Áldott Mester Tanítók, mindannyian mesterek vagytok, akik ebben a Nagy Kísérletben egyesültetek, és ez az első alkalom, hogy a tudatosság a fizikai, érzelmi, mentális és szellemi testek egy időben történő egyesülésén keresztül emelkedett fel. Ez kapcsolatban van az energia rezgésének emelkedésével, kötődik a planetáris változásokhoz, még az asztrológiához is, akárcsak azokhoz az eseményekhez, amikor különböző reakciók kapcsán a mágneses, valamint egyéb más felépítésű bolygók is olyan pozíciókba kerülnek, hogy lehetőséget tudjanak biztosítani a változások végbemeneteléhez.

Adama bolygóráccsal kapcsolatos munkája
KÉRDEZŐ: Adama, már egyszer feltártad nekünk, hogy részt veszel a bolygóráccsal kapcsolatos munkálatokban. Azt szeretnénk tudni, hogy melyik is az a rács, amelyiken dolgozol és mi a te szereped ebben a folyamatban? 

ADAMA: Áldott Mester Tanítók, mindannyian mesterek vagytok, akik ebben a Nagy Kísérletben egyesültetek, és ez az első alkalom, hogy a tudatosság a fizikai, érzelmi, mentális és szellemi testek egy időben történő egyesülésén keresztül emelkedett fel. Ez kapcsolatban van az energia rezgésének emelkedésével, kötődik a planetáris változásokhoz, még az asztrológiához is, akárcsak azokhoz az eseményekhez, amikor különböző reakciók kapcsán a mágneses, valamint egyéb más felépítésű bolygók is olyan pozíciókba kerülnek, hogy lehetőséget tudjanak biztosítani a változások végbemeneteléhez. 

Része vagyok a bolygó belsejében lévő energiarácsnak, hogy a bolygó felszínén együtt tudjunk dolgozni a fizikai kristályszerkezettel; ezek a rácsok magával a bolygóval vannak kapcsolatban. Energiák áradnak ki belőlük, éterikus hálót formálva a bolygó köré. 

Ez a rács is összeköttetésben van a Halak energiájával és befolyással bír a Krisztus energiára. A múltban ez az energia képes volt megtartani a bolygórács energiáit egészen addig, amíg azok képessé nem váltak újra a felemelkedésre. Ahogy most ezek a Vízöntő energiájára kezdenek váltani és mi pedig a tudatosság megemelésén keresztül elkezdünk visszafordulni a Nagy Központi Nap irányába, már nem szükséges itt tartani ezeket az energiákat. Ezek az energiák most a Vízöntő irányába, egy nőiesebb rezgésre, vagyis legalábbis egy nőiesebb kifejeződésre váltottak. Ez nem azt jelenti, hogy a férfiasság a múlté. Sokkal inkább azt, hogy a két polaritás egységbe rendeződött. Lemúriából, de különösképpen a Telosból érkező rezgések önmagukban energiagenerátorokként működnek, mivel minden olyan energia, ami a galaktikus magokból és a Tejút galaxisból záporozza a bolygót, a Shasta-hegy alatt ezen a fő belépési ponton érinti a bolygórácsot. Innen kiindulva ezek az energiák másodpercek alatt, sorba érik a rács további fő pontjait, melyek hegyek csúcsain találhatók és onnan oszlanak szét a rács további területeire. Azokat a körzeteket, ahol ezek az energiák más rácsokba és további planetáris energiaösvényekre terjednek át a bolygón, kijárati pontoknak nevezzük. 

A lemúriai tudatosság és szeretet által megalkotott bolygórács mindannyiótokban tükröződik. Be van épülve testetek szent geometriájába azzal a szándékkal, hogy a figyelmet az isteni terv magasabb energiáira irányítsa. Az energiák két részre oszlanak a bolygón, ugyanis válaszfal van a személyes és a globális tudatosság között. Bár mindkét tudatossági szint igazából egy és ugyanaz, jelenleg a kettő között az a különbség, hogy a személyes rezgés megváltoztatását mindenki saját szabad választásán keresztül döntheti el, hogy engedélyezi-e. Ez a lehetőség a Lemúriai Legfelsőbb Tanácstól ered, hogy megerősítse sejtszinten ennek a változásnak az igaz dimenzionalitását és egyesítse azt az emberi faj kollektív tudatosságában. 

Ezt az elhatározást megelőzően azt hitték, hogy a bolygóba és rajta keresztül pedig belétek fecskendezett energiainfúziók sorozata nélkül, nem történhet meg globális változás. De ti olyanok vagytok, mint a bolygó sejtjei és tudjuk, hogy egyénileg kell lehorgonyoznotok és integrálnotok a vibrációkat, hogy teljesnek tudjuk tekinteni minden ember tudatosságának átalakulását. A DNS mátrix (vagy a kristályháló) mindenkiben egyénileg, kissé eltérő módokon fog megváltozni és fenn fogja tartani annak a vibrációnak a teljes spektrumát, amely szükséges egy igazi globális változáshoz. Ahogy az energiák olyan egyre nagyobb és nagyobb csoportokban harmonizálódnak, amelynek tagjai befejezték már egyéni átalakulásaikat, a globális változás egyre növekvő hullámokban fog megtörténni. 

Létezik egy hang, mely a változást kíséri. Ez az éterikus birodalmakban generálódik, de csak ezen a síkon hallható. Úgy hívjuk, hogy a "lélek dala". Hárfák és lantok sem képesek ilyen csodálatos hangot produkálni, mint ez a szeretethullám, mely a lélekből tör felszínre és rezgése kellemesen simogatja a szívet és vele együtt a dobhártyákat. Van nekünk egy 3 húros hangszerünk itt Telosban, melyen a húrok cirógatása által lehet játszani. Ennek a vibrációja egy kicsit különbözik, de hasonlóan rezonál a lélek dalával. Rendkívül csodálatos és inspiráló hatású. 

A rács változásai, a DNS mátrix változásai, melyek mindannyiótokban történnek, engedélyezni fogják, hogy meghalljátok saját dalotokat. Mindenkinek van saját dala és mi megbecsülésben énekeljük azt. Ezek olyanok, mint titulusok és nevek, melyek a vibrációjuk által azonosítanak benneteket, hogy kik is vagytok valójában. Igazán ünneplünk benneteket, ahogy majd fedezitek fel a dalaitokat. Míg alszotok, emlékeztető dalokkal díszítjük álmaitokat, hogy segítsünk benneteket utatokon. 

KÉRDEZŐ: És mindannyiunk kegyelme érdekében egyesíteni fogjuk majd szeretetünket a tiétekkel? 

ADAMA: Az én munkám ennek a rácsnak a fenntartása és táplálása, hogy a magasabb negyedik és az ötödik dimenziós energiarezgés belülről, lassan felnevelkedjen a bolygón. A bolygó belsejében azon dolgozunk, hogy segítsük az energiák megemelését, és azokat az északi és déli pólusokon, valamint egyéb helyeken keresztül a kulcspontokra juttassuk. Ez fokozatosan teremti az energetikát a bolygó körül és táplálja a Földet magát. 

Én az ügyintézők egyike, az energia ki és beengedésének szervezője, valamint a rács egyik építésze vagyok. A rács struktúrája felerősíti az energia beáramlását és így önmaga segíti a rajta folyó átalakításokat. 

Sok-sok lény van, akik szintén a ráccsal dolgoznak. Ők referenciákkal rendelkeznek már más rácsokkal kapcsolatban, és mindannyian multidimenzionális rétegei egy hatalmas és átfogó rácsmunkának, amely mindent együttesen magába foglal. 

KÉRDEZŐ: Mi a különbség a Kryon rács és a te rácsod között? 

ADAMA: Különböző energiák, különböző hangolási összetevőkkel dolgoznak. A Kryon rács elsődlegesen a mágneses energiákkal dolgozik. Mi a kristályráccsal dolgozunk, de azokkal a különböző csoportokkal is, akik ezekkel az energiákkal már hosszú időkön át dolgoztak, hogy elvessék ennek a rácsnak a különböző alapjait. Az új rács sok-sok különböző energia részvételének eredményeképpen jött létre. Olyan energiák ezek, mint az Elohim energia, az extra-szárazföldi energiák, az Arcturiaiak, a Pleiádok, az Andromédaiak, a Vénusziak, stb. energiái, akik valójában máshonnan jöttek és még sok olyan energia, mely egyéb más helyekről származik. Mind egy egész részei vagyunk és most egy egészet formálunk, hogy a bolygóval és a bolygóért dolgozzunk. 

Azokon a rácsokon, melyeken együtt vetünk, különböző belépési és kilépési pontok vannak. Különböző részeken, különböző területekkel dolgozunk és különböző módokon használjuk azokat, hogy mindegyik magához tudjon térni ezidőtájt. Végtére is ez egy új energiaforrás teremtése a bolygó körül és képes kell legyen begyűjteni és megtartani ezeket a csodálatos energiákat, melyek ide lettek küldve. Ezek az energiák csak akkor tudnak beépülni, ha a változások fellendülnek, de addig is ezek az energiák folyamatosan alakulnak és a bolygó körül tartózkodnak. Ez van most folyamatban. 

KÉRDEZŐ: Tervezik-e a bolygót visszaállítani eredeti tökéletességébe, vagy túlhaladja azt? 

ADAMA: Hogyne, ez a terv és reméljük, hogy jóval túlszárnyalja majd azt, ami valaha is volt. De még midig kérdés, hogy valójában hogyan fejlődik a bolygó, mivel ismét fejlődésben van. Van sok ötlet, van sok lehetőség, hogy miképpen kívánunk dolgozni a bolygóval, de sok feltételezés is van az emberiség tudatosságának változásával kapcsolatban, ugyanis csak ez az, ami képes engedélyezni ezeket a dolgokat, hogy megtörténhessenek. Valójában sokkal nagyobb változásra van szükség a női energiában a bolygón, méghozzá olyanokra, mint hogy ne folytassátok a lerombolást annak, amelyet remélünk, hogy felépül újra. 

Ezen a ponton ismét az a kérdés, hogy egyéni szinten történő gyógyulási szempontból, milyen messzire tudtok eljutni? Ez az, amit vágyunk látni, még mielőtt tovább tudnánk lépni a munkánkban. Sok minden fog történni az elkövetkező tíz év során az energiák és a tudatosság emelése következtében. Fontos viszont az, hogy olyan közösségek alakuljanak, akik megmutatják, hogy teljes támogatást nyújtanak a Föld számára. 

KÉRDEZŐ: A felbukkanásotokkal a felszínen addig várakoztok, amíg a tudatosság nagy mértékben meg nem változik, vagy hamarabb megjelentek majd? 

ADAMA: Különböző módokon tervezünk feljönni a felszínre; van egy tervünk. Nagyon szeretnénk látni azt, hogy az emberiség elkezd szívből élni egy várakozó álláspontra helyezve önmagát a birtokló emberi hatalommal szemben. Néhány ember, akik hallanak rólunk, egyet értenek ezzel az elmélettel és úgy döntenek majd, hogy hisznek a mi valóságunkban, mikor meglátnak minket szemben önmagukkal. A mi végső felbukkanásunk érdekében sok tennivalója van mindenkinek saját szeretetszintjének és fényrezgésének felemelése alatt. Számos különféle módon fogunk csatlakozni hozzátok. Amikor az emberek szívének a mi szívünk közötti kapcsolata állandóvá válik, akkor válunk fizikailag állandókká. 
Felbukkanásunk nagyon lassan kezdődik meg olyan kisebb csoportokkal történő titkos találkozások kapcsán, akik nagyon nyitottak felénk, akik mindenkor folyamatosan negyedik dimenziós tudatszintet tartanak fenn. Ahogy több és több ember nyitja meg önmagát saját Isteni Énjének és a feltétel nélküli szeretetnek, azok köre, akikkel találkozni fogunk, egyre bővül. Azt is tudni kell, hogy ezek a találkozások nem fognak megtörténni harmadik dimenziós rezgésszinten. Feltétlen találkozni fogtok velünk félúton a szereteted és a fényed vibrációján. Ahogy az energiák folytatják a változást a bolygón, ez hamarosan lehetővé teszi, hogy sokan közületek magukhoz fogják vonzani ezeket az információkat. Mostanra (2002) olyan nagymértékű szívnyitásokra tettünk bizonyságot és olyan szívélyes üdvözlést és szeretetet kaptunk a Francia emberektől az első és a második TELOS könyv kiadását követően, amely nagy reményt adott nekünk, hogy a következő pár évben talán engedélyt kapunk a galaktikus föderációtól, hogy elkezdjük a kis titkos összejöveteleinket azokkal, akik elérik ezt a vibrációs szintet és tiszta szándékuk által képesek jelenlétünkben maradni. 
Kérünk benneteket, hogy hagyjátok el a régi 3D eltorzított energiáit és lépjetek át az újba szeretettel és örömmel. Ez a ti kulcsotok. Nagy vágyakozással várjuk a felébredéseteket, hogy még egyszer egyesülhessünk veletek.
Közvetítette: Aurelia Louise Jones (2002.)
Közzétette: Sandal / www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!

foldimennyorszag.hu
Share To:

Post A Comment: