek az igaz természetedre. Az első részt tökeletesen végrehajtottad. Itt az idő, hogy belekezdj a második fejezetbe.

A különbség az, hogy Drunvalo emlékszik. Ő a katalizátor szerepét tölti itt be, hogy ébresszen minket, amikor szükséges.

THOTH

Thoth egy különleges alakja a történelemnek, aki 52 000 évvel ezelőtt esett át a felemelkedés folyamatán. 16 000 évig volt Atlantis királya, ahol a Chiquetet Arlich Vomalites nevet viselte. 1991. május 4-ig a Földön maradt ugyanabban a testben. Hamarabb távozhatott volna - mint sok felemelkedett egyéb mester -, de azon kis csoportok közé tartozott, akik úgy határoztak, hogy maradnak. Minden kétséget kizárva tudta, hogy a dolgok egymással összeköttetésben vannak és hogy Egyetlen lélek létezik, amely mindenben áramlik. Thoth jobbnak látta, ha tanítóként itt maradt.

2000 évre eltávozott, hogy különböző bolygókra látogasson el. Megérkezve az adott bolygóra, ott töltött százegynéhány évet, tanulmányozva az ott élőket és szokásaikat. Aztán továbbment egy következő bolygóra, míg végül visszatért ide. Megesküdött arra, hogy addig itt marad a Földön, amíg el nem érjük a tudatosságnak egy bizonyos szintjét. Elértük ezt a szintet, így Thoth 1991. május 4-én elhagyta ezt a bolygót.

Nyilvánvalóan ami a Öböl Háború előtt, alatt és után történt, valaminek a tetőpontja volt. 16 000 év óta először a bolygón a fény erősebb most, mint a sötétség. Bár még nem látjuk, az erőegyensúly megváltozott, és a szabályok önmagukat visszafordították. Most, amikor a negativitás ellenáll a fénynek - ami a sötétség igazi természete - ahelyett, hogy képes lenne felülkerekedni a fényen, több erőt ad neki, és mi egyre erősebbek leszünk. Szóval tartsunk ki!

Thoth legismertebb cselekedete az volt, hogy megismertette a bolygót az írás tudományával. „Irnoknak" hívták Egyiptomban, mert ő volt az, aki teljes terjedelmében megírta ősi történelmünket. Ezért küldték Drunvalot hozzá. A legtöbb információ, amit Drunvalo tud rólunk és a történelmünkről, Thoth-tól származik. Thoth mindig rámutatott arra, hogy nem 100 százalékos pontosságúak az ismeretei, de beszámolói valószínűleg nagyon közel állnak a valóságban történtekhez.

Drunvaló először 1972-ben találkozott Thoth-tal. Alkímiát tanult - hogyan változtatható higany vagy ólom arannyá -, nem pénzcsinálás céljából, hanem hogy megfigyelje a kémiai folyamatokat. Minden kémiai reakciónak van párhuzamos megfelelője valahol, az élet egyik vagy másik szintjén. A kémiát megértve és annak módját, ahogyan az atomok molekulákká egyesülnek, majd ezek a molekulák újabb molekulákat hoznak létre, apró részleteken keresztül válik megfigyelhetővé, hogy a nagyobb folyamatok hogyan zajlanak. Az igazi alkímia elsősorban, tudatossági szintünk Krisztus tudatosságba alakulási folyamatának a megértéséről szól.

Drunvalo egy mesterrel tanulmányozta ezt a rendszert. Egy napon nyitott szemű meditációt végeztek. Egy óra múlva Drunvalo mestere eltűnt a szobából. Két vagy három perc múlva egy teljesen új test öltött formát Drunvalo szeme előtt. Egy alacsony, kb. 150 cm-es, 70 év körüli alak volt. A külseje alapján óegyiptominak tűnt és egyszerű ruhát viselt. Drunvalo különösen a szemeire emlékszik, amelyek olyanok voltak, mint egy újszülötté, nagyon lágy tekintetű, ítéletektől mentes.

Azt mondta Drunvalónak, hogy 3 atom hiányzik az univerzumban, és azt akarja, hogy Drunvalo találja meg. Drunvalo olyan megtapasztaláson esett át - amit nem fog elárulni -, amiből megértette, hogy ez mit jelent. Thoth meghajolt, köszönetet mondott és eltűnt. Néhány perccel később az alkímia tanár ismét megjelent, aki mit sem tudott a történtekről, valójában azt gondolta, hogy egész idő alatt ott volt.

Drunvalo akkor még nem tudta, hogy a személy, aki megjelent előtte, Thoth volt és nem is látta őt 1984. november 1-ig. Ebben az időben vette kezdetét a több hónapon keresztül tartó, rendszeres kommunikációjuk.

DRUNVALO MELCHIZEDEK MEGJEGYZÉSE

Az ősi iskolákban, az oktatás először mindig a női, a jobb agyféltekét kihangsúlyozó tanítással kezdődött, mint pl. Egyiptomban, a Hórusz bal szeme Misztérium Iskola. A tanulók az érzelmi gyógyulásukon kezdtek el dolgozni, és csak miután ez megtörtént, kezdhettek bele a bal agyféltekét érintő aspektus elsajátításába (Hórusz jobb szeme).

Itt, az Egyesült Államokban, és más bal agyféltekés országokban, először a bal agyféltekés tanulmányokat folytatjuk érzelmi gyógyítás nélkül, mivel ezek az országok nehezen értik meg a női ösvényt. Sok esetben egyszerűen elutasítják ezt az egyszerű ösvényt. Ezért mutatjuk be először a férfi ösvényt (hogy magunkra vonjuk a figyelmet). Azonban most, hogy ránk figyeltek, és elkezditek tanulmányozni ezt az ösvényt, szükségesnek tartom elmondani, hogy most, de legalábbis valamikor az úton, kezdjétek el tanulmányozni a női utat.

„Az érzelmi gyógyulás nélkülözhetetlen", ha igazán el akarod érni a megvilágosodást ebben a világban. NINCS kerülőút. Ha egyszer elkezded felfedezni a magasabb szintű valóságokat, te magad fogod megállítani önmagad fejlődését egy bizonyos ponton túl, egészen addig, amíg az érzelmi gyógyulás meg nem történt. Sajnálom, de ennek ez a módja. Nem végezhetsz sikeresen Merkaba vagy más egyéb meditációs technikát sikerrel addig, amíg az érzelem-tested nincs egyensúlyban.

Azt javaslom, hogy bízz önmagadban, és add meg a lehetőségét annak, hogy valaki belépjen az életedbe és segítségedre legyen az érzelmi kiegyensúlyozatlanságod megoldásában (még akkor is, ha nem vagy ezek tudatában). Majdnem mindig kívülről jövő segítségre van szükség. Gyakran nem látjuk saját problémáinkat, így az emberi megtapasztalásnak ez az egyik olyan területe, ahol a külső segítség szinte az egyetlen módszer.
Az egyén csak akkor tud sikeresen működni a Merkaban keresztül, ha érzelmi egészsége viszonylag egyensúlyban van.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!Drunvalo Melchizedek
eletaszivekben.hu
A társaság nem létezik, repülőik mégis repülnek.
A légitársaságokat leginkább a gép függőleges vezérsíkjára felfestett logókról lehet beazonosítani. Bolondok is lennének nem kihasználni a hatalmas felületet reklámra. Azonban Las Vegas repülőterére rendszeresen érkeznek olyan repülők, amelyeken a lajstromszámon kívül nincs jelölés. A nagy utasszállító gépeken csupán egy piros csík van. Nem szerepelnek a menetrendben, és nem is a termináloknál áll meg.
Ezek a titokzatos repülőgépek a nemlétező Janet légitársaság gépei. Legalábbis félhivatalosan így nevezik. A Légitársaság szigorúan titkos, az évek során csak némi infót sikerült összegyűjteni róla.
A repülőgépek leszállásnál és felszállásnál is előnyt élveznek a polgári járatokkal szemben. A beszállás sem a hivatalos termináloknál történik, hanem a gép elgurul a reptér végében álló elkerített területre. Ennek a területnek saját kapuja van fegyveres őrséggel. Komoly autóforgalom zajlik a kapun keresztül az autók az elzárt területen parkolnak.
Először 1972-ben figyeltek fel a gépre, a célállomása Dreamland, vagyis az 51-es körzet volt. Igen, az az 51-es körzet, ahol a hívők szerint a lezuhant ufókat tárolják. De a gépek felbukkantak még a környék több katonai repülőterén is.
A flotta tulajdonosa az amerikai védelmi minisztérium, de az EG&G amerikai hadiipari beszállító üzemelteti. A repülőgépekkel Las Vegasból naponta több százan ingáznak több nevadai katonai támaszpontjára a dolgozók. Az 1990-es évek elejéig a Janet repülőgépei ezen túl gyakran repültek a kaliforniai Burbank repülőterére is, amely többek között a Lockheed katonai repülőgépgyártó központja is volt.
A társaság nevének eredete ismeretlen, a JANET hívójelet a mai napig használják, a repülőgépek így azonosítják magukat a rádión. . Egyes elméletek szerint a JANET a "Just Another Non-Existent Terminal" ("még egy nemlétező terminál") rövidítése. Ez arra utalhat, hogy az utasszállítók a Las Vegas-i repülőtéren nem az utasterminálokon, hanem a repülőtér északnyugati kerítésén belül található EG&G épületnél vesznek fel utasokat. Más elmélet szerint a név a „joint air network for employee transportation”, vagyis közös légi hálózat az alkalmazottak szállítására.
A Janet flottája hat darab, jól látható vörös csíkkal fehér színűre festett Boeing 737–600-ból, valamint öt, kevésbé feltűnően kék csíkkal festett, légcsavaros kisgépből áll Korábban lízingelt gépek voltak, Az újabb Boeingeket az Air China és a mára csődbe ment China Southwest Airlines kínai légitársaságoktól vásárolták.
A titkos légitársaság

A titkos légitársaság

A titkos légitársaság


A titkos légitársaság

A titkos légitársaság

A titkos légitársaság
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!toochee.reblog

Az energiatakarékos kompakt fénycsövek (CFL-ek) használatától óvnak brit orvosprofesszorok. Az EU szerint a "normális használat" nem okoz kockázatot.
Miként ítélné meg Ön azt az embert, aki egy életre elegendő régi villanykörtét halmoz fel otthon, mert úgy gondolja, hogy az energiatakarékos változatok vakságot okozhatnak? A kérdést a brit lap, a Daily Mail tette fel. És meg is válaszolja: sokan eszelősnek tartanák az ilyen alakokat.

De a szóban forgó férfiak egyike a lap szerint nem más, mint John Marshall, Nagy-Britannia egyik legkiválóbb szemspecialistája, a University College London szemészeti intézetének professzora. A szakértő még azelőtt vásárolta fel a régi égőket, hogy a kormány megtiltotta volna az importjukat. A professzor nem tudta megmondani, hány égőt vásárolt, de annyit elárult: eleget. 

A szakértő nincs egyedül aggodalmaival, a másik jeles férfiú, aki szintén tart a modern égőktől, szintén brit professzor. John Hawk a bőrbetegségek szakértője. Ő is figyelmeztet arra: az újabb kompakt fénycsövek a napsütés következményeihez hasonló, leégésszerű károsodásokat okozhatnak, a bőr elöregedéséhez, sőt akár bőrrákhoz is vezethetnek. Hawk is arról számolt be, hogy otthonában nincs energiatakarékos égő. "Csomó régi villanykörtém van, még akkor vettem őket, amikor kaphatók voltak az üzletekben" - magyarázta.

Az izzószálas villanykörték egy évszázadon át használatban voltak. Ám egy EU-direktíva nyomán a brit kormány is fokozatosan betiltotta az ilyen termékek importját. Az EU-direktíva célja az volt, hogy csökkentse a karbonkibocsátást. Az energiatakarékos égők - helyesebben: kompakt fénycsövek; illetve integrált CFL-ek - állítólag 80 százalékkal kevesebb áramot fogyasztanak és tovább tartanak.

Az új típusú fényforrásokban argongáz és higanygőz van. Ez egy spirális csőben található, s ha a gázt melegítik, ultraibolya sugarakat termel. Ez gerjeszti a fluoreszcens festéket, illetve "fényport", amelyet a cső belsejére visznek fel. Ahogy ez a festék energiát kap, fényt bocsát ki. 

Az aggodalom ebből fakad a Daily Mail szerint. E sugárzás egy része - az újabb tudományos kutatások szerint - különösen ártalmas az emberi szemnek és a bőrnek. E kutatásokról Marshall számolt be a lapnak. A fény különböző hullámhosszú sugarakból áll. Spektrumában ezért vannak különböző színek. Minél kisebb a hullámhossz, annál nagyobb a sugárzás energiája. A fény spektrumának a legkárosabb összetevői a viola, azaz ibolya színnél (illetve azon túl) fordulnak elő, a "kék szín végén" - Marshall szerint.

A hagyományos izzók nem okoznak gondot, de ezek az új fénycsövek a kék és az ultraibolya (UV) tartományban bocsátanak ki nagy erővel sugarakat. Ahogy a napsugárzás ibolyántúli összetevői elöregítik a bőrt, hasonló történik a szemben is Marshall professzor szerint. Ám míg a bőr ötnaponta megújul, a szem retináját egy életre kapjuk. A retina nagyon fontos a látás szempontjából, a szem hátsó részében található, és fényérzékeny sejteket tartalmaz. Ezek váltják ki azokat az idegi impulzusokat, amelyek a látóidegen keresztül az agyba érkeznek, ahol vizuális képet alkotunk.

Évtizedekkel ezelőtt Japánban kimutatták, hogy azokon a munkahelyeken ahol csak fénycső világítás volt,öt év alatt 35-40%-al nőtt a rákos megbetegedés a nők körében!

A CFL-ek által kibocsátott UV-sugaraknak tartósan kitett szem károsan változhat el az új kutatások szerint. Ilyen a makuladegeneráció és a katarakta, vagyis a szürke hályog - a professzor szerint. A makuladegeneráció a retina központi részének károsodása. Ez általában az öregedéssel jár együtt. Ez és a szürke hályog a vakság legfőbb okai közé tartozik Nagy-Britanniában. 

A nagy ultraibolya-sugárzásnak kitett országokban gyorsabban öregedik a szem. Ezért az Egyenlítőhöz közeledve növekszik a katarakta előfordulása. Ez nem meglepő, hiszen itt a legerősebb a napsugárzás, és így persze a spektrum összes tartományában erősebb a radiáció. A CFL-eknek hasonló hatásuk lehet. A CFL-kitettség növelheti a makula-degeneráció bekövetkezésének valószínűségét is. A legnagyobb rizikótényező itt a kor: a baj 60-80 éves kor között kezdődik. Minderről Marshall professzor az elmúlt hónapban tartott előadást kollégáinak az Optrafair nevű, optikusoknak tartott oktatási fórumon. 

Ám a Daily Mail szerint nemcsak a szemünk lehet veszélyben. John Hawk professzor szerint, aki a londoni King's College-ban dolgozott nyugdíjazása előtt, és az ottani bőrgyógyászati intézet fotobiológiai egységét vezette, szintén figyelmeztet a kockázatokra. Ha tartósan túl közel vagyunk egy CFL-hez, akkor olyan mennyiségű sugárzást kaphatunk, ami káros a bőrre. 

A veszély különösen nagy, ha az újfajta fénycső egy méternél közelebb van hozzánk. Márpedig ez az olvasólámpák esetében megszokott dolog. Nemcsak a bőrt károsítja az ilyen CFL, hanem kisebb és átmeneti elváltozásokat is okozhat. Ám a sugárzásnak tartósan kitett bőrben a hatások kumulálódnak, összeadódnak az évek során. A kumulatív hatás lehet égés, bőrkárosodás, elöregedő bőr, sőt akár bőrrák. 

Az EU elismerte - a Daily Mail szerint -, hogy az energiatakarékos égők okozhatnak bőrkárosodást, de az Unió 2008-ban nyilvánosságra hozott tanulmánya szerint kockázat csak 20 centiméternél közelebbi, "tartós kitettségnél" van. Ilyen esetekben a munkahelyi CFL-ek UV-sugárzásától óvni kell a dolgozókat a bőr- és retinakárosodásoktól. 

Korábban arról is felvetődtek hírek, hogy a lámpák higanyt tartalmaznak, tehát ha összetörnek, akkor mérgező anyag kerülhet a levegőbe. A Német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal szerint ha az energiatakarékos fénycsövek összetörnek, az egészségügyi határérték hússzorosát teheti ki a higanygőz mértéke - zárt térben. 

Ugyanakkor léteznek ma már kettős burkolatú fénycsövek, amelyek igyekeznek blokkolni a káros UV-sugárzást. Hawk professzor is elismeri, hogy a gyártók tesznek erőfeszítéseket a termékek javítására. Ugyanakkor abban nem volt bizonyos, mennyire sikerültek ezek a javítások. Hawk igyekezett lobbizni az EU-nál, hogy oldják fel a hagyományos égők behozatali tilalmát. Ám szerinte Brüsszel nem érdeklődött az ügy iránt.

Anne Vick, a Lighting Europe kommunikációs igazgatója (e szervezet fogja össze a fényforrásgyártó ipar cégeit) szerint nincs kockázata a CFL-eknek, mivel mind az UVA-, mind pedig az UVB-sugárzásuk a határértékeken belül van. Ez pedig garantálja szerinte a fogyasztók védelmét. Vick hozzátette: európai tudományos szakértők nem mutatták ki az UV-sugarak egészségre káros hatását, amikor az energiatakarékos égőket "normális feltételek között" használták. Azoknak a dolgozóknak, akik sok fénynek vannak kitéve, kettős burkolatú lámpák használatát ajánlják a szakértők. Az EU szóvivője a Daily Mailnek szintén úgy nyilatkozott, hogy a CFL-ek normális használata nem jelent kockázatot.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!dailymail/hazipatika.com
A légkondi és a jéghideg italok bizony nyáron sem kímélik torkunkat, egy hangszálgyulladás vagy rekedtség még a legmelegebb időkben is bármikor kialakulhat. Gyógynövények használatával azonban gyorsan és hatékonyan enyhíthetők a panaszok.
Bár nyáron a betegségek többnyire elkerülnek bennünket, a jéghideg italok, a légkondicionálók túlzott használata és a hűvös esték gyakran okozhatnak problémákat. Az egyik leggyakoribb panasz ilyenkor a hangszálgyulladás és a rekedtség, mely hangunk elvesztésén túl, nyelésnél jelentkező szúró, fájó érzéssel is párosulhat, a torkunkban lévő kellemetlen gombócérzésről nem is beszélve. Ha szeretnénk gyors és hatékony gyógyírt találni problémánkra, az alábbi gyógynövényeket mindenképpen vegyük fel a "gyógyszerek" listájára.

Martilapu

Ez az apró sárgás kis virág nedves földeken, töltésoldalakon, parlagokon nő. Virága és levele is használható, utóbbi több hatóanyagot tartalmaz, ezért érdemes mindkettőt gyűjteni, majd vegyesen teának elrakni. 
Nyálkaoldó, gyulladásgátló tulajdonságuk miatt gége- és garatproblémákra kiválóan alkalmazhatóak. Remek szer elhúzódó köhögés vagy rekedtség esetén, ekkor naponta többször is érdemes mézes martilaputeát fogyasztani. Csakis forrón fogyasszuk! Teájához 1 púpozott teáskanál virágot, vagy virágot és levelet negyed liter vízzel forrázzuk le, rövid ideig áztassuk, és forrón igyuk meg.

Papsajtmályva

Elsősorban zöldséges- és virágos kertekben található meg, gyermekként biztosan sokan ettek játék közben belőle. Korong alakú termése kerek sajthoz hasonlít, innen ered az elnevezése. Termése mellett virága, levele is felhasználható, júniustól szeptemberig gyűjthető.
Gyulladt nyálkahártyák gyógyítására alkalmas a leginkább, de kiváló elhúzódó hörghurut, köhögés és erős rekedtség esetén is. Teájához 1 púpozott evőkanál papsajtmályvát negyed liter hideg vízbe beáztatunk (csak hidegen áztathatjuk), egy éjszakát állni hagyjuk, majd leszűrjük, és fogyasztás előtt kicsit felmelegítjük. 

+1 tipp

Rekedtség esetén fontos a bőséges folyadékfogyasztás, de semmiképp se hideg italokat igyunk. Emellett kerüljük a túl fűszeres ételeket, és próbáljunk meg a lehető legkevesebbet beszélni.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
hazipatika.com
"Idegen" égboltot ábrázoló rejtélyes csillagtérkép díszíti az ősi japán temetkezés, a Kitora-sírbolt mennyezetét. A csillagokat aranyozással emelték ki, a három cinóbervörössel festett koncentrikus kör pedig az égi objektumok, köztük a Nap mozgását jelöli.
A Kr.u. 7-8. századi sírboltot 1998-ban tárták fel Nara-prefektúrában, Aszuka közelében. A kőépítmény mindössze 1 méter magas, 1 méter széles, hossza alig 2,5 méteres, a rég kifosztott sír érdekessége a falait és mennyezetét borító színpompás freskók. A sírkamra falait a négy égtáj felé tájolták, az északit a fekete teknős, a délit a vörös a főnixmadár, a nyugatit a fehér tigris, míg a keletit a kék sárkány ábrázolása díszíti. A mennyezet viszont az éjszakai égboltot jeleníti meg, a térképen 68 csillagkép különböztethető meg. A csillagokat aranyozással emelték ki, a három cinóbervörössel festett koncentrikus kör pedig az égi objektumok, köztük a Nap mozgását jelöli.
Két kutató, Szoma Mitszuru, a Japán Nemzeti Csillagászati Obszervatórium asztronómusa és Nakamura Tszuko, a Daito Bunka Egyetem tudósa külön-külön elemezték az ősi csillagtérképet, és arra a következtetésre jutottak, hogy az "idegen" égboltot ábrázol, olyan pozícióban jeleníti az égitesteket, ahogy azokat Kínában, Hsziánban (Xi'an), vagy Lojangban (Luoyang) végzett megfigyelések során észlelhették.
A tudósok abban is egyetértettek, hogy a csillagtérkép a sírbolt építését több évszázaddal megelőző állapotokat tükröz. Ám míg Szoma Mitszuru az i.sz. 240-520 közötti időszakra datálja a csillagtérképet, Nakamura Tszuko i.e. 120-40 közötti periódusra teszi a megfigyeléseket. Egész más véleményen van Mijadzsima Kazuhiko, a Dosisa Egyetem professzora, aki a sírkamra felfedezése után közvetlenül tanulmányozta a mennyezeti freskót. Meggyőződése szerint az ősi csillagtérkép a Koreából i.e. 65 táján végzett megfigyeléseket tükrözi.
Képek: 
Rejtélyes csillagtérképet találtak az ősi japán sírbolt mennyezetén

Rejtélyes csillagtérképet találtak az ősi japán sírbolt mennyezetén

Rejtélyes csillagtérképet találtak az ősi japán sírbolt mennyezetén

Rejtélyes csillagtérképet találtak az ősi japán sírbolt mennyezetén

Rejtélyes csillagtérképet találtak az ősi japán sírbolt mennyezetén

Rejtélyes csillagtérképet találtak az ősi japán sírbolt mennyezetén

Rejtélyes csillagtérképet találtak az ősi japán sírbolt mennyezetén
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!mult-kor.hu

A kimagaslóan érzékeny emberek gyakran gyengének tűnnek, de ez csupán a látszat. Valójában erősebbek, mint egy átlagember, és csak akkor bontják le a maguk köré emelt védőbástyát, amikor értékes személyes és szakmai kapcsolataikat építik ki.
Amennyiben egy rendkívül érzékeny emberrel ápolod a kapcsolatod, egy idő után te magad is könnyebben meghallod a belső hangod, valamint könnyebben rálátsz életed orvoslásra szoruló területeire is. Arra, ami hiányzik. Igen nagy türelmet igényel megérteni egy ilyen ember belső gondolatait, lényének működését, de meglátod egy idő után hálás leszel a sorsnak azért, amiért befogadott téged az életébe.

Miről ismered fel őket?

1. A szívükkel gondolkodnak

A szívük vágyát követve mérlegelnek és gondolnak át mindent, a legkisebb megerőltetés nélkül. Azonban problémát okoz nekik, ha mély vízbe kell hirtelen fejest ugraniuk, anélkül, hogy alaposan megvizsgálták volna az adott helyzet körülményeit.

2. Mindent kimondanak –ami a szívükön, az a szájukon

Számukra alapszükséglet szabadon kifejezni a gondolataikat, érzéseiket mindennel kapcsolatban, annak érdekében, hogy úgy érezzék, megbecsülik és meghallgatják őket. A sors iróniája, hogy az érzékeny embernek nagyon nehéz mások tanácsait hallgatni, pontosan, azért mert a szavakra érzékeny módon reagálnak, és gyakran bántódnak meg, ha nem megfelelően kommunikál a partner a beszélgetés közben.

3. Nem rohannak, át az életükön- megélik a pillanatokat

Minden egyes pillanatnak az életükben jelentősége és értéke van. Ha bárki nyomást gyakorol rájuk és sietteti őket, rosszul jár… csak a feszültséget növeli bennük, nem erősíti meg a baráti köteléket, sőt, a bizalmat sem, amire viszont nagyon nagy igényük van.  Imádnak a körülöttük lévő látványban gyönyörködni, rohanás nélkül, és igyekeznek mindenféle stressz forrást minimalizálni.

4. Megbecsülik, nagyra értékelik az egyedül eltöltött időt

Az érzékeny emberek számára nagyon fontos az egyedül eltöltött idő. Alapszükségletük egyedül kibontakozni, megpihenni… Ugyanis lényükből fakadóan perceken belül magukba szívják a környezetük durva, negatív energiáit.

5. Csak jó dolgokra törekednek

Valóban, tiszta szívből, csak jó dolgokat szeretnének megvalósítani a világban, és szívvel lélekkel csinálják azt, amibe belevetik magukat. Amikor a nagyszerű dolgok, amiken dolgoznak, nem úgy alakulnak, ahogyan eltervezték, mély szomorúsággal tölti őket el. Például a saját kezűleg készített ajándékaik fogadtatása nem egészen olyan, mint ahogyan remélték.

6. Figyelmük kiterjed a részletekre is

Néha túlgondolnak minden apró részletet, mindenféle megközelítésből megvizsgálják az adott helyzetet, ami a környezetüket megőríti kissé. De az alapos szemlélődésük általában lenyűgöző eredménnyel zárul. A figyelmüket a testbeszédre és az érzelmekre összpontosítják, mindenkire és mindenre kiterjesztve azt. A környezettől, természettől, tárgyaktól kezdve az állatokig, emberekig. Gyakran képesek előre eseményeket megjósolni. Így például betegséget, ami még csak lappang a szervezetben, de terhességet, munkahelyi előrelépést vagy természeti katasztrófát is.

7. Kitűnő tanácsokat tudnak adni

Kiváló helyzetelemzők, majd a legjobb tanáccsal tudnak szolgálni. Szeretik azt az érzést, hogy szükség van rájuk, és képesek harcba szállni, amikor úgy látják, a jó tanácsukat nem megfelelő célra használják fel.

8. Többnyire kemény külsővel rendelkeznek

Az érzékeny emberek kívülről sokszor nagyon kemény, szigorú külsővel rendelkeznek, és jellemzően, akaratlanul is haragudhatnak rád hónapokon keresztül is. (ezt pedig szigorú, rideg arckifejezéssel jelzik feléd. )Lehet, egy egészen aprócska dolgot mondtál vagy tettél, így néha vissza kell, majd fognod magad mielőtt cselekednél, annak érdekében, hogy a jó kapcsolatotok megmaradjon, vagy ne szerezz még nagyobb fájdalmat.
Felismerik, mi az, amivel tényleg foglalkozniuk kell, és semmit sem tesznek csupán azért, mert az más önző érdekeit szolgálja.

9. Tisztában vannak az értékeikkel

Az érzékeny ember pontosan tudja, mikor nem értékelik, és kellő erővel rendelkezik kisétálni a mérgező és méltatlan helyzetekből. Mások talán értetlenül állnak egy-egy ilyen helyzet előtt, azonban őt egy rossz szokásokkal teli baráti kapcsolat arra késztet, hogy zöldebb mezőkre látogasson tovább…

10. Jólneveltek és udvariasak

Mindig számíthatsz kitűnő modorukra, és rendkívül udvariasak a körülöttük lévő emberekkel. Cserébe elvárják ugyanezt az udvariasságot, jól nevelt viselkedést, néha pedig még akkor is durvának látnak, ha egyébként nem vagy az.

11. Szenvedélyesek

Legyen szó akár a családról, barátokról, szerelemről, munkáról: a szenvedély sosem alszik ki a mindennapjaikban. Amennyiben nem kapnak megfelelő, vagy kellő visszajelzést, igencsak „bekeményítenek” azokkal szemben, akikbe sok energiát invesztáltak. A szenvedélyes személyiségüknek megfelelően, erősíti őket a másoktól kapott elismerés. 

12.Spirituális beállítottságúak  

Hisznek a karmában, és abban is, hogy minden okkal történik. Hisznek abban is, hogy az univerzum működése szabályos rendben, egy tökéletes kört leírva működik. Harmóniában szeretnek élni, annak ellenére, hogy legbelül nagyon nehezen találnak erre rá.
Legalább egyszer az életükben kipróbálták már a jógát, meditációt, ugyanis folyamatosan a magasabb összeköttetést keresik az elme és a test között.

13. Intuíciójuk kiemelkedő

Gyakran még azelőtt sejtik az esemény kimenetelét, mielőtt megtörténne. Sokszor ez a jó szándékkal ellenkezően sülhet el, és vádolják vagy hibáztatják őket, holott valójában csak ki akarták fejezni magukat, tanácsot adni másoknak, hogyan kellene cselekedni, és milyen megérzéseik vannak, mi fog hamarosan történni, bekövetkezni.

14. Bíznak a testük jelzéseiben

Amikor nagy döntéseket hoznak az életükben, olyan mintha egy életre szóló szerződést írnának alá, és a testük pontosan jelzi, ha valami nem jó. Néha talán bosszantó lehet, eleinte mindenképpen, de már megtanulták, hogy a testük üzenetei a legjobb tanácsadók, és meg is bíznak benne.

15. Empatikusak másokkal szemben

Képesek beleképzelni magukat a másik helyzetébe, megérteni, mekkora problémát okozhat egy adott helyzet mások életében.  Ennek a szokásuknak akkor van nagy szerepe, amikor egy vitás helyzetbe csöppennek, ugyanis perceken belül felismerik és átérzik azt, és nyomban segítő kezet szeretnének nyújtani a sértett személynek. Azonban sokszor úgy érzik, hogy az emberek nem viszonozzák ezt az együttérző magatartást, ami alkalmanként feldühíti őket.

16. Együtt éreznek

Nagyon komolyan tudnak aggódni, amikor egy bonyolult helyzetben látják embertársukat. A különösen érzékeny embernek mélyen együtt éreznek egy kisgyerekkel, aki elesett a biciklivel, vagy megindítja őket egy film karaktere, vagy ha komolyabb káresemény, tragédia ért valakit.

17. Másokat helyeznek előtérbe önmaguk előtt

Néha annyira belemerülnek más emberek igényeibe, hogy elfeledkeznek a sajátjaikról. Azonban sokszor igen keserű pirula számukra, amikor nem méltányolják sem az erőfeszítéseiket, sem az idejüket. Nem az elismerésért segítenek másokon, de egy szimpla „Köszönöm” tökéletesen elégedetté teszi őket, és köszönet a fáradozásaikért.  

18. Jó emberismerők

Pár percnyi ismeretség után igen nagy alapossággal képesek leírni az illető személyiségét. És ahogyan telik az idő, az érzékeny emberek, csak a vicc és móka kedvéért, meglepetésszerűen elő tudnak rukkolni egy olyan jellemrajzoddal, és tulajdonságaiddal, melyekről nem is tudtad, hogy léteznek valójában. J

19. Szeretik az állatokat

Különleges kapcsolatuk van az állatokkal, és az állatok rendkívüli módon megbíznak bennük.

Méltányolják azt a szeretetet, kölcsönös tiszteletet, amit az állatok feltétel nélkül adni képesek, ugyanakkor érzékelik az állatok szükségleteit, igényeit is. Mindemellett képesek extra figyelmet fordítani a mindennemű kommunikációs formára, ami tőlük érkezhet. (lehet ez egy rejtett üzenet, vagy bármi más is).

20. Rengeteg kérdést tesznek föl

Annak érdekében, hogy megértsék a világot, rengeteg kérdést tesznek föl. Előfordulhat ebből fakadóan kisebb félreértés, vagy baj, mert mély érzelemmel fűtöttek, így politikai, szociális területet érinthetve kellemetlenebb vizekre képesek evezni… Ami viszont mindig jól sül el: pozitív fényben engedik láttatni az adott helyzetet, amire a kérdésük irányul. 

21. Minden döntésüket gondosan kiszámítják és mérlegelik azt

A döntéseiket a szívük szava befolyásolja, és minden egyes részletét a belső megérzéseikre hagyatkozva hozzák meg. Rengeteg kérdést tesznek föl magukban, mielőtt a végső döntést meghozzák. „ Miért érzem úgy, hogy ebbe az irányba kell elmozdulnom?” Olybá tűnik ez, mint egy sakkjátszma, és mindig mindenben az ok-okozati összefüggést keresik, mielőtt cselekszenek.

22. Elégedettségre törekszenek a döntéseiket illetően  

Elégedettek, ha egy gondosan megtervezett, fontos stratégiai lépésük pozitívan zárul, és ez általában mindig így történik. Ha mégsem így alakul, keményen megküzdenek a felmerülő önbizalom hiányukkal.

23. Kitűnő probléma megoldók

Lehet, nagyon érzékenyek, de mégsem gondolkodnak egyetlen egy útban a megoldáskeresésük során.  Csordultig vannak érzelmekkel, így egy adott problémát legalább ezer úton, módon próbálnak orvosolni. Szeretik feltérképezni az összes megoldást, kiválasztani a legjobbat, majd pontosan tudják, hogyan, mikor és miképpen hajtsák azt végre.

24. Kiállnak az igazukért

Ha konkrét elképzeléssel rendelkeznek valamiről, hallatják a hangjuk, kiállnak amellett, ha kell egyedül is. Látják és érzik, különböznek a többi embertől, és el is csüggednek, amikor felismerik, mennyi érzéketlen ember él szerte a világban.

25. Bevallják, ha tévednek 

Tisztában vannak vele, milyen fontos felismerni, és elismerni, ha valamit jól csináltak, vagy helyesen cselekedtek. Éppen ezért nem esik nehezükre bevallani, elismerni a hibáikat, hitelt adva mások véleményének. Beismerve tévedésüket, elnézést kérnek azoktól, akik megérdemlik. Csupán így: „Sajnálom, tényleg neked volt igazad”! 
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
lifehack.org,joportal
Ha kánikula, akkor álmatlanság. Ilyenkor az álmatlanok örvendezhetnek: nem csak ők ásítoznak a kialvatlanságtól, hanem mindenki. Melegben ugyanis senki sem tud aludni. Hogy miért?
Az alvás második fázisában a test kissé lehűl, míg a végtagok felmelegednek. Ezért fontos, hogy télen ne fázzon a lábad elalvás előtt, mert a test és a végtagok közti hőmérséklet-különbség nem jön létre – így az elalvás folyamata a második fázisban elakad. De térjünk vissza a kánikulához.
Tehát nagy melegben a test nem tud kellőképp lehűlni – és ezzel lőttek az alvásnak. Ilyenkor szidod magad, hogy miért nem szereltettél be légkondit, szigeteltetted le a falakat, cserélted ki az ablakokat vagy költöztél Norvégiába (ott most 17 fok van).
Jó hírem van: nem kell most azonnal kihívni a klímaszerelőt és költségekbe verni magad! A levegő mesterséges hűtése amúgy is csak akkor jó megoldás, ha rá tudsz szánni elég pénzt, hogy ne a legolcsóbb klímát vedd meg, hanem olyat, amelyikben megfelelő szűrő van és gondoskodik a levegő páratartalmának kiegyenlítéséről is.

Néha  a lehűléshez elegendő néhány vizes zsebkendő is…

1, Feküdj le vizes hajjal
A hajszárítót most eldobhatod. A vizes haj szép lassan párologva hűti a tested, így órákig élvezheted a hűsölést.

2, Tegyél a csuklódra hideg vizes borogatást!
Ne csak a csuklódra: minden olyan testtájra, ahol a pulzusod könnyen kitapintható, ugyanis ezeken a részeken hűthető legkönnyebben a vér (ami aztán a testedben keringve más testtájakat is lehűt). Melyek ezek a testtájak: csukló, boka, könyékhajlat, térdhajlat, nyak.

3, Tanulj az egyiptomiaktól!
Forró vidékek lakosai már évezredek óta rájöttek a lehűlés titkára (és nekik nem volt klímájuk, csak 50fokos sivatagi melegük).
A Nílus vidékén élő emberek gyakran benedvesítettek egy lepedőt (a viráglocsolásra használt spricni remekül megfelel a célnak) és avval takaróztak. Vigyázz, ha a lepedő túl vizes, még meg is fázhatsz!

4, Csinálj kereszthuzatot!
Ha nem tudsz kereszthuzatot csinálni, akkor egy ventilátor is megteszi: helyezd a ventillátort a háló ablakával szembe. Az enyhe kereszthuzat remekül hűti majd a hálószobád!

5, Igyál sok folyadékot!
Nem kell attól félned, hogy  egész éjjel pisilni jársz majd. Az egy pohár víz lefekvés előtt tökéletesen megteszi. Ezt a 3 deci folyadékot ki is fogod izzadni az éjjel, ha viszont nem iszol elalvás előtt, a tested reggelig simán dehidratálódik – és ezáltal a hőháztartásod sem működik majd megfelelően.

6, Hordj vizes zoknit!
Ami télen a száraz gyapjúzokni, az nyáron a nedves zokni a lábra: rengeteg apró hajszálér található a lábfejedben, ezeket, ha lehűtöd, lehűl az egész tested is. Hajrá, érdemes kipróbálni!

7, Zuhanyozz langyos vagy hideg vízzel!
Itt az idő rászokni a váltott zuhanyozásra: meleggel kezded, majd egyre hidegebb vízzel zuhanyzol, míg végül elérsz az egészen hideg zuhanyig. Engedheted magadra a hideg vizet körülbelül 1 percig, majd fokozatosan melegítsd vissza a vizet, újabb 1 perces meleg zuhany következik, és ezt így váltogathatod, amíg jól esik. Ha lehűlni akarsz, a hideg vízzel fejezd be. Télen ugyanez fordítva remekül működik a tested átmelegítésére.
Ügyelj arra, hogy ezt a váltott zuhanyzást ne közvetlen lefekvés előtt gyakorold, mert remekül frissít. Legjobb, ha elalvás előtt kb. másfél órával állsz neki zuhanyozni.

8, Költözz ki az erkélyre!
Akármilyen hihetelenül hangzik, a Föld lakosságának nem kis hányada a szabad ég alatt alszik. Bizonyos nomád törzsek kifejezetten a sátruk előtt alszanak (a sátrat a cuccaik raktározására használják), kívül ugyanis nemcsak tágasabb, de hűvösebb is van.
Figyeld az időjárásjelentést:  ha éjszakai lehűlést mond és a hőmérséklet éjjel drasztikusan csökken, akkor ne válaszd ezt a módszert!

9, A rizs és a tönköly nem csak evésre való…
Ha tönkölypárnán alszol, annak számos előnye közül most azt az előnyt is élvezheted, hogy nem olyan meleg, mint a pamut vagy pláne a poliészter töltésű párnák.
Egyébként pedig javaslom a következő módszert: tölts meg egy zoknit rizzsel, csomózd be a tetejét és tedd egy órára a hűtőbe. Majd vedd ki és tedd a zoknit a lábadhoz (vagy ahol jól esne lehűlni). A rizs legalább fél óráig tartani fogja a hideget – ez épp elég idő ahhoz, hogy elaludjál.

10, Jégkocka-trükk
Végy egy darab jégkockát és dörzsöld vele a végtagjaidat (csukló, lábfej, boka, nyak környéke, könyék- és térdhajlat). Mire a jégkocka elolvad, már le is hűltél. 

Így hűtsd a hálószobád
1, Kapcsold be a ventillátort!
Ez két okból is hasznos lehet. Egyrészt áthűl tőle a szoba, másrészt úgynevezett fehér zajt kelt, azaz egyenletes, monoton zajt csinál, épp elég halkat, hogy aludni tudjál, de ahhoz elég, hogy kiszűrje a többi, utcáról beszűrődő, hirtelen zajt, ami egyébként felébresztene.

2, Tegyél egy vizes lepedőt az ablak elé!
Vagy nedvestítsd be a függönyöket és úgy akaszd őket fel és hagyd nyitva az ablakot! Az enyhe légáramlat  és a vizes lepedő 20 perc alatt áthűti a szobát.

3, Nappalra zárd be az ablakokat!
Zárd be az ablakot nappalra és húzd el a sötétítőfüggönyt, így nem jön be a meleg. Éjszaka viszont gondoskodj a hálószobád szellőzéséről!
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!alvasguru.hu
Részlet az mno interjújából:
– És a kemény rockzenében át lehet adni az üzenetet?
– Én a líra felé hajlok, rák vagyok, az érzelmeim erősek. A matéria egyre kevésbé érdekel. Mások gyűjtenek, én eladok. Ezerszer inkább olvasok, sportolok, a természetet járom, jó emberekkel találkozom, mint hogy gyűjtögessek. Ahogy Szepes Máriától tanultam, a legfontosabb, hogy tedd a dolgod, és akármivé válhatsz. Valahol el kell kezdeni, mert a katasztrófa felé tartunk.

– Ez mit jelent, vége lesz a világnak?
– A rejtett kaszt mindent megtesz azért, hogy Májá fátylát rajtunk tartsa, hogy ne lássunk tisztán. Az emberiség nagy részének életét a félelem, a szorongás és a kilátástalanság határozza meg. Az így összetört és egybegyúrt embermasszával pedig a hatalmak azt csinálhatnak, amit akarnak. A dolgok nem értünk történnek, hanem ellenünk. Az érdek és az ember harca folyik, és jelenleg az érdek irányítja a világot. A titkos hatalom mindent kidolgozott már, hogy teljesen az uralma alá hajtsa az emberiséget, a bankrendszertől kezdve a testünkbe ültetett csipekig megvannak a tervek. És ha ez sikerül, akkor végünk.

– Menthetetlenül elpusztulunk?
– Van kiút. Én nem a lineáris, hanem a ciklikus időben hiszek. Eszerint a számítás szerint a földtörténet 26 ezer éves ciklusokból áll. Négy korszakot különböztetünk meg: az aranykort, az ezüstkort, a bronzkort és a vaskort. Jelen pillanatban a vaskor legeslegvégén vagyunk, a legrozsdásabb vaskort éljük meg. Innen vissza kell térnünk az aranykorba. De ez rajtunk múlik, nekünk kell felépítenünk. Szerencsére óriási a felébredés az emberekben, hiába akarja a rejtett hatalom ezt a média segítségével eltitkolni. Egyre többen vannak, akik nem fogadják el, hogy ez az egyetlen létezési forma, amelyben most élünk, akikkel már nem lehet elhitetni, hogy egyedül vagyunk az univerzumban.

– Vagyis földönkívüliekkel vagyunk körülvéve?
– Kezdjük onnan, hogy a föld gömbölyű, nem lapos. A lelkünk örök, örökéletű fénylények vagyunk, a tudatunkkal irányítjuk a létezésünket. Rengeteg ilyen axióma létezik. De nem szeretnék fölényesnek tűnni, tudom, hogy nem könnyű ezt elfogadnia annak, aki egyszerűbb karmikus kóddal érkezett közénk. Sokan vannak, akik eléldegélnek nyugodtan a materiális életükben, de engem érdekel, mi van emögött: honnan jöttünk, mik vagyunk, és merre tartunk. A földönkívüliekkel kapcsolatban nekem nem muszáj hinni, de mindenki keressen rá az interneten a volt kanadai védelmi miniszter, Paul Hellyer nyilatkozataira. Ő nyíltan beszél a földönkívüliekkel való kapcsolatfelvételről, és hozzáteszi, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. Nem vagyok egyedül tehát. Az én esetemben az egyetlen különlegesség, hogy 12 évesen belém csapott egy gömbvillám, az idegenek hoztak-vittek, láttam sok mindent. De nagyon sokan vagyunk ilyenek. Nem csoda ez, csak úgy tálalják.

– Nézetei miatt gyakori támadásoknak van kitéve, hogy viseli mindezt?
– Egyáltalán nem érdekel a gyáván, név nélkül mocskolódók véleménye. Engem az érdekel, akinek tekintete van, akivel szemtől szemben találkozom. A saját életemet élem, és most már megengedhetem magamnak, hogy ne foglalkozzam azzal, ha a másik a saját kis skatulyáiba présel engem. Sokaknak nem áll össze a kép, nem értik meg, hogy már nem vagyok az a Pataky Attila, aki tizenöt éve voltam. Én a mostban élek, nem a múltban, és nem mások fejében. Önmagam vagyok, hitelesen és kerek lélekként élem az életem, nincs semmi szégyellnivalóm. Persze előfordul, hogy mondok valamit, és azt úgy alakítják, hogy nevetségessé tegyenek, de sosem adom fel. Az én dolgom, hogy amit tudok, elmondjam. Az már a másik karmikus feladata, hogy a kapott információt miként használja fel. Ha a titkos kasztról beszélek, a Teremtőről, vagy arról, hogy az isteni erő helyett ma már a pénz a legfontosabb, sokan nyilván nem értik. De ha csak öt ember akad, aki meghallja, amit mondok, már nyert ügyünk van. A lényeg, és ennyivel el is intézhettem volna: dolgom van a világban.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!


tablet.mno.hu
Az idei volt a legmelegebb első félév a Földön
Nem volt még a mostanihoz hasonlóan meleg első félév a Földön, legalábbis a mérések kezdete óta.
2015 első hat-hét hónapjában sorra dőltek az eddigi csúcstartó, a 2014-es év vonatkozó rekordjai, úgyhogy nagyon úgy tűnik, az idei lesz az eddig vizsgált évek közül a legmelegebb.
2015-ben volt például 1880 óta a legmelegebb június - azóta mérik a csúcsokat -, igaz, az idei rekordhoz köze van a tengervíz áramlásával kapcsolatos El Niño nevű természetes éghajlati jelenségnek is.
Február, március és május is rekordot hozott, és a többi hónap sem maradt le nagyon. Az idei január minden idők második, az április pedig minden idők harmadik legmelegebbike volt.
A globális felszíni hőmérséklet eltérése 2015 januárja és júniusa között az 1981-2010-es átlagtól

Minden idők legmelegebb nyara lehet a mostani
Az idei nyárból még van egy hónap, de ha folytatódik a tendencia, akkor ez lehet minden idők legforróbbika. Szintén nem egy régi rekord dőlne meg ezzel, hiszen az eddigi csúcstartó a tavalyi volt, amit szakértők az akkor rekordmagas globális tengerfelszín-hőmérsékletnek tulajdonítottak. Ami viszont már biztos, hogy a tavaly júliustól idén júniusig tartó időszak az elmúlt 136 év legmelegebbike volt.
Az eddigi 15 legmelegebb évből 13 az ezredforduló óta eltelt másfél évtizedben volt.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Climate Central, Index,időkép
Emberek millióit diagnosztizálják rákbetegséggel naponta. Ez a kanadai komikus is megkapta az orvosi diagnózis: prosztatarákos. Úgy döntött, a természetes gyógymódokat választja.
Mostanában tele van az amerikai sajtó Tommy Chonggal, aki kijelentette, rákmentes a természetes gyógymódoknak köszönhetően. Története akkor kezdődött, amikor prosztatarákot diagnosztizáltak nála. Első stádiumban. Ez azért nem a rák legagresszívabb fajtája, talán ezért döntött úgy a komikus, hogy nem a hagyományos utat választja. Mindenesetre 2013 óta valóban nem találnak szervezetében rákos sejteket az orvosok, és a prosztata PSA adata is teljesen normalizálódott. Chong azt állítja, hogy a diéta és a vadkenderolaj gyógyította meg. Ez a marihuán-ból készült olaj sokak szerint valóban visszafordít bizonyos típusú daganatokat, orvosi kutatások is igazolták. Ezt energiagyógyítással egészítette ki, és vizualizálta a gyógyulást. Lelki ereje irigylésre méltó, de a prosztatarák egy nagyon lassan kialakuló rákfajta, ezért nem biztos, hogy a természetes gyógymódja egy agresszívabb ráktípusnál is ilyen sikeres lett volna.  
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!


kiskegyed
A problémáim nem egyebek, mint a tudatalattimban visszajátszódó emlékek. A problémáimnak nincs köze senkihez, semmilyen helyhez vagy helyzethez. Ezek a problémák "panaszolt panaszok", ahogy azt Shakespeare az egyik szonettjében költőien megfogalmazta. 
Amikor azt tapasztalom, hogy az emlékeim problémákat játszanak vissza, van választási lehetőségem. Választhatom azt, hogy továbbra is kötődöm hozzájuk, vagy megtehetem, hogy az ISTENIHEZ folyamodok, hogy átalakítással szabadítson meg tőlük. Az elmémet így vissza tudom állítani eredeti, nulla, üres állapotába. Az emléktelenség állapotába. Amikor mentesülök az emlékeimtől, akkor ISTENI ÖNVALÓM vagyok, ahogy az ISTENI létrehozott, pontosan saját maga hasonlatosságára.
Amikor a tudatalattim zéróállapotban van, olyankor időtlen, határtalan, végtelen és a halál sem érinti. Ha viszont az emlékek diktálnak, akkor elakad az időben, a térben, a problémákban, a bizonytalanságban, a káoszban, a gondolkodásban, a problémákkal való birkózásban, az ügyek kezelésében. Ha megengedem, hogy az emlékek uraljanak, akkor azzal lemondok elmém élességéről és az ISTENIVEL való harmóniámról. Nincs ráhangolódás, nincs inspiráció. Ha nincs inspiráció, nincs cél.
Amikor emberekkel dolgozom, mindig azt kérem az ISTENITŐL, hogy a tudatalattimban alakítsa át azokat az emlékeket, amelyek velük kapcsolatos érzékeléseimként, gondolataimként és reakciómként visszajátszódnak. Zéróállapotban az ISTENI ezt követően elárasztja a tudatalatti és a tudatos elmémet inspirációval, így a lelkem már ugyanúgy tapasztalhatja meg ezeket az embereket, ahogy az ISTENI tapasztalja meg őket. Az ISTENIVEL dolgozva a tudatalattimban átalakuló emlékek minden elme tudatalattijában át fognak alakulni. S nem csupán az emberek elméjében, hanem az ásványokéban, az állatokéban és a növényekében is, tehát a létezés minden látható és láthatatlan tartományában. Milyen csodálatos is felismerni, hogy a béke velem kezdődik!
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!Dr. Ihaleakala Hew Len
Gyönyörű képek a Panstarr üstökösről Ausztráliától Chiléig.
A leggyönyörűbb fotók a Panstarr üstökösről

A leggyönyörűbb fotók a Panstarr üstökösről

A leggyönyörűbb fotók a Panstarr üstökösről
  
A leggyönyörűbb fotók a Panstarr üstökösről

A leggyönyörűbb fotók a Panstarr üstökösről

Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Óriási meglepetést okoztak a csillagászoknak azok az újabb közeli felvételek, amiket szerda este adott közre a NASA a New Horizons űrszondáról. A képeken körülbelül 3500 méter magas hegyek tornyosulnak, csúcsaikat jég borítja. A hegyek valószínűleg a Plútó jeges-vizes alapjából alakultak ki.
Ezek a hegyek nem lehetnek többek 100 millió évesnél, ami nagyon fiatalnak számít, tekintve, hogy a naprendszer 4,56 milliárd éves - írja a NASA honlapja. A hegyek valószínűleg még mindig formálódnak. Abból következtetnek a hegységek fiatal korára, hogy felszínükön nem látszanak kráterek. "Ez az egyik legfiatalabb felszín, amit a naprendszerben valaha láttunk" - mondják a képeket vizsgáló geofizikusok.
A közeli kép a Plútó felszínének kevesebb mint egy százalékát mutatja. A New Horizons másfél órával azelőtt készítette a hegyekről a képet, hogy a Plútót legjobban megközelítette volna, 770 ezer kilométer távolságból. A New Horizons kilenc és fél évig utazott, hogy megfelelő közelségbe kerülhessen a Plútóhoz.
CharonCharon
A másik szerda este közzétett fotón a Plútó legnagyobb holdja, a Charon látható az eddigi legnagyobb felbontásban, 466 ezer kilométeres távolságból fotózva.
A kutatók meglepődtek azon, hogy alig vannak kráterek a Charon felületén. Ez azt jelenti, hogy a viszonylag fiatal felszínét bizonyos geológiai mozgások folyton megújítják.
A fenti kép még az eredetinek a tömörített változata, mert ahhoz, hogy hamar eljuttassák a szondáról a Földre, tömöríteni kellett. Az eredeti felbontású kép megérkezésére még várni kell egy kis időt.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Fotó: NASA-JHUAPL-SwRI
forrás: index.hu