A tudat teremti és formálja az anyagot
Magatok teremtitek az általatok ismert világot. Megkaptátok a legfantasztikusabb ajándékot: a képességet, hogy gondolataitokat fizikai, anyagi formába vetíthetitek ki. A saját fizikai valóságotokat ti magatok teremtitek; ti magatok, kollektíve alkotjátok a dicsőséget és az iszonyatot, amely földi életetekben létezik. Amíg rá nem ébredtek teremtői mivoltotokra, nem lesztek hajlandók vállalni ezt a felelősséget. A háromdimenziós valóság felbecsülhetetlenül értékes gyakorlóterep. A tudósaitok most kezdik megtanulni, amit a filozófusok már évszázadok óta tudnak - hogy a tudat hatást tud gyakorolni az anyagra. Annak a ténynek felfedezése még előttük áll, hogy a tudat teremti és formálja az anyagot.A fizikai képnek, amelyben a gondolat vagy érzés materializálódott, erejét és tartósságát az intenzitás határozza meg.Mindannyian transzformátorok vagytok: tudattalanul, automatikusan alakítjátok át a rendkívül bonyolult elektromágneses egységeket fizikai tárgyakká. Egy „anyagközpontú” rendszer közepében laktok; körülöttetek gyengébb területek találhatók, ahol „pszeudo-anyag” tartózkodik; nevezhetjük így. Minden gondolat és érzés spontán módon, egyszerű vagy bonyolult elektromágneses egységek formájában létezik - tudósaitok ezeket még nem fedezték fel. A világ, amelyet ismersz, egy belső valóság tükröződése.A forma állandósága illúzió, hiszen minden tudatnak szükségszerűen az állandó változás állapotában kell lennie.Környezetünket magunk teremtjük, ugyanis azt szeretném, ha jól megjegyeznéd: életedért és környezetedért egyedül tiéd a felelősség. Ha ezt nem hiszed, akkor korlátozod önmagad.részletek Jane Roberts könyvéből
Share To:

Post A Comment: