Maitreya mester tanításai: Az örök Krisztusi kihívás
Hadd tegyem nyilvánvalóvá, hogy minden mögött, amiről eddig beszéltem az a lényeg, hogy tartson ameddig tart, az embereket újra és újra szembesíteni kell a Krisztusi kihívással.  A Krisztusi kihívás az, amikor egy olyan személy formájában szembesültök az Élő Krisztussal, aki a Krisztusi tudatszintet testesíti meg a Földön. Így lehetőségetek van arra, hogy a Krisztust elfogadjátok, vagy visszautasítsátok.  A Krisztusi kihívásnak azonban több szintje van.
Az első szint az, amikor olyan személlyel találkoztok, aki elérte a Krisztusi tudatszintet a Földön.  Ez nem korlátozódik csak Jézusra, a Buddhára, vagy Krisnára, mivel elegendő, ha olyan személlyel találkoztok, aki már bizonyos szintű Krisztussághoz eljutott.  Nem szükséges azonban az, hogy egy ilyen személlyel fizikailag is találkozzatok, mert ezen a szinten csak annyit kell megtanulnotok, hogy lehetséges, hogy az Élő Krisztus megjelenjen a Földön, és az Élő Krisztus képviseli a dualista tudatszint alternatíváját.  Princípiumként azt is megtanulhatjátok, hogy lehetséges az, hogy az Élő Krisztus a Földön megjelenjen.  Ezen a szinten a Krisztust önmagatokon kívül érzékelitek, és ha elfogadjátok őt, akkor a követőivé váltok ( egy olyan tanító tanítványaivá, aki a Krisztusi tudatszintet testesíti meg).   A kihívás az, hogy az önmagatokon kívül megjelenő Krisztust elfogadjátok-e, vagy inkább visszautasítjátok.
A Krisztus felismerésének képességéről beszélt Jézus a következő bekezdésben:
15 Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem?
16 Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.
17 És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.
18 De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. (Máté 16. fejezet)
Jézus nem Péter személyéről beszélt itt, hanem egy olyan képességről, amellyel minden ember rendelkezik, arról, hogy mindenki képes felismerni azt, hogy a dualitáson túl is létezik valami, és a mindenkiben meglévő hajlamról, amely lehetővé teszi azt, hogy a Krisztust kövessétek, ha meglátjátok.  Ez a képesség a tudatos Énbe épült bele, mivel az a Teremtő Lényéből jött létre.  Ez az oka annak, hogy felette áll a dualitásnak, a testnek és a vérnek, és az égi Atyától, vagyis a spirituális hierarchiától kapja utasításait.  Péter, mint személy nyilvánvalóan túljutott az első Krisztusi beavatáson.  Az a képesség, hogy tovább lássatok a dualitáson, az a szikla, amelyre minden igaz vallás épül, de a pokol kapui, a dualista erők csak úgy tarthatóak kordában, ha az adott személy továbbra is túllát a dualitáson az általa látott legmagasabb Krisztusi kifejeződést követve, és folyton újabbat keresve.  Ez visz el bennünket a Krisztus második beavatásához:
A következő szinten el kell fogadnotok azt, hogy az Élő Krisztus szerepe az, hogy megkérdőjelezze minden dualista meggyőződéseteket, hogy kiemeljen benneteket az elmedobozotokból, eljuttatva a dualitáson túli „ígéret földjére”.  Ez komoly kihívást jelenthet akkor, ha az emberek nincsenek tudatában annak, amit a mentális képekkel kapcsolatban mondtam.  Sok ember felismeri a spirituális vezetőt, de azonnal megpróbálja őt valamilyen elmedobozba illeszteni.  Dualista elképzelést próbálnak az Élő Krisztusra vetíteni, aki pedig azért jött, hogy őket a dualitáson túlra juttassa.  Ennek eredményeként valójában megtagadják azt, hogy őt, az Élő Krisztust kövessék, továbbra is az anti-krisztusi szint vezetői után mennek.  (miközben meg vannak győződve róla, hogy üdvözülni fognak)  Ezen a megmérettetésen bukott el Péter is, ami a következő idézetben látható, (és amelyen gyakran átnéznek a főáramlatú keresztények):
21 Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni.
22 És Péter előfogván őt, kezdé feddeni, mondván: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te véled.
23 Ő pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nékem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. (Máté 16. fejezet)
Péter nem volt hajlandó hagyni, hogy az Élő Krisztus az elmedobozán túlra juttassa, hogy a saját elképzelésein túlra juthasson az Élő Krisztus földi sorsával kapcsolatban.  Ő inkább a saját dualista elképzeléseihez ragaszkodott, az emberi dolgokhoz, a Krisztusi nem dualista igazság és Isten dolgai helyett, ezért bukott el a második Krisztusi beavatásnál.  Mindez idáig az emberiség is, bele értve a kereszténység többségét, és a keresztény vallásokat is, elbukott ezen a kihíváson.  Még a felső 10% közül is sokan elbuktak ezen a megmérettetésen, főként azok, akik magukat a legspirituálisabb embereknek tartják.  A Földbolygó nem juthat mindaddig az Aranykorba, ameddig az emberek egy kritikus tömege nem válik a Krisztusi második kihívás mesterévé.
A következő szinten túlléptek azon, hogy csak követői legyetek a Krisztusnak, és kezditek elfogadni azt, hogy bennetek is megvan annak a lehetősége, hogy megtestesítsétek a Krisztusi tanításokat.  A Krisztussá válás valójában nem rólatok szól, hanem arról, hogy másokat felébresszetek.  Ekkor kezditek el meglátni azt, hogy a Krisztus valódi szerepe az, hogy a világban járva-kelve szembesítse az embereket a Krisztusi kihívással, azzal a kihívással, hogy elfogadják-, vagy visszautasítják-e a Krisztust.  Nektek is lehetőségetek van arra, hogy ezt a szerepet elfogadjátok, vagy visszautasítsátok.  Hadd biztosítsalak benneteket arról, hogy sok spirituálisan fejlett ember tagadta meg azt, hogy az emberek közé menve megnyilvánítsa magát a világ, a bukott lények és a bolygói szörnyetegek rosszallása és visszautasítása ellenére is.
Arra utalok, hogy el lehet bukni a Krisztusi beavatást még akkor is, ha valaki magas szintű spirituális előrehaladást ért is el.  Ez az oka annak, hogy a Felemelkedettek Serege a felső 10 %-ot állandóan szembesíti a Krisztussá válás lehetőségével, mint ahogy én is ezt teszem ezzel a könyvvel.
Ezzel a könyvvel a legfőbb céljaim közül az egyik az, hogy egy olyan tanítás jelenjen meg, amely minden korábbinál egyszerűbben mutatja be azt a kihívást, amelynek felvállalását a spirituálisan fejlett emberek felső 10%-a közül eddig túl sokan utasítottak vissza, visszautasítva azt, hogy kiálljanak a világ elé, kijelentve a Krisztusságukat, és megnyilvánítva a fényüket, általa tanúsítva a nem dualista igazságot.  Mint ahogy már elmagyaráztam, csak ennek a kihívásnak a felvállalásával emelkedhettek a Krisztusság teljességére, és ekkor válhattok szabaddá véglegesen a Földtől.  Csak a Földön Élő Krisztussá válva emelkedhettek fel, és válhattok az Élő Krisztussá a spirituális valóságban.  Az előző életeitek során némelyiketek már a Édenkertben is jelen volt, és ott is visszautasította ezt a kihívást azzal, hogy a döntéseteket halogattátok.  Meddig akartok még visszautasítani engem, a Kozmikus Krisztus földi képviselőjét, mielőtt ráébrednétek arra, hogy sokkal egyszerűbb lenne szembenézni ezzel a kihívással, mint folyton visszautasítani, vagyis az életerővel hadakozni, és ezáltal magatokat és az emberiséget is a végtelennek tűnő szenvedés spiráljába kényszeríteni?
Biztosíthatlak benneteket, hogy ez az üzenet már újra és újra elhangzott különböző spirituális tanítások során.  Bár gyakran rejtették titkok, vagy homályos nyelvezet mögé, amelyek megnehezítették a megértését.  Ez az első olyan könyv, amely a Krisztusi kihívást olyan egyszerű nyelvezettel magyarázza el, amelyet bárki megérthet, aki arra hajlandó.  Még így is visszautasíthatjátok ezt a kihívást, de a jelenlegi életetek után ne gyertek hozzám engem okolva azért, hogy nem magyaráztam nektek ezt el kellő tisztasággal.  Mert ebben a könyvben minden, ami titoknak tűnt, napvilágra kerül. (Márk 4,22)  Elfogadjátok-e a kihívásomat, vagy egy újabb körben próbáltok meg elrejtőzni előlem, a kozmikus tanítótok elől?
Mint látjátok, azzal, ha visszautasítotok, Őt, aki engem küldött, a Teremtőt utasítjátok vissza, mert én képviselem Őt az emberek felé a Földön.  A hamis tanítók által megteremtett illúziók közül az egyik alapján minden az emberek és a tanítók közötti kapcsolat eredménye.  Ez okozta Évánál is azt, hogy kételkedjen bennem, amikor azt mondtam, hogy a Kígyó eredményesen elbukathatja őt.  Valójában a fejlődésetek nem rajtam múlik, és nem is a köztetek és a köztem lévő kapcsolaton.  Mert valójában minden a köztetek és Forrásotok közötti kapcsolat eredménye, aki a Teremtő maga.  Az üdvözülésetek csak akkor történhet meg, ha egységet alakítotok ki a Teremtőtökkel.  Én ennek az egységnek a kialakításában segítek nektek, de ha nem láttok túl rajtam, akkor nem fogjátok megérteni a célomat.  Mint igaz tanító kizárólag azért vagyok itt, hogy segítsek nektek a Teremtővel való eggyé válásban, de mindaddig, amíg rám, vagy a hamis tanítókra fókuszáltok, addig nem juttok tovább.  Ezáltal még egy igaz tanítót is akadállyá változtathattok, aki leblokkolja az Egység Útján való haladásotokat.  Nyilvánvaló, hogy nekem nem ez a célom, pontosan azért fogtam bele a helyzetetek dinamikájának olyan részletes magyarázatába.  Akinek füle van, hallja meg!    
Közvetítette: Kim Michaels (Ez az üzenet Lord Maitreya könyvének a A szellemi szabadság mesterkulcsai című könyvből való)


askrealjesus.com 
Share To:

Post A Comment: