Atlantisztól a Vízözönig - Kérdések és Válaszok /Sheldan Nidle/
Kapcsolódó: Atlantisztól a Vízözönig 
Virginia: Washta, van olyan fizikai bizonyítéka vagy nyoma Atlantisznak, melyet ma fellelhetünk a Földön? Vagy van olyan jel, amit felfedeztünk, de nem ismertük fel, mi is az valójában?
Washta: Atlantisz hatalmas területei találhatók meg az Atlanti-óceánban a Kanári-szigetek körül és Spanyolország délnyugati partjainál is annak kontinentális talapzata mentén. Vannak részei a Bahamáknál is, és az Antilláktól nyugatra és délre – Kuba és Puerto Rico környékén. Több olyan terület van az óceánban a Közép-Atlanti-hátság körül, mely az atlantiszi birodalom tárgyait őrzi. Vannak további területek az Egyesült Államokban Észak- és Dél-Karolina partjai mellett, melyeket szintén felfedeztek már, de ezt még nem tették közzé.
Virginia: Vannak olyan területek, melyek könnyebben megközelíthetők, mint mások, és egyáltalán, kell-e egyáltalán a felkutatásukra gondolnunk jelenleg?
Washta: Számos templomkörzet, ami még nem került elő, ki fog emelkedni, amikor a szíriusziak landolnak a Földön. Tudjatok róla tehát, hogy Atlantisz meg fogja mutatni lábnyomát bolygótok történetében a maga módján a megfelelő időben. Több kormány feltárt már számos olyan területet, amit itt leírtunk, és sok olyan tárgyat talált, mely bizonyítja állításunkat. Az a fontos, hogy lazítsatok, és tudjátok, hogy az atlantiszi tartomány újra ki fog emelkedni a megfelelő időben.
Virginia: Ami a Yü birodalmat illeti Ázsiában, vannak geológiai vagy antropológiai maradványai, melyeket ma meglelhetnénk? – avagy az, amit már megtaláltak, jelzi egy ilyen birodalom létezését?
Washta: Kína hatalmas északkeleti vidékein és távoli nyugati sivatagában vannak területek, ahol megtalálták ennek a rendkívüli birodalomnak a maradványait. A legfontosabb bizonyíték, amit erről a különleges birodalomról el kell mondani, a következő. A túlélők elhagyták Yüt és a Himalájába mentek, ahol megalakították a legendás Agarthát vagy Shamballát. Ez a birodalom a kulcs, ami összeköti a felszínen élő embereket a földalatti emberekkel, akik várják az alkalmat, amikor a szíriusziak landolása megtörténik.
Virginia: Azt mondjátok, hogy rövidesen megjelennek Shamballa vagy Agartha belső világai?
Washta: Igen, ez az, amit a bolygótokon a föld alatt élő emberek úgy neveznek, „a nagy újraegyesülés”. Arra az időre várnak, amikor a különböző lemuriai kolóniák, melyek a föld alatt élnek bolygótok hatalmas területein szerte Észak- és Dél-Amerikában, Ázsiában, Afrikában és Európában, lehetőséget kapnak, hogy sikeresen újjászervezzék magukat, feljőve a Föld felszínére. A mai napig túlnyomórészt titokban tartják telepeiket, vagy más esetben olyan homályos, kétértelmű valóságot teremtenek, hogy senki nem zavarja meg őket.
Virginia: Körülbelül hány lényről beszélünk? És jelenlegi helyükön biztonságban vannak a szürkék és mások munkálkodásától?
Washta: Teljesen elzárkóztak a föld alá, miközben megtartották a lemuriai csoport kormányzási modelljét Lemuria vége óta, különösen Atlantisz pusztulása idején. Biztonságban vannak, népességük pedig összesen körülbelül 25 milliósra tehető.
Virginia: Említettétek az afrikai területeket. Meg tudjátok mondani, hol vannak ezek a területek, anélkül, hogy ártalmára lenne az embereknek?
Washta: Vannak nagyobb vidékek egész Afrika területén. Az egyik e jelentősebb területek közül a Nagy Piramis Egyiptomban, mely Lemuria emlékeinek energiáit őrzi. Ezek az emlékek egy különleges helyiségben vannak elzárva közel a piramis alapjához, melynek titokban kell maradnia. A helyiséget teljes biztonságban tartják speciális dévikus energiák segítségével, melyeknek egyedüli célja megőrizni a feljegyzéseket azoktól, akik nem láthatják meg őket.
Virginia: Igen, köszönöm. Mondanátok valami a Ráma birodalomról és a mai hinduizmusról, mint vallásról vagy filozófiáról?
Washta: Ráma Agarthából érkezett, hogy újjászervezzen egy felsőbb birodalmat Indiában – egy olyan birodalmat, mely elhozza az együttműködő lemuriai civilizációk visszatérését. Ez sajnos nem történt meg a plejádi és centauri lázadók különféle beavatkozásai miatt, akik közbeléptek és megakadályozták küldetése sikerét. Ez van leírva a különféle Mahábhárata és Rámájana könyvekben, melyeket változatos misztikus formában alkottak meg, és melyek ennek az időszaknak a történelmét tartalmazzák. Számos templomban fennmaradtak a Ráma birodalom energiái és követségei, melyek közül néhány megérte a modern hinduizmus felemelkedését 2-3000 évvel ezelőtt. Ezeket a templomi feljegyzéseket biztonságban és titokban tartják, és a modern hinduizmus alapjául szolgálnak azok számára, akik képesek megérteni őket.
Virginia: Vannak olyan különleges maradványok ma Indiában, melyek különösképpen kötődnek a földalatti családhoz vagy érdeklődésre számot tartó földrajzi vagy antropológiai területekhez?
Washta: Sok olyan terület van az Indus folyó völgyében és más folyóvölgyekben, mint például a Gangeszében Indiában, ahol az ősi városok romjainak szívében ott vannak a templomkörzetek. Ezek a területek Ráma és Lemuria maradványai. Azért van ez így, mert India volt az egyik fő spirituális központ azon gyakorlatok számára, melyeket ma vallási tudománynak neveznétek, melynek alapját lemuriai koncepciók alkotják. Ezek a gyakorlatok és hiedelmek számos más helyre is eljutottak, úgymint a mai Ceylon vagy Sri Lanka, és természetesen a jelenlegi Hawaii-szigetek. Ott vannak, felfedezésre, feltárásra és használatra várnak, amikor a landolások lezajlanak.
Virginia: Ide tartozik a Húsvét-sziget is, vagy az valami egészen más dolog?
Washta: A Húsvét-sziget egy landolási zóna volt, mely a tudományos információ átvitelére szolgált a délnyugati és délkeleti lemuriai területekről az északkeleti körzetbe, melyet ma Hawaii-nak neveznek – a fő tudományos központba. Tehát egy fő tudás-átviteli pont volt, mivel ezt a tudást olyan közvetítőközeggel és olyan technológiai eszközökkel adták át, melyek ma ismeretlenek a bolygótokon.
Virginia: Azt szeretnénk megtudni, kik és mikor építették meg először a Mennyboltot.
Washta: Az Mennyboltot eredetileg az az ősi éterikus civilizáció építette, mely nagyjából 35 millió évvel ezelőtt jött világotokba. Azért tették, hogy megvédjék a Föld bolygót a Nap sugárzásától és más veszélyes kozmikus sugárzásoktól, melyek rendszeresen áthaladtak naprendszereteken. Ezt a Mennyboltot karbantartották, sok-sok alkalommal összezúzták, majd újra felépítették, ahogy a különböző civilizációk és inváziók érkeztek. Eképpen a bolygó geológiai történelmében, időről időre özönvizek pusztítottak, már az eredeti éteri civilizációtól fogva.
Virginia: Helyre lehet valaha hozni a Mennyboltot?
Washta: Néhány olyan kisebb kristálytemplom, ami megvolt már, amikor az utolsó teljes Mennybolt még ott volt az égen, még mindig áll, de újakat is telepíteni kell, és reaktiválni kell a megfelelő időben. Ez része lesz a rehabilitációs műveletünknek. Már létrehoztunk olyan területeket, melyek most a tenger alatt vannak, illetve nehezen megközelíthető helyeken, ahol újra szándékozzuk alapítani a kristálytemplomok eredeti rácsozatát. A könnyebben kezelhető és működésbe hozható kristálytemplomokat a fizikai dimenzióban fogjuk használni. A többit holografikus képek éterikus energiamintázatain keresztül fogjuk működtetni, melyek helyettesíteni fogják az eredetieket. Megfelelő időben, amikor lezajlanak a landolások, aktiváljuk ezeket a különleges területeket és a Mennybolt visszatér az égre.
Virginia: Igen, köszönöm. A Bermuda-háromszög is valami olyasféle, mint amit kristálytemplomként írtatok le?
Washta: A különféle felszín alatti tudományos eszközök valójában a kristálytemplom-folyamat részét képezik. Azonban amiatt, ami Atlantisz pusztulása után történt, a Bermuda-háromszög interdimenzionális kapuvá vált. Sok egyik dimenzióból a másikba tartó csoport használta ezt a háromszöget erre a különleges szállítási és kommunikációs célra. Amikor a háromszöget aktiválják, egy interdimenzionális kapu nyílik meg. Bármely tárgy, ami a háromszögön belül ott van, ahol a kommunikációs pont nyugszik, tapasztalni fogja ezt a portál-hatást, és vagy eltűnik, vagy egy másik dimenziós térbe kerül az időben.
Virginia: Igen, köszönöm. Vannak még más templomok, amikről tudnunk kell?
Washta: Vannak templomok Japán és Hawaii területén, a kaliforniai partok mentén, végig Észak-Amerika atlanti partja mentén, és Európában ugyanúgy, ahogy szerte Afrikában, Dél-Amerikában, Ausztráliában és az Atlanti- és Csendes-óceán medencéiben is.
Virginia: Ezek a templomok mind hasonlóak voltak méretükben és felépítésükben, vagy bizonyos szempontból eltértek egymástól?
Washta: Nagyon különbözőek voltak attól függően, hogy a rácsozat fő pontjain vagy pedig a támaszpontjain helyezkedtek-e el. A rácsozat fő pontjain hatalmas templomok álltak, alapvető szerkezeti felépítésükben és valódi méretükben szinte a Nagy Piramisnak megfelelőek voltak. A támasz-templomok mérete e különleges prototípusénak a fele, negyede, nyolcada volt.
Virginia: Minden piramis, Guatemalától a mexikói partokig, kapcsolódik valamilyen módon a rácsozatokhoz?
Washta: Ezek a piramisok a rácsozat szent csomópontjain épültek, mivel ezeknek a szent rácspontoknak kétféle felhasználása van. Először is, felélénkítenek mindenkit, aki odalátogat, mivel energetizálják őket. Másodszor, ezek a pontok kommunikációs utak (az őket körülvevő vékony fátylon át) a „másik oldallal”, azaz azzal, amit ti spirituális dimenziónak neveztek. Így tehát, amikor ezek a területek épültek, szántszándékkal erre a két alapvető célra hozták létre őket.
Virginia: Biztos vagyok benne, hogy sok kérdés van, amivel még folytathatnánk, de azzal szeretnénk mára lezárni a beszélgetést, hogy magyarázzátok el,  miképpen gyorsította fel a Mennybolt lezuhanása a Föld jelenleg tapasztalt időjárási és sugárzási problémáit.
Washta: Amikor a Mennybolt még egy bonyolult egység volt, a Spirituális Hierarchia irányítása alatt állt – és azoké alatt, akik a Spirituális Hierarchia kívánalmainak megfelelően megépítették a kristálytemplomokat –, tehát számos műveletet végre tudott hajtani bolygótok atmoszférájának védelmében. Először is lecsökkentette a sugárzási és melegedési szintet úgy, hogy a Föld klímájában az Északi-sarktól a Déli-sarkig öt fokon belül volt a hőmérséklet különbség. Eképpen tehát, a trópusok a felső 70-es (Fahrenheit fokban, kb. 24-26 °C), a sarkvidékek pedig az alsó 70-es zónába (kb. 21-22 °C) tartoztak. Tehát nem léteztek azok a jégmezők az északi és dél sarkvidékeken, amik ma vannak.
A második lényeges különbség a légkörben az volt, hogy nem létezett a szél és nem léteztek felhők. Nem voltak felhők és minden nap sütött a nap. Ami még segítette a szép időt, az az volt, hogy a légmozgás minimális volt, maximum 5-6 mérföld per órás sebességű (8-11 km/h) lehetett. És mivel nem voltak felhők, nem voltak zivatarok sem; ez az eső olyasvalami, ami egyedülálló módon a jelenlegi korszakotok jelensége. Az egész Mennybolti atmoszféra felüdítette az elmét és a testet, mivel a sugárzási energia eltárolta a pránát a Mennyboltban. A prána tehát felhalmozódott szerte a Mennyboltban, ami úgy őrizte meg, mintha egy óriási hűtőszekrény lett volna. A Mennyboltot a prána, vagy az energia hűtőgépének nevezhetjük!
Minden teremtett lény testét a bolygón ez az energia élénkítette fel. A hő- és egyéb sugárzásokat, melyek a test elhasználódását, leromlását okozták volna, a Mennybolt kívül tartotta felszíni légkörötökön. (Egy másik mellékhatása a Mennyboltnak az volt, hogy a csillagokat felnagyította, így úgy volt látható az ég, mintha egy óriási teleszkópon keresztül nézték volna.) Eképpen tehát, a Mennybolt megakadályozta egy olyan feldúlt atmoszféra létrejöttét, melyben óriási éghajlati különbségek, viharok és időjárási szélsőségek vannak, valamint a hatalmas mennyiségű sugárzás bejutásának is gátat vetett. A Mennybolt összeomlása után, a sugárzás végül összezsugorította az embereket fizikai méretükben, és fokozatosan határt szabott életidejük hosszának. Jelenlegi légkörötök nem védelmezi úgy az életet, ahogyan azt a Mennybolt valaha tette és fogja tenni újra.
Virginia: Tehát a Biblia történetei hosszú életű emberekről, akik több száz évet éltek, azért lehettek úgy, mert a Mennybolt még a helyén volt?
Washta: Pontosan. Most pedig foglaljuk össze. Csak annyit szeretnénk mondani, hogy amikor bolygótok valódi történelme a felszínre kerül, jobban meg fogjátok érteni, miből fejlődtetek ki. Ez segíteni fog abban, hogy felfogjátok, mi történt, és így egy új Fénykorszakot alapíthattok.
Virginia: Nagyon köszönjük mindannyiótoknak.
Washta: Mielőtt távozunk, megköszönjük, hogy beszélhettünk.
Közvetítette: Sheldan Nidle / Sheldan Nidle és Virginia Essene: You Are Becoming a Galactic Human (Galaktikus Emberekké Váltok) c. könyvéből
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!foldimennyorszag.hu

Share To:

Post A Comment: