Magyar találmány, ami külföldön népszerű, nekünk nem kellett
A világ több országának iskoláiban már használják vagy tesztelik a Radosza Gyűrűket, azt a magyar találmányt, amelyre a magyar oktatási vezetők eddig nem voltak kíváncsiak. A két, egymásban forgó gyűrű számoláshoz, helyesíráshoz, kisebb korban pedig a specifikus tanulási zavarok felismeréséhez használható.
A Radosza – ovigyűrűk öt-hétéves gyermekek számára készített térbeli képességfejlesztő taneszköz és logikai játék. Eredményesen használható színek, síkidomok, mesefigurák, növények, állatok és más ismeretterjesztő ábrák megadott sorrendbe történő kirakására. Fejleszti a logikus gondolkodást, a térlátást, a memóriát, a kombinációs-és koncentrációs képességet, a kézügyességet, valamint a finom-motorikus mozgáskészséget. Használata nagyban elősegíti az irányok megtanulását, és hozzájárul a kicsik szabálytartásának kialakításához. Azok, akik már óvodáskorukban gyakorolnak az eszközön, később, az iskolában vélhetően könnyebben tanulnak meg írni és olvasni. Az eszköz azokat a készséget és képességet is fejleszti, amelyeket a videojátékok többsége nem. Otthon és óvodában is használhatjuk. Foglalkozásokon történő feladatmegoldásra és csoportverseny rendezésére is alkalmas. Általa a máskor unalmas gyakorlás játékossá, és kedveltté válik. Alkalmazásával már akkor fel lehet ismerni a gyermek diszlexiára, diszgráfiára vagy diszkalkuliára való hajlamát, amikor ő még nem tud írni, olvasni és számolni! Ennek jele, hogy kellő gyakorlás után sem képes helyes sorrendben kirakni az életkorának megfelelő szintű feladatokat, pedig az összes elemet (színt, gyümölcsöt, állatkát, síkidomot, stb.) ismeri. Arra viszont ügyeljünk, hogy az óvodás kezdeti bizonytalanságából ne következtessünk elhamarkodottan diszlexiára!
A Radosza-gyűrűk összecsukható, fix és videojáték formában is készül többféle korosztály és közösség számára. Nagyobbacska óvodásoknak az ovigyűrűk, kisiskolásoknak az író- valamint a számológyűrűk ajánlott. Vakok részére fejlesztettük ki a tapintásgyűrűket. Más tantárgyak oktatását segítendő is készülnek gyűrűk, és reklámcéllal is forgalmazunk ilyen eszközöket egyéni megrendelők, cégek és hivatalok számára.
Az eszköz általában két gyűrűből, vagyis kör alakú sínből áll (de más kivitelben tartalmazhat kettőnél több gyűrűt is). Ezekben csúszó elemek mozognak, amelyekre színeket, ábrákat vagy más jeleket festettünk. Esetünkben a két gyűrű közül az a vízszintes, amelyen egymás mellett helyezkednek el az ábrák (például alma, mellette cica, mellette, körte, és így tovább). A függőleges gyűrű pedig az, amelyen a figurák egymás alatt helyezkednek el. A vízszintes gyűrű kerületén lehet a csúszó elemeket balra vagy jobbra tologatni. Ezt egy másik, függőlegesen futó gyűrű keresztezi, amelyen lefelé vagy felfelé lehet tologatni a csúszó elemeket, de csak az egész sort együtt. A két gyűrű átmérője nem egyforma, ezért csak egyetlen pontban keresztezik egymást, és nem tudnak a csúszó elemekre festett jelek (cica, alma, körte, stb.) a köríveken való tologatás során oldalukra dőlni vagy fejre állni. A kereszteződésben a csúszó elemek irányt tudnak váltani fel, le, jobbra és balra irányba. A gyermeknek a vízszintes sorban kell kiraknia balról jobbra haladva a feladatot. Például: zöld négyzet (zöld), körte, cica, piros négyzet (piros). A zöldet és a pirosat azért kell a műveletek elé és után tenni, hogy azok elválasszák a kirakott feladatsort a többi ábrától. A zöld a feladat kezdetét, a piros pedig a végét jelzi.

Share To:

Post A Comment: