Adama: A Vörösfenyők Figyelmeztető felhívása - Fényörvény

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

2014. szeptember 20., szombat

Adama: A Vörösfenyők Figyelmeztető felhívása

Adama: A Vörösfenyők Figyelmeztető felhívása
Mi vagyunk az "Óriások", annak az igazán ókori civilizációnak a maradványai, melyet már régen elfelejtettetek. A millennium eljött és már el is múlt, és mi még mindig itt vagyunk fokozatosan csökkenő számban, ugyanis a pénzéhes favágókat csak a pénz mennyisége érdekli, ami miatt civilizációnk napról napra csökken. A mi Dévikus intelligenciájú kollektív fajunk jelenléte díszítette ezt a bolygót évek milliói alatt, Pan varázslatos földjének idején. Millió éven át a bolygó lakói a legnagyobb tiszteletben tartottak minket a szépségünkért, bölcsességünkért, a béke mélyreható érzéséért és a harmóniáért, amit közel, s távol a környezetünkbe sugározunk ott, ahol élünk. Azok, akik képesek kommunikálni és kölcsönhatásba lépni velünk és tudatosan megkapják az ajándékainkat és a tudást, melynek birtokában vagyunk. Sok olyan tudással és bölcsességgel rendelkezünk, melyet megoszthatunk veletek. Egy napon majd a mi valóságunkban ébredsz és megismered a tudatosságunkat és a fontos adakozó munkánkat, melyet a bolygón végzünk. 
Éltünk és növekedtünk Lemúria ókori kontinensén, távol ettől a nyugati parttól. Szellemünk és fizikai formánk közel mindent beterített ezen a bolygón. Ez időtájt csak hajdani szépségünkben pompázó túlélők vagyunk ennek a dicsőséges bolygónak a felszínén. Mi vagyunk a történészek és az összekötő kapocs az őseitekkel, a gyökereitekkel, a Lemúriai és az azt megelőző civilizációtok múltjával. Az emberek folyamatosan sajnálkoztak, hogy Lemúria nyom nélkül veszett el. Erre azt mondtuk, hogy mi itt vagyunk, csak senki sem tudja, hogy onnan származunk. Mi vagyunk az egyedüliek, akik túlélték a kataklizma változásokat, melyek 12.000 évvel ezelőtt történtek, és itt maradtunk a hasznotokra ezen a Csendes-óceáni Parton. Miért nem ismeritek fel és becsülitek meg azt a nagy szolgálatot, amit mint, egy faj ajánlottunk fel a bolygó számára hosszú időn át, és azt, amit folyamatosan nyújtottunk nektek ezen a partvidéken, a fajunk tudatlan civilizációtok általi fokozatos és állandó rombolása ellenére? 
A több millió éven át folytatott szolgálatunk alatt, sosem volt még civilizáció, mely olyan szívtelenül és érzéketlenül el akart volna pusztítani minket, mint a huszadik századi amerikai emberek - ipari óriásaitok keze által - kormányotok teljes támogatása mellett. A kormányok felelőssége, hogy a hosszútávú haszon érdekében támogatást nyújtsanak, és ne csak a rövidtávú haszonszerzést részesítsék előnyben. Pár dollár haszonért cserébe megsemmisítitek az ókori örökségeteket és elpusztítjátok azokat a Lényeket, akik védelmeznek benneteket. Amit csináltok, hasonlatos annak az embernek a bibliai történetéhez, aki mindenféle csodálatos ajándékkal kereskedett egy tál lencséért cserébe, annak ellenére, hogy születésénél fogva gazdag volt. Ez hasonlít ahhoz a kutyához, amelyik megharapja azt a kezet, ami táplálja és szereti őt. 
Mindig, mindenhol és minden korban becsülve és szeretve voltunk, a Föld valamennyi ajándékát képesek voltunk szabadon szétosztani. Igazán csak néhány ember venné figyelembe a pusztításunkat manapság ebben az országban olyan mértékben, ahogyan figyelembe vennének egy merényletet, vagy a Föld legértékesebb kincsének elrablását. Az Egyesült Államok Nyugati Partján, ahol az elsüllyedt Lemúria elveszett kincsei megmaradtak, egészen 60 évvel ezelőttig több ezer hold földet díszítettek és áldottak. Mostanra itt-ott mindössze pár vékony sávban maradtunk meg "mutatóba". A múlt minden szépsége a "fejlődés" hamis érzékelésének nevében helyettesítve lett sok-sok csúnyasággal. Ti is jól eltávolodtatok az igazán szépséges és értékes tudatosságotoktól, mint ezt páran észrevettétek. Hova fektettétek be az értékeiteket? 
Bár sok fajunk elpusztult a modern technológiáitok, a tudatosság és a Föld kincseivel szembeni előzékenységetek hiánya által, a Szellemünk továbbra is folyamatosan él. Egyikünk mindig elpusztul a favágók kézifűrészei által, és ekkor a száraz fa Szelleme egy másik dimenzióba megy át, ahol inkarnálódik egy olyan helyen, ahol szeretnek, becsülnek és méltányolnak minket. A mi fajunk, akár csak egy Dévikus intelligencia, sok más magasabb dimenzióban is él a bolygón és azon túl, ahol gyarapszunk és ahol a lakosság kedveli jelenlétünket és ajándékainkat. Nagy számban élünk a Föld belsejében, a belső Földön, a Középső földön és a bolygó földalatti városaiban, ahol mi ékesítjük a szerető és bölcs lelkek életét, akik azokon a csodálatos helyeken laknak. 
Van még mit tanulnotok barátaim az Élet "igazi értékeiről"! Ha ezek a szavak túl nyersnek tűnnek számotokra, vegyétek ezt a felhívást a könyörület kérelmeként a bolygó minden Életformája iránt, ami azt kéri az emberiségtől, hogy mindent egyenlő bánásmóddal kezeljetek, ahogyan azt mi is tesszük. Végtére is, amikor eléritek az evolúciónak azt az állapotát, amikor elég magas szinten szemlélitek az Egyidejűség Örök Törvényeit minden élettel kapcsolatban, tudni fogjátok, hogy ha szeretettel és könyörülettel összhangban fordultok mások iránt, nem számít, hogy milyen formában teszitek azt, csak a javatokra válhat. Ahogy leromboljátok a Földet és más birodalmakat, végül azok energiái vissza fognak térni hozzátok. A következő inkarnációtokban ti váltok majd a saját pusztításotok szenvedő alanyaivá. Ezek az Egy változatlan kozmikus Törvényei, melyek az egész Teremtés alapjait képezik. 
Egyik megvilágosodott társadalomban sem ejt senki sebet rajtunk, óriás fák testén, személyes felhasználás (és haszonszerzés) céljából, amíg teljesen el nem távozik a Szellemünk jelen megtestesülésünkből. Ilyen csak akkor történhet, ha a fát nagy szakértelemmel és tisztelettel vágják ki és sokrétű célra szándékoznak felhasználni. A csodálatos fák a bolygóval együttműködve sok ajándékról gondoskodnak. Szellemünk ajándéka mindenkié, soha nem voltunk kisajátítva néhány nyerészkedő multimilliomos ipari vállalat számára, akik eladnak minket, nem táplálnak irányunkban szeretetet és semmilyen kapcsolatuk sincs a Természettel és a Dévikus evolúcióval. Az egészhez tartozunk, senkinek sincs joga "kisajátítani minket" és "rendelkezni" felettünk, ahogy azt kedve tartja. Nem sajátíthattok ki magatoknak darabokat a földből. Isten adta joga által, minden földdarab szeretett Földanyánkhoz tartozik. Ő rendelkezik vele. Az ő fennhatósága alá tartozik. Ha azt gondoltátok, hogy saját tulajdonotok egy földdarab, vagy bármely jogot formáltok egy földterületre, "leginkább" csak ideiglenes gondozói vagytok annak a területnek és teljes felelősséggel tartoztok a Legfelsőbb Tanácsnak, hogy mit kezdtek vele. Gondozói a földterületnek és az állatoknak, akik fő evolúciós Életútjukat indították el. Minden megvilágosodott társadalomban, mivel a fát megfontoltan és bölcsen használják fel, jólétben és bőségben van része mindenkinek, semmiben nem szenvednek hiányt. 
Észrevettétek valaha a különbséget a hurrikán és a tornádó erőssége között a Keleti és a Nyugati parton? Rácsodálkoztatok valaha, hogy a Nyugati parton miért nincs annyi katasztrófa éves szinten, mint a Keleti parton, ahol az igen gyakori? Minden vágyunk elmondani nektek, hogy "Jelenlétünk miatt" volt a Nyugati part oly sok szerencsétlenségtől megkímélve az évek során. Mi nem "csak fák" vagyunk, mint ahogyan azt hiszitek - hiányos spirituális tudatosságotok által - hanem sokkal többek annál. Fa testünk csak egy külső palást, amely otthont ad Nagy Szellemünk számára. Bár a mi Szellemünk óriási fák formájában inkarnálódott, a kollektív Szellemünk hatalmas, erős, mindent átölelő és bölcs; túl mutat jelenlegi korlátozott megértéseteken és evolúciós tudatosságotokon. 
Mi Vörösfenyők a Nyugati part Őrzői és Dévái vagyunk ottlétünk, szeretetünk és védelmező energiáink miatt, ez a táj számos Természeti katasztrófától meg volt kímélve. Legyetek szívesek, emlékezzetek azokra a természeti katasztrófákra, melyek mindig a Föld energiahálózatának energetikai egyensúlytalansága és az emberiség teremtő energiáinak helytelen felhasználása, a negatív gondolkodás és a Más Létformák irányában táplált Szeretet hiány miatt kialakuló, egyenetlen energiák által keltett örvényekben jönnek létre. A Természet harmonizálói vagyunk és ott, ahol élünk, hatásunk széles körben kisugárzik. Évszázadokon át képesek voltunk elnyelni óriási testünkbe a negatív energiáitokat, megkímélve ezzel a nyugati féltekét, rengeteg természeti katasztrófa következményeitől. 
Amikor nagy számban voltunk jelen mellettetek a partotokon, sokkal hatásosabban tudtunk oltalmazni benneteket azoktól a lehetséges szerencsétlenségektől, vagy kataklizmáktól, melyek a Csendes-óceánról, vagy máshonnan érkezhettek volna hozzátok. Most, hogy drasztikusan leredukálódott a számunk, a naponta átgondolatlanul meghozott hibás "döntéseitek", vagy érdekeink figyelmen kívül hagyása miatt, hogy milyen feladatot is töltünk be az országotoknak ezen a részén, illetve bárminemű hálátok nélkül a nagyfokú védelem miatt, melyet biztosítunk a partotok számára már régóta, ez a mi figyelmeztetésünk. 
Mostanra a létszámunk annyira leredukálódott, hogy egyre nehezebbé és nehezebbé válik számunkra szolgálatunkkal olyan szinttű védelmet fenntartani a Nyugati parton, melyet ezidáig biztosítani tudtunk, pedig a közeljövőben sokkal nagyobb védelemre lesz szükségetek. 
Számunk napról napra történő csökkenése, amit ti műveltek az utolsó évtizedben, a tengerpartokon, és az Egyesült Államok nyugati földjén, hozzájárulnak ahhoz, hogy az ott lakók bizony sokkal nagyobb kataklizmikus csapásoknak vannak kitéve. Meggondolatlanul, a jövőre való tekintet nélkül, napi rendszerességgel teszitek tönkre "Az Őrzőket, az Isteni Lényeket", akik védelmet nyújtanak nektek a partjaitokon és a földjeiteken már eónok óta. 
Egyszer teljesen eltűnünk majd, azoknak az embereknek a fejszéi és fűrészei miatt, akik egyszerűen csak dollárokként látnak minket, és nem jövünk vissza ebbe a dimenzióba. Átmegyünk máshova, ahol folytathatjuk majd a szolgálatunkat, és értékelik áldásos munkánkat. Összekapcsolódunk több millió eltávozott társunkkal. Lelkileg halhatatlanok vagyunk, mint ti. A mi halálunk lesz a "nagy vesztetek" ebben az országban, mely hamarosan utolér benneteket, és veszteség lesz a bolygó harmadik dimenziója számára is. Ha nem tudjuk folytatni azt, amit itt csinálunk, zöldebb legelőkre távozunk, ahol szeretet, fény és becsület uralkodik és méltányolnak minket. 
Hálásak vagyunk Aurelia Loiuse-nak, hogy időt szánt rá, hogy meghallgassa a szívünk és lelkünk mélyéről jövő kiáltását, valamint azt, hogy tolmácsolja sürgős üzenetünket, melyet már hosszú ideje meg kívánunk osztani az emberiséggel, mielőtt még túl késő lenne. 
Védelmünk bölcsőjében ringattunk benneteket: szeretet, bölcsesség, békesség, harmónia, szépség, tiszta levegő, fák; melyek évmilliókon át, számos inkarnációtok során, ékesítették a tájat. Tudtok rólunk, ahogyan mi is tudunk rólatok. A Föld átalakulásának ezen fontos időszakában, tudatosságotok sűrűségbe zuhanása miatt, keresitek önmagatokat, elveszítettétek gyökereiteket és elfelejtettétek származásotokat, hogy kik is vagytok valójában. Ti nem tekintetek a Földre Anyátokként, tudatos Mennyei Élőlényként, a legmagasabb rend Lélegző Lényeként és intelligenciájaként, egy szeretett - a naprendszer bolygóitól, az univerzum sok galaxisán és más univerzumokon keresztül - gyöngéden táplált és megbecsült Lélekként. Ő az egyetlen, aki a Testén hatalmas szeretettel és bőséggel támogatja személyes fejlődéseteket már hosszú időkön át, mindennemű feltétel nélkül úgy, hogy nem számít, mit tesztek vele. Megengedi, hogy számtalanszor megrongáljátok, megmérgezzétek és leromboljátok az Ő testének bizonyos részeit annak érdekében, hogy támogasson benneteket evolúciós fejlődésetek során. Megbecstelenítettétek erőforrásait, kiittátok vérét, a belső olajkészleteket, megöltétek és megcsonkítottátok az Ő gyermekeit. 
Sokan közületek meggondolatlanul romboltok le földeket és más élővilágok előfordulási helyeit, akiket a fejlődésben lévő emberiségen kívül, Ő szintén vendégül lát. Brutálisan bántok az Ő állati birodalmaival és brutálisan bártok egymással is. Úgy tekint számos birodalmának Lényeire, mint az Ő gyermekeire, nem számít milyen formát viselnek. Egyformán szereti mindannyiukat. Elfelejtettétek, hogy minden birodalom fejlődése érdekében van itt, és tudatos, vagy sem, ugyan annyi joga van itt élni és osztozni a bolygón, függetlenül attól milyen formában létezik. Az emberiség soha sem adta át az uralmat a bolygón, mint egy útlevelet váltva más birodalmak megrongálására és elpusztítására, minket is beleértve. Az uralkodó emberiség azért váltott útlevelet, hogy megtanuljon uralkodni saját "alacsony természete" fölött a célból, hogy visszataláljon az eredeti Istenséghez és Ártatlansághoz. 
Ma egy "SOS" hívást küldünk felétek ezen a közvetítésen keresztül. Talán megőrzitek, ami még megmaradt belőlünk. Az idő, nagyon rövid. Nagyon közel vagytok azokhoz az időkhöz, amikor sokkal nagyobb szükségetek lesz a védelmünkre, mint bármikor azelőtt. Ha nem leszünk elegen a védelem biztosítása céljából, szükségét fogjátok érezni a Föld változásainak folyamán, ami szinte a fejetek fölött van, és akkor majd ti magatoknak kell kivédeni a karmikus teremtéseitek következményeit védelmünk segítsége nélkül. Akkor megtudjátok, ismétlem, megtudjátok!!! Ti fogtok kiáltani értünk a lelketekben, de már túl késő lesz. A Szellemünk valahol máshol fog már élni, a Szeretet és Megértés Földjén. 
Mi a Vörösfenyők Szelleme, hű barátaitok vagyunk, akik mindannyiótokat szerettek és becsültek már hosszú időkön át. Bölcs Óriások vagyunk, akik a kezdetektől fogva bölcsőben dédelgetünk és táplálunk minden civilizációt a bolygótokon. Dévák vagyunk, akik megtartják a Nagy Erőket, és a bolygót Védelmező Csapat része vagyunk. Áldott Földanyátok hű szolgálói.
Közvetítette: Aurelia Louise Jones (2002. Július 12.)
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!foldimennyorszag.hu