A Föld Elfeledett Történelme /Sheldan Nidle/
Kapcsolódó: A Föld Elfeledett Történelme - Kérdések és Válaszok
Három szíriuszi tanácstag, Washta, Teletron szíriuszi történész és az emberi galaktikus civilizáció és kultúra szakértője, valamint Mikah szíriuszi történész, geológus és cet-biológus adja át ma nektek az információt.
Ebben a fejezetben, a Földbolygón valaha létezett összes civilizálódott társadalom teljes történelmi emlékképét mutatjuk be a kezdetek kezdetétől, körülbelül 35 millió évvel ezelőtt-től egészen napjainkig. Ezek a tanulmányok fontosak, mivel lehetővé teszik, hogy megértsétek, miért zajlanak a mostani galaktikus események és szituációk, és miért annyira mások ezek azoktól amik feltételezésetek szerint a múltban történtek. A legfontosabb dolog pedig az, hogy végre megismeritek bolygótok valódi történelmét, valamint az emberiség annak fejlődésében betöltött szerepét.
Hogy világosan elmagyarázzuk ezeket a galaktikus változásokat, több idősíkot fogjuk használni, hogy segítsük az olvasót a tájékozódásban, és átadjuk a lezajlott események sorrendjét. Kezdjük hát ezt a tanulmányt azzal, hogy átnézzük naprendszeretek történelmét a bolygótokon kialakult nem emberi civilizáció kezdetétől, az utolsó olyan földi emberi kolóniák kialakulásáig, amelyek lírai/szíriuszi behatás alatt álltak – a híres Lemuria elveszett kontinenséig. (Lásd a 11. ábrát: A Föld története 35 millió évvel ez előttől Kr. e. 900000-ig.)
Körülbelül 35 millió évvel ezelőtt az Idő Urai és naprendszeretek Spirituális Hierarchiája úgy döntöttek, hogy létrehoznak és éterikus létformát, akik a Föld és a környező naprendszer gondviselő fajaként tevékenykednek majd. Ennek az angyalszerű létformának, közbenső helyettesítőként kellett működnie, míg egy anyagibb jellegű érző főemlős kialakulása lezajlik, aki majd a Föld bolygó helyi oltalmazójává válik. És valóban, a következő 8 millió év során, egy főemlős-alapú létforma fejlődött ki a Földön, amely egy napon, átvehette a Spirituális Hierarchia által teremtett ideiglenes éterikus civilizáció helyét.
A Föld története 35 millió évvel ezelőtt-től Kr. e. 900000-ig: 
- 35 millió éve – éteri intelligens civilizáció
- 24 millió éve – dinoszauruszi/hüllő-invázió
- 18 millió éve – a korai cetfélék felemelkedése
- 10 millió éve – az Orion-forgatókönyv kezdete
- 8 millió éve – a dinoszauruszi/hüllő csoport elpusztítása
- 6 millió éve – a Föld felépül a támadásból
- 4 millió éve – megalakul a Föderáció, a Földet kiválasztják az emberi élet helyszínéül
- 2 millió éve – megalakul Hybornea
- 1 millió éve – Hybornea elpusztu
- Kr. e. 900000 – megalakul Lemuria
A bolygótokon létesítendő fizikai élet eredeti, isteni tervét a Teremtő alkotta meg, és az Idő Urai nagy változatossággal hozták létre. Sőt mi több, ezt a sokféleséget oly módon szervezték meg, hogy történetesen egynél több földi teremtmény is magasan érző szintre emelkedhessék, és meglegyen az a lehetősége, hogy a bolygó gondviselőjévé váljon. Majd 26 millió évvel ezelőtt két nem emberi űrbeli civilizáció közelítette meg a Földet, és alapított településeket rajta. Ez a két planetáris nem emberi civilizáció a hüllőfélék vagy reptoidok (a Nyilas csillagkép kevésbé ismert csillagairól) és a dinoszauruszok, vagy dinoid társadalom (az Orion csillagkép Bellatrix rendszeréből) voltak.
Ez a két civilizáció belépett a naprendszeretekbe és maguknak követelték azt, egy a közös teremtésmítoszaikból származó mindenre kiterjedő hatalom nevében, mely szerint az egész galaxis az ő tulajdonuk, amivel azt tesznek, amit csak jónak látnak. A Földön ekkor található éterikus létforma és azok angyali segítőik megengedték nekik, hogy letelepedjenek, majd elkezdtek azon munkálkodni, hogy végül változást érjenek el ezen két rosszindulatú civilizáció magatartásában. A következő 8 millió év során, ahogy a Spirituális Hierarchia egyre több és több szeretet-energiát küldött nekik, ez a két civilizáció szép lassan lehetővé tette, hogy bolygótokon az emlősök is érző lényekké kezdjenek fejlődni. Az első ilyen teremtmény egy szárazföldi korai cetféle volt (a jelenlegi delfinek és bálnák őse). Ők aztán kifejlesztettek egy primitív agrár-társadalmat, és egy nagyszerű képességet arra, hogy az elegendőnél több élelmet halmozzanak fel, amely elláthatja a másik két fejlettebb civilizációt is. Ez a korai cetféle-civilizáció ösztönzést és fejlett technológiát kapott, hogy élelem-előállító képességeit fejlessze. Könnyedén kielégítette a dinoid és reptoid civilizációk élelem-igényét, és sikeres, bár passzív kapcsolatban állt mindkettővel.
Ez a három civilizáció évekig élt együtt, és magas fokú együttműködést tudtak kifejleszteni minden szinten. Virágzott a kereskedelem, és úgy tűnt, a bolygó a legjobb úton van afelé, hogy a civilizált létformák és bolygó-gondviselők figyelemre méltó sokféleségét érje el. Körülbelül 10 millió évvel ezelőtt, e három civilizáció az űrutazás és az interdimenzionális időutazás fejlett formáin alapuló technológiák megalkotásán fáradozott. Ugyanebben az időben, más csillagközi rendszerekből származó lények kezdtek a naprendszerbe érkezni azzal a céllal, hogy a bolygótokon létező három civilizációval kereskedelmi kapcsolatba lépjenek. Ezek a csillagközi lények elmesélték más csillagrendszerekben is, hogy az életformák milyen hihetetlen sokfélesége létezik a Földön, és hogy három egyedülálló mértékben különböző civilizáció működik itt együtt.
Naprendszeretek híresé vált páratlan szépségéről, változatosságáról és együttműködő létformáiról – és számos legenda és prófécia keringett a galaxisban arról, ami történt. Ezek az elbeszélések az Orionon lévő Dinoid/Reptoid Szövetség számos csoportját ösztönözték arra, hogy ellátogassanak naprendszeretekbe, mert igen erősen úgy érezték, hogy a dinoid/reptoid civilizációknak nem volna szabad együttműködniük másokkal az ő jóváhagyásuk nélkül – és bizonyos Dinoid/Reptoid Szövetségen belül kötött egyezmények miatt, melyeket egymás között korábban felállítottak.
Ezért tehát egy a Bellatrixról és az Orion más csillagairól származó csoport megérkezett, és elkezdte felderíteni, hogy mi történt naprendszeretekben. Amit láttak, az sokkolta őket, hiszen ellentmondott alapvető teremtésmítoszuknak, mely egész szövetségük lényeges alapja volt. Ez a legalapvetőbb mítosz az alábbiakban foglalható össze:
Abban hittek, hogy amikor kialakult az élet ebben a galaxisban, a Teremtés Ura azt mondta minden dinoid/reptoid civilizációnak, hogy őket saját képére és hasonlatosságára teremtette, és megadta nekik a jogot, hogy e galaxisban minden teremtett élet felett uralkodjanak, és tetszés szerint használják fel őket. Sőt mi több, minden dinoid/reptoid civilizációnak azt mondta, hogy ne engedjék meg egyetlen alacsonyabb rendű létformának sem, hogy galaxisunk létformáinak oltalmazóivá szerveződjenek. E felsőbbrendűségi kiáltvány alapján, a Dinoid/Reptoid Szövetség 16 millió évig terjesztette saját erőszakosságát és terrorját szerte a galaxisban. Azonban a Föld három civilizációja nem csak hogy létezett, de egyenrangú is volt az Orion csillagközi kultúrájával.
A két nem emberi csoport megvizsgálta ezt a zavaró eltérést, és úgy döntöttek, tesznek valamit ezzel kapcsolatban. Ezért tehát az Orionról származó dinoid csoport nyomást kezdett gyakorolni a földi dinoszauruszfélékre, hogy saját állományukon belül állítsanak fel egy különlegesen kiképzett, felfegyverzett csapatot, akiknek egyetlen célja az emlős (korai cetféle) társadalom elpusztítása volt. Ez az emlős csoport azoknak a mai cetféléknek (delfineknek és bálnáknak) a szárazföldi fajtája, akiket ma bolygótok óceánjaiban, öbleiben és folyóiban találtok.
Hatalmas tömegtudatosságuk és fejlett pszichikai képességeik által, a korai cetfélék vezetősége ráeszmélt arra, hogy valami veszélyes dolog van készülőben az Orionról származó dinoid csoport és a bennszülött földi dinoszauruszok között. A korai cetfélék vezetősége attól félt, hogy ez egy olyan háború kezdete lehet, mely civilizációjuk végső pusztulásához vezet majd. Hogy teljesen bizonyosak legyenek benne, hogy ez a hitük igaz, összegyűjtötték a nagy látnokaikat, és megerősítést kaptak tőlük, hogy a dinoszauruszok és a hüllőfélék erőszakos tervet szőnek ellenük. Látnokaik és klánszervezeteik tanácsadói között tartott megbeszéléseik során, számos lehetséges megoldásra jutottak, melyeket meg kellett beszélniük a Föld Spirituális Hierarchiájával, még mielőtt megvalósítanák őket.
A megbeszélések tárgyát a következő pontok képezték: Mik a Bellatrixról származó csoport szándékai ezen naprendszert illetően? Másodszor, milyen hatással bír a bolygó fejlődésére, ha a másik két civilizáció (a dinoszauruszfélék és a hüllőfélék) megsemmisítik a korai cetféléket? Harmadszor, ha más civilizációk is részesei lennének ennek az összeesküvésnek, hogyan reagáljanak erre a problémára a cetfélék? Kapnának-e angyali jóváhagyást a cetfélék, hogy egy nagyobb megelőző csapást intézzenek, amennyiben a fenti feltételezés igaznak bizonyul? A Spirituális Hierarchia elmondta a cetféléknek, hogy ez mind igaz. Következésképpen még mindig volt elegendő idő felkészülni a megelőző csapásra, mivel a dinoszaurusz és hüllőféle civilizáció vezetésének jelentős hányada ellenezte a cetfélék elleni gyors támadást.
A Föld dinoid/reptoid vezetésének passzív helyzetéről szóló újabb tízezer évnyi folyamatos szónoklat után, az orioni dinoid csoport végül meggyőzte a földi dinoszauruszokat, hogy dolgozzanak ki egy a cetfélék elpusztítását szolgáló módszert. Az Orionról, főképpen a Bellatrixról és az Orion-övet alkotó csillagokról származó dinoid csoport felfedett egy stratégiát, mely sikeresen végett vetett volna a cetfélék civilizációjának. A kiválasztott módszer a pszichológiai haditechnika egy fejlett formája volt. Ez az eszköz viszonylag rövid idő alatt az összes cetféle azonnali halálát okozta volna, de a lakóhelyüket és más civilizációs formákat aránylag sértetlenül hagyott volna. Ily módon, aljas tervük további haszonnal is járt volna számukra. Lehetőséget nyújtott volna a dinoid csoportnak, hogy bolygótok növényvilágát és más létformáit saját különleges igényeiknek megfelelően módosítsák.
Amikor a korai cetfélék és bölcs öregeik látták, hogy az alávaló, ellenséges terv nemsokára meg is valósul, megértették, hogy a két másik civilizációval való együttműködésről szóló demokratikus elképzeléseiknek véget kell vetni. Zsenialitásuktól vezérelve, kiterveltek egy sikeres véget a két támadó civilizáció számára. A korai cetfélék stratégiája az volt, hogy pusztító célokra használják fel a hazájuk szívében elhelyezkedő fúziós generátoraikat. Ez a szülőföld az a terület volt, amely ma Közép-Ázsiától Kelet-Európa középső részéig nyúlik. Úgy határoztak, hogy ezen fúziós generátorok felrobbantásával, lehetségessé válik egy olyan világméretű katasztrófa előidézése, amely elpusztítja a másik két civilizációt. Mielőtt azonban ezt végrehajtották volna, engedélyt kellett kérniük a Föld Spirituális Hierarchiájától, hogy teljes jóváhagyást nyerjenek a feladatra. A korai cetfélék vezetése azt is elmagyarázta Gaia Úrnőnek, hogy miképpen módosítanák őt a Dinoid/Reptoid Szövetség rettenetes tervei.
A Föld Spirituális Hierarchiái megegyeztek abban, hogy az orioni dinoid csoport terve valóban nem elfogadható e bolygó történelme számára. Gaia Úrnő tehát megadta az engedélyt a cetféléknek, hogy végrehajtsák tervüket, és beindítsák a láncreakciót fúziós generátoraikban. A cetfélék kijelöltek egy dátumot erre az akcióra, mivel tudták, hogy a dinoszauruszok még mindig a kedvező pillanatra várnak. A cetfélék felfedezték, hogy mikor is jönne el ez a pillanat, és úgy döntöttek, hogy tervüket lassan hajtják végre, hogy a dinoszauruszok nehogy gyanút fogjanak, és emiatt felrúgják eredeti ütemtervüket. A cetfélék stratégiája az volt, hogy még a másik két civilizáció, a dinoszauruszok és a hüllőfélék tervének véghezvitelére kiválasztott időpont előtt öt évvel  robbantják fel fúziós generátoraikat.
Tudván, hogy bőven van idejük sikeresen keresztülvinni tervüket, a cetfélék szervezetei úgy döntöttek, hogy társadalmukat két részre osztva hajtják ezt végre. Civilizációjuk egyik felét evakuálták volna a naprendszeren kívülre, míg a többiek elhagyták volna a szárazföldet, és az óceánokba mentek volna, ahol menedékre leltek volna. Ezt a tervet végre is hajtották, és a fúziós generátorokat az ütemterv szerint fel is robbantották. A dinoszauruszfélék és hüllőfélék 98 százaléka elpusztult, a maradékuk pedig a Mars és a Jupiter között található, Maldeknek nevezett nagy bolygóra menekült. A cetfélék körülbelül fele (nagyjából 30 millió egyed) a világ óceánjaiba menekült, és teljes tudatosságuk segítségével fokozatosan átalakították magukat egy négymillió éves periódus alatt, valódi vízi teremtményekké. Civilizációjuk fennmaradó része pedig a Pegazus és a Cet csillagzataiba menekült, ahol visszatérésüket várták ebbe a naprendszerbe egy később megjövendölt időben.
A hüllőféle és dinoszauruszi civilizáció pusztulása körülbelül 8-10 millió évvel ezelőtt történt. A dinoid/reptoid civilizáció maradványának Maldekre történő elmenekülésével, a Föld Spirituális Hierarchiája fizikai gondviselésének feladatát az egyetlen megmaradt érző fajra, a cetfélékre bízta. Azonban a cetfélék és az űrbe költözött testvéreik eltökélt szándéka volt, hogy Gaia Úrnő segítségével találjanak egy szárazföldi utódot a megüresedett szárazföldi oltalmazói szerepre. Egy szárazföldi gondviselő betelepítése lett a nagy kutatásuk tárgya. A korai cetfélék, a Föld Spirituális Hierarchiájának segítségével kutatni kezdtek a galaxis közvetlen szomszédságában (egy a Naptól körülbelül 80 fényévnyire kiterjedő területen), hogy találjanak egy lehetséges jelöltet, aki képes lehet felváltani a cetféléket a Föld szárazföldi oltalmazójaként.
Miután két-három millió éven keresztül kutattak szerte a galaxisban, végül felfedeztek egy olyan vízi főemlőst, amely elkezdett kiemelkedni az óceánból a Vega rendszer negyedik bolygóján. Ezeknek a vízi emlősöknek megvoltak a civilizációs alapjaik, úgymint teremtésmítoszaik, nyelvük, vadászó és gyűjtögető kultúrájuk. E faj felfedezése után, megkérdezték a Vega csillagrendszer Spirituális Hierarchiáját, hogy megengedik-e, hogy a vízi emlősöknek ezt a csoportját igen nagy mértékben módosítsák genetikailag, hogy fejlődésük, mint érző fajé, felgyorsulhasson. Ily módon felkészülhetnének arra, hogy galaktikus gondviselő fajjá váljanak.
Megegyezés született erről a fejlődésről, és megkezdődtek a genetikai módosítások. Ennek a vízi emlősből vegai emberi lénnyé való evolúciós ugrásnak az volt a jelentősége, hogy ezzel egy új galaktikus gondviselő csoport jött létre, mely lehetőséget nyújtott arra, hogy ezek az új emberi lények sokkal gyorsabb evolúciós szinten fejlesszék technológiájukat, mint ahogy arra egyébként engedélyt kaptak volna. Ez a fontos eseménysorozat lehetővé tette, hogy az emberi lények gyorsan elterjedjenek a galaxisnak ezen a részén. Ekkor kezdtek el találkozni az emberi lények a Dinoid/Reptoid Szövetség elöljáró kémcsapataival körülbelül 4 és fél millió évvel ezelőtt. Gaia Úrnő és a cetfélék közbeavatkozása végett a humanoidok ki tudtak tartani és képesek voltak sikeresen megküzdeni a Dinoid/Reptoid Szövetséggel, és elértek egy nyugalmi helyzetet a harcban, mialatt még mindig folytatták terjeszkedésüket a Tejút Galaxisnak ezen szektorában.
Ez a kivándorlás folytatódott még nagyjából két és félmillió évig. Ennek az időszaknak a végére, az emberek eljutottak naprendszeretek legszélére is, és egy emberi Galaktikus Föderációban csoportosultak, mely megállapodott abban, hogy meghódítja naprendszereteket. Gaia Úrnő beleegyezett ebbe a tervbe, és megkezdődött az első földi gyarmatosítás Hybornea néven (Hyperboreaként is ismert). Hybornea korszaka nagyjából egymillió évig tartott, és tökéletes lírai/szíriuszi típusú civilizáció volt. Mikor a dinoszaurusz-csoport körülbelül egymillió évvel ezelőtt visszatért a naprendszerbe, hogy támogassa a kisebbségben lévő testvéreit, azt látták, hogy az emberek tartják ellenőrzésük alatt szinte az egész naprendszereteket. Minden, ami a hüllőféle és dinoszauruszi erőből megmaradt, az egy kis kolónia volt a Maldek bolygón, valamint kihelyezett személyzet egy kis csoportja, szétszóródva naprendszeretek szélein.
Mindazonáltal a Dinoid/Reptoid Szövetség elhatározta, hogy itt az ideje újra megalapozni tekintélyüket a galaxis ezen régiójában a szomszédos csillagrendszerekre és a ti naprendszeretekre irányuló széles körben támogatott támadássorozatokkal. Ezeket a támadásokat a Maldeken hátrahagyott erőik segítették és támogatták, akik most szisztematikusan pusztíthatták a Galaktikus Föderáció által a Marson, Vénuszon és Földön létrehozott kis emberi kolóniákat.
Ebben a rombolásban a Mars elvesztette légköre nagy részét és hidroszféráját is (óceánjait, folyóit és vízáramlatait). A Vénusz valóságos üvegházi körülmények közé került, melyben a nagyfokú planetáris légköri melegedést egy olyan atmoszféra tartotta fenn, amit egy sor elviselhetetlen maró gázzá módosítottak. A Föld Hyborneai telepeit rosszindulatú és előre megfontolt súlyos támadások sorozata pusztította el, mely megölt minden emberi lényt, és teljesen kiirtotta az emberi civilizáció minden megnyilvánulását. A végeredmény az lett, hogy a Dinoid/Reptoid Szövetség újra uralma alá hajtotta az egész naprendszereteket.
Egy nagyjából 80000 éves időszakra, naprendszereteket a dinoszauruszféle és hüllőféle csoport elöljáró helyőrségeként tartották fenn. Azonban, ahogy a galaktikus emberi lények visszaszorították őket egy a Napotokhoz közeli több csillagrendszert magába foglaló széles fronton, végül lehetőség nyílt, egy az emberek naprendszeretekbe történő visszajuttatását célzó terv kidolgozására. E cselekedet végrehajtásához a Galaktikus Föderáció egy hatalmas harci bolygót hozott ebbe a régióba. E harci bolygó célja a Maldek bolygó elpusztítása volt, ami a Dinoid/Reptoid Szövetség fő adminisztratív központja volt naprendszerben. A Maldek elvesztése után úgy érezték, higy viszonylag könnyű lesz leigázni a földi dinoszaurusz- és hüllőkolóniákat. Ezt a rövid és brutális akciót gyorsan végrehajtották, és a Föld sikeresen visszakerült az emberi ellenőrzés alá, körülbelül 900000 évvel ezelőtt.
A földi emberi lények ekkor úgy döntöttek, hogy új kolóniájuk központja a Lemuriának nevezett kontinensen legyen. Itt valósult meg az, hogy az első emberi telepesek egy az élet minden szintjén demokratikus elveken működő lírai/szíriuszi civilizációt tudtak alapítani. A következő 850000 év során, egy a mai Csendes-óceán területén állt ősi kontinentális támaszpontról, szétszóródtak a Földbolygó egész felületén. Felépítettek egy sor úgynevezett leány-birodalmat. E leány-birodalmak közül a legfontosabb Atlantisz volt, egy hatalmas sziget az Atlanti-óceán közepén. Egy másik jelentős kolónia a Yü birodalom volt, mely a mai Közép-Kína és Tibet területén helyezkedett el.
A lemuriai civilizáció állomásai és Atlantisz születése:
- Lemuria anyabirodalom megalapítása – Kr. e. 900000
- Atlantisz, Yü és a Líbiai/Egyiptomi leány-kolóniák alapítása – Kr. e. 500000
- Atlantisz, Yü és a Líbiai/Egyiptomi leány-kolóniák leány-birodalmakká nyilvánítása – Kr. e. 100000
- A leány-birodalmak egyenlő jogkört kapnak az gondviselésben – Kr. e 50000
- Atlantisz elpusztítja Lemuriát – Kr. e 25000
Ahogy elkezdték telepüket fejleszteni az atlantisziak, gyorsan arra jutottak, hogy kultúrájukat egyedülállónak érezték, mely végül abban az érzésben csúcsosodott ki, hogy ők mások, mint Lemuria többi leány-birodalma. Az atlantisziak úgy érezték, ők nem csupán Lemuria egy leány-birodalma, hanem ők egy olyan leány-birodalom, amely átvehetné az anya-birodalom szerepét, és át is kellene vennie azt. Az atlantisziak következésképpen erős vágyat kezdtek érezni, hogy elpusztítsák a lemuriaiakat, és a hozzá hűségesebb leány-birodalmakat, hogy teljhatalmat szerezzenek.
Most át kell röviden tekintenünk, hogy mi történt Lemuriában, hogy az olvasó tudhassa, mi ment végbe valójában a Földön ebben az időben. A lemuriaiak egy olyan civilizációt építettek fel, mely sok szempontból ugyanolyan volt, mint a szíriuszi és sok más Líra-csillagé, de néhány egyedi koncepciót is kifejlesztettek. E meggyőződések legfontosabbika az volt, hogy ők az elsődleges szárazföldi emberi gondviselő csoport a Földön. Ezt a felfogást azonban nagyjából 50000 évvel ezelőtt elvetették, amikor a lemuriaiak úgy látták, leány-birodalmaik kellőképpen felfejlődtek, és szerepet játszhatnak az oltalmazásban. Ez a döntés lehetőséget nyújtott az atlantisziak számára, hogy végül szövetségeseket keressenek a lemuriaiak elpusztítását célzó nagy tervükhöz.
Az atlantisziak találtak is szövetségeseket a sokféle galaktikus emberi renegát védelmi csapatok körében, akiket eredetileg az Alfa Centaurin és a Plejádokon élő kolóniák alakítottak. A következő 25000 év során, tulajdonképpen az atlantisziak szövetségeket alakítottak ki ezekkel a védelmi csapatokkal, és számos különféle kihelyezett csillagrendszerrel. Ezeket a szövetségeket túlnyomórészt a Galaktikus Föderáció olyan elöljáró kolóniáival kötötték, akik az atlantiszi hierarchikus kulturális tradícióhoz hasonló elveket vallottak. Ezek a különféle csoportok elkezdtek kidolgozni egy tervet, ami Lemuria pusztulásához és Atlantisz legfelső pozícióba emelkedéséhez vezetett volna a Föld bolygón. Így tehát az atlantisziak türelmesen vártak, míg eljön a kedvező alkalom, és körülbelül 25000 évvel ezelőtt, ők és számos plejádi és centauri lázadók, vagy nevezhetjük őket renegátoknak is, úgy döntöttek, hogy elpusztítják Lemuriát. A tervük, és annak végrehajtása technikai siker lenne, mindazonáltal elpusztítaná a Föld egyik holdját is – Lemuriával együtt.
Abban az időben a Földnek két holdja volt, mindkettő mérete a mostani Holdotok méretének nagyjából kétharmada. A renegátok javaslata az volt, hogy erőterek használatával a két hold egyikét lefelé haladó spirális pályára tereljék. Mielőtt ez a hold elérte volna a kritikus tömeg helyzetet (a Lagrange-pontot) a Földdel, felrobbant volna oly módon, hogy hihetetlen meteorzáporként zuhant volna a lemuriai kontinensre.

Hogyan pusztult el Lemuria?
1. Az űrhajók vontatósugarakkal közelhúzzák a Föld egyik holdját a Lagrange-ponthoz (A Lagrange-pont az a kritikus pont, ahol két egymáshoz közeledő égitest tömege hevesen hatni kezd egymásra. Ezen a ponton az egyik test felrobbanthatja a másikat.)
2. Az űrhajók részecskesugarakkal bombázzák a holdat és elpusztítják, épp mielőtt elérné a Lagrange-pontot
3. A hold darabjaiból álló meteorzápor megsemmisíti Lemuriát és földalatti gázüregeit; Lagrange-pont
Ez az esemény, gravitációs és lemeztektonikus kényszermozgásokat okozott volna a nagyságrendje, a lefelé haladó pályája, és a holdszilánkok tömege miatt. Ez a fejlemény, valójában egy vulkanikus katasztrófát okozott, mely során a Lemuria alatt található gázüregek berobbantak, és elsüllyesztették a kontinenst, lerombolva a lemuriai uralmat.
Körülbelül 25000 évvel ezelőtt tehát, az atlantisziak és a más csillagrendszerekből származó renegát szövetségeseik olyan tökéletesen elpusztították a nagy lemuriai kontinenst, hogy az mindössze csak egy legenda lett. Csupán a közelmúltban végzett csendes-óceáni mélységfeltáró szondázásaitok mutattak ki hatalmas hegyeket és völgyeket, és térképeztek fel valamit abból, ami valaha a Föld csodája volt. Lemuria elpusztításával semmi olyan nem maradt, ami megakadályozhatta volna a hatalomra éhes Atlantisz felemelkedését és befolyását.
Közvetítette: Sheldan Nidle / Sheldan Nidle és Virginia Essene: You Are Becoming a Galactic Human (Galaktikus Emberekké Váltok) c. könyvéből
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!foldimennyorszag.hu

Share To:

Post A Comment: