A Vízözön után - Kérdések és Válaszok
Virginia: Köszönjük, hogy eljöttetek a segítségünkre és mindannyian szeretettel és tisztelettel köszöntünk benneteket. Kérem, magyarázzátok meg, miért vihették végbe negatív cselekedeteiket a plejádi és más renegátok, anélkül, hogy bárminemű ellenőrzést vagy cenzúrát kaptak volna szülőbolygóik vezetésétől.

Washta: A Plejádi Csillagszövetség védelmi csapatainak részeként, kialakított úgynevezett kihelyezett helyőrségeket, vagy előretolt járőröket Határszélieknek is nevezhetnétek, mert messze voltak otthonuktól, és eléggé magukra hagyottan éltek. E parancsnokságok személyzete alakult végső soron renegáttá, mivel teljes hatalmat kaptak azon csillagrendszerek felett, melyeket gyarmatosítottak. Mivel az volt a céljuk, hogy megvédjék az egész plejádi rendszert a külső támadásoktól, beavatkozás nélkül kialakíthatták saját kultúrájukat. És más kihelyezett helyőrségekkel együtt olyan védelmi terveket koordináltak, melyekkel sikeresen elejét vették, hogy a különféle dinoszauruszféle és hüllőféle csoportok bejuthassanak a plejádi és a Bika csillagképben található más kapcsolódó csillagrendszerekbe.
Atlantisz idejében, a renegátok felhatalmazást kaptak, hogy a bolygótokon élő atlantiszi telepeket is gyarmatosítsák. Ezzel a teljhatalommal meg tudták győzni az atlantisziakat, hogy vegyenek részt a különféle genetikai kísérletekben, amik Atlantisz utolsó napjaiban zajlottak. Ezek a genetikai kísérletek vezettek azokhoz a jelenlegi mutáns emberi lényekhez, akik ma a bolygótokon élnek, ahogy azt korábban kifejtettük. Az ok, amiért erre engedélyt kaptak az, hogy a plejádi rendszer az úgynevezett karmarendszerben, azaz a fejlődés evolúciós szakaszaiban hisz. Abban hisznek, hogy amikor egy bolygó kiválaszt egy bizonyos fejlődési rendszert, ezt a fejlődési rendszert tiszteletben kell tartani egészen addig, amíg egy alternatív, vagy új fejlődési szakasz felszínre nem kerül az adott csillagrendszerben. Csak akkor változtatják ezt meg, ha egy eseménysor változást idéz elő a karmában, vagy az adott rendszer evolúciójának létezésében. A plejádi vezetés ezért adott engedélyt, hogy a renegátok folytassák végzetes kísérleteiket, és nem avatkozott egyenesen közbe, csak igen-igen kis mértékben.
Másfelől ott voltak a szíriusziak, akik a cetfélékkel és a Spirituális Hierarchiával együttműködve, időről időre megkíséreltek egyfajta előremozdulást előidézni az emberi fejlődésben, egy teljesebb tudatos állapot irányába. Többszöri kísérletük – még a krisztusi Aranysugár-energia behozatala – sem hozott azonnali változást Földetek civilizációjának evolúciójában. Mindazonáltal ezek a kísérletek elültették azokat a spirituális magokat, amiket a szíriusziak akartak, így a következő lépés, egy teljesen tudatos civilizáció megalapítása, készen állt a megvalósulásra. A szíriusziak remélték, hogy amit mozgásba lendítettek, alappillérként szolgálhat egy teljesen tudatos földi ember, mint planetáris gondviselő helyreállítására.
A szeretet és bölcsesség Földre hozott új koncepciói, ahogy azokat Buddha, Jézus és mások összefoglalták, egy most végre megvalósuló energiamintázatot jelentenek. Ez a spirituális energia a magas tudatosságnak olyan hálózatát hozta létre, mely alappillérül szolgál a Spirituális Hierarchia számára, hogy még egyszer, újra elhozza a galaktikus emberi civilizációt a Földre.
Virginia: Ezután mi történik ezekkel a renegátokkal? Egyszerűen engedik nekik, hogy tegyenek, amit csak akarnak? Soha nem ítélik el őket semmiért?
Washta: Időről időre szigorúan megbüntetik őket. Mindazonáltal a plejádi rendszer még csak most változtatja meg a karmáról és evolúcióról szóló elképzeléseit, és tesz egyre többet magáévá abból, amit jóságosabb galaktikus emberi civilizációnak nevezhetnénk. Most vonják vissza renegátjaikat, és korlátozzák azt a teljes függetlenséget, mellyel korábban felruházták kihelyezett parancsnokságaikat.  Mindez most zajlik le a galaxisnak ebben a részében, és véget fog vetni a renegátok terrorjának, mely az utolsó néhány százezer évben uralkodott.
Virginia: Zavar minket, hogy még ha a szíriusziak törődtek is velünk, nem volt valamilyen magasabb szintű döntés vagy beavatkozás a Föld védelmében.
Washta: A szíriusziak komoly beavatkozásért kiáltottak, ha nem a Galaktikus Föderáció oldaláról, akkor valamilyen más módon. Azonban a Szövetségi Regionális Tanács ellenkező értelmű döntést hozott, és azt mondta, a legtöbb, amit megtennének az, hogy megváltoztatják ezt az energiát. A Spirituális Hierarchiák beleegyeztek, hogy változás következzen be naprendszeretekben a karmikus fejlődésben, és ennélfogva úgy határoztak, hogy a mutáns embereknek lassan fejlődniük kell, és megtanulniuk a különbséget a pozitív és negatív magatartás között. Arra számítottak, hogy amikor az emberek teljesen megértették ezt a koncepciót és nagy lépésekkel haladva fejlődnek a tudatosság felé (amint azt ebben az évszázadban teszik), készen állnak majd, hogy megtapasztalják valódi örökségüket. Ezért aztán a szíriusziak úgy döntöttek, felhasználják azt a kevéske szabad mozgásteret, amit kaptak, és a Spirituális Hierarchiával együttműködve elhozzák Krisztus energiáin keresztül a fényt és a szeretetet.
Virginia: Hogyan tudnának a földi emberek, akik most valamiféle mutánsok, tiszteletet tanúsítani Isten vagy a Föderáció irányába, amikor azoknak nincs is erejük szembeszállni a gonosszal? …amikor senki sem szólal fel mellettük és senki sem kívánja megbüntetni azokat, akik ártanak nekik?
Washta: Mind a szíriusziak, mind a krisztusi tudatosság hierarchikus energiái igen hosszú ideje próbálnak beavatkozni az emberi ügyekbe. Arra próbálják tanítani az embereket, hogy az emberiség jelenlegi hierarchikus hatalmi struktúrájának és elnyomó gazdasági rendszereinek, melyek az elmúlt néhány ezer év során fejlődtek ki, létezik egy szerető alternatívája. Ez a beavatkozás egy lassú folyamat. De ezek a bolygótokra elhozott szeretet- és bölcsességenergiák most lelassítják a brutalitás, a háború és az erőszak szülte cselekedeteket.
Emlékezzetek rá, hogy minden ember lelke megérti, hogy mi zajlik le, és hogy bolygószerte minden nép próféciákat kapott, melyek azt állítják, hogy el fog jönni egy ilyen tisztulási idő. E mellett a rendszer mellett foglalt állást a Spirituális Hierarchia, mint az egyetlen olyan evolúciós mintázat mellett, mely a megfelelő spirituális eredményt fogja hozni. Mi pedig most készen állunk, hogy learassuk ennek az evolúciónak a termését, és visszavigyük a bolygótokon élő embereket a teljes tudatosságba – vissza a Galaktikus Föderációba, és vissza valódi sorsotokba, hogy mintabolygó legyetek. Ti és a bolygótok hatalmas fényt fog hozni a galaxis minden részébe.
Virginia: Mindazonáltal a legtöbb embernek, aki megtudja, hogy a renegátok megtehetnek minden rosszat, ami csak kedvükre van, nem sikerül majd megértenie, hogyan lehet a Galaktikus Föderációnak spirituális oldala is, amikor ilyen dolgok megtörténhetnek.
Washta: Bolygótokkal próféciák tudatták, hogy spirituális evolúciós mintázatok sorozatán keresztül fog fejlődni, melyek a sötétséget a fénybe viszik. Csak a fény és a sötétség megértése útján érhető el végül az a hihetetlen fény, mely a Földre sugárzik majd. Ez történik most a bolygótokon. A galaxisban vívott háborúk is távoznak lassan, és azok, amik az élet kezdete óta lezajlottak, szintén a galaktikus próféciák részét képezik. Ám a Föld újjászületik, és e különleges galaxis azt a próféciát kapta, hogy hatalmas sötétség jön el, amely szinte teljesen leigázza a galaxist, de akkor a fény újra ragyogni kezd a sötétségben, megvilágítja azt, és végül véget vet neki. Ez a szabad akarat egyensúlya, melyet ti, és mi mindannyian, tanulunk.
Virginia: Azt mondjátok, hogy Isten vagy az eredendő teremtő erő abban hisz, hogy csak fájdalom és szenvedés útján érhető el a fény?
Washta: Nem, de ez a Galaxis bizonyos mintázatokat állított fel ebben, mely lehetővé tette a spirituális és fizikai evolúció e speciális rendszerének lezajlását. Higgyetek nekem, amikor azt mondom, ez a galaxis egy igazán egyedülálló galaxis. Egy olyan galaxis, mely végül hihetetlen fénybe fog eljutni. Ezért jelen kell, hogy legyen benne mind a fény, mind a sötétség. E két energia együttesen teszi lehetővé azt, ami végső soron a fény és a sötétség dicsőséges egyesülése lesz, ami pedig az a végső cél, amit ez a galaxis képvisel.
Virginia: Talán megértitek, hogy igen megdöbbentő lehet az emberek számára azt hallani, hogy az arkangyalok és más spirituális szervezeti lények hagyták, hogy a renegátok durva eszközöket vessenek be ellenünk, hogy ez okulásunkra szolgáljon. Milyen kapcsolat fűzi a Spirituális Hierarchiát hozzátok, galaktikus emberekhez? Ki az igazi felelős?
Washta: A bolygótokért a Spirituális Hierarchia a felelős. Azonban a Hierarchia felfedezte, hogy azok, akik a bolygó fizikai emberi gondviselői szerepét magukhoz ragadták, egy bizonyos utat követnek. A Spirituális Hierarchiának ekkor két választása volt. Vagy eltörlik egész civilizációtokat, vagy megengedik, hogy spirituálisan fejlődjön oly módon, amellyel eljöhet a nagyszerű fény, mely minden fizikai létezés alappillére. Úgy határoztak, hogy a pusztulás nem kívánatos, és az evolúció a fényről szóló prófécia beteljesüléséhez vezet majd. Az evolúciót választották, így az emberiség nagyszerűbbé válhat saját eredeti természeténél.
Virginia: Köszönöm. A Nagy Vízözön történetét illetően, meg tudnátok becsülni a földi emberi népességet az áradat után?
Washta: Bolygótok népessége körülbelül 64 millió embert tett ki az özönvíz előtt, utána pedig kevesebb, mint kétmilliósra csökkent. Bár korlátozott számban, de elég ember maradt életben ahhoz, hogy megfelelő információkkal és megfelelő vezetéssel egy nagyszerűbb civilizáció épülhessen újjá.
Nem számítom ide azokat a plejádi és centauri renegátokat – másokat, akik Atlantisz alapvető szervezetét alkották –, akik a bolygó felett űrhajóikban maradtak fenn a pusztulás ideje alatt. Ők abban hittek, az a feladatuk, hogy fenntartsák az eredeti hierarchikus rendszert, és hasznot húzzanak a mutáns emberekből, akik a bolygó felszínén éltek. Jóllehet a Spirituális Hierarchia és a szíriusziak megkísérelték megváltoztatni a plejádi rendszert, de ez a rendszer beivódott az emberi népesség tudatába, ők pedig emiatt fokozatosan a leigázottak magatartását vették fel. Mivel a bolygótokon történő spirituális fejlődés egyik alappillére a szabad akarat, a Spirituális Hierarchia kijelölt egy spirituális evolúciós útvonalat, és az idő óta, ez a bolygótok alapja.
Virginia: Tehát igaz Noé története a maroknyi túlélőről?
Washta: Mivel a teljes népességből csak igen kevés túlélő maradt, és ezek a megmaradt emberek nagy távolságokra szóródtak szét a bolygón, nem tudtak egymással kapcsolatba lépni. Az eredmény tehát az volt, hogy az özönvíz-történetek azokon a közvetlen helyeken maradtak fenn, ahol a túlélők letelepedtek. És mivel Noé az ősi líbiai/egyiptomi civilizációból származott, az ő története a Közel-Keletre hatott, és ebből eredt a bibliai történet.
A mai Mexikó, Csendes-óceáni-szigetek, Ausztrália, Afrika és Európa területein is felfedeztek vízözönről és pusztulásról szóló mítoszokat. Az összes ilyen mítosz a vízözönről számol be, de a Biblia története a legismertebb, mert Noé a lemuriai típusú civilizációt kísérelte meg újjáépíteni. Sajnálatos módon, az őt körülvevő túlélők nem értettek egyet vele, és kísérlete kudarcba fulladt.
Ez az amiért a Spirituális Hierarchia, miután azt remélte, hogy ez a katasztrófa ráébreszti az embereket arra, hogy önkényeskedő viselkedésük ostobaság volt, nem folytatta tovább. Mindazonáltal ezért küldtek továbbra is időről időre prófétákat a bolygó különféle részeire, hogy kezdjék meg a megvilágosodásra nevelést, mely majd visszaviszi az embereket teljes tudatosságuk és valódi spirituális irányultságuk felfedezéséhez.
Virginia: Hogyan tudtak volna az emberek, még akár a vízözön után is, visszanyerni egy spirituális tudatosságot, amikor a renegátok hiedelmei meghatározták a követendő uralkodási módot? Hogyan tudtak volna az emberek valami másfélét megismerni anélkül, hogy fizikai lények tanították volna őket?
Washta: Számos különféle kísérlet történt – melyek közül a legutolsó a Biblia héber népeivel zajlott le a Kivonulás után – a lemuriai stílusú társadalom újjászervezésére a bírák koncepciójának használatával, hogy megismertessék az embereket a spirituális lények vezette társadalom elképzelésével. Azt remélték, hogy amikor az emberek kapcsolatba kerülnek a valódi Isteni erő energiáival és bolygótok Spirituális Hierarchiájával, egy új civilizáció újjászervezheti az eredeti koncepciókat, még akár azokkal az igen korlátozott mutáns energiaformákkal is, melyeknek most birtokában voltak. Azonban, amint arra a Biblia is hivatkozik, még ez az elképzelés is meghiúsult, amikor az emberek, akik tudták, hogy isteni vezetés alatt állnak, nem tudtak váltani, és megváltoztatni létezésük fogalmait. Nem hibáztatunk senkit. Mindazonáltal, mivel az emberek még mindig vissza akartak térni a korábbi királysághoz, és nem kívánt módon akartak visszatérni a hatalom és mások leigázásának koncepciójához, a kísérlet sikere elmaradt.
Ez a helyzet végül a krisztusi energia-mintázat bevezetéséhez vezetett, tudván, hogy az végül sikerrel fog járni a spirituális örökség végett, melyet maga után hagyott, és a kiegészítő energia miatt, amit a Spirituális Hierarchia később hozzátesz majd, amelynek egyre inkább szemtanúi vagytok manapság.
Virginia: Köszönöm. Említettétek a Judaizmust és a Kereszténységet. Beszélnétek egy kicsit Buddháról, a Hindukról Indiában, és Mohamedről is?
Washta: A Hinduizmus gyökerében Atlantisz és Lemuria nagyszerű történetei állnak. A vízözönt követően ezek alakultak át több-isten-hívő rendszerré.
Buddhát az arcturisiak adták nektek, és azért jött el erre a területre, hogy a szeretet és a fény nagy átalakulását hozza el. Kísérlete egy időre sikerült is. Mindazonáltal, amint az később a kereszténységben is megtörtént, formális vallási fogalmakká alakult át, aminek következtében Buddha eredeti tanításainak nagy részét nem követték. Ugyanez a folyamat zajlott le sajnos Mohameddel is, amikor elhozta az iszlám számára a változás, az átalakulás koncepcióját, és a szeretet és fény számos aspektusát. Amikor e három most említett vallásos filozófus tanításait összeolvasztjuk a felébredt bennszülött népek vallásaival és próféciáival, ezek együttesen alapjául szolgálhatnak annak a tudatosság-hálózatnak, amely most alakul ki a bolygótok körül.
Virginia: Erre kíváncsi vagyok. Vannak még más vallásos csoportok vagy hatások, amelyekről beszélni szeretnétek, amelyek fontosak voltak számunkra vagy még ma is fontosak?
Washta: Ami épp most zajlik a bolygótokon, az az, hogy sok bennszülött nép világképének alapja az élő Földanya. Nagyon-nagyon tökéletesen értik, miről szól e bolygó ökológiája, és ezen ökológiák fontossága gyorsan növekszik.
Bolygótok úgynevezett nagy vallásai megtanulják, hogy eljött az idő, amikor vallásuk alapgondolatait ötvözniük kell a bennszülöttek vallásainak alapjával. E kettő együttesen alakítja ki a tudatosság hálózatát, mely most kiterjed egész bolygótok köré, hogy felkészítsen minden embert arra a fantasztikus teljes tudatosság élményre, mely rájuk vár.
Virginia: Van egy igen érdekes kijelentés ebben a fejezetben, amit idézni fogok, és kérem, hogy magyarázzátok el. A földi emberekről tett kijelentés a következő: „Ebben a felemelkedésben fel fogják fedezni, hogyan tud fénytestük és anyagi testük egy olyan létezést kialakítani, mely egyesíti lelküket az egyetemes anyagi teremtés fizikai aspektusaival.”
Washta: Igen, ezt elmagyarázzuk. A fénylélek egy fénytestet formál. Mivel ez egy anyagi univerzum, a fénylélek, vagy lélek-erő megalkotta a fénytest anyagi aspektusát, azaz az anyagi testet. A mutáns földi emberekben a korlátozott tudatosság természete miatt ez a kettő szét lett választva.
Amikor valaki spirituális és anyagi természetű is, akkor osztozik az anyagi univerzum és annak evolúciója energiáiban. A kettőt egyesítve az ember egy fényösvényt hoz létre, mely lehetővé teszi az anyagi univerzum számára, hogy lehetőségei teljes kihasználása szintjére fejlődjön, és lehetőséget nyújt a spirituális univerzumnak is, hogy ehhez hasonlóan az anyagi univerzumon keresztül élve azzá fejlődjön, amire a legteljesebb módon képes.
Virginia: Köszönöm. Ez azt jelenti, hogy a test és a lélek csak a mi dimenziónkban válik külön, és más dimenziókban nem? Vagy megvan a kettéválás mintázata és mindenkinek meg kell találnia az utat visszafelé az egyesüléshez?
Washta: Mindenkiben kettévált a test és a lélek, és mindenkiben meg kell találniuk az utat vissza egymáshoz ebben a dimenzióban, míg más dimenziókban már megvan ez az egység. Ez a harmadik-negyedik dimenzió egyedülálló vonása, mert itt így lehetőség van egy olyan tudatosság létezésére, mely egy olyan valóságra korlátozódik, melyben a spirituális elválik az anyagitól.
Virginia: Miért akarná ezt bárki is?
Washta: Ezt az elválasztást el kell kerülni, mindazonáltal sokan felfedezték, hogy amikor a tudatosság korlátozott, akkor az anyagi valóság dominanciáját a mások feletti uralomra lehet használni. Sok civilizáció kísérelt meg olyan fajokat és lényeket teremteni, akik pontosan ezt művelik. Elválasztották a testet a lélektől és létrehozták azt a jelenséget, amit a jelenlegi emberi civilizáció halálként ismer. Ezt a jelenséget az új földi galaktikus civilizáció végre legyőzi azáltal, hogy visszatér a halhatatlanság mintázatához, mely civilizációtok minden emberének öröksége. Azonban a kísérletnek, mely ezt az időszakos halál-gondolatot megteremtette a legutóbbi tízezer év során, véget kell vetni. Ez történik most a bolygótokon.
Virginia: Köszönöm. A Föld történelmének szentelt három fejezetben volt egy dolog, amire nem tértetek ki, az az, hogy miért van ennyiféle fajunk és különböző bőrszínünk.
Washta: Ezek a fajok a különböző galaktikus emberek változatosságát képviselik, akik ebben az egész  Föderációban és galaxisban mindenütt léteznek. Az emberi evolúció során sok különböző bőrszín alakult ki, ahogy átszelték a galaxist, és így fejlődtek egyik fajtából a másikba. Példának okáért az úgynevezett fekete faj a bolygótokon eredetileg kék faj volt. Azonban fekete fajjá alakult, amikor a Föld elveszítette Mennyboltját, és a légkör átengedte a Nap veszélyesebb sugárzását, mely mutációt okozott a kék faj bőrében, amely sötétebb árnyalatba fordult.
Azok, akik azokat az energiamintázatokat képviselik, amiket ma a vörösbőrű, barna és sárga fajoknak neveznek, az Andromédáról és a Plejádi rendszerből jöttek. Azokat a mutációkat jelenítik meg, amik az azokban a csillagrendszerekben és csillagszövetségekben lévő különféle napokban zajlottak le. Ebben rejlik bolygótok egyedülálló mivolta. Megvan nálatok az a sokféle faj és létforma, melyek a galaxis sok emberi lényének összességét jelentik.
Virginia: A fehérek honnan jöttek?
Washta: A Szíriuszról és különféle más csillagrendszerekből, mint például a Plejádokból vagy az eredeti Vega rendszerből.
Virginia: Hogyan függ össze a származás a bőrszínnel?
Washta: Eredetileg nincs összefüggés. Azonban a korlátozott tudatosság okozta átalakulások olyan faji jellemzőket hoztak létre a bolygótokon, melyek sok szempontból egyediek, és nem olyanok, mint más emberi civilizációt a hátán hordó bolygón. Mert majd látni fogjátok, hogy vannak olyan szíriusziak, akiknek acélkék vagy nagyon-nagyon zöld szeme van – vagy épp szőke vagy acélkék hajuk van. Ez nem fordul elő a Földön élő feketéknél, csak akkor, ha a bolygótokon élő más, különböző fajokkal keverednek. Ezért olyan különleges a planétátok.
Virginia: Kifejtenétek bővebben, hogyan keverednek a genetikai jellemzők? Néhány ember úgy tartja, hogy nem kellene a különböző bőrszínű fajokba tartozó embereknek megpróbálniuk keveredni, mert genetikailag nem illenek össze. Ez igaz volna?
Washta: Ez a gondolat azért hibás, mert minden embernek ugyanaz a genetikája. A különbségek a bőrszínben, szemszínben és a fajtípusok egyéb jellemzőiben rejlenek, melyek egyedülálló módon fejlődtek ki a bolygótokon. Az intelligencia és a tudatosság más fontos tényezői minden, a bolygótokon élő emberben ugyanaz, ezért alapvetően hibás koncepció azt javasolni, hogy nem volna jó keverni ezeket az egyedi emberi fajokat.
Virginia: Például egy földi galaktikus ember és egy a Szíriuszról, a Plejádokról, vagy máshonnan származó galaktikus ember nemi kapcsolatba léphet? Lehetséges a szexuális kapcsolat utódnemzési céllal?
Washta: Igen, a legteljesebb mértékben lehetséges.
Virginia: Megtörtént már ez ezen a bolygón?
Washta: Korábban megtörtént már.
Virginia: És most is megtörténik?
Washta: Időről időre megtörténik a bolygón.
Virginia: A földönkívüliek földet érése miatt történt? …vagy a Shamballa földi embereivel való kontaktusból származóan?
Washta: A bolygótokon sok ember tapasztalta meg a kapcsolatot azokkal, akik más világokból jöttek. Azért jöhettek létre ezek a kapcsolatok a galaxis más részeiből származó galaktikus emberekkel, mert ezekben a földi emberekben megvolt a hozzájuk való közelség energiája, és megengedtetett nekik, hogy gyermeket nemzhessenek velük. Mindez számos helyen megtörtént a bolygótokon. Megtörtént az Egyesült Államok, Dél-Amerika, Dél-Afrika és más területek, például Ausztrália egyes részein. Atlantisz bukása óta ez elsősorban a modern korban fordult elő, a XIX. század kezdete óta.
Virginia: Köszönöm. Igaz az, hogy az 1940-es évek óta a Zéta Reticuli kis szürke emberei genetikai kísérleteket folytattak az embereken, hogy egy új fajt hozzanak létre? Genetikailag összeférhetőek az emberekkel?
Washta: Igen, folytattak genetikai kísérleteket, de nem kompatibilisek az emberekkel. Amit genetikai mesterkedéseik során végeztek, az volt, hogy vették a emberi genetikai kód egyes részeit, és új sejtstruktúrát hoztak létre. Saját DNS-szerkezetüket kombinálták az emberek, a tehenek, vagy bármilyen olyan más életforma DNS-szerkezetével, ami csak egyesíthető az ő DNS-ükkel. Egy új sejtszerkezet létrehozásával, és azzal, hogy ez a sejtszerkezet képes reprodukálni önmagát, egy egyedi organizmus jön létre. Ezt próbálták meg, ám ez a kísérletük bizonyos genetikai reprodukciós nehézségekbe torkollott, amely háborúik alatt történt. Ezek a háborúk, és az azokat követő sugárzás ellehetetlenítette, hogy fenntartsák fajukat. Most újra elszaporodtak, és kísérletezéseik sok részét módosítják. Az újonnan alkotott lények elkülönítve élnek addig, amíg majd egyesülnek civilizációtokkal, amikor tökéletesen helyreállt a teljes tudatosság.
Virginia: Ha jól értem, a szürkéktől elvették a további kísérletezés lehetőségét. Ez így van?
Washta: Igen, ez 1993 végén történt meg.
Virginia: Körülbelül hány félvér – ahogy mi nevezzük, vagy nevezzük bárhogyan is ezt a keresztezést – van?
Washta: Amikor teljesen visszatérhetnek, körülbelül 85 000-en lesznek.
Virginia: Van bármi, amit meg kell tennünk, hogy segítsük őket? Vagy diszkrimináció sújtja majd őket, ha akárcsak azonosítjuk őket?
Washta: Igen, nagyon sok nehézséget okozna, ha most térnének vissza. Ezért nem térhetnek vissza a bolygótokra addig, amíg a földi emberek végig nem viszik a teljes tudatossághoz való visszatérés egész forgatókönyvét.
Virginia: Azt állítjátok, a szürkék félvér utódai nem a bolygón, hanem valahol másutt vannak?
Washta: Pontosan.
Virginia: Tehát azok az emberek, akik azt hiszik, a szomszédaik „idegenek”, tévednek?
Washta: Azok, akiket ti idegeneknek neveztek, galaktikus emberek, akik egy ellenőrzőrendszer részeként jöttek ide, hogy megbizonyosodjanak afelől, hogy bizonyos dolgok megtörténnek. Ezek galaktikus emberek, akik alapvető megjelenésükben nagyon hasonlóak a földi emberekhez, és akik azért vannak itt a bolygótokon, hogy pusztán megfigyeljék azt… leginkább úgy, ahogy egy biológus figyelne meg egy bizonyos fajt, hogy rendben fejlődik-e. Tudományunknak részét képezi, hogy megbizonyosodjunk, hogy mindaz, amit bolygótokkal kapcsolatosan fentről látunk és megfigyelünk, megtörténik a mindennapos személyes tapasztalatokban és emberi kapcsolatokban is.
Virginia: Igen, köszönöm. Ha egy földi ember már olyan dolgokkal kapcsolatban is ítélkező, mint más emberek neme, faja, kora és vallása, hogyan lehetne rávezetni és segíteni őt, hogy elfogadjon olyan más lényeket, akiket földönkívülieknek nevezünk?
Washta: Bolygótok tudatosságában mérhetetlen változás zajlik. Amikor a bolygó megkapja a teljes tudatosságot, roppant nagy váltás történik valóságaiban is. Sok olyan dolog, ami ma alapvető téma sok ember körében – nevezetesen a vallás, a faj, a nem stb. – többé már nem lesz fontos számukra. Látni fogják, miképpen képez minden ember egy közös egységet. Ahogy kapcsolatba kerülnek saját fajtájukhoz és fajukhoz tartozó emberekkel és különböző földönkívüli fajokkal is, elkezdik megérteni ezeket az új létformákat. Telepátia és egyéb természetfeletti képességeik által a földi emberek megértik, hogy ítéleteik többé nem érvényesek.
Virginia: Jelenlegi kormányaink világszerte elfogadták földönkívüli segítségnyújtási ajánlatotokat? Vagy hogy állunk ma a politikai diplomáciával, amit a ti szinteteken végezni kell? Van bármiféle remény arra, hogy kormányaink felfedik az igazságot arról, hogy mi is zajlik most?
Washta: Nagyon szigorúan őrzik az igazságot, és mi nem is számítunk rá, hogy felfedik a befolyásunkat, kivéve azt a lehetőséget, hogy egy valamiféle idegen invázióról szóló megfélemlítő taktikába szövik bele. Egészen bizonyos, hogy nem akarják, hogy más is megtudja, mi történik, és megpróbálják még tovább növelni az összeesküvés erejét a hallgatással, melybe e témával kapcsolatosan burkolóztak. Ezért diplomáciai testületünk közvetlenül azokkal az emberekkel kell, hogy tárgyaljon ezen a bolygón, akik fénymunkások és a bolygótok spirituális tudatosságával foglalkoznak.
Ezek a fénymunkások hatalmas központi csoportot fognak alkotni, akik végső soron elfogadják a teljes tudatosságot, és megértik, hogy a meglévő kormányok, minden hatalmuk ellenére múlékony eszközök csak arra, hogy a megfélemlítés és a bőség korlátozása útján irányítsák őket.
Virginia: Lehetséges, hogy a különféle földi kormányzatok kidolgozott technikai terveket kaptak a szürkéktől és olyan űrhajókat és fegyvereket birtokolnak, melyek valaha csak a földönkívüliek birtokában voltak. Nem fogják bevetni ezeket a fegyvereket arra, hogy meghiúsítsák kapcsolatteremtéseteket?
Washta: Igen, valóban birtokukban vannak ezek a technológiák korlátozott mértékben. A szürkékkel kötött alku során jutottak hozzá, amikor engedélyezték nekik, hogy genetikai manipulációkat végezzenek az emberi népességen. Azonban a sugárfegyvereik, pszichotronikus generátoraik és repülő csészalj-típusú űrhajóik mind számban, mind technológiájukban elégtelennek bizonyulnak ahhoz, hogy megakadályozzanak bennünket, hogy azt tegyük, amit akarunk, hogy elhozzuk bolygótokra a teljes tudatosság végső virágzását.
Ezért tehát mi a világotok Spirituális Hierarchiáit kísérjük, kezünkben a szeretet és fény nagyszerű ajándékával, mely minden ember sorsa. Bizonyosak lehettek benne, hogy a különféle kormányok nem folytathatják a bolygótokon élő emberek feletti uralmukat a félelem és a tudatlanság fenntartásával vagy azzal a kevéske fejlett technológiával, melyet most birtokolnak. Hibás elbizakodottság ez, amit rövidesen látni is fognak, amikor eljön számunkra az idő, hogy elhozzuk nektek a Spirituális Hierarchia és a Galaktikus Föderáció egyesített energiáit, hogy újra megvilágosítsák bolygótokat.
Virginia: Igen, nagyon köszönjük. Ahogy mára végére érünk ennek a fejezetnek, van bizottságotok bármely tagjának valamilyen záró megjegyzése?
Washta: Azt szeretnénk, ha minden ember ezen a bolygón megértene két fontos dolgot.
Az első: Az atlantiszi katasztrófa óta egy spirituális evolúciós mintázatot követtek, amely lehetővé tette, hogy a megvilágosodás jelen fogalmai a felszínre kerüljenek. Vigasztalódjatok meg, és legyetek tudatában, hogy ez a kor, melyben éltek, ez lesz az az idő, ami ezt a csodálatos fényt és teljes tudatosságot teljesen kivirágoztatja.
A második: Értsétek meg, hogy a civilizáció, melyben most éltek, rövidesen nagymértékben meg fog változni. Emiatt ne érezzetek félelmet vagy zaklatottságot. Csak tudjátok, hogy egy új és dicsőséges civilizáció készülődik a világra, melyben egy hihetetlen ugrásra lesz lehetőségetek azon galaxis létformáinak megértésében, melyben ti magatok is éltek – olyan valóságok, melyeket sok ember a bolygótokon még nem ismer.
Merítsetek erőt abból, hogy az Isteni erő energiái, melyek megteremtettek mindent ebben az univerzumban, előkészítették ezt a különleges időt, melyben elhozzák bolygótokra a nagy fényt, hogy minden ember ebben a fényben sütkérezhessen, és elérhesse képességei teljességét.
Sheldan Nidle és Virginia Essene: You Are Becoming a Galactic Human (Galaktikus Emberekké Váltok) c. könyvéből
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!foldimennyorszag.hu
Share To:

Post A Comment: