RoA: Nyilvános nemzetközi közlemény-Az ENSZ és a Bilderberg-csoport tagjainak letartóztatása (2014.ápr.16.)
A mai nap, 2014.ápr.16-án, a RoA - egy speciális nemzetközi nem-kormányzati igazságügyi hivatal és szuverén jogi személyekként, nyilvános nemzetközi elfogató parancsot adunk ki az Egyesült Nemzetek Szervezete (67) és a Bilderberg-csoport /Club/Meeting ellen (353).
A nyilvános közleményben a RoA2014 listáján felsorolt egyének számára a cél az azonnali letartóztatás, kihallgatás és tárgyalás, nemzetek és az emberiség elleni bűncselekmények vádjával. A RoA2014-ben felsorolt személyek aktívan és tudatosan összejátszanak, jól megtervezik a hatalmuk és erőforrásaik megszilárdítását - azzal a céllal, hogy egy világkormányt hozzanak létre, amely biztosítja számukra a teljeskörű mentességet minden korábbi és jövőbeni bűncselekményük alól - és ezért a RoA ennek megfelelően, kollektíven bűnösnek vallja ezeket az egyéneket a saját nemzet és az emberiség ellen elkövetett bűncselekmények egészére kiterjedve.Vagyis: 
Magas szintű banditizmus: Az állami vagyon kifosztása ; populációk elnyomása ; a jó egészség jogai, az oktatás, a személyes/nemzeti szuverenitás és a valódi biztonság megtámadása; gyilkosság a vállalati nyereség nevében; democide; pszichológiai hadviselés; ( öko-) terrorizmus - amely szándékosan veszélyezteti a világbékét és okoz regionális, kulturális feszültségeket, fegyveres konfliktusokat, szegénységbe kényszeríti és pusztuláshoz vezeti a lakosságot az egészségük miatt, a közrend és a társadalom egésze számára.
Cikkek és jelentések/riportok, amelyek bizonyítékok, hogy támogatják a mi ügyünket és indokolt a letartóztatás a RoA2014-ben felsorolt személyek ellen: 
unbrigandage.wordpress.com
usefasccom.wordpress.com
311truth.wordpress.com
infowars.com [1 , 2]
theguardian.com
prisonplanet.com
globalresearch.ca
explosivereports.com
youtube.com [1 , 2, 3 , 4]
rebldyne.wordpress.com
jimstonefreelance.com
truthnewsinternational.wordpress.com
wikipedia.org [1 , 2]
arxiv.org
abeldanger.net
omnijur.wordpress.com
A RoA ezúton kér minden (törvény) végrehajtó szervet az érintett nemzeteknél, valamint ezek összes képviselőinél, hogy nyújtsanak segítséget a letartóztatások megfelelő végrehajtásáért a 420 RoA2014-ben felsorolt személyekhez. 
Azok a végrehajtási tisztviselők, akik nem tagjai RoA-nak, védjék a nemzeti alkotmányt, a nemzetközi jogot és a szakmai megbízatásaik során az összes erőfeszítéseiket, hogy megfelelően és békésen menjenek végbe a fent említett letartóztatások, mivel erre esküdtek fel, hogy támogassák a földjüket a törvénnyel. 
Bármely összes kérdést illetően a RoA S.I.N.G.J.A nyilvános nemzetközi közlemény kiadása, nemzetközi (polgári) elfogatóparancsot ide kérjük címezni: 
Kapcsolat és információk:
roundop.alpha @ gmail.com
RoA/ Fordította és közzétette: Sandal /www.fenyorveny.hu
Share To:

Post A Comment: