május 2014
Thierry Cohen, a francia fotográfus gondolt egyet, és megalkotta a világ mesterséges fény nélküli képmását. Nézd meg a szerkesztett fotókon, milyenek lennének a nagyvárosok.
Így nézne ki a világ 7 fontos nagyvárosa mesterséges fény nélkül

Így nézne ki a világ 7 fontos nagyvárosa mesterséges fény nélkül

Így nézne ki a világ 7 fontos nagyvárosa mesterséges fény nélkül

Így nézne ki a világ 7 fontos nagyvárosa mesterséges fény nélkül

Így nézne ki a világ 7 fontos nagyvárosa mesterséges fény nélkül

Így nézne ki a világ 7 fontos nagyvárosa mesterséges fény nélkül

Így nézne ki a világ 7 fontos nagyvárosa mesterséges fény nélkül
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!


Technikai fejlődés és lelki fejlődés
A belső képességek kifejlesztésével egyidejűleg az egyén mérhetetlenül több információhoz és energiához juthat. Ez azonban nemcsak hatalmas lehetőség, de minden bizonnyal hatalmas buktató is lehet.
A kérdés ugyanis elsődlegesen nem úgy tevődik fel, hogy egyénileg ki mennyi információhoz és energiához tud hozzájutni, hanem úgy, hogy a rendelkezésére álló erőket milyen módon és milyen célra használja?
Mi az, aminek valaki ezeket az erőket alárendeli?
A Krisztusi Felsőbbrendű Én, vagy az egó?
Az önzetlen segítségnyújtás, vagy az önzés?
A Szeretet, vagy a Félelem?
Tudatos fejlődés
A Krisztusi Fényt a Szeretet érzéseként fogjuk fel. Az érzéseken belül rendkívül alacsony frekvenciájú a félelem, a harag és a gyűlölet, amelyek ugyanakkor a Szeretet hiányát is jelzik. Ezek egyértelműen az alacsonyabb rendű Én-hez, az egóhoz tartoznak. (Az érzéseknek és a gondolatoknak van természetesen fizikai megnyilvánulásuk, fizikai hordozójuk is, mint például nyomás a mellkasban vagy elektromágneses hullámok az agyban.) A lelki képességek - ahol a lelki szó az anyagi világnál magasabb rezgésű világokra vonatkozik) kivétel nélkül mindannyiunkban jelen vannak. Azt lehetne mondani, hogy előre be vannak építve a rendszerbe. A belső képességek kifejlesztésére különböző módszerek és spirituális iskolák állnak a rendelkezésünkre. A módszerek közül megemlíthetjük például a meditációt, jógát, reikit, agykontrollt, vagy a spirituális gyógyítást. Ezekhez rendszerint előbb-utóbb társul a vegetáriánus koszt. A különböző módszerek rendszerint ugyanazt a célt szolgálják, nevezetesen a fizikai test rezgésének, valamint a tudat rezgésének emelését, a koncentrációs képesség növelését, a belső érzékszervek (belső hallás, belső látás, belső tapintás) aktiválását és a gondolati képek fokozatos tisztítását. Ez teszi ugyanis lehetővé számunkra a magasabb dimenziókra való behangolódást, és a magasabb dimenziókban végzett munkát.
Tudatos fejlődésünket nagy mértékben megkönnyíti, ha ennek érdekében határozott kéréssel fordulunk a magasabb világokban élő, a Krisztusi Fény szolgálatában álló mesterekhez és a nedűk is fejlettebb Angyalokhoz. Ezt a segítségkérést magyarul úgy hívják, hogy ima.
Belső képességeinket rendszerint nem egyetlen földi inkarnáció alatt fejlesztjük ki. Gyakran előfordul, hogy valaki felfedez magában olyan képességeket, amelyeket - földi emlékezete szerint — sohasem tanult. Van. aki rendkívüli könnyedséggel tanul meg egy új nyelvet, van, aki bizonyos foglakozásban ér el kimagasló teljesítményt különösebb erőfeszítés nélkül, és van, aki mediális képességekkel, valamint a tisztánlátásnak és tisztánhallásnak bizonyos fokával rendelkezik.
A világegyetemben vannak olyan adások, amelyeknek vételére műszereink nem alkalmasak ugyan, de a nagyon kifinomult lelki érzékenységgel rendelkező emberek igen. Ha valaki legalább részben képes a magasabb dimenziók érzékelésére, az nem holmi parajelenség, hanem egy lelki fejlődésben előbbre jutott társunk. Ha valakinek nem áll a rendelkezésére egy rádióhullámokat hanggá átalakító készülék - egy egyszerű rádióvevő - azt nagyon nehezen lehetne meggyőzni a rádióhullámok létezéséről. Ugyanúgy nehéz
meggyőzni a magasabb dimenziókból érkező információ létéről azt, akinek lelki érzékenysége és kifinomultsága még nem elegendő ezeknek az adásoknak a vételéhez.Az ember multidimenzionális fénylény. Minden áramkör, minden képesség és lehetőség előre be van építve, de meg kell tanulni aktiválni. A magasabb dimenziókhoz nem közelíthetünk tehát anyagi műszerekkel.
A magasabb dimenziókra való behangolódáshoz rendelkezésünkre álló eszköz a szertartásos meditáció, az ima, és a belső képességek fokozatos kifejlesztése. A szertartásos meditáció tudatállapot váltást jelent a tudatosság megőrzése mellett. (Elalváskor szintén beáll a tudatállapot váltás, de nem marad meg a tudatosság.) A szertartás minden esetben komoly segédeszköz, ami idővel kialakít bennünk egy bizonyos fajta feltételes reflexet, és ez által megkönnyíti a magasabb dimenziókra való be-hangolódást.
Az irányított, csoportos meditáció nagy mértékben segíti gondolati képeink tisztítását és belső képességeink fokozatos aktiválását. Az ima, mint a Krisztusi Fény szolgálatában álló magasan fejlett entitásokhoz címzett kérés, kivétel nélkül minden esetben eléri a címzettet. Hogy nem minden esetben talál azonnali meghallgatásra annak rendszerint karmikus okai vannak. Erre az univerzális törvényekkel kapcsolatban részletesebben kitérünk.
Közzétette: Sandal / www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kiválasztottak c.könyv

A Fény: minden élet forrása
A legmagasabb dimenzió, a legmagasabb rezgés maga a Fény. Természetesen nem a földi értelemben vett fényre, tehát a fizikai világon belüli, alacsony frekvenciájú fényre kell gondolnunk. Minden a Fény fokozatos letranszformálódásából jött létre, és jön létre szünet nélkül. Ez az a bizonyos Egyetlen, amiről Hermész Triszmegisztosz beszél. Ez az a legmagasabb frekvenciájú rezgés, amelyről mi jelenleg csak egyetlen formában, egyetlen érzés közvetítésével veszünk tudomást.
Ezt az érzést Szeretetnek nevezünk.
Ennek a Fénynek egy parányi szikrája ugyanis mindannyiunkban, és kivétel nélkül minden létezőben jelen van. Ettől a Fénytől tökéletesen és végérvényesen soha nem vagyunk elzárva. Az egó földi működése azonban sokszor oly sötét rétegekkel veszi körül a bennünk lévő Fényt, hogy szinte felismerhetetlenné válik a tény: az isteni (Teremtő általi - szerk. Sandal) szikrát mindenki a szívében hordja, tehát lehetőségeinket és adottságainkat tekintve potenciális teremtők, isteni lények vagyunk. Ezeket az adottságainkat azonban ki kell fejlesztenünk!
Közzétette/kép: Sandalwww.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!Kiválasztottak c.könyv

Mi a bizonyíték a gondolat teremtő erejére?
A gondolat anyagi műszerekkel nem mérhető. (Csak az elektromágneses hullámok mérhetők, amelyeket a gondolat az agyban létrehoz.) Van-e ennek ellenére valaki közöttünk, aki meg meri kérdőjelezni a gondolat létét?
Hát persze, hogy nincs!
Hiszen a gondolat létét mindenki megtapasztalta. Ez viszont gondolkodóba ejthetne mindannyiunkat a bizonyítékok természetét illetőleg. A bizonyíték ugyanis soha nem rajtunk kívül van, hanem belül. Az érvényes bizonyítékot mindig a saját átélés és élmény biztosítja, és nem a tudósok állításai.
A magasabb világok tanulmányozására nem alkalmasak az anyagi világ műszerei és módszerei.
A magasabb világok megismerésének és a kapcsolatfelvételnek a lehetősége nem fizikai, hanem lelki képességektől függ, ahol a lelki a fizikai sík fölötti rezgéstartományra utal.
Ezzel egyszer és mindenkorra világossá válik, hogy a lelki szférák megközelítésének és vizsgálatának lehetősége nem holmi parajelenség, ami kívül áll a tudomány hatáskörén, hanem nagyon is egzakt, és tudományos módszerekkel megközelíthető. A különbség csak a magasabb dimenziók vizsgálatához szükséges módszerekben és eszközökben rejlik. 
White Eagle Lelki fejlődés I. című könyvéből idézek:
"Az esetek többségében nagy jelentőséget tulajdonítanak a tudományos nézőpontoknak, azt szuggerálva ezzel, hogy a lelki, vagy spirituális nézőpont nem tudományos.
Helyesbíteni szeretnénk ezt az elképzelést, és tisztázni, hogy a spirituális törvényben semmi sincs, ami nem tudományos. A lelki törvény örök igazság. Ezzel szemben a tudomány álláspontja évről évre változik, és amit ma igazságként elfogad, azt holnapra elutasítja és elfelejti. A lelki törvényben nincs más változás, mint az állandó fejlődés és növekedés. Az ember, - benső fejlődésével, és tudatszintjének emelkedésével párhuzamosan - mind több és több igazságról szerez tudomást, de maga a törvény nem változik."
Természetesen a következő dimenzió fölött ott van a következő, és a következő, és a következő...
Az emberi elmét azonban nem könnyű zavarba hozni.
Az első kérdés, ami a kezdeti kételkedés és bizonytalankodás után felmerül, az az, hogy ha mindez valóban így van, akkor meddig tart? Hány dimenzió tevődhet, vagy tevődik egymásra? Létezik-e felső határ?
Ha az ismert tudományos módszerek és eszközök nyilvánvalóan nem alkalmasak a magasabb dimenziók vizsgálatára, melyik hát a járható út?
Közzétette és kiegészítette: Sandalwww.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!Kiválasztottak
Materializálódott gondolatok - a gondolat teremtő ereje
A legszembeötlőbb különbség a fizikai világ és a magasabb dimenziók között talán az, hogy a magasabb dimenziók sokkal rugalmasabban alakulnak a gondolat erejének hatására, mint a földi. Természetesen a földi dimenzió is a gondolat erejének (a gondolat teremtő ereje - szerk. Sandal) hatására alakul, habár ez az alakulás - tekintettel a földi világ rezgésének alacsony frekvenciájára - nehézkesen és lassan megy végbe. Ezért nem mindenki számára nyilvánvaló.
Ha azonban elgondolkodunk azon, hogy is jön létre egy mindennapi használati eszköz, - például egy pohár - akkor senkiben nem marad kétség.
A pohár először valakinek a gondolatában ölt formát. Lehet az formatervező, vagy iparművész, stb.
A belső látás és belső Fény segítségével a tervező először gondolatban hozza létre a poharat.
Ez után kezdődik a gondolat rezgésének a letranszformálása a fizikai világ szintjére. A tervező a gondolatban felépített kép alapján elkészíti a pohár pontos rajzát, megadja az általa kigondolt méreteket, színt, anyagot és részleteket. Mindezt átadja a kivitelezőnek, jelen esetben egy üvegfúvó mesternek. Szóban is elmondja, mit kíván. A szóbeli közlés, - tehát a füllel érzékelhető hanghullámok általi közlés - az eredeti gondolat rezgési frekvenciájának másik letranszformálási módja.
A rajz és a szóbeli magyarázat jó esetben elegendő ahhoz, hogy az üvegfúvó saját gondolataiban újraépítse a tervező gondolatát - más szóval ismét feltranszformálja...
Az átvett gondolati képnek az alapján hozzákezd a kivitelezéshez, és végül ott áll előttünk a materializálódott gondolat, a pohár.
Arra a kérdésre tehát, hogy materializálódhat-e a gondolat, azt feleljük: Igen. Ha alaposan körülnézünk, észrevesszük, hogy egész fizikai környezetünket materializálódott gondolatok alkotják.
Talán mondanunk sem kell, hogy ez a mindannyiunk által használt kommunikációs módszer, ez a fel-alá szaladgálás a különböző frekvenciájú tartományok között elég tökéletlen, és rendszerint félreértések egész sorozatához vezet.
Szerencsére van a kommunikációnak más módja is.
Telepatikus úton is fel tudnánk venni egymással a kapcsolatot, ha legalább annyi időt és fáradságot szánnánk rá, mint amennyit befektettünk a folyékony írás és olvasás képességének elsajátítására. Erről a lehetőségről azonban ma még kevesen tudnak, és még kevesebben szánják rá magukat e mindannyiunkban jelenlévő belső képesség ki-fejlesztésére.
Közzétette: Sandalwww.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!


Kiválasztottak
Belső hallás és belső látás
Ahhoz, hogy a magasabb világokkal kapcsolatba kerüljünk, nem kell feltétlenül meghalni. Fizikai életünk során kifejleszthetjük ezeket a belső képességeket.
Mindennek, ami az anyagi világban létezik, van magasabb frekvencián rezgő megfelelője. Nemcsak a fizikai testünknek, de érzékszerveinknek is. Létezik úgynevezett belső hallás és belső látás. Beethoven, amikor a IX. szimfóniát írta, fizikai - vagy orvosi - értelemben teljesen süket volt. Fejlett belső hallás nélkül soha nem lett volna képes ilyen zeneszerzői csúcsteljesítményre...
Ugyanígy létezik belső látás is.
A fizikai látáshoz fény kell. Fény nélkül nincs kép.
De a belső látáshoz is fény kell!
Ez a fény azonban nem ugyanaz a fizikai fény, ami a külső látáshoz szükséges. A belső látáshoz szükséges fény magasabb frekvencián rezeg, és magasabb dimenzióhoz tartozik.
A gondolat - rezgésének megfelelően - nem a fizikai világhoz tartozik. Többek között ezért nem lehet lokalizálni a gondolatot az agyban, és ezért nem lehet fizikai műszerekkel mérni sem, mert a fizikai műszerek érzékenységét saját anyaguk rezgési frekvenciája korlátozza. Itt kénytelenek vagyunk ellent mondani a klasszikus tudományos álláspontnak, ugyanis a gondolatokat nem a fizikai agy hozza létre, a gondolatok viszont létrehoznak bizonyos mérhető elektromágneses hullámokat az agyban.
Közzétette és kiegészítette: Sandal / www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Részlet a Kiválasztottak c.könyvből

Furcsa jelek - meghackelték Budapestet
Komoly kampánnyal készült a forgalmazó az idén egyik legjobban várt videojáték, a Watch Dogs hazai bevezetésére. Budapest több pontjára festettek inverz graffitit, és a magyar torrentoldalak egyik legnépszerűbb letöltését is meghackelték.
A Watch Dogs, az év egyik legnagyobb durranásának tartott nyílt világú játéka, kedden jelenik meg. A bevezetőkampány keretében számos ponton meghackelték Budapestet: készült megfigyelő kamerákra fókuszáló gerillavideó és inverz graffiti, volt hackerverseny, és néhány torrentoldal alternatív használatára is fel kell készülniük a rajongóknak.
A május 19-én indult hackerverseny első fázisában túl kellett terhelni a weboldalt, a második és harmadik fázisban egy bankfiókhoz kellett jelszót szerezni, majd pedig egy kajmán-szigeteki offshore cég számláját feltörni és átutalni az ott talált pénzeket. A torrentezőket sem kímélte a kampány: aki hazai torrentoldalról szerette volna letölteni a Trónok harca legújabb epizódját, egy Watch Dogs videót kapott helyette.
A játék bevezető kampányában világszerte szokatlan eszközöket vetnek be. Egy, a Watch Dogs mellé kiadott mobilos alkalmazás segítségével egy valódi bankautomatát lehetett rávenni arra, hogy ontsa magából a valódi pénzt.
A hackelés nem véletlen, a Watch Dogs lényegi része ugyanis a környezetben lévő elemek (mások mobilja, a városi rendszerek, számítógépek) feltörése. Egy példával élve: egy autós üldözésnél nem csak navigációra használható a telefon, hanem a város közlekedési rendszeréhez hozzáférve hirtelen zöldre válthatjuk a keresztforgalom piros lámpáját, így elérvén, hogy üldözöttünket feltartóztassák a keresztbe elinduló autók.
/Lehet, hogy ez csak egy játék kampány(nak látszik)... de mindennek van egy háttere/üzenete! Olyan, amire az emberek nem figyelnek... LÁSSATOK a dolgok mögé! - szerk. Sandal/

Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Forrás: hvg


Arkangyali fénytemplomokMinden arkangyalnak van spirituális fénytemploma, éteri szentélye, a föld különböző "erőörvényein".
A földi szféra éteri tartománya a fizikai és a szellemi síkok között helyezkedik el.
A felemelkedett mesterek hozzák létre őket az arkangyalok irányítása alatt. Minden templom különböző céllal jött létre, és segít spirituális utunkon. Az egyes templomok fókuszpontja az arkangyalok által gonddal őrzött kozmikus erényhez kapcsolódik. Ha spirituális útkeresők meditáció során, vagy álom síkban ellátogatnak a templomokba, lelki táplálékot, inspirációt és gyógyulást kaphatnak.

Arkangyalok segítsége:
Mihály arkangyal - Felhatalmazás, védelem, erő és igazság, negatív energiák tisztítása
Raphael arkangyal - Gyógyítás, tudás, gyógyítói képességek felszentelése és kiterjesztése
Gabriel arkangyal - Iránymutatás, ébredés, megtisztulás, médiumitás
Zadkiel arkangyal - Ibolya láng általi átalakítás, érzelmi elengedés, a múlt terheinek oldása
Uriel arkangyal - Életút, életfeladat megtalálása és felvállalása, béke
Metatron arkangyal - felemelkedés és a fénytest aktiválása, magasabb énünk fényrezgéseinek lehorgonyzása
Camael arkangyal - Párkapcsolat, szeretet, megtalálni azt amit keresünk, szeretet befogadásának képessége, elfogadás
Sandalphon arkangyal - Ima, távgyógyítás (lelki gyógyítás/szeretet adás), hit, emberek imáinak-kéréseinek közvetítése a Mennybe, belső gyermek, spirituális fejlődés, tudás, zene arkangyala, Földanya (Gaia) gyógyítása, Élet Virágának őrzője
Marcus arkangyal - Új energiák lehívása és elfogadása, védelem, tudás, negatív energiák tisztítása, gyógyítás, elfogadás
Kayamiel arkangyal - Egyensúly adása - lelki egyensúly kérés, tudás, védelem,  negatív energiák tisztítása, felelősségvállalás
Anael arkangyal - Kozmikus tűz, bátorság, fejlődés, energia, harag és agresszió elengedése, béke befogadása, szexualitás, isteni igazságosság
Antariel arkangyal - Egység arkangyala, egyesíti az embereket,  egység megteremtése az emberek között (hogy ne ítéljék meg egymást hovatartozás miatt)
Nathaniel arkangyal - Elégeti mindazt amire nincs szükséged és ami lehúz, tűz arkangyala, negatív energiák tisztítása
Zachariel arkangyal - Önkeresés, saját szikra keresése
Zaphkiel arkangyal - Harmonizálja és egyesiti az isteni energiához lényünket, tudás, bölcsesség, nyugalom,egység megteremtése
Indriel arkangyal - Fényhordozók/"Fénymunkások" segítése és védelme
Ramiel arkangyal - Mennyek/Föld krónikása, múlt eseményeinek áttekintése, jövőbeni gyógyulás és fejlődés, pontosság, türelem, kíváncsiság, céltalanság/zavarodottság lebontása
Cassiel arkangyal - A könnyek angyala, vígaszt nyújt, nyugalom (megnyugtatás),
Raziel arkangyal - Kapcsolat az Istenatyával , titkos misztériumok, tudat kitágítása, sp. megértés, teremtő erő
Raguel arkangyal - Igazságosság, félreértések elsimítása, elnyomottak támogatása
Azrael arkangyal - Elhunyt lelkek átsegítése, gyász-fájdalom enyhítése családtagoknak, lelki támogatás
Muriel arkangyal - Megbocsátás, kegy, szív bölcsessége, lelki gyógyítóerő, belső nyugalom, álmok üzenete, korlátok leküzdése
Bariel arkangyal - Ég és Föld csodái, beteljesülés, a világ átélése az összes érzékünkkel, minden élet tisztelete, együttérzés, felelősség, állatok - növények világa, elkülönülés érzésének feloldása
Ariel arkangyal - Természet, állatok, gyógyítás
Haniel arkangyal - Szerelem, képességek kiaknázása és fejlesztése, kommunikáció, munka energiacsoportokkal
Jophiel arkangyal - Bölcsesség, megvilágosodás és energetizálás, harmónia, szépség
Jeremiel arkangyal - Életút átvizsgálás, tisztánlátás, jövőbelátás
Seraphiel arkangyal – Kardkészítő, karma tisztítás és kozmikus tisztulás
Melchizedek arkangyal - Krisztustudatosság és spirituális fejlődés
Ha álmodban szeretnél egy fénytemplomban gyógyulni feltöltődni, hívd be az arkangyalt akire a legjobban szükséged van, és kérd meg eme szavakkal, vagy úgy ahogy szeretnéd.

Például.:
Mihály arkangyal hívlak téged szólítalak téged,
jöjj el hozzám most kérve, kérlek,
emelj ki a testemből álmomba s vigyél el
a fénytemplomodba, hogy csodálatos fényed által
megtisztuljak és megerősödjek, s hogy
isten akaratával összehangoljam lényem.
S kérlek drága Mihály tégy meg mindent, ami lehetséges értem,
hogy életem fényben és szeretetben éljem, s old ki a bennem lévő félelmeket
s árnyékokat, hogy a bennem lévő isteni fény győzedelmeskedjen mindenekfelett.
Ezt kérem ezt akarom, szabad akaratomból.

Meditáció gyakorlata:
1. Helyezkedjünk el kényelmesen ülő meditációs helyzetben. Lazítsuk el a testünket, és összpontosítsuk a lélegzetre. Lélegezzünk egyre lassabban és mélyebben, a kilégzésünk legyen lassabb, mint a belégzés.
2. Hívjuk be azt az arkangyalt, akinek a templomát meg szeretnénk látogatni, és kérjük segítségét abban, hogy a tudatos figyelmünket az egész meditáció alatt fenn tudjuk tartani.
3. Érezzük, hogy a behívott arkangyal egyre közelebb jön. Engedjük, hogy
körülöleljen az energiája, és elrepítsen az éteri fényszentélybe.
4. Amint a templomhoz érünk, mondjuk el, mit szeretnénk megtanulni, miben kérünk gyógyítást vagy segítséget.
5. Az arkangyal jelezni fogja, mikor van itt az ideje, hogy visszatérjünk a meditációból, és a tudatosságunk visszatérhet a hétköznapi állapotba.
Előfordul, hogy annyira elmerülünk a fény templomok csodálatos energiáiba, hogy belealszunk, nem baj ha nem is emlékszünk rá, biztos, hogy segítséget kaptunk, abban amiben kértük. Ahhoz, hogy minél többet észleljünk, lássunk, ahhoz a tudatosságunkat fejlesztenünk kell, és ez bizony időbe telik.
Jó utazást!
Közzétette és kiegészítette: Bárány Tünde N. / www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Forrás: angyalforras.hu
Mihály arkangyal üzenetei: Képviseljétek a Krisztust önmagatokban!
2010. 02.13., Róma
TÉMA: A háború mögötti tudatszint, és az azon való túllépés.  Sokféle téveszme van jelen az emberek között, de egyik sem olyan veszélyes, vagy annyira kifinomult, mint az az elképzelés, hogy Isten országába valamilyen erőszak árán be lehet jutni. A társteremtők és a bukott lények közötti pszichológiai különbség. Miért követik az emberek a tömeget?
Mihály, az Arkangyal VAGYOK!
Hadd kérjelek meg benneteket arra, hogy a képzeletetek bontakoztassátok ki egy helyzetgyakorlat által. Még ha nem is vagytok itt most személyesen jelen, bizonyára láttatok már képeket, vagy filmet a római Colosseumról, láttatok már gladiátorküzdelmeket, vagy az állatok lemészárlását.  Most arra kérlek benneteket, hogy képzeljétek azt, hogy ma van a gladiátor küzdelmek napja.
A szívek összetartoznak
Bizonyára hallottál már arról, hogy a szívek összetartoznak. 
Ha nem így volna, nem kutatnál szakadatlanul a másik szív után. Folyvást keresed, miként ő is téged. 
Tudod, hogy létezik, földre érkezésed pillanatában, sőt annál előbb is tudomásod volt róla. Ugyanolyan ártatlan, mint te, s nélküled ugyanolyan védtelen, amilyen te vagy nélküle. 
Amikor megszülettél, az Ajándékozótól kaptál egy érzékeny szívet. Font hozzá egy ezüstszálat is. Innenső végét a te szívedhez, túlsó felét ahhoz a másik szívhez kapcsolta, végül összekötötte őket. A két kicsi szívből egy nagy szív lett. Bármilyen távol vagytok egymástól, ez az ezüstszál nem szakadhat el soha. 
A Szeretet Palotájában az emberi szívek azonban gyakran összetörnek. Ám miután a nagy szív ismét két kicsi szívre hullik szét, akkor is összetartoznak, mert találkozásuk szent találkozás. 
A kicsi magányos szívek olyanok, mint a születő csillagok: pislákoló fényükkel még nem tudnak ragyogni. 
Te tündökölni jöttél. A szeretet tudása mellett magaddal hoztad a csillagidőt. Te akartad úgy, hogy a Szeretet Palotájában is a csillagidő törvényei szerint élj. 
Ragyogni jöttél, bár tudtad, a csillagszikrák sugárzása csupán egyetlen pillanatig tart: az egyik fény átadja helyét a másik fénynek.
Tatiosz: Az Ezüstszál Tanítása
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!


blog.xfree.hu
Kőbe zárt csillagköd
Ez a különleges kő egy opál, ami úgy néz ki, mintha egy csillagködöt zártak volna bele. A Bonhams aukciósház árverésén kelt el 20 ezer dollárért (4.5 millió Forint) 2014.májusban. Teljesen úgy néz ki, mintha egy mini univerzum lenne a belsejében. Ilyenkor van az, hogy mindenki csak ámulva nézi a követ és a természet csodájának nevezi, és bele sem gondol, hogy a Teremtő Atya mi mindent képes teremteni, ez csak egy kicsiny dolog a sok közül.. Az igazi csodák körülöttetek vannak! Nézzetek hát körbe!

Írta és közzétette: Sandal /www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Képek: 
Kőbe zárt csillagköd

Kőbe zárt csillagköd
Nickelback: Ha mindenki törődne -VIDEÓVAL
"Ha mindenki törődne, s nem üvöltözne
Ha mindenki szeretne, s nem hazudna
Ha mindenki osztozna, lenyelve a büszkeséget
Felvirradna az élet napja*"
--------------------------------------
A fák alatt fekve nézünk az égre
Összekeverve a csillagokat és műholdakat
Álmodni se mertem, hogy egyszer enyém leszel
És nézd- ma éjjel itt vagyunk ketten

S azt éneklem- áldás, élek
Éneklem- áldás, élek

Ha mindenki törődne, s nem üvöltözne
Ha mindenki szeretne, s nem hazudna
Ha mindenki osztozna, lenyelve a büszkeséget
Felvirradna az élet napja*

S azt éneklem
Áldás, áldás, életben vagyok
Áldás, áldás, életben vagyok

És a szentjánosbogarak fénye
Az egyetlen fény itt, a paradicsomban
Megmutatjuk a világnak, hogy tévedtek
És megtanítjuk őket együtt énekelni.

S azt éneklem- áldás, élek
S azt éneklem- áldás, élek
(élek)

Ha mindenki törődne, s nem üvöltözne
Ha mindenki szeretne, s nem hazudna
Ha mindenki osztozna, lenyelve a büszkeséget
Felvirradna az élet napja*

Ha mindenki törődne, s nem üvöltözne
Ha mindenki szeretne, s nem hazudna
Ha mindenki osztozna, lenyelve a büszkeséget
Felvirradna az élet napja*

S ahogy fekszünk a csillagok alatt
Rájövünk, milyen kicsik is vagyunk
Ha ők is úgy szeretnének, mint te és én
Képzeld, milyen lehetne ez a világ…

Ha mindenki törődne, s nem üvöltözne
Ha mindenki szeretne, s nem hazudna
Ha mindenki osztozna, lenyelve a büszkeséget
Felvirradna az élet napja*

Meglátnánk, meglátnánk
Az élet napját
Meglátnánk, meglátnánk
Az élet napját
Meglátnánk az élet napját felvirradni.

*Az élet napja= szó szerint a nap, mikor senki nem hal meg. Inkább kicsit költőibbre írtam, szó szerint elég furcsán hangzik.


Angolul: 
Nickelback-If Everyone Cared


From underneath the trees, we watch the sky
Confusing stars for satellites
I never dreamed that you'd be mine
But here we are, we're here tonight

Singing Amen, I, I'm alive
Singing Amen, I, I'm alive

If everyone cared and nobody cried
If everyone loved and nobody lied
If everyone shared and swallowed their pride
Then we'd see the day when nobody died

And I'm singing
Amen I, Amen I, I'm alive
Amen I, Amen I, Amen I, I'm alive

And in the air the fireflies
Our only light in paradise
We'll show the world they were wrong
And teach them all to sing along

Singing Amen, I, I'm alive
Singing Amen, I, I'm alive
(I'm alive)

If everyone cared and nobody cried
If everyone loved and nobody lied
If everyone shared and swallowed their pride
Then we'd see the day when nobody died

If everyone cared and nobody cried
If everyone loved and nobody lied
If everyone shared and swallowed their pride
Then we'd see the day when nobody died

And as we lie beneath the stars
We realize how small we are
If they could love like you and me
Imagine what the world could be

If everyone cared and nobody cried
If everyone loved and nobody lied
If everyone shared and swallowed their pride
Then we'd see the day when nobody died
When nobody died...

We'd see the day, we'd see the day
When nobody died
We'd see the day, we'd see the day
When nobody died
We'd see the day when nobody died
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!

QEG Ingyen energia: Magyar csapatok szervezése/Kezdj el QEG-et gyártani!
Figyelem, folyamatosan várják a gyártásban résztvenni kívánók jelentkezését! Elektromos szerelésben jártas szakembereket, kvantumfizikát ismerő fizikusokat keresnek. Jelentkezni az itt lévő űrlapon lehet: http://op.iuste.biz/qeg-magyar

Tesla szabadalma a QEG (Kvantum Energia Generátor) nyilvánosan elérhetővé vált, így kellő szakértelem alapján, bárki megépítheti.
A Földön sok csapat szerveződött már a QEG megépítésére, amelyről hírt adnak és a tapasztalataikat másokkal is megosztják.
Csodákra képes a diófa levele
A Kárpát-medencében szeretik a diót. Sok ház udvarán megtalálható ez a terebélyes lombkoronával rendelkező, nyáron menedéket biztosít a tűző napsugarakkal szemben a diófa. Nem is gondolnánk, hogy a levelei mennyi értékes anyagot tartalmaznak, amelyek különböző betegségek kezelésére is alkalmas.
A levelekből teát kell főzni. De nem nyersen, hanem szárított formában. A leveleket addig kell összegyűjteni, amíg még szép sötétzöldek, így a begyűjtési periódus június és augusztus között kel megtörténjen, hiszen azután már megjelennek a rozsdafoltok.
A szárításra egy olyan helyet kell találni, ahol nincs por. A szárítás után össze kell vágni-törni a leveleket, majd ismét következhet egy kis szikkasztás.
A teának élénkítő hatása van, tonizálja az arcbőrt, méregtelenít, salaktalanít, serkenti a máj tevékenységét és szabályozza a vérnyomást, de ugyanakkor tisztítja a vért is, és az emésztést is segíti.
A népi gyógyászatban pedig közismert az antibakteriális hatása. A levelekben olyan hatóanyag is van, amely összehúzza a beleket, ezért hasmenésre és gyomorhurutra is lehet alkalmazni a diólevél teát. Ebből naponta 1–3 teáscsészével ajánlatos elfogyasztani, a kúra hat hétig tart, de után 3–4 hétig szünetet kell tartani.
Azok is ihatják a teát, akiknek nőgyógyászati (fehérfolyás, méhgyulladás) problémáik vannak, vagy pedig tejallergiában, ekcémában, vagy visszérben szenvednek.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!

(twice)
5 ismeretlen objektum zuhant le Kínában
2014.május 16-án Kínában, Qiqihar-ban három eddig ismeretlen zuhanó objektumot észleltek. Többen is erőteljes hangot és egy nagy tűzlabdát láttak mielőtt az lezuhant volna. Az egyik objektum egy kertben ért földet. A tárgyakról a helyiek és a tudósok is fényképeket is készítettek. Baiquan Qiqihar, Heilongjiang tartományban jelentettek még két hasonló tárgy lezuhanásáról. Az első helyszínt már körbevette a katonaság és lezárta. A hír azonnal a legnépszerűbb téma lett a "Szárazföldi barátok" honlapon. Szerintük a tárgyak idegen szondák lehetnek, vagy egy műhold darabjai, esetleg űrszemét. Vannak olyanok, akik azzal viccelődtek, hogy "Melyik ország kémkedik a szomszédos Kínában?". Egy másik feltevés szerint egy hibás rakétaindításhoz van köze.
Mindazonáltal a három tárgy jelenleg hivatalos vizsgálat alatt áll a kínai hatóságok és katonasága által.  
Friss: A legújabb máj.18.-i hírek szerint már nem három, hanem öt tárgyat találtak.
Képek:
5 ismeretlen objektum zuhant le Kínában
5 ismeretlen objektum zuhant le Kínában
5 ismeretlen objektum zuhant le Kínában
5 ismeretlen objektum zuhant le Kínában
5 ismeretlen objektum zuhant le Kínában
 5 ismeretlen objektum zuhant le Kínában
5 ismeretlen objektum zuhant le Kínában
5 ismeretlen objektum zuhant le Kínában
5 ismeretlen objektum zuhant le Kínában
Írta és közzétette: Sandal / www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Zen meditációs zene
Zen meditációs zene Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Teal Swan: Egy Arktúriuszi interjúja /teljes/
Kapcsolódó cikk: http://www.fenyorveny.hu/2014/07/teal-swan-az-arkturuszi-interjuja.html (VIDEÓVAL!) 
Teal Swan elmondja, hogy a Földön lévő technológiák nagyon negatívan hatnak az emberek fejlődésére. A legfejlettebb élőlények a Földön a bálnák és a delfinek, mivel a legmagasabb tudattal rendelkeznek, és még sem kell nekik semmilyen technológia (gépi segítség). A technológia nem az intelligencia mutatója, ezért fontos, hogy az emberek természetes formában éljenek gépi és más segítség nélkül. Az Arktúrusz-i technológiák, mint pl. az űrhajók organikus lények és senki sem uralja őket. Az Arktúrusziak 6. dimenziós lények, ezért a saját technológiájukat nem tudják megosztani az emberiséggel, még akkor sem, ha ezt ők szeretnék. Az Univerzumban két faj létezik, akik meg tudják osztani háromdimenziós technológiájukat az emberiséggel, és ezek a szürkék és a Reptiliánok, akik egymás között is harcolnak.
Isten tenyerén
Életem ott van Isten tenyerén,
azért nem félek én.
Bármi fáj nekem, mosolyog a szemem.
Száz jajszó között is bízom vakon,
hitem fel nem adom.
Rám törhet vadul ezer baj, veszély,
Isten így szól: Ne félj!
Miért is? Mitől is félhetnék én?
az Isten tenyerén!
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Csendes csodák
Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?

Nézd, árnyékod hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? – s hogy tükröződni
Látod a vízben az eget?


Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.
Reményik Sándor
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Ha szeretet van az életünkben
“Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, az sosem lesz elég.”
(Dan Millman)
Közzétette: www.fenyorveny.hu
(Az írást változtatás nélkül, csak forrásmegjelöléssel, és linkekkel együtt lehet megosztani!)
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Már most is bennünk van az az erő
“Már most is bennünk van az az erő, ami ahhoz kell, hogy megtegyük azokat a dolgokat, amelyekről el sem tudtuk képzelni, hogy lehetségesek. Ez az erő rögtön elérhetővé válik, amint a gondolkodásunkat/hitünket megváltoztatjuk.” 
(Maxwell Maltz)
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Angyali üzenet
Az angyalok a mennyben laknak, de szívünkben is helyet kapnak.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!
A négy gyertya üzenete
Legyen a REMÉNY eszköz a kezünkben, amely segít ébren tartani szívünkben a Hit, Szeretet és Béke lángját!
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Miatyánk
A  világ legismertebb imádsága a Miatyánk.
Máté evangéliuma szerint Jézus tanította a tanítványainak a hegyi beszéd részeként (Máté evangéliuma 6,9–13).
Miatyánk imádság latinul:
Pater noster, qui es in cælis,
Sanctificetur nomen tuum,
Adveniat regnum tuum,
Fiat voluntas tua,
Sicut in cælo et in terra.
Panem nostrum quotidianum
da nobis hodie,
Et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
Sed libera nos a malo.

Miatyánk
Magyarul:
Mi Atyánk,aki a Mennyekben vagy
Szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a Te országod,
Legyen meg a Te akaratod,
Amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma,
És bocsásd meg vétkeinket,
Miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek,
És ne vígy minket kísértésbe,
De szabadíts meg a gonosztól.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Erőd és akaratod időtlenek
Soha ne feledd, habár a bőr megráncosodhat, a haj megőszülhet, a napok évekbe tömörülnek…
De ami lényeges, megmarad: erőd és akaratod időtlenek.
A szellemed söpri félre a pókhálót.
Minden érkezés mögött ott az elindulás.
Minden siker mögött ott a próbálkozás.
Ameddig élsz, legyél eleven.
Ne feledkezz bele el az időtől megsárgult fényképekbe…
Akkor is menj tovább, ha mindenki azt várja feladod.
Ne engedd, hogy szilárdságod megcsorbuljon.
Cselekedj úgy, hogy szánalom helyett tiszteletet ébressz.
Ha már nem bírsz futni, csak siess.
Ha már azt sem bírod, csak menj.
Ha már nem tudsz menni, fogd a botot.
De soha ne állj meg.
Kalkuttai Teréz Anya
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Teréz anya 8 "parancsolata"
1. Amit évek hosszú során felépítettél, egy másodperc alatt romba dőlhet. Ne törődj vele! Te csak építs.
2. Ha valakinek segítesz, az emberek haragudni fognak rád.
Ne törődj vele! Te csak segíts annak, akinek szüksége van rá!
3. Minden tőled telhetőt tégy meg a világért! Ezért rúgást kapsz cserébe.
Ne törődj vele! Te csak tedd, ami tőled telik!
4. Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik.
Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!
5. A becsületesség, a tisztesség és az igazmondás támadhatóvá tesz.
Ne törődj vele! Te csak légy becsületes, tisztességes és őszinte!
6. Az ember ésszerűtlenül gondolkodik, helytelenül cselekszik és önző.
Ne törődj vele! Te csak szeresd felebarátodat!
7. Ha jót teszel, azt mások úgy tekintik majd, hogy hátsó szándék vezet.
Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!
8. Ha céljaid vezérelnek, hamis barátaid és igaz ellenségeid lesznek.
Ne törődj vele! Te csak kövesd céljaidat!
Kalkuttai Teréz Anya
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Az élet himnusza
Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan!
Az élet szép - csodáld meg!
Az élet boldogság - ízleld!
Az élet álom - tedd valósággá!
Az élet kihívás - fogadd el!
Az élet kötelesség - teljesítsd!
Az élet játék - játszd!
Az élet vagyon - használd fel!
Az élet szeretet - add át magad!
Az élet titok - fejtsd meg!
Az élet ígéret - teljesítsd!
Az élet szomorúság - győzd le!
Az élet dal - énekeld!
Az élet küzdelem - harcold meg!
Az élet kaland - vállald!
Az élet jutalom - érdemeld ki!
Az élet élet - éljed!
Kalkuttai Teréz Anya
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Kalkuttai Boldog Teréz
Kalkuttai Boldog Teréz, közismert nevén Teréz anya (születési neve albánul: Agnes Gonxha Bojaxhiu; arománul: Agnesa/Antigona Gongea Boiagi; Szkopje, 1910. augusztus 26. – Kalkutta, 1997. szeptember 5.) vlach, pontosabban a mai Albániában és Macedóniában is kisebbségben élő aromán nemzetiséghez tartozó, római katolikus apáca, a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrend alapítója, a Nobel-békedíj (1979) és számos magas kitüntetés tulajdonosa, aki Kalkutta szegényei között végzett áldozatos munkájával az egész emberiség elismerését kiváltotta.

Ifjúkora

Teréz anya Agnes Gonxha Bojaxhiu néven Üsküb (ma Szkopje) városában született, ami akkor az Oszmán Birodalom része volt. Édesapja, Nikollë Bojaxhiu (Nicola Boiagi) sikeres albán építési vállalkozó volt, édesanyja, Dranafile Bojaxhiu (Dranafile Boiagi) a háztartást vezette. Ágnesnek még két idősebb testvére volt. A szülők Prizrenből, Koszovó déli részéről költöztek Szkopjébe, és az albán többséggel ellentétben -a mohamedán környezet dacára- katolikus vallásúak voltak. Ágnes 9 éves volt, amikor édesapja váratlanul meghalt, ettől kezdve az anya kézimunka-üzletükből tartotta fenn magát és három gyermekét. E súlyos megpróbáltatás még jobban összeforrasztotta a családot. Az édesanya jelentős szerepet töltött be a Szent Szív egyházközségben, a szegények segítője és támogatója volt. Ágnes állami iskolába járt, de tagja lett a Mária Kongregációnak. Teréz anya emlékei szerint a mély hitből származó szeretet volt az, ami enyhített az apa elvesztésének fájdalmán, és segített összetartani a családot. Édesanyja tevékeny szerepet töltött be az egyházközség életében, mindig igyekezett segíteni a szegényeken, és gyermekeit is ebben a szellemben tanította. Ágnes is tagja lett a Mária-kongregációnak. Ebben az időben az akkori Jugoszlávia területéről jezsuiták jártak a kalkuttai főegyházmegyébe, és lelkes levelekben számoltak be az ottani missziós tevékenységről.

Szerzetessége

A jugoszláv jezsuiták szolgálatot vállaltak a kalkuttai egyházmegyében, ahonnan egyikük írásaiban beszámolt az ottani lehetőségekről. Ágnes (1928-ban) 18 éves korára elhatározta, hogy missziós nővér szeretne lenni Indiában, és jelentkezett az akkor ott szolgálatot teljesítő írországi Loreto nővérekhez (angolkisasszonyok rendjébe). Barátnőjével, Betikával együtt kérte felvételét a Loretói Miasszonyunk anyaházába, akik néhány hónap felkészítés után Indiába, Dardzsilingbe küldték. Szerzetesi fogadalmát itt tette le 1931. május 25-én, a Teréz nevet lisieux-i Szent Teréz iránti tiszteletből választotta. 1930-tól 1948-ig földrajzot és hittant tanított a kalkuttai Szent Mária szerzetesi iskolában, melynek 1944-től igazgatója lett.
1946. szeptember 10-én Darjeelingbe kellett utaznia lelkigyakorlatra. A vonaton a harmadosztályú kocsiban óriási volt a tömeg, és megdöbbenve tapasztalta azt a nyomort és szegénységet, amely az indiaiak többségének kijutott. Ekkor ébredt rá küldetésére, arra hogy nincs joga a kolostor békéjében, kényelmében éljen, miközben az emberek, akiket szolgálni jött, nyomorognak. Küldetést érzett arra, hogy elhagyja a kolostort, megossza sorsát a szenvedőkkel és Jézust követve a szegények között szolgáljon. 1948-ban Kalkutta érsekén keresztül engedélyt kért XII. Pius pápától, hogy elhagyhassa a közösséget és független apácaként Kalkutta nyomornegyedében dolgozhasson. Levetette szerzetesi öltözékét, fehér szárit öltött, és Patnába ment a missziós orvosnővérekhez, hogy megfelelő egészségügyi ápolónői kiképzést kapjon. Amerikai missziós nővéreknél egészségügyi kiképzésben részesült, majd hamarosan visszatért Kalkuttába, ahol a Szegények Kis Nővéreivel lakott, és engedélyt kért nyomortelepi iskolájának megnyitására. Nemsokára segítői is akadtak, és támogatást kapott az egyházi szervezetektől és a városi hatóságoktól is.

A Szeretet Misszionáriusainak alapítása

1950 októberében Teréz anya megkapta a pápai jóváhagyást az új szerzetesrend alapítására. Hitvallásuk: "Szerzetesek vagyunk. A nap huszonnégy órájában Jézus Krisztust szolgáljuk." A rend hivatása Teréz anya szavaival: „hogy segítse az éhes, ruhátlan, hajléktalan, béna, vak, leprás embereket, az olyanokat akik nemkívánatosak, szeretetlenek, kitaszítottak a társadalomból és mindenki elkerüli őket”. Az indiai kormány támogatásával egy elhagyott hindu templomot alakítottak át a szegény, magatehetetlen emberek otthonává. Nem sokkal később újabb otthonokat nyitottak a leprások és az árvák számára. A rend egyre több hívet és támogatót talált céljai számára, és az 1960-as években sorra nyitotta az otthonokat szerte Indiában. 1965-ben VI. Pál pápa engedélyezte, hogy a rend más országokra is kiterjessze tevékenységét. Létszámuk rohamos gyorsasággal növekedett, és új otthonok nyílottak szerte a világon. Az első Indián kívüli otthont Venezuelában nyitották, majd Róma, Tanzánia következett. Sorra nyíltak az otthonok Ázsiában, Afrikában, Európában, és megnyílt az első misszionárius ház az Egyesült Államokban, New Yorkban is.

Időskora és halála
1983-ban Teréz anya II. János Pál pápánál tett látogatása során szívrohamot kapott. 1989-ben a második szívroham után már pacemakerrel élt. 1991-ben Mexikóban tüdőgyulladást kapott és súlyosbodtak a szívproblémái. 1991-ben hosszú idő után először tért vissza hazájába, Albániába, és megnyitotta a rend ottani házát. Felajánlotta lemondását a rend vezetéséről, de apácái ösztönzésére mégis maradt a rend élén. 1997-ben előbb csonttörést szenvedett, majd maláriát kapott, melynek következtében súlyos szívkárosodást szenvedett. Szívműtétnek vetette magát alá, de egészsége végképp megrendült. 1997. március 31-én leköszönt a rend vezetéséről és kilenc nappal 87. születésnapja után, 1997. szeptember 5-én elhunyt. Halálakor a rend a világ 123 országában 610 missziót működtetett, ahol több mint 4000 apáca és több mint 100 000 önkéntes ápoló dolgozott. Bár India nem keresztény ország, a kormány mégis három napos nemzeti gyászt rendelt el, és állami temetést rendezett. Halálát az egész világ az emberiség nagy veszteségeként értékelte.

Boldoggá avatása
A Szentszék Teréz anya halálát követően a szokásos öt év helyett egy évvel elindította a boldoggá avatási eljárást, amely az első lépés a szentté avatás felé. Az avatás feltétele, hogy olyan csodák nyerjenek bizonyítást, melyek Teréz anya közbenjárására történtek. 2002-ben a Vatikán csodának nyilvánította Monica Besra gyógyulását, akinek hasi daganatát elmulasztotta egy medaillon melyben Teréz anya képe volt. Besra szerint egy fénysugár jött a képből, mely meggyógyította a rákos daganatot. Kezelőorvosai és kezdetben Besra férje szerint az orvosi kezeléstől múlt el a daganat.  Dr. Ranjan Mustafi, aki kezelte Besrát azt mondta, hogy nem rákos daganat volt, hanem egy tuberkulózis okozta ciszta. Szerinte, “Ez nem volt csoda.... körülbelül kilenc vagy tíz hónapig gyógyszert szedett.”  Besra férje szerint, “A feleségemet az orvosok gyógyították meg és nem valamiféle csoda.”
Besra orvosi iratai (ultrahang, felírt gyógyszerek, orvosi jegyzetek) bizonyíthatnák, hogy csoda volt-e vagy sem. Besra azt állította hogy az iratok Betta nővérnél vannak (Szeretet Misszionáriusai). Betta nővértől „no comment” válasz érkezett. A Balurghat Hospital hivatalnokai szerint ahol Besrát kezelték a katolikus rend nyomást gyakorolt rájuk, hogy a gyógyulást csodaként kezeljék.
Teréz anyát II. János Pál pápa a missziós világnapon, 2003. október 19-én Rómában csaknem negyedmillió zarándok jelenlétében boldoggá avatta. Az eseményen 27 ország képviseltette magát kormányszinten, de megjelentek a nagy világvallások, a misszionáriusok és a szegények képviselői is, akikért Teréz anya életében annyit tett. A szentté avatáshoz szükség van még egy csodára.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!
A teljesség felé
„Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad.
Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.”
Weöres Sándor - A teljesség felé
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Az Angyal
Mert egyedül ő képes megtanítani téged arra, hogyan legyél angyal, s ki tudja, talán sikerül neki.
Akkor majd neked kell vigyázni mások lépteit, őrizni álmukat, letörölni a könnyeiket,
Reményt és szeretetet adni nekik, s ha ezt megtetted, igazán boldog lehetsz.
Olyan boldog, hogy az már meghaladja egy földi ember képzelő erejét.
Lelked Eggyé válik a világegyetemmel, és a Fény özöne hullámzik át rajtad.
Azé a Fényé, amely minden ember lelkében ott rejtőzik, de nem mindenki tud róla.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
(Az írást változtatás nélkül, csak forrásmegjelöléssel, és linkekkel együtt lehet megosztani!)
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Mese az erdőről
"És megállsz. És abban a pillanatban megnyílik a szíved és az angyalok észrevétlenül melléd lépnek, egyenként, lábujjhegyen, és belerakják kincseiket a szívedbe."
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!