Galatril üzenete Posidból I.
Üdvözöllek titeket szeretett fiú és lánytestvéreim! 

Én Galatril vagyok, a Brazíliában lévő Mato Grosso alatt lévő Posid város Tanácsának harmad-szintű tagja. Már számos életidőtök óta töltöm be ezt a pozíciót, és sok időt töltöttem szolgálatommal, hogy a múltban ki gyógyítsam az energiákat. 

Mi, akik a felélesztett Posid város lakói vagyunk, mely most a Fény egy csodás és szépséges lakhelye itt az ötödik dimenzióban, és mindannyian más Atlantiszi energiájú városokban élők a Föld belsejében, mindannyian elismerjük, hogy sokan közületek, akik megtapasztalták Atlantisz összeomlásának kataklizmáját, hogy fenntartással vagytok vibrációnk szintjével kapcsolatban. Azoknak az időknek az energiái, és a férfias mentális energiák elborítják a szív női egyensúlyát, és még mindig félelmet és lelki fájdalmat teremtenek sokatokban, akik most válnak érdekeltekké a beavatásban, vagy a velünk való bármilyen fajta kommunikációban. 


Ebből az okból kifolyólag, azt kérjük tőletek, hogy törjetek ki a velünk támasztott eddigi fenntartásaitokból, melyeket az elmétekben raktároztok, és hozzátok el helyettük a mi értetek érzett mély szeretetünket ismét a szívetekbe. A kontinensünk lerombolása óta, sokat dolgoztunk azon, hogy fejlesszük tudatosságunkat, és magunkra öltsük a szívünkből áradó szeretetenergiánkat. Hosszas kemény munkával és állhatatossággal, újra egyensúlyba hoztuk az energiákat, melyekkel gondatlansággal bántunk a múltban. A mai napon, hatalmas örömöt és mély hálát érzünk, és köszönjük nektek, hogy megengedtétek nekünk ezt az alkalmat, hogy elérjünk hozzátok és szólhassunk szívetekhez. Most mi a szeretet egy helyéről jövünk, és, ha megengeded, akkor hatalmas gyógyulást tudunk nyújtani lelked számára a múlt traumáitól és még számos dologtól való megszabadulás céljából, ha eddig még nem szabadultatok meg azoktól. 

Mi, akik oly nagy tiszteletben tartottuk magunkat a régi Atlantiszban, és akik erőszakosan megrengettük a bolygónkat egóinkkal és a technológiákkal való visszaélésünkkel, sok időt töltöttünk azóta a Földnek és a Föld belsejének tett szolgálatunkkal. Szolgáljuk a Bolygó elementáljait és a természet szellemeit, és szolgáljuk a mi szeretett Lemúriai fiú és lánytestvéreinket, hogy helyrehozhassuk a veszteséget és a mély fájdalmakat, melyeket rájuk és mindannyiótokra róttunk. Sokat tanultunk a lélek tudásra való szomjazásáról, és, hogy ezeknek a vágyaknak egyensúlyba kell kerülniük a szív mélyebb tudása által. 

Atlantisz elsüllyedését követően, voltak olyan Lemúriai testvéreink, akik felajánlották önmagukat és szakértelmüket, hogy mentorainkká válnak az elkövetkező evolúciós lépésünk során. Telosból számos vezető, gyógyító és tanító, a könyörület, a bölcsesség és a megértés energiáit tartották fenn az érdekünkben, hogy engedélyezzék számunkra fejlődésünket a korábbi tragédiánkból! Sokan mások is voltak még, szintén más Lemúriai városokból. Hosszú időkön át, az ő segítségük, szeretetük, elfogadásunk, magamat is beleértve, volt az egyetlen Fény mely ragyogott egy nagyon sötét helyen a szívünkben és a lelkünkben. A kapcsolatunk velük egy olyan kötelezettség volt, mely magasabbra és magasabbra szállított minket a szeretet és a testvériség tudatosságában. Mi most meginvitáljuk az emberiséget, hogy ugyanezt megtegye. 

Brazília vidéke alatt élünk, mivel ezen a környéken kristályokban rendkívül gazdag a környezet. Mi most ezeknek az energiáknak a vezetőiként tevékenykedünk, hogy távol tartsuk azokat olyanok ismételt manipulációitól, akik se nem tükrözik, se nem értik az Isteni Tervet. Míg a múltban mi ragaszkodtunk volna ahhoz, hogy hatalom, uralkodás, fennhatóság céljára használhassuk ezeknek az energiáknak a hatalmas erejét, ma éppen ennek védelmezői vagyunk. Ez most nagyon is helyénvaló számunkra, hogy ezeknek az energiáknak az őrzői lehetünk, mivel sokkal jobban megértjük ezeket, és már sikerült megtapasztalnunk is ezeknek a visszaéléseknek a negatív hatásait. Nagy megfigyelőképességünk révén, képesek vagyunk követni ezeknek az áramlását. Ezt végezzük szolgálatunkkal a mi Lemúriai testvéreink számára, akiket a mi nagyon kedves "családunknak" tekintünk. Jelenleg ők ezeknek az energiáknak a szintetizálói és harmonizálói a planetáris átalakulás idején. 

Számos nézőpontból, a mi életstílusunk nagyon hasonlít a telosiakéhoz. Mindannyiunk felelősségteljes pozíciót tölt be a közösségeinkben. Szintén sok időt töltünk szolgálattal a bolygó, és a mi fiú és leánytestvéreink számára, akik most inkarnálódtak a felszínen ezekben az időkben. A munkánk nagy része számos olyan kristályeszköz programozásából áll, melyek ezekben az időkben jelennek meg a felszínen. Rendelkezünk a technológiával, hogy a Föld földalatti szintjeinek organikus (szerves) struktúrájából egy olyan új kristályformát hozzunk létre, mely egy sokkal magasabb rezgésű energiát bocsát ki, mint amit ezelőtt képes volt a felszínen. 

Ezek a kristályok most kezdenek hatni a felszínen, és kölcsönhatásba lépnek a környezettel, és elkezdenek egy detoxikáló hatást kifejteni a sűrűbb vibrációk minden szintjén. Vannak nagyon nyitott és tudatos célú egyének, akik együtt kívánnak működni ezekkel, és dolgozni fognak mindenkivel, aki kéri tőlük. Azonban egyszerre csak egy célt fognak kinyilvánítani, és csakis az Isteni Terv vibrációin belül. Ez a gyógyító eszközök első rétege, mely elkezd felbukkanni egy közeli jövőben. Ezek a kristályok szintén annak az egyénnek színvibrációját fogják tükrözni, aki velük fog dolgozni, és esetleg megváltozhat ez a színvibráció, ha, vagy amikor az átkerül egy másik személyhez. 

A mi épületeink Posidban, egy nagyon hasonlatos kristályanyagból készülnek. Ez az energia jelentősen hozzájárult a toxikus érzelmeink gyógyításához, és szintúgy a Földnek, ahol lakunk, az ő toxikus érzelmeinek a gyógyításához. Nagy vágyat hordozunk szívünkben, hogy segíthessünk a felszíni populáció számára, amikor elérkezik a megfelelő időpont felbukkanásunkhoz. Hozzá kívánunk járulni és támogatni kívánunk titeket, hogy saját Fényvárosokat teremthessetek ugyanezekből a gyógyító anyagokból. Ráadásul, ezek a kristályok képesek lesznek meggyógyítani a termőföldeteket, újra energetizálni az élelmiszereiteket és még sok mást, amit használtok. 

Biztosítani kívánunk mindannyiótokat, hogy mi mindannyian hatalmas vágyat őrzünk a szívünkben, hogy manifesztálhassuk a szeretetet és a könyörületet veletek, mely szükséges, hogy újra egy egyesült civilizációvá válhassunk ezen a bolygón. Ez a legőszintébb célunk, hogy segítsünk ennek az egységes tudatosságnak a manifesztálásában, az Ő összes dimenziójában és birodalmában. Újra veletek kívánjuk megtapasztalni, szemtől szemben a szeretetet, mely a hatalmas örömöt és kegyelmet fogja elhozni mindannyiótok számára, akik a felszínen éltek, és osztoztok a bolygón mindannyiunkkal, akik a Föld belsejében élünk. 

Helyénvalóvá vált most számunkra azt mondani, hogy az ötödik dimenzió magasabb birodalmaiban, Atlantisz és Lemúria az eredeti terv energiáit teljesen kinyilvánítja ezen kontinensek számára. Atlantisz az Isteni Apa, Lemúria pedig az Isteni Anya energiáit képviseli, mely az Isteni egység tudatosságának együttműködését jelenti, hogy szeretetben és egységben támogassa a tudatosságot, nem csak azokat az embereket, akik ezeket a kontinenseket képviselik, hanem akik szeretetteli vezetőkké és mentorokká, az egység szerepmintáivá válnak más itt fejlődő civilizáció, a fiatalabb és kevesebb tapasztalattal rendelkező lelkek számára. 

A számos életidő elismeréseként, ahol sokan közületek távol tartottátok magatokat önmagatoktól, Atlantisz eredeti vibrációjától, azt kérjük tőletek, hogy dolgozzatok most velünk egy egyszerű meditációs gyakorlaton. Reméljük, hogy ez a meditáció segíteni fog nektek kitisztítani a régi vibrációkat, hogy az új vibrációk elvethessék magjaikat a bolygó tudatosságának fejlődésében. 

Létezik számos olyan szakismeret és technológiai forrás, mely Atlantiszban lett megteremtve, melyről sokatok közvetlen tudással rendelkezik. Most ezek a technológiák újra felszínre kerülnek, de most a szeretet és a szolgálat vibrációit, és nem az egót és a hatalmat képviselve. Amint kitisztítjátok ellenállásaitokat a régi energiákkal és tapasztalásokkal kapcsolatban, Atlantisz összes csodája, minden ami jó volt, rajtatok keresztül a felszínre emelkedik. 

Atlantisz kontinense, ahogyan Lemúria is, nem fizikailag fog újra felemelkedni. Ehelyett azok energiáin keresztül fog újjászületni, akik ezekben az időkben inkarnálódtak. Ezeknek a civilizációknak az adományai és forrásai újrateremtődnek, és újra-manifesztálódnak egy új és ragyogó formában általatok, akik ma a felszínen éltek. 

Meghívunk most téged, hogy gyere velünk egy utazásra a lelked kristályszívébe. Vizualizálj egy izzó központot, mely a szíved mögött helyezkedik el, és hullámzó, pulzáló energiahullámokat továbbít a testeden keresztül a Föld energiamezőjébe. A kristályközpontod a Föld kristályközpontjának vibrációjával rezonál. Ahogyan saját kristály központi napodra fókuszálsz, érj ki a tudatosságoddal, a szereteteddel a kristály központi naphoz, mely a Föld magjában székel. 

Kövesd az energiaösvényt, amint az elhagy téged, és a Földbe utazik, és lásd a képzeleteddel, hogy megjelensz ezen energiahullámok mentén. Ezek a képek talán színekként, vagy hangokként jelentkeznek számodra. Talán jeleneteknek látszanak Atlantisz idejéből. Esetleg geometriai formák, vagy emberek képei, akiket ismertél. Mindenesetre, nyúlj ki ezekhez a képekhez, és fürdesd meg, vedd körül őket a szeretet pulzáló hullámaival, melyek a szent kristályszívedből áradnak ki. 

Ne próbáld megmagyarázni, vagy értelmezni ezeket a képeket. A tudás akkor fog megérkezni, amikorra annak idejét kiválasztottad, amikor éppen helyénvalóvá válik. Egyszerűen borítékold ezeket a képeket, ugyanis ezek az energiák Atlantisz idejéből, ellenállhatatlan szeretetben továbbítódnak, hogy most szolgálják a bolygót, és az emberiséget. Ezek az árvaságra jutott energiák maradványai, egyidejűségbe fogják hozni mindazt, ami a te központi napod és a Föld központi napja között létezik. 

Engedd meg, hogy az Istenség tiszta energiái meggyógyítsák és újraformálják ezeket az energiákat. Engedd meg és add át magad az Isteni tervnek, mely mindannyiunk szerető kezében van. És engedd magadnak, hogy kiszabaduljon eónok fájdalma és szomorúsága, bűnössége és szégyene. Te, aki most inkarnálódtál, nem vagy felelős a hibákért, melyeket Atlantisz ideje alatt követtek el. 

Te nem vagy felelős semmi rossz helyrehozataláért, valójában ezek nem is voltak rosszak. Ezek pusztán leckék voltak egy olyan civilizáció által, mely a megértés egy ösvényét választotta. Ez az út magába foglalt egy hatalmasabb kollektív beavatást, mint amit valaha bemutattak a bolygón. Mi, akik Atlantisz idejében éltünk, és sokan közületek, akik velünk voltak, úgy döntöttünk, hogy az életet sok szemszögből szeretnénk megtapasztalni, a szív és az elme közti szétválasztottságból. Úgy választottuk ki a tapasztalatainkat, hogy az fokozza megértésünket, és hogy döntésünk által beléphessünk azokba. 

Ma újra elérünk hozzátok, de egy olyan nagyobb tudással kommunikálhatunk veletek, ahogyan azt tanultuk. Azt kérjük azoktól, akik itt voltak velünk, hogy szintén nyúljatok ki megértésetekkel ezekből az időkből, és ugyanígy kommunikáljatok azokkal, akik körülöttetek élnek. Nem kívánjuk újra létrehozni Atlantisz régi városait, de szeretnénk veletek új közösségeket alkotni; olyan közösségeket, melyek a szeretetből nőnek és fejlődnek, melyet megosztunk és vágyunk rá, hogy ti is ezt tegyétek velünk együtt. 

Soha többet nem lesznek bemutatva nektek olyan technológiák, melyek elválasztottságot teremthetnek az elme és a szív között. Csak akkor fogjuk elhozni ezeket a technológiákat a tudatosságotokba, mikor önmagatok éritek el a szeretet és a közösség lehorganyzott vibrációját. Ekkor fogjátok megteremteni ezeket az eszközöket újra, a létezésetek negyedik és ötödik dimenziós síkján. Hozzá fogjátok adni ezekhez az új és csodás eszközökhöz saját technológiáitokat. 

Megtanultuk az előző civilizációnk sok-sok bölcsességét, mely a látásunk hiánya miatt pusztult el. Hosszasan vágyódunk rá, hogy mindazt, amit megtanultunk, megoszthassuk azokkal, akik jelenleg a felszínetek kormányait irányítják. Nyitott szívvel meghívunk mindenkit, aki vágyik rá, és azokat, akik kapcsolatban vannak velünk inkarnációs tapasztalataitokból a mi korábbi kontinensünkön, hogy látogassanak meg minket Posid-ban. Látogassatok meg minket éterikus testetekben és tanuljatok velünk arról a tudatosságról, mely az összeomláshoz és Atlantisz végső lerombolásához vezetett. Most megnyitjuk ajtajainkat és rendelkezünk speciális városnegyedekkel, ahol fogadni tudunk mindannyiótokat, akik vágynak újra kapcsolódni és kölcsönhatásba kerülni velünk. Meghívunk titeket, hogy gyertek és figyeljetek szeretettel, azok nélkül a gyengeségek és kiegyensúlyozatlanságok nélkül, melyeket akkor teremtettek, és vigyétek ezeket a leckéket a felszínre, ahol a bölcsesség felerősödött, és képes lenyomatot képezni azok tudatosságában, akik most kormányozzák a dimenziótokat, és hajlamosak ugyanazokat a hibákat elkövetni újra. 

Amíg a látogatók csarnokai, és Telos éjszakai osztálytermei túlcsordulnak a folyamatosan növekvő létszámotokkal, mely majdnem minden hónapban megduplázódik ezrek által, élvezzétek az új tréningeteket és az újrakapcsolódást számos korábbi barátotokkal és családtagjaitokkal. Nagy vágyakozással és szeretettel meghívunk titeket, hogy gyertek ide álomállapototokban, és látogassatok meg minket a mi Atlantiszi tartózkodási helyünkön. A szívünket osztjuk meg veletek. Megígérjük, hogy csak kellemes és őszinte fogadtatásban lesz részetek Posid-ban, mint ahogyan a ti Lemúriai testvéretek fogadnak titeket Telosban. Ahogyan sokan vágytok arra, hogy újra kapcsolódhassatok Lemúriai családotokhoz, úgy vágyunk mi is szívbéli kapcsolatra mindannyiótokhoz. Majdnem mindannyiótok, ha nem mindenki, volt már több inkarnációban Atlantiszban, ahogyan Lemúriában is, és mi ugyanúgy, korábbi családtagjainkként tekintünk rátok. 

A hajdani átható szépség, mellyel Posid egykor rendelkezett, megmaradt fizikailag az általunk nevezett ötödik dimenzióban, természetesen a szépségnek egy sokkal magasabb szintjén és tökéletességében. El lesztek ragadtatva, ha ellátogattok Posid-ba, ahogyan Telosba és más Lemúriai városokba is. Mi szintén egy varázslatos és paradicsomi életet élünk, melyet meg kívánunk osztani veletek egy közeli jövőben. 

Posid ajtajai nyitva állnak mindannyiótok számára most, akik meg kívánják újítani a múltbéli barátságot. Végül, mi is le fogjuk játszani szerepünket a Lemúriaiak felbukkanásában a felszínen, és abban, hogy ismét köztetek sétálhatunk. Megköszönjük nektek a megértést, és ezt a lehetőséget, hogy meghallgattatok minket ezen a publikáción keresztül. Áldjuk szíveteket, mely még mindig szeret minket. 
Galatril vagyok, Atlantiszi testvéretek a múltból. Posidi fiú és leánytestvéreim nevében, szeretetünket, részvétünket és mély barátságunkat, valamint támogatásunkat küldjük nektek.
Közvetítetette: Aurelia Louise Jones
Közzétette: Sandal / www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!

foldimennyorszag.hu
Oszd meg vagy küldd tovább: / Share To:

Post A Comment: