Galatril üzenete Posidból II.
Üdvözöllek és áldalak titeket, akik itt összegyűltetek ezen a napon! Áldottak vagyunk az érdeklődésetek és a szeretetetek által, és azáltal, hogy újra kapcsolatba akartok kerülni velünk. A mai napon, most megosztjuk szeretetünket veletek, és felajánljuk vezetésünket támogatásunkat számotokra. Azt kérjük most tőletek, hogy nyissátok meg szíveteket, kezdeményezéséül annak, hogy közvetlen kapcsolatba kerülhessetek velünk. 

Arra lettünk kérve, hogy ma beszéljünk az Atlantiszi felbukkanásról, mely fokozatosan történik - egyidejűleg és egységben, a közelgő Lemúriai felbukkanással együtt. Nagy örömmel és izgalommal tekintünk arra, hogy a mi két előző civilizációnk összefűzi energiáit, hogy az egy új színben tüntesse fel a szeretetet és az egységet ezen a bolygón. Óvakodjatok azoktól, akik majd megpróbálják a dimenziótokban a két civilizációnk közti elválasztottságot megteremteni. Emlékeztetünk titeket arra, amit mondtunk ezelőtt. Mi, a felemelkedett Atlantiszi civilizáció, teljesen a Lemúriai felbukkanást szolgáljuk, és együtt, egy szívként és egy Fénycsaládként fogunk mi is felbukkanni velük. 

Az Atlantisz idejében tett felfedezéseinkről újra tudomást fogtok szerezni, és mi ismét el fogjuk foglalni helyünket a létezők hierarchiájában ezen a bolygón, beleértve a legmagasabb rendű papokat, gyógyítókat, mágusokat és bölcseket is. Legkedvesebb fiú és lánytestvéreink, tudjátok meg, hogy most az evolúció egy hosszú sötét éjszakája után, mi hatalmas szeretettel és új bölcsességgel rendelkezünk, hogy megosszuk azt mindannyiótokkal. Vágyunk rá, hogy mellettetek legyünk, és biztosítsuk kényelmeteket utazásotok során. 

Nincs többé szükségünk bűnbánásra az előző tetteink miatt. Valójában, az idő, melyet a bolygó és az emberiség számára tett szolgálatunkkal töltöttünk - teljes Atlantisz bukása óta - távol meghaladja azt a fájdalmat és kárt, melyet azokban az időkben okoztunk. Köszönetet mondunk minden létezésnek, a Fény Lemúriai Testvériségének, hogy feltétel nélkül támogattak minket, amikor a legnagyobb szükségünk volt rá. Köszönjük nekik teljes szívünkből, hogy fenntartották szeretetüket és, hogy szorgalmasan dolgoztak velünk, gyógyulásunk hosszú periódusa alatt. 

Elérkezett az idő számunkra, hogy őszintén beszélhessünk az Atlantiszi időkről. Elérkezett az idő mindegyikőtök számára, hogy észrevegyetek minket abban az új fényben, melyet magunkra öltöttünk. Itt az idő mindannyiunk számára, hogy megfogjuk egymás kezét, és összekapcsoljuk szívünket, hogy engedélyt adjunk új Lemúria manifesztálására, világotok egy valóságaként. 

A mi Atlantiszi időnkben, az energiával való visszaélés legnagyobb bemutatása történt, melyet eddig ez a bolygó, és az emberi faj tapasztalt. Hatalmas ajándékkal voltunk felruházva, hogy a korrupciót választottuk. Beszéltünk nektek ezelőtt, a mi hatalmas Atlantiszi korunk idejét érintő akcióinkkal kapcsolatos jelenlegi kételkedésekről. A mi első adásunkban, kértünk és kaptunk is mindannyiótoktól sok megbocsátást. Mentesültünk a sokkal sűrűbb szívenergiáktól, a fájdalomtól és a traumától, mely Atlantisz lerombolásának idejéből maradt fenn, és megköszönjük mindannyiótoknak szívetek könyörületét. 

Azok, akik Atlantiszban éltek ezelőtt, és akik önmaguk legmélyebb részeiben szenvedték el a bukást, megszabadulnak az összes lelki fájdalomtól és bizalmatlanságtól, mely azokból az időkből maradt meg. Nagy örömünkre szolgál, és őszinte megkönnyebbüléssel látunk titeket, ahogyan ez a tisztulás és gyógyulás folyamatosan minden egyes nap történik. Amint valamennyien megtisztultok, elengeditek a régit és azt az ellenállást, melyeket Atlantisz idején szereztetek, mindannyian képesek vagyunk előrelépni "Lemúria Szívének" egy újabb és hatalmasabb kifejeződésébe. 

Mi most igazán egyek vagyunk tiszteletadásunkkal és elfogadásunkkal a Szeretet e magasabb dimenziója számára. Ez most elhozza számotokra a Szeretet eme új dimenzióját fizikailag a ti dimenziótokba. Hajdanán is ez történt, a Lemúriai és Atlantiszi testvériség felbukkanása együtt a bolygón, mely valósággá válik mindegyikünk számára. Valójában, itt voltunk mindvégig veletek a dimenziótokban, de a frekvenciátok nem engedte meg, hogy észlelhessetek minket. Valójában, mindannyiótok fel fog emelkedni saját Isteni eszenciátok magasabb vibrációjába, és mégegyszer összekapcsolódik a mi vibrációnkkal. Nincs más út számotokra. 

Amikor elérkezik ez a pillanat, felismerjük majd egymást egy igaz családként, mely vagyunk, és az Atlantiszi és Lemúriai címkék szertefoszlanak, mivel most már "egyek" vagyunk. A címkék, melyek az országaitokra és a vallásaitokra vonatkoznak, el fognak tűnni. Újra együtt fogunk élni egységben és szeretetben. 

Mielőtt a teljes felbukkanás megtörténne dimenziótokban, sok esemény és átalakulás fog kibontakozni a felszínen. Nincsenek ma áldozatok a világotokban. Minden szituáció, akár globális, akár személyes, melyekkel találkoztok a mindennapi életetekben, meg lettek hívva, hogy manifesztálódjanak, mivel ti teremtettétek azokat. A legnagyobb kihívás számotokra most, hogy szembesüljetek azzal, hogy saját vágyatok legyen harmóniába kerülni minden nagyobb jóval. Mindegyikőtöknek teljesen meg kell értenetek az isteni teremtést, melyet minden egyes pillanatban a saját kezetekben tartotok. Az átalakulás áldása ezen a bolygón, teljesen manifesztálódik azokon a magasabb vibrációjú energiákon keresztül, melyek minden egyes nappal növekednek, és lecserélik valóságotokat. A részvétel-hiányának ideje lejár, és mindannyiótok azt kéri, hogy illeszkedjen a nagy kalandba. Mindegyikőtök azért kiált, hogy emlékezzen arra, aki a múltban volt, az áldásokra és a fájdalmakra, az örömökre és a szomorúságokra. Minden múltbéli tapasztalat, azok bölcsessége és azok használata, a helyére fog kerülni a kozmikus jövőtökben. 

Atlantiszban azt választottuk, hogy úgy manipuláljuk ezeket az energiákat, ahogyan az csak lehetséges számunkra önző céljaink elérése érdekében. Elérkeztetek egy olyan időhöz saját evolúciós utazásotok során ezen a bolygón, ahol a leckék, melyeket mi megtanultunk, elérkeztek a megvalósuláshoz. A szíveteknek nyitva kell maradni, és be kell fogadnotok minden régi és új tapasztalatot. Az elmétek azonban összhangban van az univerzális elmével, és fel kell ismernie az igazságot. Atlantisz a fennhatóság egy civilizációvá vált. Lekapcsolódott a szív és a lélek tápláló és gyümölcsöző energiáiról. Az Atlantiszi civilizáció nagy számban vált érintetté a tudás és a hatalom keresésében az igazság költségére. Nem becsültük meg Isteni Eszenciánkat, a kegyelmet, mellyel felruháztak minket. 

A világotok ma nagyrészt ugyanezzel néz szembe. A jelenlegi vezetők meg lettek kérdezve viselkedésükről és motivációikról csakúgy, ahogyan mi is megkérdeztük vezetőinket akkor. A válaszok, melyeket kaptatok, nem meglepő, hogy nincsenek harmóniában a lelketek zenéjével. A szavak, melyeket a vezetőitek hangoztatnak, némely esetben javíthatók, és az érzelmek talán valódinak látszanak. Még amikor megvizsgáljátok őket az egyetlen mérőeszközötökkel, mely rendelkezésetekre áll, a szívetekkel, tudjátok, hogy csak az illúziót, a csalást és az árulást táplálják. Azt is tudjátok, hogy ez az illúzió nem képes sokáig talpon maradni, amint a Teremtő elhatározza a "Fény Új Napját" a bolygó számára. 

Mind azt a dualitást alkottátok meg, melybe beleegyeztetek, és azt a fátyolt, melytől keményen próbáltok megszabadulni. Azért teremtettétek, hogy megkönnyítsétek a nagy leckék elsajátítását, és a csodálatos tapasztalatok összegyűjtését. Ugyanúgy, ahogyan mi is a saját fátylunkat és a gondolatainkat teremtettük meg Atlantisz idején, hogy a teremtés és a manifesztálás energiáival következmények nélkül játszhassunk, szemellenzőt helyezve az energiával való visszaéléseink hatásaira. 

Az energián keresztül nemcsak célzunk a technológiákra, melyeket alkalmaztok a jelenlegi civilizációtokban, hogy fokozzátok életstílusotokat. Nem csak a kárról beszélünk, melyet a bolygó, a Földanya környezetével tesztek, és mindenki fizikai DNS felépítésében okoztok. Nem csak az információmanipulálásról beszélünk, mely az összes médiátokon keresztül egy módszeres elmeirányításként működik. 

Sokkal fontosabb beszélnünk az érzelmi energiákkal való visszaélésről. Az érzelmi test a születésetektől fogva valóban megillet titeket, ami egyben egy hatalmas ajándék, és lezárjátok azáltal, hogy megtagadjátok azt minden nap. Mint az emberi faj fejlődő lényei, másokkal ellentétben, ti meg lettetek ajándékozva egy érzelmi test-struktúrával, és egy kisebb mértékben éltetek állatokként és növényekként is a bolygón. Még érzitek, hogy ez az érzelmi test a gyengeségetek, a ti "Achilles sarkatok", hogy úgy mondjuk. Sokan közületek érzitek, hogy van valami az érzelmi testetekben amit már majdnem kiküszöböltetek. Azt érzitek, hogy vissza kell tartanotok annak hatásait, el kell nyomnotok azt, vagy félretolni ezeket az üzeneteket. 

Az érzelmi test igazi ajándéka az a képesség, hogy mindenki életidők lehető legszélesebb forgatókönyvének tapasztalataival rendelkezik, és visszahozza ezeknek a tapasztalatoknak a gazdagságát mindannyiunk számára, Isten testébe. A szennyezettség, az érzelmi test irracionalitása engedte meg a teljes kifejezését mindannak, amik vagytok, és annak, hogy minden ami Szellem, csak az van. De ezt a fogalmat mellőzték és elfelejtették. Megkíséreltük érvényteleníteni elménkkel az érzelmeinket, elfelejteni azt, hogy az érzelmeink vezetékek voltak szívünkhöz és lelkünkhöz. 

Ki lettetek tűntetve egy értékes lehetőséggel, hogy lehozzátok érzelmi testeteken keresztül Isten teljes erejét. Képesek vagytok átitatni azt azzal a különlegességgel, mellyel mindannyian rendelkeztek. Ez a különlegesség egy közvetlen érzelmi színezés eredménye, melyet ti fejlesztettetek ki életidőről életidőre, a bolygó elektromágneses és kristályhálójában. 

Az érzelmeitek nem olyan energiák, melyeket legyőzhettek, vagy leigázhattok. Nem olyan energiák, melyeket feladhattok, vagy kételkedhettek bennük. Ez az igazi és megszentelt bemutatása egyéniségetek lángjának, melyeket táplálnotok kell abból a célból, hogy erősen és tisztán világítsanak. A hibát, melyet az Atlantiszi időnkben elkövettünk az a helytelen hit okozta, hogy makacsul visszavonulhatunk a szívünkből, és mindazt amit az emberek számunkra létrehoztak arra használhatjuk, hogy eljuttassuk magunkat a szellemi felsőbbrendűség egy állapotába. Ez volt a legnagyobb ostobaságunk, ahogyan ez most is az, sok hatalmon lévő számára a világotokban. 

A legnagyobb ajándék egyike ezen a bolygón lakozó test számára mostanság az, hogy emberek vagytok. Ti egy fizikai manifesztációi vagytok a Szellem isteni kegyelmének és lehetőségének. Ti vagytok az Isteni Akarat kifejeződésének földelési pontja. Nincs nagyobb öröm, mint amikor egyvalaki felismeri ezt az igazságot és ennek megfelelően éli mindennapjait. 

Ti is kifejezitek ezt a kapcsolatot érzelmi testeteken keresztül, mely a fizikai és az éterikus között, a test és a szellem között létezik. Minden alkalommal, mikor kinyúltok, hogy megérintsetek egy másik létezőt, és kapcsolódtok a vibrációkon keresztül, melyek az ő érzelmi mátrixában jönnek létre, ismét egyesültök a birodalmakkal egy új és csodálatos módon. Olyan színeket és energiákat, új kifejeződéseket és a szeretetnek olyan új ízeit hozzátok létre, melyek soha nem léteztek azelőtt. 

A mi tévedésünk az volt, hogy azt éreztük, hatalmas gépek és energiarendszerek létrehozására van szükségünk. Elfelejtettük egymással való kapcsolódásunkat, és inkább arra pályáztunk, hogy lássuk, ki lenne képes az energia legnagyobb mennyiségét irányítani, mintha ez hozott volna nekünk hatalmat, Isten Jelenlétünk megvalósítása helyett. Természetesen ez nem volt rá képes. Csak az egymással való kapcsolatunk volt képes erre. 

Csak az egymás iránt érzett szeretetünkön keresztül voltunk képesek igazán megérinteni és összekapcsolódni a bennünk lévő Istennel. Csak az összes érzelmi önmagunk teljes elfogadásán keresztül - egyre és mindenre vonatkozólag - láthattunk ismét lelkünkbe. Ez késztette a mi Lemúriai fiú és lánytestvéreinket számos életidőn keresztül, hogy bemutassák nekünk, és segítsenek megvalósítani ezt az igazságot. Ők támogattak minket szeretetükkel szakadatlanul, és tápláltak minket, ahogyan igyekeztünk kiszabadulni régi elképzeléseinkből és hitrendszereinkből. Ők mutatták meg nekünk az igazi isteni lényekként való identitásunk egy ragyogó tükrét, melyet mi teljesen elutasítottunk és kinevettünk Atlantisz és Lemúria idején. 

Ma, mi mutatjuk be ugyanazt a tükröt, ugyanazt a szeretetet és támogatást nektek. Nyúljatok ki hozzánk, és érintsetek meg minket érzelmi testeteken keresztül. Mi itt vagyunk. Érezzétek az élet erejét és szenvedélyét, mely felbukkan, amint újra kapcsolatba léptek önmagatok összességével, ahogyan helyreállítjátok az energia ösvényeit és vezetékeit, melyek körülöttetek vannak mindenhol. Nyúljatok ki az érzelmeiteken át, és érintsétek meg a világot magatok körül. Engedjétek meg magatoknak, hogy érezzétek a fákat, a virágokat, az állatokat a mezőkön, egy madár dalát, a virágokat a kertetekben, és otthonotok kényelmét. Nyúljatok ki és érintsétek meg egymás szívét a legmélyrehatóbb módon. 

Mi együtt teremtjük meg új Lemúriát. Együttesen, ti teremtitek meg a nyílást, melyre vágytok, hogy felbukkanhassatok a dimenziótokon túl. Várunk rátok, ahogyan kedvesen szeretünk, és mindig szívünkben tartunk titeket. 
A ti Atlantiszi Fénycsaládotok.
Közvetítetette: Aurelia Louise Jones
Közzétette: Sandal / www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!

foldimennyorszag.hu
Oszd meg vagy küldd tovább: / Share To:

Post A Comment: