Üzenet Telos Gyermekeitől II. - A gyermekek kollektívájától
Üdvözlet Telosból; Én Celestia vagyok, és a fiatalabb gyerekek osztályába tartozom, szintúgy még néhány idősebb gyerekkel, akik válaszolni szeretnének számos kérdésetekre. Ebből az alkalomból, meginvitáltam gyerekek egy csoportját, hogy megszólíthassanak titeket. Nem szükséges mondanom, hogy nagyon izgatottak ezzel a lehetőséggel kapcsolatban. A mi gyermekeink sok időt töltenek a felszíni szituációk tanulmányozásával, amint ők is nagyon türelmetlenek, hogy kommunikálhassanak az ottani gyermekeitekkel. 

Az első dolog az, hogy a gyerekek kommunikálni szeretnének veletek, és különösképpen a felszín gyermekeivel, mivel rendkívüli módon irigylik őket a felszínen történő események megtapasztalásáért; habár irigykednek, mint olyan, de ez valójában nem egy olyan érzelem, melyre összpontosítunk itt Telosban. A felszín gyermekeinek megadatott egy rendkívül izgalmas kaland az ő megtestesülésük során. Azt választották, hogy egy olyan időben inkarnálódnak, amikor rendkívüli változások történnek a Földön, egy olyan időben, amikor mindenkinek az energiái szükségesek ezekhez a változásokhoz. Mi mindannyian egy olyan időben élünk, amikor az átalakulás nem csak egy kívánság, vagy egy cél, hanem sokkal inkább a valóság felnevelése. Minden egyéni élet a felszínen, aki ez idő alatt inkarnálódott egy harmadik dimenziós fizikai testben, mely nemsokára egy negyedik és ötödik dimenziós fizikai testté válik, egy felfedező, aki új világokat és új létezési módokat fedez fel. 


Ti, a Föld gyermekei összegyűltetek együtt erre az életre, számos nyelvterületen és színhelyeken, hogy megteremtsetek egy csoporttervet, ahogyan hívni fogjuk, vagy egy csoportos energiafalat, mely megtisztítja és megvilágosítja a felszín jelenlegi energiáit. Összegyűltetek, hogy a kreativitás egy nagy ünnepségén osztozzatok, hogy mindannyian újjászülessetek, és csodálatos ajándék ez az összejövetel. Mindegyikőtök a látomás egy értékes darabkáját hordozza, mely ezen a bolygón lesz hamarosan megtapasztalható. Idejöttetek, hogy egy hidat teremtsetek a régi és az új világ között. 

Az igazság az, hogy a változás már megtörtént a számos dimenzió rengeteg szintjén. A felszínen viszont, mindenki csak most kezdi el tudatosan megtapasztalni ezeknek a változásoknak és választásoknak a hatását, melyek mind új energiát hoztak a valóságba. Mindegyikőtök ezekre az időkre inkarnálódott, hogy rendelkezzen ennek az új valóságnak a tudatosságával. Mindez az áldozat szellemével történt, hogy inkarnálódtatok a felszínen ezekben az időkben és ezen a helyen. A szívetek hálás és vidám a átalakulásoktól, melyeknek részeivé váltok. 

Sokan közületek, itt Telos iskoláiban és osztályaiban edzettetek erre a nagy kalandra. Velünk tanultátok a kultúrákat, és a felszíni világ energiamintáit. Kommunikáltatok lényekkel a felszínen, akik már több éve felemelkedett felderítőkként laktak ott, ahogyan azt mondani fogjuk, előkészíteni és tartani a helyet nektek, e kaland számára. Alaposan megvizsgáltátok számos családcsoport léleklenyomatát, mintát vettetek belőlük, mielőtt még eldöntöttétek volna, hogy hova és melyik családba szeretnétek beinkarnálódni. Sokan közületek, akik a felszínen inkarnálódtak, rendszeresen kommunikálnak a telosi tanulócsoportjaikkal, hogy mindez valóban egy folyamatos csoportmunka lehessen a felszín, és Belső Föld közösségei és gyermekei között. 

Rendszeresen küldtök beszámolókat beszámolókat felszíni tevékenységeitekről, legfőképpen a harmadik dimenzionális inkarnáción belüli reakcióitok és érzelmeitek erősségéről. Küldtök nekünk mentális számfejtéseket és vizuális képeket szintúgy, mint értelmezéseket, melyek a felszín sűrűbb energiáiban való munkálkodás eredményei. Ezek az információk nagyon fontosak a gyermekek számára itt Telosban. Nem csak a kalandotok fejlődése érdekli őket, hanem az is, hogy a lehető legjobban tudjanak támogatni titeket, hogy elhozzátok azokat az átalakulásotokat a felszínen, melyeket szándékoztok végrehajtani. 

Luriel az idősebb fiúk egyike abban a jelenlegi osztályban, amelyik most fog beszél hozzátok. Van egy üzenete, melyet megoszt most veletek. 

Legmelegebb üdvözletüket küldik nektek fiú és lánytestvéreitek, játszótársaitok és osztálytársaitok Telosból! A kommunikáció örömével és izgalmával, közvetlenül mellettetek kommunikálunk veletek. Veletek ellentétben, mi valójában feltűnhetünk mellettetek felszíni kalandjaitok során. Türelmetlenül követjük a Szuper pszichikus Gyermekekkel való munkát, ahogyan nevezik őket a ti idősebbjeitek. Ezek a gyerekek azok a barátaink, akik több tudatosságot hoznak az emberek minden korosztálya számára a felszínen. Ezek a gyerekek, valójában nagyon öreg lelkek, akiket abszolút gyönyörködtet a lehetőség, hogy megoszthatják tudásukat és tudatosságukat a bolygóval, hogy egy gyerek álruháját ölthetik magukra olyan felelősségek és terhek nélkül, melyek irtózatosnak látszanak számos felnőtt számára a felszínen. 

Képesek rá, hogy küldetésüket játékként végezzék, ami a legcsodálatosabb példa mindenki számára a felszínen. Ők a lehető legjobban élik életüket azzal a hittel, mellyel mi is itt Telosban, hogy minden munka csak játék, és minden tudás az ártatlanság tapasztalatából ered, nem pedig a nehézségekből. Az öröm egy igazán ártatlan megtapasztalás, és a ti szuper pszichikus gyermekeitek a mintaképek számotokra. 

Minden gyermek, aki megtestesül most a felszínen, egy emelt rezgést hordoz, és abban létezik. Az ő DNS-ük frissítve van, ahogyan azt mondani fogjuk, megengedi a felsőbb tudatossági szintekkel való kommunikációt. Ők nem léptek bele az inkarnáció azon elszeparáltságába, hogy megértésék kik is ők valójában, és miért vannak a felszínen ezekben az időkben. 

Számos módon nevezték már el őket az Indigóktól, a Szuper pszichikus, Kristály, Violalelkek, és még néhány más elnevezésig. Valójában ezek a nevek azt az osztályt jelképezik, melyből beléptek inkarnációjukba. Csakúgy, mint ahogyan ti is a felszínen iskolákba jártok, ezeknek a gyerekeknek mindegyike része egy jövőbeli diplomázó osztálynak, melybe inkarnációját megelőzően tartozott. Minden ilyen osztály, különböző feladattal rendelkezik a felszínen, és minden feladat más és más vibrációt hordoz. Minden osztály, minden feladat és minden vibráció ugyanannak az iskolának a része, mivel mi itt Telosban, egy iskolának a része vagyunk. 

Minden osztály kapcsolatban van egymással egy rácson keresztül. Ez részben az a háló, melyről már hallottatok a Szuper pszichikus gyerekektől, akik azt egymással való kommunikációjukra használják. De a teljes rács sokkal nagyobb, mint az egyéni részek és formák összessége, mely egy kommunikációs rendszert formál a teljes univerzum számára. Ez a rács az Isteni Terv energiáinak teremtménye, és a szív energiáin keresztül kapcsolódik. Minden lényhez csatlakozik az Univerzumban, sokkal többhöz, mint ahogyan az Internetetek teszi azt a felszínen. Az internet valójában egy harmadik dimenziós reprezentációja ennek a rácsnak, habár az igazi funkciója és felhasználása még nem lett felfedezve és alkalmazva. Ez szintén át fog alakulni, mint a tudatosság is a felszíni átalakulás során. 

Néhány Szuper pszichikus gyerek sok időt töltött Telosban, vagy más lemúriai-energiájú városokban. A többiek más lélek és planetáris csoportokból érkeztek. De mindannyian a mókát, a közösséget és az örömöt segítik itt. A gyerekeknek kb. egyharmadát, akik a Shasta-hegy közelében élnek, saját társadalmi rendjükből, innen Telosból küldték. Ugyancsak sok gyermeket küldtünk más városokba és családokba szerte a bolygón. Úgy nevezhetnénk ezt, mint egy csereüdültetés, vagy tanulmányi utazás, ahogyan azt az iskoláitok teszik. Itt nézzük, hogy milyen egy hihetetlen lehetőség gyakorolni mindazt, amit tanítottunk, és megtapasztalni egy különös kalandot, mely távol meghaladja minden elképzelésünket. 

Sokunkat az Ügynökök osztályának hívnak, ahogyan mi elneveztük azt iskoláinkban itt Telosban. Én is egyike vagyok ezeknek. Mi az ötödik dimenzió energiáinak Nagykövetei vagyunk, akik széles körben utaznak, hogy létrehozzák és megtartsák ezt a szeretetvibrációt, amit a felszín polgárai tapasztalnak, és ahogyan mi azt tanultuk, úgy szoktatjuk hozzá őket ehhez a vibrációhoz. Mindezt olyan megbízatásokon keresztül tesszük, melyek napokat és éveket ölelnek fel (a ti felszíni időkeretetek szerint). Tesszük ezt csoportokban és egyénileg, de kivétel nélkül mindig megküldjük jelentéseinket minden információnkról, megfigyelésünkről, tapasztalatainkról, és az értelmezéseinkről, az egész osztály számára. Az osztály maga, mindent, amit megkapott, bemutatja Telos polgárainak és a Főtanácsnak. Mi is egy része vagyunk Telos működési folyamatának. 

A diákok a felszínen, rendszerint el vannak különítve a társadalomtól. Tanultok sok éven át, és akkor tesztek egy ugrást a társadalomba, rögtön azután, hogy lediplomáztatok. A tanulók Telosban, mindig a társadalom részét képezik, és hozzájárulnak egy részletes és speciális energiához minden tárgyalás és megbeszélés alkalmával, melyet a kormány a mi világunkban folytat. 

Néhány fiatalabb gyermek el kívánja küldeni szeretetét nektek, melyet mindannyian szívük egy speciális helyén hordoznak, és kérik, hogy vizionáljak nektek egy képet. Ez a vízió egy hatalmas barlang, mely a hegy belsejében van. Annyira hatalmas a felszíni szabványokhoz képest, hogy nem látnátok a tetejét, és nem is tűnne úgy, hogy odabenn vagytok, sokkal inkább úgy tűnne, mintha kint lennétek a felszínen. Létezik számos hely, ahova utazhatnánk ebben a barlangban, de az az egy, melyet a gyerekek most kértek, hogy vigyünk oda titeket, az egy hatalmas tó partján van. Körös körül dombok és völgyek vannak, melyekből vízesések dicsőséges színekben pompázva zuhognak a tóba. A zuhatagfolyamok szivárványokat formálnak a tó vizébe, és kicsi ragyogó színes hullámokat alkotnak, melyek mossák és díszítik a part sokszínű homokját, melyen az osztály üldögél. 

Az osztály minden gyereke egy pikniken vesz részt, és meghívnak titeket is, hogy tartsatok velük. A piknik a játékos tanulás céljából van, mert azt akarják, hogy lássátok mindezt. A fiatalabb tanulók, maguk tanítják a mai leckéket, és a tanárok és az idősebbek a diákok között ülnek, hogy azok szintén élvezhessék az osztály előadását. Minden leckét egy olyan történet, vagy egy olyan dalban formájában tanítanak meg, melyet az összes tanuló együtt kreált. 

Meghívnak titeket, hogy hallgassátok ezeket a történeteket és dalokat, aztán alkossátok meg sajátotokat, hogy megoszthassátok azt az osztállyal. Azt kérik, hogy az a lecke, amit kreálsz, egy történet legyen a felszínről, jelenlegi inkarnációdból. Habár ők figyelemmel követik az összes eseményt a talaj felett, de a ti benyomásitok azokról teljesen egyedülállóak. Meg kívánják azt tanulni, fejleszteni akarják magukat és meg akarják tapasztalni közvetlenül tőletek a kalandjaitok csodáit, melyeket jelenleg átéltek a felszínen. 

Meglátogathatsz minket a piknikünkön bármikor, amikor csak kívánod, össze fogunk gyűlni mindannyian, ha meghalljuk hívásod. A multi-dimenzionalitásban, melyben itt Telosban létezünk, amikor hívsz minket, egyszerre számos helyen és megjelenési módon képesek vagyunk összegyűlni, hogy élvezzük történeteidet és dalaidat, még akkor is, ha más tevékenységgel vagyunk éppen elfoglalva. Áldunk titeket és már előre látjuk, ahogyan játszunk veletek Telosban, vagy bárhol, ahova el kívántok látogatni. Hamarosan, mindannyian együtt fogunk játszani a felszínen, amikor a tudatosság elegendő mértékben felemelkedik ahhoz, hogy megengedje nekünk felbukkanásunkat. De most meghívunk téged, hogy játssz a körülötted lévő gyerekekkel, ahogyan ők körülöttünk is itt vannak. Legmelegebb áldásunk. 

A tanáraink egyike Angelina, egy idősebb gyógyító mester Telosban, aki egy kérést szeretne címezni hozzátok a felszíni hiperaktív gyerekekkel kapcsolatban. 

Angelina vagyok, és beszélni kívánok ma a felszíni gyerekekhez és felnőttekhez egyaránt, a hiperaktivitásra vonatkozóan, és bizonyos drogokat illetően, melyek használata széles körben elterjedt irányítás céljából, vagy ha úgy tetszik a hiperaktivitás irányítására, melyet megtűrnek a felszíni hatóságaitok. Sok hiperaktivitást mutat a jelenlegi gyermekek generációja, akiknek valójában arra az egészségtelen környezetre való reakciójuk ez a megdöbbentő hiperaktivitás, melyben élnek. Azon a szintetikus módon, ahogyan ezen a bolygón alakítjátok életeteket, értékes gyermekeitek kénytelenek megtapasztalni a hipofízis és a tobozmirigy, valamint a fizikai érzékeik egy állandó abnormális "túlzott stimulációját". 

Sokszor beszéltünk a diétáról és a televíziós média, a zene és a filmek kölcsönhatásairól, és az ezekből fakadó szintén komoly problémákról. Az érzékeitek hullámformákkal való állandó bombázása - történetesen olyan hullámformákkal, melyeket mikrohullámú technológián alapuló - televíziókészülékeitek, telefonjaitok és a mikrohullámú sütő berendezéseitek használnak, belépnek az energetikai testetekbe, szintúgy a fizikai testbe, mely szétbomlasztja azt a fontos, folyamatban lévő struktúra-átalakítást, amiért ezek a gyerekek idejöttek, hogy manifesztálják. A nagyvárosaitokban ez a bomlasztás igen nagy, és az is egy csoda, hogy ennek ellenére a gyerekek és a felnőttek egyáltalán képesek funkcionálni. Folyamatosan, minden egyes nap, az alapenergia-struktúráitok egy új megszállása történik, olyan emberi-kéz által készített energiák által, melyek nem működnek jól együtt az Isteni Áramlással, viszont keresik azt, hogy miképpen szállhatnák meg és boríthatnák el - természetükből kifolyólag - az igazi alapenergiákat körülöttetek. Ezek a berendezések és technológiák nem sötét természetűek, de a sötétség és az eltorzított energiaminták alkalmazására, vagy ezekkel való visszaélésre lettek megalkotva, melyek jelenleg körbevesznek titeket és gyermekeiteket, hogy beavatkozzanak belső energiamintáitokba. 

Ezért nagyon fontos, hogy amennyire csak lehetséges, vállaljatok felelősséget környezetetek tisztaságáért, melyben gyermekeitek élnek, és különösképpen, melyben alszanak. A hálószobák tele vannak televíziókkal, videomagnókkal, CD-rendszerekkel, pici / elektronikus telefonokkal, elektronikus órákkal, és más olyan cikkekkel, melyek "nem kívánatosak". A gyerekeknek egy kiegyensúlyozott és tiszta környezetet kell biztosítani, amelyben alhatnak, regenerálódhatnak, és táplálódhatnak minden este. A mérgezési szint az élelmiszereitekben, az építőanyagaitokban, a környezetetekben, és mindenhol, ahol ők élnek, leigázza testüket, és ezt ki kell javítani és korrigálni kell, mivel ez nem támogatja azt, hogy olyan módon érlelődhessenek és fejlődhessenek, ahogyan az szükséges számukra céljaik beteljesítése érdekében, melyekért idejöttek hogy manifesztáljanak. 

A nehézfémek felhalmozódása a gyermekeitek testében, szintén egyik fő előidézője a hiperaktivitásnak, szintúgy, mint az ideg és más rendszerbeli állapotoknak. A víz, a tiszta víz is szükséges minden nap ezeknek a gyerekeknek - szintúgy, mint mindenki másnak. Általában azok a folyadékok, melyeket ti és az értékes gyermekeitek napi szinten elfogyasztanak, károsak testetek és lelketek számára, és minden egyes nappal fokozatosan halmozódnak fel bennetek. Dolgoznotok kell azon, hogy megtisztítsátok vízkészleteiteket, és eltávolítsátok a mérgező vegyszereket az ivóvizetekből. Azok közületek, akik városokban élnek, meg kell, hogy szűrjék a vizet, még mielőtt meginnátok, és olyan termékeket kell alkalmaznotok fürdőzésetek alkalmával, melyek szintén megszűrik ezeket a mérgező anyagokat. Létezik sok természetes és hatásos termék, mely jelenleg elérhető számotokra, hogy le tudjátok csökkenteni a mérgezés szintjét, és sokkal inkább meg kell szereznetek azokat, mint a kulturális divattermékeiteket, és használnotok kell ezeket naponta, hogy családotok minden tagja alapvető életerővel és kiegyensúlyozott rendszerrel rendelkezzen. Redukálnotok kell, vagy teljesen el kell hagynotok a szénsavval dúsított italokat, a mesterséges italokat, a kávét, az alkoholtartalmú italokat, és más mérgező vegyületeket, hogy megedződjetek, és bevezethessétek napi diétátok egy részét. A tiszta víz, még mindig a fő folyadékforrásotok, mely segíteni fog kiegyensúlyozni testeteket, és visszaállítani azt természetes és egészséges állapotába. 

Minden esetben, minden egyes gyermek számára nem a "gyógyszerezés" a megoldás, hanem kiegyensúlyozatlanságuk helyreállítása, melyet testük hozott létre a környezetük hatása által. Hogy mit kell tenni ezeknek a gyerekeknek a kiegyensúlyozásához, az minden egyes gyereknél eltérő. Minden gyógyulási krízisben, mindenki egyéni jellemvonásokkal rendelkezik, mely egyedülálló gyógymódot igényel. A gyógyulási folyamatot a szülőknek és gyerekeknek közös szándékkal kell megkezdeni együttesen. Számos esetben, a gyerekek talán nem ismerik fel a hiperaktivitás diagnózisát, de tudják, hogy nem úgy funkcionálnak, ahogyan a felnőttek, és ahogyan a társadalom azt illőnek tartja. Ez a fajta szituáció bűntudatot és szégyenérzést teremt a gyermekben, és fontos, hogy az ilyen körülményeket elkerüljük. 

Mindannyian vágyunk az egyensúlyra, és arra, hogy egyre több gyerek tudja bemutatni, hogyan érhető el ez az egyensúly, és arra, hogy egyre többeket vonzzon ez. Az új gyerekek itt vannak, hogy vezessenek minket, ahogyan mi is vezetjük őket annak megértésében, ami a felszínen megvalósul, és egyensúlyba kerül mostanában. Itt vannak, hogy vezessenek minket, hogy sokkal nemesebben menedzseljük életünket és másokét, és sokkal szívközpontúbban közelítsük meg minden kapcsolatunkat személyes, és társadalmi szinten egyaránt. 

Az első javaslat számotokra, hogy vigyétek el gyerekeiteket egy gyógyítóhoz, vagy ahogyan a felszínen hívjátok, egy olyan természetgyógyászhoz, aki rendelkezik tapasztalattal a gyerekekkel kapcsolatban. Kérjetek egy állapotfelmérést gyermekeitek jelenlegi energetikájáról, és nagyon fontos, hogy emlékezzetek rá, hogy a hiperaktivitás fizikai tünetei, egyszerűen a test reakciói az energetikai kiegyensúlyozatlanságra. Létezik számos természetes módszer, mely képes kiegyensúlyozni gyermekeitek energetikai testét, mint a például a gyógynövények, virágesszenciák, testmozgás, meditáció, a yoga, és más olyan hasonló tevékenység, mint a cshi-gong, és a tai-chi. Jót fognak tenni az ásványi anyagokban gazdag és kiegyensúlyozott finom gyümölcsök, zöldségek, gabonák, és a megfelelő mennyiségű egészséges fehérjék, mivel a növésben lévő gyerekeknek a környezetetekben, még mindig megfelelő minőségű fehérjékre van szükségük. Az ő diétájuk, ahogyan a tiétek is, mely sav / lúg vegyületekből, természetes és nem feldolgozott cukorkoncentrátumokból, állati eredetű helyett növényi fehérjékből, és megfelelő mennyiségű élő, és nem halott feldolgozott élelmiszerek fogyasztásából áll, minden tekintetben egyensúlyt fog előidézni. 

Szintén van csomó dolog, ami képes energetikai szempontból kiegyensúlyozni a csakrákat, szintúgy a színterápia és kristályterápia. A tonizálás és a dobolás nagyon támogató testrendszeretek számára. A zeneterápia egy nagyon nyugtató formája a hiperaktív gyerekek és mások kiegyensúlyozásának. A médiumi ülések egyénileg, vagy csoportosan, szó szerint mindkettőt magukban foglalják, szintúgy mint az energetikai kezelések, melyek szintén nagyon hatásosak a kiegyensúlyozásra. A kreatív terápiák, mint a művészet és az írás, szintén nagyon előnyösek. 

A gyerekek, akik inkarnálódtak a felszínen, most dolgoznak azon, hogy újra egyensúlyba hozzák agyuk kémiáját, az endokrin-rendszerüket és a fizikai érzékeiket abból a célból, hogy hozzáférjenek az ötödik dimenziós energiához, és hogy azzal működhessenek. Ők egy a tietektől eltérő végtagi rendszerrel léptek be a megtestesülésükbe, és szintúgy egy tisztább megtapasztalással arról, amilyen életerővel rendelkeznek. Fel fognak lázadni minden olyan eltérítő / kényszerítő erő ellen, mely létezésük útjába kerül, és nem érez valódi szeretetet, vagy nem rezonál az ő valós isteni természetükkel. Nagyobb mértékben lesznek "rövidre zárva", mint bármely generáció előttük, ha nem lesz megfelelő, tápláló, nyugodt és támogató a környezetük, ahol élnek. 

Szükségük van a közösségre, egy olyan igaz szívközpontú közösségre, ami nagyon erős. A kötelékek, melyeket magukkal hoztak olyan közösségekből, mint Telos és más városok, erősen vibrálni fog érzelmi testükben, és helyesen kell azt táplálniuk. Nem csak saját korukbeli gyerekeket fognak kiválogatni teremtéseikhez, hanem inkább különböző korú emberek közösségeit. Hasznot fognak húzni minden szituációból, melybe meghívják őket, hogy részt vegyenek egy csoport, vagy közösség tevékenységében, a városi és iskolai tevékenységekben, melyek hívják őket egy olyan kreatív és megbízható szinten túli közreműködésre, melyre jelenleg képesek gyermekeitek. Hagyjátok, hogy idősebb gyerekek együtt dolgozhassanak fiatalabbakkal azok mentoraikként, és hagyjátok, hogy minden gyerek együtt dolgozhasson a felnőttekkel, azok vezetőikként és múzsáikként, mely egy igazán csodálatos munka. Ez fog történni hosszasan, és át fogja alakítani társadalmaitok igazi magját. 

Valójában, minden olyan dolog, ami segíteni fog a hiperaktivitáson, és a többi gyereken, elérhető körülöttetek gyógyszerészeti drogok alkalmazása nélkül. Csak egy pozitív változásra van szükségetek a környezetetekben, és a gyerekeiteknek ugyancsak. Nincs szükség rá, hogy gyógyszerekkel narkotizáljátok rendszereiket, melyek ezek csak egy nagyon szintetikus módon befolyásolják őket, befolyásolják azt a viselkedésüket, melyet társadalmatok helytelen tüneteknek tart, és megtagadja az elhajlás okainak beismerését. A megoldás a szándékotokra való fókuszálásban van, és abban, hogy használatba veszitek-e az eszközöket és a szakismereteket, melyek már körülöttetek vannak, hogy támogassák gyermekeiteket. Ezek a gyerekek itt vannak abból a célból, hogy a kölcsönös segítség és együttműködés lehetőségét nyújtsák nektek. Telosban, mi itt vagyunk, hogy támogassunk titeket és őket ugyancsak. Itt vagyunk, hogy feladatmintát mutassunk nektek arról, hogyan tudjátok kiegyensúlyozni életeteket és az ő életüket. 

Mi, tanárok, gyógyítók, és gyermekei Telosnak, minden nap kinyúlunk a felszíni gyerekekhez. Szeretetünket és áldásunkat küldjük nekik. Alig várjuk az időt, amikor kommunikációnk és kapcsolatunk sokkal közvetlenebbé válik. Meghívjuk a felszín értékes gyermekeit, hogy álomállapotukban meglátogassanak minket Telosban, ahogyan osztozunk velük őszinte vágyódásunkkal, hogy együtt játsszunk a béke, a könyörület, a szeretet és a fény vibrációjában. Amíg ismét nem szólunk, mindannyiótoknak ezeket és sok örömet, nevetést kívánunk. 
Celestia, Angelina, és Luriel
Közvetítetette: Aurelia Louise Jones
Közzétette: Sandal / www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!

foldimennyorszag.hu
Oszd meg vagy küldd tovább: / Share To:

Post A Comment: