Lemúriaiak véleménye a Földalatti életről - Fényörvény

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

2014. szeptember 17., szerda

Lemúriaiak véleménye a Földalatti életről

Lemúriaiak véleménye a Földalatti életről
Egy rövid idővel ezelőtt, fel lettem kérve, hogy írjam le a Belső Föld embereinek véleményeit és a különböző civilizációk életét, akik azt választották, hogy a több száz földalatti városban lakjanak és a mai napig azt választanák.
Tizenkétezer évvel ezelőtt, amikor Lemúria kontinense elsüllyedt a Csendes-óceán hullámai alatt, közel 25.000 Lemúriai megmenekült és túlélte, a föld alá költözött a Shasta-hegy belsejébe a Telos-nak elnevezett városba. Ennek a földalatti városnak a megépítését, már több évszázaddal a kontinens elsüllyedését megelőzően elkezdték. A Lemúriaiak és az Atlantisziak mély fájdalommal kezdtek el felkészülni, ugyanis néhány ezer évre előre tudták, hogy kontinenseik kudarcra vannak ítélve, melyek végül el fognak süllyedni. Telos városát 200.000 ember megmentésére készítették elő, de valójában a föld hullámok alá süllyedését megelőző végső időpontban csak 25.000 ember volt felkészülve arra, hogy a föld alá meneküljön. 
Akkor ez nagyon fájdalmas kihívás volt a kiválasztottak számára, hogy képesek legyenek megmenteni életeiket, számos ókori feljegyzéseiket és kincseiket abból a célból, hogy békében folytatni tudják fejlődésüket hatalmas negativitás és háborúk nélkül, melyek a bolygó felszínét és a rajta élő embereket elpusztították. 
Lemúria és Atlantis elsüllyedését követően, pár száz évvel később, rendkívül nagy volt a megrázkódtatás a bolygó számára, ugyanis csaknem kétezer éven keresztül földrengések rázták a Földet. Háromszáz éven át a körülötte lebegő sűrű törmelék, nagyon elhomályosította a nap fényét és attól kezdve, rendkívül hideggé vált a bolygó. A növények és az állatok nagyon megfogyatkoztak és az élelemszerzés is bonyolulttá vált. A földi élet hosszú időkre nehézzé, szinte kibírhatatlanná vált, a felszínen maradt emberek, végül mind meghaltak. 
200 éven át, állandó és heves földrengések dúltak, a felszín nagy részét folyékony agyag borította és sártengert formálva, egész városokat nyelt el a bolygón mindenütt. Hatalmas árapály hullámok egészen 1.000 mérföldre a földrész belseje felé hatolva mindent elpusztítottak, ami az útjukba került. A városokat, melyeket a sártenger , vagy az árapály hullámok elnyeltek, végül kőtörmelék bombázta évszázadokon keresztül. Éhínség és betegség uralkodott mindenütt. Azokon a helyeken, ahol mindezt túlélték, mint például Egyiptom, tudták, hogy ezek a kataklizmák be fognak következni, és bölcsességüknek köszönhetően, ezeknek az időknek megfelelően kezdték építeni városaikat. De legtöbb emberre, a szinte teljesen romokba dőlt területeken, a biztos kipusztulás várt. Akkoriban könnyebb volt a föld alatt élni, mint azt a felszínen megpróbálni. 
Azok, akik a föld alá mentek, a kataklizma túlélői, lépésről lépésre, fokozatosan képessé váltak kifejleszteni egy olyan földalatti életmódot, mely jóval feljebbvalóbb és csodálatosabb volt annál a felszíni életnél, melyet a emberek tönkretettek. Azokban az időkben, földönkívüliek különböző fosztogató csoportjai jöttek uralmuk alá kényszeríteni és kizsákmányolni a Föld emberiségét, akik csendben az életben maradásukért küzdöttek. Nem csak a földönkívüliek voltak az egyetlenek, akik sok nélkülözést okoztak a bolygón. A Földi emberek többsége, maga esett a szellemi tagadás rendkívül alacsony szintjére. Akik szintén ellentétes és gonosz prédák voltak egymással is. A Szeretet, könyörület és igaz testvériség múlttá vált, melyet a Föld emberisége elfelejtett. Az emberiség sok helyen a vadállatok és a barlanglakó ősemberek szintjére süllyedt. 
Azóta a Föld embereinek egymással szembeni ellentétei sosem szűntek meg. Voltak szeretettel teli és békés korszakok, de ezek soha nem tartottak sokáig. Mindig voltak, akik támadásokon és rombolásokon keresztül véget vetettek ezeknek. Egészen a mai napig is, egy új, állandó aranykor hajnalán, sokan vannak a bolygón, akik még mindig a félelem, erőszak, ellenségeskedés, mások ellenőrzése, manipuláció, háború, intolerancia, adóterhek, csalás, kapzsiság, stb... tudatosságában élnek. Mindössze csak újságot kell olvasni, vagy nézni a híradásokat, hogy összefüggésbe hozzuk azzal, amiről írok. 
Azok a hű lemúriaiak, akik bíztak spirituális fejlődésükben és vágytak örökségükre a békére, a szeretetre és a testvériségre, könnyebben rátaláltak a föld alatt, mint a felszínen, alávetve magukat a kíméletlenségeknek. Ez az egyszerű magyarázat. Nem csak az időjárás, hanem az emberiség egymás iránti kegyetlensége is bonyolulttá tette a felszíni életet. 
Persze hosszú időn át alkalmazkodniuk kellett azoknak, akik a föld alatti életet választották. Meg kell érteni, hogy inkább szükséges, mint élvezetes választás volt, hogy a lemúriaiakat és más föld alatt lakókat arra kényszerítették, hogy a Föld belsejében való életet válasszák. Ezáltal, csatlakoztak azokhoz a lényekhez, akik segítséget nyújtottak számukra, ugyanis valamilyen hasonló okokból kifolyólag - a Föld történetének más korszakaiban - ők is elhagyták a felszínt és hosszabb ideje a Belső Földön éltek - több százezer éven át. 
A kontinensek elsüllyedését követően, a Föld lakossága nem tanulta meg a leckét és sokan a sötétség, a kapzsiság, a korlátozás és az ellentétek útjain folytatták. Amikor Atlantis kontinense elsüllyedt az Atlanti-óceán hullámai alatt, érthetően zavart okozott a Föld testében, de sokkal nagyobb mértékben, mint Lemúria víz alá merülésekor. A "Nagy Özönvíz" története, melyről a biblia beszél, valójában Atlantis elsüllyedéséről szól. 
A föld alatt élni sokkal biztonságosabb, stabilabb és békésebb, mint a felszínen. Ez a tény a mai napig ugyanaz maradt. Mi a felszínen még mindig dualitásban élünk és a Belső Föld lakosai egy olyan evolúciós szintre léptek, melyet emberi elménkkel nehezen tudunk elképzelni. A földalatti populáció általánosan elért egy olyan magasfokú szellemi fejlődési szintet, hogy igazán mondhatjuk, eljutottak egy felemelkedett mesteri tudatosságra és egyáltalán nem vonzó számukra a mi életvitelünk a földfelszínen. Megkockáztatnám, hogy elmondjam, ők nem kívánnak részt venni a mi életünkben. Számukra ez túl kezdetleges! 
Életük minden tekintetében megtanulták tökéletesen uralni energiáikat. Legyőzték a betegséget és a halált, melynek következtében halhatatlanná tették fizikai testüket. Képesek testüket fiatalon tartani több ezer éven át, az öregedés bármely tünete nélkül. Állandó, harmonikus gondolataik által, irányítják időjárásukat. A kiszámíthatatlan időjárást a felszínen, nem más, mint az emberek rendezetlen érzelmi állapota okozza. Én nem törődöm azzal, amit a tudósaink mondanak nekünk a természet elemeivel kapcsolatban, kellemes vagy sem, létezik az Életnek egy másik oldala is, mely tükrözi az emberiség helyes, vagy helytelen energiafelhasználását. 
Ha előnyünkre kívánjuk szabályozni az időjárást, csak egyetlen lehetőségünk van! Meg kell tanulnunk kontrollálni a gondolatainkat, érzelmeinket és feltétel nélküli szeretetet kell gyakorolnunk az élet minden részeskéje iránt ezen a bolygón. Egy nap megtanuljuk a gondolatainkat és az érzelmeinket a Szeretet, az Öröm és a Testvériség vibrációján tartani, és akkor tökéletes időjárást fogunk biztosítani magunknak a manipulatív kormányaink beavatkozása nélkül. 
A "földalatti" emberek már sok évvel ezelőtt értették ezt az alapelvet. A földalatti városokban, mivel mindenki kizárólag a Szeretet és igaz Testvériség alapján éli életét, tökéletes időjárást élveznek életük minden egyes napján. Az időjárás olyan számukra, mint egy örök tavasz, egész évben egyenletes 21-24 fok hőmérséklettel. 
El kell kezdenünk megváltoztatni a bolygó időjárását, amit a gondolatok és érzelmek barométere, a tömeges tudatosság befolyásol. Az extrém hideg és meleg időjárás nagyon jó jelzői az emberek általános extrém negatív gondolatainak és érzelmeinek. Amikor az emberiség vissza fog térni a Szeretet útjaira, képesek leszünk egyfajta kiegyensúlyozott időjárást generálni, amit akarunk. Az időjárás ezen a bolygón a természet elemei által van vezérelve, és semmi mást nem mutat, mint az itt élő emberek gondolatainak és érzelmeinek óriási tükrét. 
A földalatti városokban azok, akik felemelkedtek egy negyedik és egy ötödik dimenziós tudatosságra, képesek megőrizni testük halhatatlanságát és teljesen megszabadulnak az emberi korlátoktól, melyeknek mi még mindig alá vagyunk vetve - a felszínen. Mindannyiuk egyfajta csodálatos mennyországban él, több ezernyi éve a föld alatt. A mi életutunk nagyon távoli ezektől. Még mindig nagyon kezdetlegesnek tekintenek minket életutunk, társadalmi felépítésünk, kormányzatunk, jogrendszerűnk, oktatási módszereink, valamint kimetszéses, égetéses és mérgezéses gyógyítási módjaink, stb... miatt. 
Hozzájuk képest, mi a felszínen pelenkában totyogók, vagy vadak vagyunk a dzsungelben. Ők nem ítélnek el minket, úgy látnak még mindig minket, mint fiú és leánytestvéreik; de nem érdekük életutunk részeivé válni. Amikor készen állunk meghallgatni őket, tanárainkként, ítélkezés nélkül eljönnek hozzánk, hogy segítsenek felépíteni nekünk - a felszínen - az életnek, azt a csodálatos módját, melyet ők már a Föld belsejében létrehoztak maguknak. 
"Felbukkanásuk napja hozza el felszabadulásunkat". 
Meg fogják tanítani nekünk, hogyan hozhatjuk létre önmagunknak a szeretet aranykorszakát, jólétet mindenkinek, halhatatlanságot, melyet az igaz testvériség épített fel magának eónokkal ezelőtt, földalatti mennyországában. De amíg mi készségesek és ártalmatlanok nem leszünk a Föld minden birodalmával szemben, ők nem jönnek el. 
A Föld belsejében a földalatti emberek olyan házakban élnek, melyek a felszínnel összehasonlítva, számunkra igazi luxuspalotáknak látszanak. Korlátlan vagyon áll mindenki rendelkezésére. Nincs pénzrendszer, de nagyon hatásos cserekereskedelmi rendszer van. Nincs semminemű adórendszer, nincs jótékonysági rendszer, nincs bankrendszer, nincs hitelrendszer, nincsenek ingatlanügynökségek, nincsenek kórházak, nincsenek orvosok, mert nincs beteg, nincsenek ügyvédek, nincsenek jogi végrehajtók, nincsenek munkásszakszervezetek, nincs börtön, sem szellemi intézmények. Nincsenek nyugdíjas otthonok, mert senki sem öregszik, mindenki tökéletes egészségnek örvend, ifjú és életerős több ezer éve, amíg azt nem választja, hogy valahova máshova továbblátogat. 
Mindenkinek megadatik, hogy a paloták egyikében élhessen, mikor elérte a felnőttkort, vagy saját családot alapít. Senkinek sosem kellett megvennie semmit. Megkapnak bármit, amit csak akarnak, ha elmennek az elosztóközpontjainkba és ott mindent megkapnak, amit kérnek. Naponta friss és egészséges élelmiszert osztanak a különböző elosztóközpontokban, ahol mindenki azt vehet magához, amire csak szüksége van. Az élelmiszer "ingyenes", friss, teljesen organikus (szerves), magas koncentrációban tartalmaz ásványi anyagokat, vitaminokat, enzimeket, oxigént, stb..., hogy kiváló kondícióban tartsa a testüket. Fel sem merül bennük, hogy az élelmiszereiket mérgekkel, toxikus vegyszerek végtelen listájával kezeljék a növekedés ösztönzése érdekében, vagy tartósítás céljából, mint mi a felszínen. Azt gondolhatják, hogy valamilyen elmezavarban szenvedünk, vagy nagyon visszamaradottak vagyunk, hogy mérgezzük a termőföldünket, szennyezzük a vízrendszerünket és az élelmiszereinket, melyek előállításához 10.000 fajta toxikus vegyszert használ fel az élelmiszeripar, csak azért, hogy jobb kinézetű és tartósabb élelmiszereket adjanak el. Azt mondták nekem, hogy élelmiszereink jobban hasonlítanak a patkányméreghez, és igazán megfontolnák, hogy megegyék-e ezeket. Nem csoda, hogy sokunk gyengélkedéstől, vagy bármi mástól szenved! 
A földalatti városokban mindenki körülbelül 20 órát dolgozik hetente, valamennyiük hasznára. Ők nagyon is a közösségi tervekhez igazodnak, a közösségek eltartása vagy a városok egyenletes működésnek biztosítása érdekében. Minden munkára "egyenértékűként" és "szentként" tekintenek. Ilyen módon, senkinek sem kell fizetnie azért, amit szeretne megszerezni, vagy szüksége van rá. Minden ingyenes. Mivel az életük abszolút stresszmentes és maguk választják meg munkájukat, mindenki élvezi, azt amit csinál. Minden munkát kiváló minőségben, szeretettel és kiemelkedően magas szinten végeznek. Munkájukat csoportokban, teljes átéléssel, egymással összehangolva végzik, munkaidejüket pedig boldogan és teljesen kitöltik. Mindenki rengeteg szabadidővel rendelkezik, hogy fejlesszék személyes tehetségüket, hobbijaikat, személyes érdeklődésükkel és kedvenc időtöltésükkel kapcsolatos tanulmányaikat. 
A földalatti városokban élő emberek többsége vegetáriánus. A lemúriaiak a Shasta-hegy alatt, teljesen vegetáriánusok. Senki sem eszik semmi mást, beleértve az állatokat is. Szintén minden állat vegetáriánus, beleértve az oroszlánokat, a tigriseket, a párducokat, stb... Mivel a földalatti állatok birodalmában nincs erőszak és gyilkolás, a földjük tiszta és szent. Telosban csak hét hold földre van szükség másfél millió telosi táplálkozásához. 
Színre léphetnének, de ami azt illeti, a föld alatt élő emberek nem igazán vágynak rá, hogy a felszínen éljenek. Egészen addig, míg tudatosságunk egy jóval pozitívabb irányt nem vesz, vagy amíg le nem vetjük a "pelenkáinkat" és éretten nem kezdünk viselkedni, kifejlődött emberekként, megbecsülve a Földet és az Ő számos birodalmát, amíg felelősebb képviselőivé nem válunk Szent Földünk, evolúciónk színhelyének és meg nem állítjuk testének pusztítását, egymás gyilkolását, állataink mészárlását, amikor már nem csak vizsgálódunk a különböző földalatti és számos más galaktikus civilizációkban, mint kezdetleges, megbízhatatlan, kiszámíthatatlan és a környezetünkre nem veszélytelen lények. 
Mondjam tovább? Jómagam, ha képes lennék ma a föld alá menni és részese lehetnék egy olyan életnek, melyet a Föld belsejében élők élveznek, megtenném habozás és megbánás nélkül. Én is tudom, hogy sokan vannak, akik velem jönnének ebben a pillanatban, mert jó néhányan vagyunk, akik békére és igaz testvériségre vágynak. 
Ébresztő emberek a Föld felszínén! Együtt, egymás kezét fogva, hozzuk létre ezt a csodálatos mennyországot, melyre mindannyian vágytunk, már régóta. Engedjük meg magunknak, hogy átöleljen az ártatlanság, a jóindulat, a szeretet, a könyörület, a testvériség és a megbocsátás az állatvilággal és a Föld minden más birodalmával egyetemben. Kezdjük el most és minden egyes nap minden egyes pillanatában. Kezdjük újra és bizonyítsuk be magunknak, hogy méltók és felkészültek vagyunk a fizikai kiképezésre a mi "földalatti" fivéreink és nővéreink által. Kovácsoljuk össze, egyesítsük napi imáinkban, szellemünkben és nemsokára a testünkben is az emberi lét egy új civilizációját ezen a bolygón, akik egyenlő tudással és képességekkel rendelkeznek, melyet a föld alatt élő fivéreink és nővéreink már elértek. Tegyük meg ezt most... és tudjuk, hogy ha mindannyian elkötelezzük magunkat, a két civilizáció ismét nagyon gyorsan egyesül "fizikailag" a Szeretet és a Fény nagy dicsőségében.
Aurelia Louise Jones
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!
foldimennyorszag.hu