A Galaktikus Föderáció 2.rész: Kérdések és Válaszok
Virginia: Legelőször is azt szeretném tudni, milyen szerepet játszik a bürokrácia a Galaktikus Föderáció döntéshozatali folyamataiban, mert természetesen magunkra, földi emberekre gondolok, és az utolsó tízezer évünkre ebben az egész negatív történetben. Arra volnék kíváncsi, vajon a Galaktikus Föderáció döntése szándékos volt vagy véletlenségből engedték ezt meg – vagy csupán a néha előforduló közömbösségről és hozzá nem értésről van szó, mint ahogy az a mi bürokratikus szervezeteinknél tipikus?

Washta: A Galaktikus Föderáció egy igen nagy, és méretét, célját és küldetését – hogy elhozza a fényt ebbe az egész galaxisba – illetően igazán nagyra törő szervezet. Hivatali szervezete küldetésének megfelelően valóban hihetetlenül hatalmas. Azonban, mivel a politikai stratégiát nagymértékben a kisebb tanácsok határozzák meg, nevezetesen a regionális tanácsok, nem pedig a fő Galaktikus Föderációs Tanács – mely önmagában véve is egy mérhetetlen és hihetetlen szervezet – azt kell mondanunk, hogy a Földet illető álláspontokat túlnyomórészt a regionális tanács jelentősebb tagjainak döntései határozták meg.

Sajnálatos módon azok a háborúk, melyek a galaxisnak ebben a szektorában zajlottak, vezettek a Galaktikus Föderáció álláspontjának meghatározásához. Amint egyszer ezt az álláspontot meghatározták, és lefektették az irányelveket, nehézzé vált ezek megváltoztatása, bizonyos a különböző tagok közti bizonyos belső aspektusok miatt. Ez az egyik fő oka annak, hogy miért került a szíriusziak elmúlt néhány évtizedébe, hogy sikeresen megváltoztassák a Föderáció Regionális Tanácsának irányelveit, hogy azok a jelenlegi cselekedetek, melyek most folyamatban vannak, hivatalos álláspontként legyenek rögzítve.
Virginia: Tehát egy bizonyos értelemben, a kisebb és kevesebb hatalommal bíró tagokat, legyenek csak egy bolygó vagy akár csillagrendszerek, valamiféleképpen védelmeznie kell a helyi tanács egyetértésével?

Washta: A helyi tanácsnak segítenie kell őket. Mindazonáltal a különféle védelmi erők felelősek a regionális tanács egy elég nagy területén. Ők döntik el, hogy egy kormányzótanácsból vagy csillagrendszerből való védelmi erők hogyan terjeszkedjenek azon a bizonyos csillagrendszeren túl. A ti naprendszeretekkel az a probléma, hogy nagymértékben függ a védelme e más területi védelmi erőktől. Mindez lehetőséget nyújtott különféle csoportok, mint például a renegátok számára, hogy beszivárogjanak és felállítsanak egy védelmi csapatot, melyet azután naprendszeretek megvédésére fel lehetett használni. Ez alkalmat teremtett a renegátoknak, hogy hatalmi helyzetbe kerüljenek. Körülményeiteket ezen felül az a tény is befolyásolta, hogy a plejádiaknak, a centauriaknak és néhány más csoportnak (melyek elsősorban ezeket a kihelyezett szervezeteket hadállásokba helyezték a csillagrendszeretekben) van egy olyan vallásos koncepciójuk, melyet fejlődési karmának neveznek.

E koncepció lehetővé tette, hogy ezek a csoportok fenntartsák azokat az energiamintázatokat, amelyeket ezek a lázadó vagy renegát kihelyezett szervezetek létrehoztak a naprendszeretekben. Ezért történhetett meg és folytatódhatott ez a jelenlegi történelem (a tízezer év, amiről beszélünk). Ez a körülmény most változóban van, mert végül elértük azokat a szinteket, ahol bizonyos békés változások történnek szerte az egész szektorban. Ez és más tényezők engedték meg, hogy újra hatalmat gyakoroljunk naprendszeretek felett és lehetővé tegyük a most zajló változásokat.

Virginia: Köszönöm. Szeretnénk tudni valamit az úgynevezett Lucifer-lázadásról, és megérteni, milyen hatással lehetett ez a galaxisra, és természetesen a mi naprendszerünkre és a Földre.
Washta: A Lucifer-lázadás az emberek kísérlete arra, hogy megértsék a fény és a sötét erők küzdelmét, amely az elmúlt évmilliók során itt galaktikus szinten zajlott. A sötét erő e nagy lázadása szétterjedt a galaxisban a körülbelül 35-40 millió évvel ezelőtti távoli múlttól kezdve, ezzel sok óriási nehézséget okozva ebben a galaxisban. Azonban most örömmel jelenthetjük, hogy a lázadás e periódusa egy nehézségekkel és háborúkkal teli időszakból az együttműködés és a fény korszakába lép át. Ezért van most naprendszeretek az átalakulás periódusában, jelenlegi sötétségbeli helyzetéből és korlátozott tudatosságából a fény és teljes tudatosság korszakába.

Virginia: Meg tudnád mondani, hány univerzum létezik?

Washta: Ha úgy tekintetek az univerzumokra, mint dimenziókra, mi úgy látjuk, számukat tekintve végtelenek. Ha úgy tekintitek, mint fizikai és spirituális univerzumokat, akkor csak kettő van. A kulcs a definíció terjedelmében rejlik. A spirituális kontra anyagi koncepciójáról van szó, vagy olyasmiről, ami nagyjából ugyanolyan vagy analóg a dimenziók fogalmával? Jelenleg minden teremtett dologban dualitás áll fenn.

Virginia: Mit tudtok az úgynevezett emberi lélek felbomlásáról? Tett valaha valaki olyan rosszat, hogy ezért teljesen eltörölték volna a létből, ahelyett, hogy később megbocsátást nyert volna, vagy alkalmat a megbocsátásra?

Washta: Az egyetlen olyan idő, amikor ehhez hasonló történik, akkor van, amikor intergalaktikus háborúk zajlanak. Amikor ezeket a háborúkat vívják, olyan fegyvereket vetnek be, melyek képesek széjjelszórni egy emberi lélek fénytestét több dimenzióba. Az adott léleknek akkor újjá kell azt építenie. Mindazonáltal nem tudunk róla, hogy valaha is egyetlen lélek teljesen megszűnt volna létezni. Ez az újjáépítés átlagosan 1000-2000 földi évet vesz igénybe (amennyiben teljesen szétszóródott a fénytest sok dimenzióba), hogy a lélek teljesen összegyűjtse újra. Ezután a lélek folytathatja karmikus mintázatát, és továbbhaladhat a fény felé.

Virginia: Ó, köszönöm. Mondjátok, létezett valaha ezen a bolygón Lemuria óta olyan nemzet vagy kormányzat, amely legalábbis megközelíti a lemuriai ideálok alkalmazását?

Washta: Létezik, nem bolygótok felszínén, hanem a föld alatt, a lemuriai idők vége óta (25000 éve). Mitológiátokban Agartha vagy Shamballa királyságának nevezitek. Ez a birodalom egy hatalmas földalatti hálózattá fejlődött, mely minden főbb kontinenst összeköt a fővárossal, mely a ma Tibetnek nevezett ország alatt található. Ez a civilizáció számos felszín alatti enklávéban maradt fenn szerte a bolygón, és a Spirituális Hierarchiákkal eggyé válva dolgozik az emberek magasabb tudatosságba emelésén. Amikor a teljes tudatosság bolygótokra való elhozatalának küldetése egyszer beteljesül, újra egyesülni fognak a felszíni emberekkel.

Virginia: Más szóval, a bolygó anyagi felszínén magán nincs olyan kormányzat, amely tudná, hogyan vigye ezt véghez?

Washta: Pontosan.

Virginia: Visszatérve előző kérdésemhez az univerzumok számát illetően, ezek közül hány van hatással most a Földre és az emberiségre?

Washta: A földi emberiség számára a legfontosabb koncepció, amit ismerniük kell az univerzumokról jelen pillanatban az, hogy egy változás zajlik. Ha az univerzumokat dimenzióknak nevezzük, akkor a harmadikból az ötödik dimenzióba való elmozdulás történik. Ennek van egy jelentősebb hatása. És hatással van minden más dimenzióra vagy univerzumra is, egészen a hetedik dimenzióig. Ily módon tehát van nagyjából öt olyan univerzumunk, amely érintett, a harmadiktól a hetedik dimenzióig. Ez azért van így, mert a bolygótokon lezajló tudatosság-növekedés megkövetelte a Spirituális Hierarchiától  több dimenzionális elmozdulás véghezvitelét. Amint most kiegyenlítik az interdimenzionális energiacseréket, bolygótok felkészülhet új teljes tudatosságába való átmenetelébe.

Virginia: Tehát valójában azt mondjátok, hogy jobban tennénk, ha – ahelyett, hogy az „univerzum” szót fizikai hely jelölésére használnánk – úgy gondolnánk egy univerzumra, mint a tudatosság vagy felébredettség egy dimenziójára?

Washta: Igen, ezt szeretnénk, mivel a dimenziók, amint az úgynevezett negyedik és ötödik dimenzió fölé emelkednek, teljesen spirituálissá válnak. Ennélfogva semmilyen szempontból nem léteznek az úgynevezett harmadik-dimenziós anyagi keretek között, melyről bolygótokon mindenki úgy gondolja, valóságuk alapvető aspektusa.

Virginia: Tehát akkor, hogy van ez a szíriusziakkal, mint olyan emberi lényekkel, akik teljes tudatossággal bírnak?

Washta: Mi teljesen tudatos lények vagyunk, akik ebben a harmadik dimenzióban létezünk, de teljes tudatosságunk képességének köszönhetően társaloghatunk más dimenziók angyali erőivel is. Ily módon valódi gondviselő faj vagyunk, mert a Spirituális Hierarchiák, amelyek e dimenzió energiáit felügyeletük alatt tartják, továbbá az Idő Urainak teremtési szervezetei képesek beszélni hozzánk, és mi is képesek vagyunk kapcsolatot teremteni velük. Ez a kommunikáció a ti bolygótokon csak ritka egyedekben fordul elő, míg számunkra egész civilizációnkban megszokott tapasztalat, és a létezésnek egy olyan aspektusa, melyet valóban használunk is.

Virginia: Másképp szólva egy szíriuszi egy harmadik-dimenziós fizikai lény, negyedik-ötödik dimenziós tudatossággal.

Washta: Vannak interdimenzionális képességeink, mivel képesek vagyunk harmadik-dimenziós fizikai típusú testünket fénytestté átalakítani, mely lehetővé teszi számunkra, hogy a létezés más aspektusaiban is mozogni tudjunk.

Virginia: Tehát a ti fajotok nem teljesen fizikailag szilárd.

Washta: A földi emberek és a szíriusziak nagyon hasonlóak egymáshoz. Ha látnátok, amint az utcán megyek, könnyedén belém ütközhetnétek vagy beszélgethetnétek velem, ahogy azt bármely emberi lénnyel megtehetnétek a bolygótokon. Mi mindketten anyagi lények vagyunk, de a szíriuszi embereknek megvan az a képessége is, mivel teljes mértékben uraljuk anyagi mivoltunkat, hogy testünket interdimenzionális fénytestté alakítsuk, vagy akár csak felemeljük arra a szokásos frekvenciájára, ahol az átlagos földi ember azt hinné, hogy eltűnt.

Virginia: Mondanátok valamit azokról a nem-emberi fajokról, akiket mi a sötét energiák közé sorolunk? Rájuk is vonatkoznak azok a meghatározások, amiket most magatokról adtatok?

Washta: Igen, ők is ugyanilyenek. És mivel ők is teljesen tudatos fény-lények, jóllehet eltérő hajlamokkal és koncepciókkal, nagyban rendelkeznek ugyanezekkel a képességekkel. Amikor a teljes tudatosság értelme és képességei befelé hajlik az egó irányába, óriási kárt tud okozni. Ezt a problémát megtapasztalták azok a földi emberek is, akik „mágiát” gyakoroltak, nem teljesen szeretetteljes szándékkal. Ez nagy gond. Ezért kerülhetett sor erre a hatalmas konfliktusra a fény és a sötétség között ebben a galaxisban és ebben a teremtésben. Bár mind a fény, mind a sötétség igen nagy erővel bír, a fény nemsokára átvezeti a sötétséget saját átalakulásába. Erről szól az a küzdelem, ami most ebben a galaxisban zajlik.

Virginia: Az átlag földi ember, aki valamiféle kommunikációba kezd – meg kívánja nyitni magát a fény felé –, hogyan lehet biztos abban, hogy a fény lényeivel kerül kontaktusba?

Washta: Mindig maradjatok meg a nagy Forrás fényében, a magas tudatosság krisztusi fényében, mely minden emberi lény lelkét körülveszi. Ha megmaradtok ebben a krisztusi fényben és a Teremtő Erő fényében, védelmet élveztek a sötétséggel szemben, nem fog uralma alá hajtani benneteket. A krisztusi fény esszenciája a szeretet és a könyörület. Amikor az emberek elmerülnek ebben a fehér fényenergiában, és forrásként használják mindenhez, amit tudatosságuk növelése érdekében tesznek, látni fogják, hogy ennek az energiának megvan a képessége, hogy megvédje őket bármiféle sötét rezgéstől.

Virginia: Akkor hogyan határozzátok meg a megszállottságot?

Washta: Megszállottság az, amikor ezek a sötét energiák beléphetnek a tudatosságba, mivel nem tették meg a megfelelő óvintézkedéseket, hogy megvédjék az anyagi és a fizikai testet. Ez azért történhet meg, mert a legtöbb földi ember nem gyakorolja tudatosan a nagyszerű krisztusi fénnyel való kapcsolatot. Nem dolgoznak állandóan azon, hogy benne tartsák magukat. Ha gyakorolják, hogyan teremtsenek kapcsolatot ezzel a fénnyel és hogyan maradjanak meg benne, a nehéz helyzeteket és más efféle negatív energiákat távol tarthatják maguktól. Ezért kell a földi embereknek mindig behozniuk a krisztusi fényt (segítségül hívni a fényt).

Virginia: Úgy látjátok, hogy bármiféle komoly problémát okoz az emberiségnek, amikor áthaladunk ezeken a változásokon?

Washta: Vannak potenciális nehézségek. Azonban ha egyszerűen a megfelelő módon elkezditek gyakorolni a tudatosság növelését, azaz az angyali energiák és a nagyszerű krisztusi fény behívásával, azon kapjátok magatokat, hogy fel tudtok kapcsolódni a forrásotokhoz és meg tudtok maradni benne, mindenben, amit tesztek. Az ilyen egyszerű, ám komoly gyakorlatok meg fognak védeni minden lehetséges nehézségtől és segítenek szétoszlatni azokat.

Virginia: Tudjuk, hogy talán nehéz lesz megválaszolni ezt a kérdést, jelenlegi sikereitek fényében, melyeket sok nem-emberi csoportokkal értetek el, akik csatlakoztak a Galaktikus Föderációhoz, mennyi időbe telik megállítani a háborúskodást és az erőszakot a galaxisunkban?

Washta: Hisszük, hogy a következő évszázad, avagy nagyjából az elkövetkezendő 100 év vagy annál kevesebb a földi naptár szerint sikeresen véget vet a háborúskodásnak és az erőszaknak. Hisszük, hogy nem csupán a nagy változás évezredéhez közelítünk a naprendszeretekben, de elérjük a fény nagy felemelkedését is ebben a galaxisban, a sötétséggel való csatázás eónjai után. A sötét energia erőinek a fény felé való fenomenális és hihetetlen tudatosságbeli elmozdulása miatt hisszük ezt. Jelenleg a galaxis több, mint fele lépett át a fénybe, míg az 1980-as évek elején ez a szám a galaktikus népesség kevesebb, mint egynegyede volt. Ha ez a változás ebben az iramban folytatódik, úgy becsüljük, a következő évszázad végére az egész galaxis képes lesz felemelkedni. Erről a pozitív átalakulásról sok más galaxis is beszámol, amelyekkel most kommunikálunk. Megfigyeléseik egyeznek a mieinkkel, még a becslésünket illetően is. Ezért tehát mindannyian bizonyosak vagyunk abban, hogy közeledünk a galaktikus megvilágosodáshoz. 

Virginia: Hány galaxissal tárgyal jelenleg a Galaktikus  Föderáció?

Washta: Körülbelül 50 galaxissal folynak most tárgyalások, amelyek közül kettőt már tagjaink sorában tudhatunk. Mélyen reméljük, hogy a következő néhány évtized során ugyanannyi intergalaktikus kapcsolatot tudunk kialakítani, mint amennyit most saját galaktikus családunkon belül építünk ki. Számunkra nagyszerű előjel, hogy egy bámulatos változás zajlik le galaxisunkban, és hogy nemsokára eljön a fény nagy mítoszának (az isteni próféciának) – ez az alapvető hittétele mindannak, amiért a Galaktikus Föderáció dolgozik – az ideje.

Virginia: Ez nagyon izgalmasan hangzik!

Washta: Nagyon izgalmas is számunkra. Állandóan bámulatba ejtenek bennünket azok a hatalmas energiák, melyeket a Spirituális Hierarchia és az Idő Urai beindítanak azért, hogy e galaxis energiáit a fény irányába alakítsák. Szinte úgy érezzük, mintha azután, hogy hosszas mászással felküzdöttük magunkat egy hegyre, hirtelen kapnánk egy felvonót, mely egyenesen a csúcsra visz minket.

Virginia: Talán van még arra idő, hogy megkérdezzem, tanácsotok tagjai közül volt-e valakinek valamilyen személyes érdekes kulturális vagy utazási élménye, míg a Galaktikus Föderáció ügyeit intézte.

Washta: Nagyon sok ilyen élményünk volt és van a ti bolygótokon, mivel közülünk sokan jöttek és jönnek a Földre, hogy megfigyeljék.

Virginia: Bocsássatok meg. Arra gondoltam, valahol máshol, nem pedig a velünk való élményeitekre.

Washta: Igen, meglátogattunk két bolygórendszert a Pegazusban, amelyek nem a ti modell-naprendszer kategóriátokba tartoznak, hanem nagyon primitívek. Történtek drámai helyzetek három bolygórendszerben az Eradanusban is, ahol hajóinkat megtámadták a Dinoid/Reptoid Szövetség független alakulatai. A bennszülött lények azt hitték, istenek vagyunk, és végtelen hódolattal fogadtak bennünket, mert azt hitték, energia-átalakítási képességeink nagyon is természetfeletti csodák.

Élményeink közé tartozik betegségeket gyógyító vagy a szükséget szenvedőknek élelmet és forrásokat biztosító mintázataink megosztása is másokkal. Mindazonáltal bolygótokon úgy találtuk, a lények szerfelett engedetlenek és nagyon bele vannak merülve saját a szabad akaratról alkotott elképzeléseikbe. Ez igen óvatossá tett bennünket a megfigyelésükben és sok nagy gondot okozott a bolygótokon néhány emberrel az interakcióban. Azonban úgy tekintjük ezt, mint részfeladatát annak, hogy elhozzuk a fényt a bolygótokra. Mint modell-bolygón, a szabad akarat teljes tudatossága használatra kerül, és véget vet minden olyan koncepciónak és magatartásformának, mely nem ezeken az isteni elveken alapul. 

Virginia: Ha elfogadjuk, hogy engedetlenek és ellenszegülők vagyunk, gondoljátok, hogy mire eljön a foton öv-élményünk, az emberek felemelkednek a teljes tudatosságuk felé, és elengedik lázadó szellemüket?

Washta: Még mindig lesz egy bizonyos fokú engedetlenség, amikor az energiaátalakulás megtörténik, mert sok földi gyermeknek hibás koncepciókat tanítanak, és ők hozzáidomultak ahhoz a visszafelé húzó civilizációs elképzeléshez, amely most a Földön uralkodik. Mindazonáltal azt mondták nekünk, és mi is azt láttuk, ahogy szemügyre vettük a bolygótokon élő embereket, hogy az engedetlenség e páncélja alatt nagyszerű angyali fény lapul. Amint az emberi fizikai test visszanyeri teljes tudatosságát, ez a fény könnyebben összekapcsolódhat a testtel, és létrehozhatja azokat a hatásokat, melyekről azt jósoljuk, egy új galaktikus civilizációt valósítanak meg.

A földi embereknek új fogalmuk lesz a munkáról egy teljes tudatosságú civilizációban, szabad akarattal, egy harmadik-dimenziós szinten. A földi emberek rendeltettek arra, hogy létrehozzák a harmadik dimenzió fölötti nagyszerű uralmat, melyhez sokan közel kerültünk, de amelyet a ti naprendszeretek és a ti bolygótok fog valójában sikeresen véghezvinni. Ezért rendeltetett a Föld arra, hogy nagy és dicsőséges modell legyen újra, ily módon beteljesítve az eónokkal ezelőtti isteni próféciát.

Virginia: Azt állítjátok, a Földön sok emberi lélek mélyebb rétegeiben a fény felé fordul?

Washta: Pontosan. A sötétség teljes skálája jelen van bolygótokon, és a fényé is. Most azonban bolygótok ötvözni fogja e kettőt, hogy létrehozza saját egyedi civilizációját – amely modellként fog szolgálni. Ezért aztán tudjuk, hogy ti még csak gyerekek vagytok, akik épp csak beléptetek az elemi iskolába, hogy egy analógiával éljünk, gyorsan professzorok lesztek, akik e galaxis sok civilizációjának fogjátok azokat a nagyszerű leckéket megtanítani, amelyeket minden galaktikus civilizációnak úgyszintén meg kell tanulnia.

Virginia: Köszönöm. El tudnátok magyarázni, hogyan lehetséges, hogy  ezek az ellenszegülő gondolkodású földi emberek első kapcsolatfelvételeteket másképp tekintsék, mint beavatkozást a Föld belügyeibe?

Washta: Ez azért lehetséges, mert a Spirituális Hierarchia, hogy úgy mondjuk, felállított bizonyos lélek-szerződéseket és módozatokat arra, hogy ez hogyan valósuljon meg. A Spirituális Hierarchia kiválóan megtervezte és megszervezte annak a szerkezetét, ami most zajlik. Az alapelvek és az egyezségek, melyeket bolygótokon minden emberi lélekkel megkötöttek, teszik lehetővé, hogy e nagyszerű változások megtörténhessenek.


Minden emberi léleknek, mielőtt engedélyt kapott, hogy bolygótokra inkarnálódjon, megmondták, hogy hivatalosan bele kell egyeznie az isteni terv és az isteni jogrend szabályai szerint a következő két alapelvbe. Először is, beleegyeztek, hogy megengedik a Spirituális Hierarchiának, hogy meghatározza, mikor válik szükségessé, és hogyan zajlik le az isteni beavatkozás (a teljes tudatosság visszaállítása). Másodszor, beleegyeztek, hogy valódi földi gondviselőként fognak cselekedni (az isteni beavatkozás után), amikor a Spirituális Hierarchia úgy rendelkezik. Ezért tart velünk, a Galaktikus Föderációval a Spirituális Hierarchia, hogy véghezvigyük nagy landolásunkat és visszahozzuk a teljes tudatosságot minden ember számára. Noha a jelen pillanatban sok vélekedés lehet első kontaktusunk mellett és ellen, mi tudjuk, hogy végül kedvező választ kapunk, amint segítünk és vezetünk benneteket abban, hogy hogyan éljetek mint megvilágosodott lények egy galaktikus emberi civilizációban.
Közvetítette: Sheldan Nidle / Sheldan Nidle és Virginia Essene: You Are Becoming a Galactic Human (Galaktikus Emberekké Váltok) c. könyvéből

Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!

foldimennyorszag.hu
Share To:

Post A Comment: