A Föld Elfeledett Történelme - Kérdések és Válaszok /Sheldan Nidle/
Kapcsolódó: A Föld Elfeledett Történelme /Sheldan Nidle/
Virginia: A mai első kérdés arra a három nem-emberi civilizációra vonatkozik, amelyekről azt mondtátok, hogy a Föld eredeti lakosai voltak. Kérem, magyarázzátok el, hogy miképpen jutottak el ezek a csoportok a Földre, és adjatok rövid leírást fizikai megjelenésükről.
Washta: A korai cetféle csoport természetes evolúcióval jött létre a bolygón, és a most bolygótokon létező emlősök nagy változatossága előtt fejlődtek ki. Ez a tény ellentétesnek tűnhet a bolygón talált csontok és más megkövült struktúrák által hátrahagyott nyomokkal. A geológusoknak meg kell érteniük, hogy a hüllőfélék és a dinoszauruszok pusztulása a megkövült emlékekből is sok nyomot eltörölt. Csak ez a korai cetféle csoport, ahogy mi nevezzük őket, maradt hátra mint nagykövetség bolygótokon.
Most pedig menjünk bele e három különböző faj leírásába. Azzal a két csoporttal kezdjük, akik jelenleg nincsenek itt a világotokban – a hüllőféle és dinoszaurusz csoportokkal.
A dinoszauruszféléknek túl sokféle változata volt ahhoz, hogy könnyen leírjuk őket, így csak két nagyobb csoportjukat mutatjuk be. Az első a munkás vagy katona típus, ez nagyjából hét-tíz láb (213-305 cm) magas. Két lábon járó testfelépítésű, mint a galaxis ezen szektorában jellemzően a legintelligensebb lények mind. Mindkét lábukon lábujjuk karomszerű, és négy-négy ujjuk van a kezükön. E csoportnak nagyon kicsi, szinte nem is létező farka van, és testfelépítésükben igen hasonlóak a modern emberi lényekhez. Az egyedek pikkelyes bőre, színében a vöröstől a zöldig, a barnáig, a kékig változik, néhány olyan kék árnyalattal, ami szinte megközelíti a feketét. Arcukban nagy, kidülledő fekete szemek ülnek. Orruk szinte nincs is, úgy néz ki, mint két lyuk ott, ahol az orrnak lennie kellene. Nagyon vékony, szinte nem is létező ajkaik mögött a cápáéhoz hasonló fogakkal teli száj található. Füleik szintén nem láthatók.
Aztán ott a vezető dinoszaurusz-típus. Ez a vezető-típus igen híres a földi emberek körében, mivel szinte tökéletes másolata annak, amit ma démonnak vagy vízköpőnek neveznek. Ezeknek a lényeknek pikkelyes, hüllőszerű bőrük és hat úszóhártyás ujjuk és lábujjuk van. Farkuk végén tüske vagy nyílvessző formájú képződmény található. Szemük a feketétől, a szinte ördögi megjelenést kölcsönző vöröses színűig változhat, és természetesen emberszerű a testalkatuk. Röviden, ezekre a lényekre tekintve az ördög hagyományosan elképzelt formáját láthatnátok.
A hüllőfélék nagyjából hasonló méretűek, mint a dinoszauruszfélék munkás csoportja, amit a fentiekben leírtunk, kivéve, hogy hosszú farkuk van, amit egyensúlyozásra használnak. A hüllőfélék izmosabbak, mint a dinoid csoportok, és a krokodilokéhoz hasonló előreugró arcuk van, a mai földi hüllőkéhez nagyon hasonló fogazattal. Szemük jobban hasonlít az emberi szemhez, ami egy alapvető különbség köztük és a dinoszauruszfélék között. Fülük úgy néz ki, mint a szarvasé, és előre-hátra tudják mozgatni is.
A cetfélék nem voltak olyan magasak, mint a többi lény (körülbelül 7 láb  (213 cm) magasak voltak). Ez a csoport is két lábon járó testfelépítésű volt, karjaik kicsivel hosszabbak voltak a lábaiknál. Ennek az eredeti cetfélének öt ujja és öt lábujja volt, és vastag szőr borította a testét. Arcuk nagy, lószerű pofa volt, fogaik pedig lekerekítettebb formájúak voltak, mint akár a dinoszauruszoké, akár a hüllőféléké. Szemeik egészen az emberi szemre hasonlítottak, és volt egy csökevényes farokcsonkjuk is. Végül, a cetféle egy nagyon intelligens, teljesen tudatos lény volt.
Virginia: Milyen intelligenciatényezőik voltak a hüllőféléknek és a dinoidoknak, ha az IQ-t vesszük az összehasonlítás alapjául?
Washta: A modern földi emberekhez viszonyítva mind Einsteinek volnának. Végül is, képesek voltak nagy távolságból idejönni általatok űrhajóknak nevezett eszközökkel. Ám nem csupán űrhajókat használtak, közülük néhányan arra is képesek voltak, hogy fénytestük használatával jussanak el egyik pontból a másikba. Ezek a dinoszauruszfélék és hüllőfélék teljesen tudatos lények voltak.
Virginia: E három csoport közül melyik érkezett elsőnek?
Washta: A hüllőféle és a dinoid csoportok egy kevéssel az után érkeztek, hogy az emlősök megjelentek a világotokban. Szóval holtversenynek tekinthetjük.
Virginia: Ezek a dinoszaurusz és hüllőféle csoportok egyszerűen felfedező úton jártak, vagy tudták, hogy itt van a bolygó? Hogyan érkeztek meg?
Washta: Fejlett kutatóberendezéseik információiból tudták, hogy egy bizonyos csillag körül, ami a ti Napotok, olyan lakható bolygórendszer található, mely alkalmas a letelepedésre. Így aztán gyarmatosítókat küldtek naprendszeretekbe, hogy kolóniákat létesítsenek itt.
Virginia: És a két átellenes irányból érkező csoport képes volt békében meglenni egymással, és hagyni, hogy a korai cetfélék kifejlődjenek?
Washta: Mind a dinoszauruszféle, mind a hüllőféle csoport első telepesei teljesen mások voltak, mint fajaik legtöbb tagja. Nem kezdtek azonnal háborúzni egymással a parancsnoki szerepért. A dinoszauruszfélék rendes körülmények között szeretnek uralkodni egy csillagrendszeren, és ugyanez mondható el a hüllőfélékről is. Ez a probléma háborút kellett volna, hogy gerjesszen, de ez nem történt meg. Mi mindezt abból tudjuk, amit a Spirituális Hierarchiák elmondtak nekünk. A Föld Spirituális Hierarchiája a szeretet és az együttműködés energiáit küldte nekik. Ezek az energiák megértették a két gyarmatosító csoporttal, hogy lehetséges együtt élniük ezen a bolygón, és nem szükséges követeléseket támasztaniuk. Egyedül emiatt volt naprendszeretek olyan rendkívüli és hihetetlen csillagrendszer – már civilizációjának kezdetétől. 
Virginia: Milyen csoportok voltak fejlődésben ezen a bolygón, amikor a dinoszauruszok és a hüllőfélék megérkeztek?
Washta: Volt egy emlős csoport, mely mára kihalt, és nem volt közvetlen kapcsolatban az emberi lényekkel.
Virginia: Ők hogyan kerültek ide?
Washta: Egy természetes evolúciós folyamat része voltak, és akkor pusztultak el, amikor az első dinoszaurusz és hüllő telepesek megérkeztek. Egyedül a korai cetfélék eredeti csoportja maradt fenn úgy, hogy elrejtőztek az Ural-hegység hatalmas barlangjaiban. E bolygó evolúciós folyamata tehát teljesen más, mint amit ma a Föld geológusai, antropológusai és palentológusai hisznek.
Virginia: Jól értem, hogy azt állítjátok, az éteri teremtés által létrehozott természetes evolúció ezen a bolygón olyan emlősöket eredményezett, akiknek semmi köze nem volt azokhoz a vízi emberi lényekhez, akik a lírai civilizációt megteremtették?
Washta: A Vega csillagrendszerből idehozott emberek egy egészen más faj voltak, és nem a naprendszeretekbe elhozott élet természetes evolúciójának gyümölcsei.
Virginia: Másképpen szólva Charles Darwin evolúciós elmélete hibás azon a ponton, ahol a majmok és az emberek találkoznak?
Washta: Igen, ez egy teljesen hibás feltételezés, amit a következő néhány évben végre el is vetnek. Meg fogjátok tanulni, hogy a Földön létező állati élet legnagyobb része, és a mostani növényzet legtöbbje más csillagokról származik. A Föld bolygót többször is helyre kellett állítani, újra kellett alkotni, hogy fennmaradhasson a bioszférája. Sok végzetes háború végzett nagy pusztításokat a bolygótokon, és az életet ismételten újra kellett indítani.
Virginia: Köszönöm. El tudnátok magyarázni, hogy került a cetféle, ez a lélegző szárazföldi emlős az óceánokba, és lett azzá, ami ma a cet?
Washta: Ez történt. Amikor a fúziós generátorok berobbantak, hogy elpusztítsák a dinoszauruszféle és hüllőféle civilizációkat, a korai cetfélék vezetőségének néhány fajtáját a Földön kellett hagynia, hogy a bolygó gondviselői legyenek. Ez a gondviselőség őrizte volna meg sértetlenül a bioszféra energiáit és folytatta volna a Spirituális Hierarchiával való együttműködést (a déváktól az arkangyalokig), mely a bolygótokon az élet fenntartásához szükséges volt. Ezért tehát találniuk kellett egy közeget, amiben túlélhetik a katasztrófa időszakát. Arra jutottak, hogy egy nagy víztömeg – egy óceán – az egyetlen lehetséges megoldás.
Virginia: Igen, megértem a döntésüket, de hogyan voltak képesek ezt megtenni?
Washta: Mivel a cetfélék teljesen tudatos lények, egy hosszú átmeneti periódus során képesek voltak szárazföldi teremtményekből tengeri lényekké válni.
Virginia: Milyen hosszú volt ez az időszak?
Washta: Körülbelül kétmillió évükbe telt, mire teljesen megerősödve visszaállították az evolúciós folyamatot. Ezért a kezdetekben egy szinte teljesen éteri állapotban tartották fenn magukat, és csak később alakultak vissza újra fizikai formába. Amint elkészültek ezzel az anyagi formával, elkezdték azzá fejleszteni, amit ma úgy ismertek, mint korai prototípusai a cetféle teremtményeknek, melyeket bolygótok megkövült emlékeiben találtatok, mint a Föld első bálnáit és delfineit.
Virginia: Elmondanátok, miért vannak bálnák és delfinek, és miben hasonlítanak illetve különböznek egymástól?
Washta: A delfinek fogakkal rendelkező bálnák. A bálnák két típusba sorolhatók. Az első a fogas bálnák típusa, melyek közül a legnagyobb az Ámbrás Cet. Méretük az egész nagytól a kis, három-négy láb (91-122 cm) hosszú teremtményekig terjed, és ez a típus magában foglalja az összes delfint és a kisebb bálnákat. Bár az Ámbrás Cet körülbelül 50 láb (15,24 m) hosszú, az igazán nagy bálnák fogszerkezete olyasmivé alakult át, amit egy óriási szűrőnek nevezhetnénk.
Ezek a lények nem húsevők, csak planktonokat, moszatokat stb. fogyasztanak. Ezért vegetáriánusnak nevezhetjük őket, de roppant mértékben, hiszen ebből a zöld planktonból és moszatból tonnákat és tonnákat kell megenniük, hogy napról napra életben maradjanak.
Virginia: Azt szeretnénk megérteni, miért van az, hogy egyeseknek van fogazatuk, másoknak nincs? És miért van az, hogy némelyikük olyan hatalmas, míg mások sokkal kisebbek?
Washta: Ez azért van, mert arra jutottak, hogy az óceáni életterület minden kis fészke más és más méretű, és más és más életszakaszban levő gondviselőt kíván. Ezért minden faj a fennmaradásához kapott egy fészket, vagy területet a bioszféra megóvásának részeként. Ily módon úgy határoztak, hogy egy nagytestű teremtményre van szükség az általános életkezdemények biztosítására a bioszférában. Ezért választották ki az olyan nagy teremtményeket, mint a Sima Bálnát, a Púpos Bálnát, és a Kék Bálnát erre a feladatra. Az ő feladatuk az, hogy összeállítsák azt az ének-energia mintát, ami lehetővé teszi a bioszféra létezését minden évben. A kisebb bálnákat (a delfineket) arra szánták, hogy kölcsönhatásba kerüljenek az óceán őshonos táplálékláncaival, melyet úgy valósítottak meg, hogy kisebbé váltak és fogakat növesztettek. Tehát a bálnák feladata, hogy megőrizzék az életet az óceánban és a szárazföldön. Az emberek akkor fogják átvenni a szárazföldi élet védelmének feladatát, amikor újra teljesen tudatos lényekké válnak.
Virginia: Mi a helyzet a delfinekkel és barna delfinekkel?
Washta: A delfinek és barna delfinek feladata, a fajok szintjén dolgozni. Úgy segítik az óceánban élő fajokat, hogy fenntartják bioenergia-mezőiket. Alkalomadtán megteszik ugyanezt egy-egy szárazföldi egyeddel vagy egy bizonyos szárazföldi fajjal is. A nagy bálnák feladata az egész bioszféra fenntartása. Valahogy így képzeljétek el. A nagy bálnák, mint a púpos bálna, felvázolják a bolygón fellelhető egész élet nagy festményének hátterét. Ők minden élet fenntartói, és eszközei annak, hogy az élet fenntartsa önmagát. A kisebb bálnák, mint a delfinek veszik ezt a nagy háttérvázlatot, és kiszínezik a részleteket, melyekkel teljessé válik a kép. Ezeket a részleteket egy-egy szárazföldi vagy tengeri faj jelenti. Ezen a hihetetlen hálózaton felül ott van a végső kép, mely minden faj számára megalkotja azokat az életmintázatokat, melyek segítségével megfelelően fenn tudják tartani életesszenciáikat.
Virginia: Most abban szeretnék biztos lenni, hogy megértettük a jelenlegi galaktikus ember származását, aki egy a Vegán élő vízi emlőstől ered. Tudnátok többet mondani arról, hogy milyen volt az eredeti környezete, ahonnan jött, és hogy miképpen tanult meg az óceánban élni?
Washta: Ez a teremtmény egy olyan főemlős volt, mely véletlenül fedezte fel, hogy halat tud fogni az óceán partján. Fokozatosan egyre beljebb merészkedett a tengerbe, és tudatosságában kezdett megváltozni. Apránként elvesztette a bundáját és olyanná vált, ahogyan ma minden emberi lény kinéz. Képességeinek a változása folytatódott, és tapasztalt tengerlakóvá vált. Tekintsétek úgy ezt a folyamatot, mint valami hasonlót ahhoz, mint amin a Kalifornia partjai mentén és a Csendes-óceáni medence számos más részén élő tengeri vidrák ma keresztülmennek. Ezek a vidrák azt tanulják meg, hogyan éljenek meg tökéletesen az által, hogy csupán hátukon fekve fennmaradnak a vízen – más szavakkal, hogyan lebegjenek az óceánon. Ily módon nehézség nélkül megélnek az apály-dagálynak alávetett kis medencékben, sőt kijjebb az óceánban is. A vízi emlősöknek azon képessége, hogy eszközöket fejlesszenek ki, legyenek azok bármilyen egyszerűek is, lehetőséget nyújtott nekik, hogy halásszanak, és biztosítsák élelem-ellátásukat. E képességükből kifejlesztették a vadászatot és a társadalmi csoportokat vagy klánokat, mivel az emlősök, természetüknél fogva igen erős mértékben társas lények voltak.
Végül azonban elkezdték elhagyni az óceánt, és kijöttek a tengerpartra. Körülbelül ebben az időben fedezték fel a korai cetféle civilizációk és a Föld Spirituális Hierarchiái ezeket a vízi emlősöket. Engedélyt kértek a Vega rendszer Spirituális Hierarchiájától, hogy közbeavatkozzanak és sokkal gyorsabb ütemű evolúcióval fejlesszék ezeket a vízi emlősöket egy galaktikus civilizációvá, mint ahogy az normálisan lezajlott volna. Egy ilyen evolúciós ugrás megtétele további évmilliókat vett volna igénybe. Ehelyett azonban csupán kétmillió év alatt lezajlott az egész. Ez még mindig egy fokozatos fejlődés volt, ám mindamellett egy jóváhagyott felgyorsított kölcsönhatás is a természetes evolúciós mintázattal. Ez a genetikai beavatkozás azért történt meg, mert úgy látták abból, ahogyan egymással kapcsolatba kerültek, hogy ezeknek a teremtményeknek megvan a képességük, hogy galaktikus szinten gondviselő fajjá alakuljanak.
Virginia: Igen, köszönöm. El tudnátok mondani, hogy hogyan fejlődik ki az élet ilyen sokféle különböző módon, sok különféle bolygón az űr végtelenségében (még akár galaxisunkon belül is), és hogyan lehet az, hogy látszólag senki nem vezet nyilvántartást mindarról ami történik? Sok ember számára nehézséget okoz megérteni a kommunikáció vagy a dolgokról való tudomás hiányát. Meg tudnátok ezt magyarázni?
Washta: Ami történt, az esetek túlnyomó többségében az, hogy a civilizációk gyarmatosításból keletkeztek. Igen ritka, hogy egy civilizáció természetes evolúciós folyamat eredményeképpen jön létre bármely csillagrendszerben. A legtöbb esetben tehát az történt, hogy telepeket létesítettek, ám az, ahogyan fejlődnek, meghatározza történelmüket és jövőjüket. Sok esetben, mint a ti bolygótokon is, történik valami katasztrófa, és az emberek elvesztik a kapcsolatot azzal, aminek lenniük kellene, tehát egyszerűen elfelejtik és egyfajta amnézia áll be. 
Amint azt korábban már elmagyaráztuk, a Vega rendszerben egyedülálló volt ennek a rendkívüli vízi emlősnek a fejlődése, mely galaktikus oltalmazó fajjá alakult. Vagyis ők lettek az emberi minta, a ti őseitek. Technikailag nagyon gyorsan intelligenssé váltak, és kifejlesztették a képességüket arra, hogy jöhessenek és mehessenek e határtalan galaxisban, és mások számára is segítsenek lehetővé tenni ezt az egész gondviselői fejlődést. Ezt egyfajta csodának is nevezhetitek, melyet a Föld Spirituális Hierarchiája, és végső soron a Legfensőbb Teremtő Erő isteni terve és annak eszközei, az Idő Urai tettek lehetővé.
Virginia: Köszönöm. Beszélnétek nekünk a Maldek bolygóról, és arról, hogyan pusztult el?
Washta: Amikor a Föld bioszféráját elpusztították a korai cetfélék, ezek a túlélők arra a bolygóra menekültek, amit Maldeknek nevezünk (a dinoid és hüllőféle nyelven olyan neve volt, amelyet még kibetűzni is nagyon nehezen tudnánk a ti nyelveteken). Amit hangsúlyozni szeretnénk, az az, hogy ebben az időszakban háborúk hosszú sorát vívták az emberek és más csoportok. E háborúk legfontosabb eredménye az volt, hogy a dinoszauruszok és a hüllőfélék a Maldeken telepedtek le és ezt a bolygót lakták be, miután menekülni kényszerültek a Földről, a Marsról és a Vénuszról. Hogy uralkodóként térhessenek vissza naprendszeretekbe, ezt a Maldek bolygót használták bázisként, avagy központi főhadiszállásként, a naprendszeretekre irányuló gyarmatosítási, fenntartási és leigázási kísérleteik során. Ezért tehát a galaktikus humán erők úgy határoztak, hogy létfontosságú az, hogy bázisuk elpusztuljon, hogy az emberi újratelepítési program sikerrel járjon. Ennek végrehajtásához egy olyan háborús eszközt kellett bevetni, amely elégséges erővel bírt ahhoz, hogy elpusztítsa a bolygót.
Virginia: Ez az eszköz volt a harci bolygó?
Washta: Igen, ez volt a megoldás. Ennek harci bolygónak az átmérője közel négyszerese volt a Földének, 29000 mérföld (46670570 km).
Virginia: Rendben, és miután elpusztította a Maldeket (melyből az Aszteroida-öv keletkezett), mi történt a harci bolygóval? Úgy vettem ki a szavaitokból, hogy ma is létezik.
Washta: Igen, még mindig létezik. Egy igen nagy pályára állították, mely a Naptól legtávolabb lévő pontján, nagyjából 6,8 milliárd mérföld (10943 milliárd km) széles. 3600 éves periódusokban jön közel, ahol szinte metszi a Merkúr pályáját, majd újra kifelé indul. Erre azért volt szükség, hogy biztosítsák bolygótok és naprendszeretek jövőbeni védelmét a dinoszauruszfélék és hüllőfélék múltbeli gyilkos inváziói miatt, melyek teljesen elpusztították a marsi és vénuszi kolóniákat. Ezek miatt a naprendszeretekben bekövetkezett múltbeli pusztítások miatt a Galaktikus Föderációnak nagy erőfeszítéseket kellett tennie, hogy visszahozza az emberi telepeseket naprendszeretekbe. Ez most egy biztonsági berendezés. Ez a harci bolygó úgy járőrözik odakint, mint egy állandó emlékeztető a potenciális gyilkosok számára, hogy ez a naprendszer valóban védve van.
Virginia: Igen, a Bibliában szó esik az Üröm nevű csillagról, és persze más emberek is írtak már a tizenkettedik bolygóról. Úgy értsük, ez a kettő ugyanaz?
Washta: Igen, ugyanaz.
Virginia: Mindebből én arra a következtetésre jutottam, hogy szinte minden alkalommal, amikor lezajlik egy ilyen 3600 éves periódus, nagy károk érik a bolygónkat és komoly változások állnak be a Föld geológiájában.
Washta: Ez a gravitációs mintázatok miatt van, és amiatt, hogy különféle plejádi csoportoknak volt megbízatásuk Atlantisz elpusztulásának korszaka óta. Mindazonáltal ez változóban van, mivel bolygótok most teljes szíriuszi fennhatóság alatt áll, mi pedig elejét vettük e nehézségek megismétlődésének. Egy olyan módosított pályára irányítottuk a harci bolygót, hogy amikor belép naprendszeretek belső részébe, többé nem fogja olyan mérhetetlenül befolyásolni a belső bolygókat, azaz a Marsot, a Földet, a Vénuszt és a Merkúrt.
Virginia: Azt mondjátok, többé nem lesz pólusváltásunk?
Washta: Nem úgy fognak a pólusváltások lezajlani, mint ahogyan korábban történtek. Ugyanis a Föld bolygó teljes átalakulás előtt áll, egy olyan szilícium- és szén-alapú anyagokból álló speciális multidimenzionális kristállyá fog válni, amely lehetőséget fog nyújtani, hogy azzá a nagyszerű és dicsőséges mintabolygóvá váljon, aminek eredetileg is szánták.
Virginia: Mit mondjunk azoknak az embereknek, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy a Föld egy kissé meg van döntve, ez így is marad?
Washta: Az elhajlás meg fog változni a foton öv érkezésének ideje alatt, mert a jelenlegi elhajlás irányát meg kell változtatnunk, és egyenesbe kell állítanunk, amikor a Mennyboltot teljesen visszaformáljuk számotokra. A 23,5 fokos elhajlás akkor következett be, amikor az atlantisziak összeomlasztották a nagy Mennyboltot, mellyel borzalmas  árvizet zúdítottak a Föld felszínére.
Virginia: Végül megerősítenétek, hogy a piramist, amit állítólag a Marson találtak, galaktikus emberek építették?
Washta: Ez a piramis egy nagy templomkörzet részeként maradt fenn, mint szimbóluma és emléke annak a nagy marsi civilizációnak, mely teljes egészében virágzott, míg nagyjából egymillió évvel ezelőtt el nem pusztították. Ugyanazok a Maldeken élő dinoid csoportok rombolták le, akikről most beszéltünk! Ez akkor történt, amikor a dinoidok elözönlötték és meg megpróbálták elpusztítani és visszafoglalni teljes naprendszereteket a Neptunusztól a Merkúrig. Mialatt a galaktikus embereket támadták, kimondhatatlan módokon gyalázták meg a Marsot és a Vénuszt – elpusztítva sok civilizáció maradványait a ti világotokban is.
Virginia: A templom tehát kinek állít emlékművet?
Washta: Azoknak a nagyszerű szent energiáknak emlékműve ez, ami megvan minden emberi lényben.
Virginia: Tehát ez valamiféle galaktikus emberi templom?
Washta: Ez egy energiaközpont, egy istentiszteleti központ az emberek számára. Lenyomata annak, hogy a Galaktikus Föderáció próbálja segíteni a Spirituális Hierarchiát naprendszeretek gondozásának feladatában. Megemlékezik azokról, akik ellenálltak a dinoid háborúk okozta nagy katasztrófának – azon háborúk, melyeket a dinoszauruszfélék állandósítottak, akik idejöttek a naprendszeretekbe és lerombolták a szoláris és planetáris gondviselésre irányuló emberi erőfeszítéseket ebben a régióban!
Virginia: Nagyon köszönöm a magyarázataitokat. Bizonyos vagyok benne, hogy egyre többet tanulunk és fejlődünk. Van még valami, amit megosztanátok velünk, mielőtt mára elbúcsúzunk?
Washta: Csak két utolsó pontról szeretnék még szólni. Az első, hogy bolygótok történelme nemsokára minden népe előtt feltárulkozik. Ez a történelem igencsak különbözik a legtöbb történész legvadabb elképzeléseitől is. Másodszor, bolygótok történelme tervrajzokat tartalmaz a földi emberek számára, hogy megérthessék, kik voltak ők valaha, és mivé fognak nemsokára válni.
tovább a következő történelmi ciklusra
Közvetítette: Sheldan Nidle / Sheldan Nidle és Virginia Essene: You Are Becoming a Galactic Human (Galaktikus Emberekké Váltok) c. könyvéből
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!foldimennyorszag.hu
Share To:

Post A Comment: