A Galaktikus Föderáció hajói Washington felett 1952-ben 2.rész
/ Kapcsolódó cikk: A Galaktikus Föderáció hajói Washington felett 1952-ben, melyet a kormány ügyesen eltussolt 1.rész (VIDEÓVAL!) /
1952. szeptember 11-én, a CIA Tudományos Részlegének igazgatóhelyettese, valamint a Hírszerzési Központ igazgatója bejelentette, „egy globális megfigyelő rendszert hoztak létre és az összes jelentősebb légi bázis is elrendelte, hogy el kell fogni minden azonosítatlan repülő tárgyat. (…) A ’repülő csészealjak’ pillanatnyilag két ok miatt is veszélyesek. Az első ezek közül, hogy pszichológiai hatással vannak a tömegekre, a másik pedig a légtér sebezhetőségének a biztonsága miatt az Egyesült Államokban. (…) Gyakorlati szempontból nézve, azt javasoljuk … hogy ki kell dolgozni egy nemzet politikai tervet, ami alapján tájékoztathatjuk a tömegeket e jelenségről. A kutatási programunk alapján, egy nyilvános információs eljárásmódot kell létrehoznunk, amelyhez ajánlott a Nemzetbiztonsági Hivatal segítsége is, ami együttesen lecsökkenti a pánik kockázatát a minimumra.”

Ezt jelenthették Keyhoe jelentősebb szavai is:
„ravasz és könyörtelen cenzúrázás a tömegek UFO-ba vetett hitének megsemmisítése érdekében. Mindennek a végén, a CIA a Pentagonban találkozna a Légierők képviselőivel, a tudósok pedig elvégeznék a titkos UFO bizonyítékokat tartalmazó anyagok elemzését. A tudósok a CIA-t úgyis szkeptikusoknak ismerik. A legtöbbjük semmit sem tud az UFO témáról, és ezért ostobaságnak tartják. Mert a CIA határkörébe beletartozik a bizonyítékok visszatartása vagy módosítása. Hogy az ilyen dolgokat is titokban tudják tartani, az nem is kétséges.”
Ezt a találkozót 1953. január 14 és 18-a között tartották meg, Dr. H. P. Robertson a Kalifornia Egyetem professzora vezetésével, amely a „Robertson bizottság” elnevezést kapta. Az időzítés is tökéletes volt. November elején, a republikánus Dwight D. Eisenhower tábornokot választották meg az új elnöknek. Január végén kellett letennie Eisenhowernek az esküt. Ugyanis, a sikeres politika érdekében szükséges volt egy új elnököt választani.
1952. november 18-án a CIA igazgatója, Roscoe Hillenkoetter admirális az UFO témával kapcsolatban a következőt magyarázta az újonnan megválasztott elnöknek:
„a nemzetbiztonság belevonása annak a ténynek tudható be, hogy az objektumok és látogatóik végső szándéka teljesen ismeretlen. Az, hogy ezeknek az űrhajóknak egyre feltűnőbben növekszik az észlelése, különösen május és az őszi hónapok közötti időszakban, igen komoly aggodalmakat vonnak maguk után, főleg, hogy milyen új taktikákat vetnek majd be. Ezen okok miatt, valamint a nyilvánvaló nemzetközi és technológiai okok miatt, szükséges, hogy ne keltsünk pánikot, és a Majestic 12 vizsgálóbizottságnak is egyhangúan az a véleménye, hogy szükséges továbbra is a legszigorúbb biztonsági intézkedéseket hozni megszakítások nélkül az új ügyintézés érdekében.”
Az úgynevezett Robertson bizottságon részt vett öt tudós és öt CIA ügynök is. Az utolsó napon, a bizottság jóváhagyta az „Oktatási programot” a nyilvánosság számára, amely szerint „valamennyi érintett kormányzati hivatalnak két fő célkitűzése lesz: az oktatás és a bagatellizálás. A cél az, hogy csökkentsék a nyilvánosság érdeklődését a ’repülő csészealjak’ iránt, és ezt a legjobban a médián keresztül lehet megvalósítani, mint például a televízió, a filmek és a sajtó. Ezeknek alapjai mindig valódi esetek legyenek, bár ez pánikot okozhat, de sebaj, később elmagyarázzuk nekik. Trükkösen elérjük, hogy kevesebb legyen az érdeklődés, miután a ’rejtély’ megoldódik. (…) A Nemzetbiztonsági Hivatal azonnal tegyen meg minden szükséges intézkedést, hogy megszabaduljunk az azonosítatlan repülő tárgyak iránti érdeklődésektől úgy, hogy a titok rejtve maradjon előttük, de a kapott információkat elfogadják.”
„Azt az utasítást kapták, hogy dolgozzanak ki egy országos kampányt a félretájékoztatás végett”, mondta ezzel kapcsolatban Albert M. Chop, a Légierők szóvivője, „a sajtóban olyan cikkeket kellett közétenni és olyan interjúkat kellett adni, amelyekben nevetségessé tehetik az UFO beszámolókat.”
Ruppelt kapitány megjegyezte: „De nem ez volt a legrosszabb. Azt is elrendeltük, hogy titokban kell tartani minden észlelést, ha lehetséges volt, és abban az esetben, ha néhány beszámoló a nyilvánosság tudtára jutna, akkor tagadjuk le. Minden esetben mindent meg kellett tennünk, hogy a lehető leggyorsabban elhatároljuk őket ettől a világtól. Ha nem jutott eszünkbe elfogadható magyarázat, akkor nevetségessé kellett tennünk a tanúkat.”
A következő hónapokban Chop és Ruppelt beadták a felmondásukat a Légierőknek.
A CIA politikájának terve, hogy jelentéktelenné és nevetségessé tegyék ezt az ügyet, nagyon is sikeres volt. Hogy mennyire sikeres volt, azt egy nyílt levélnek a bevezetőjében találtuk meg, az „Igazságot a katonai személyeknek” J.M.P.-től 1987. szeptember 4-én, amelyet az Egyesült Államok akkori elnökének, Ronald Reagan-nek címeztek.
„Egy országos kampány által elbagatellizáltuk az UFO-kat, amely elrendelte, hogy 1953-ban a CIA dezinformációs könyveket és több száz újságcikket szivárogtasson be a médiába, annak érdekében, hogy olyan légkört teremtsenek az UFO téma körül, amelyek nevetségessé teszik azt, mégpedig a hamis ’UFO kapcsolatok’ és a nyilvánvaló ’UFO csalások’ által. Ez a kampány még mindig tart, CIA ügynökök szivárogtak be a civil UFO kutató körökbe, akik szándékos manipulálással nevetségessé teszik őket, vagy az eddig elért erőfeszítéseiket ’más magyarázatok’ irányába terelik. Ez az álcázott politika sikeresebb volt, mint amire a CIA számított, hála a sajtó briliáns manipulációjának a nevetségessé tevő stratégiájával. A főáramú sajtónak a félelme elszállt, hiszen a túl hiszékeny nyilvánosság bevette a ’hivatalos véleményeket’.”
Ha tudni akarja, az UFO jelenséget nevetségessé tevő politika nem mindig sikeres, csak nézze meg a következő újságban, vagy várja meg erről a könyvről a véleményeket.
Nemrégiben első kézből tapasztaltuk meg, miféle tudatlan és félrevezető jelentéseket közöltek a sajtóban az 1989-es októberi UFO Konferenciáról. De ez nem volt meglepő, viszont ez a politika érzéketlenül kijelentette, hogy nem jó hírnek örvendő tudósok nem engedhetik meg maguknak, hogy az UFO témával foglalkozzanak, mert különben kinevetik őket.
Amikor Fred Steckling egyszer megkérdezte egy amerikai kormányzati tisztviselőtől, hogy mi az oka ennek a hatalmas politikai eltussolásnak, tömören, de röviden válaszolt: „Politikai, vallási és gazdasági okok miatt.”
Hans C. Petersen, a NATO őrnagya részletesen elemezte az okokat:
1)    A pénzügyi rendszer összeomlana, amelyet a világ hatalmi csoportjai nem engedhetnek meg.
2)    Minden vallást át kellene alakítani, mert az igazság sokkal egyszerűbb, mint amit az egyház tanít. Ez azt jelenti, hogy az egyházi és vallási vezetők elvesztenék a hatalmukat és befolyásukat az emberek felett. Ezt nem szeretnék az egyházak.
3)    Az energiaellátásunk megváltozna, mert megismernénk egy olyan energiaforrást, ami nem szennyezi a környezetet. Ugyanakkor a nemzetközi olaj-vállalatok, a nukleáris lobbi, stb., elvesztenék az ügyfeleiket, és így a hatalmukat is. Ha tudnánk, milyen messzire nyúlik ezeknek a vállalatoknak a fennhatósága, rájönnénk, milyen mértékben a partnereink.  
4)    A politikusainknak befellegezne – ugyanis az emberek a Földön megértenék, hogy ők csak egy nép, és a nemzeti határokat, mint múltbéli emlékeket, el kellene felejteniük, mert nincs semmi értelmük. Ki bízna a politikai vezetőkben, ha kiderülne, hogy évtizedeken keresztül hazudtak nekik, hogy fenntartsák a hatalmukat? 
A legszebb és legpontosabb megfogalmazású választ arra a kérdésre, hogy miért van még ez a titoktartás a politikában, Mathias Bröckerstől kaptuk a berlini TAZ napilappal való interjújából a frankfurti UFO Konferencián:
„…ma sem és régen sem volt a világ kormányainak az érdeke, hogy elismerjék egy technológiailag és szellemileg fejlettebb kozmikus hatalom jelenlétét. Ki ne hallgatott volna egy olyan földi féregre, mint Helmut Kohl, aki a mi Nobel-díjas győztesünk, és a teljhatalmú szakértőkre, akik hirtelen megjelentek a TV-ben, míg egy tündéri kis szürke beszélt részletesen a szabályokról, törvényekről, és a világegyetem történetéről? Teljesen lényegtelen, mert az UFO-k a jövőben a Loch Ness-i szörny szintje alá süllyednek. A földönkívülieknek a létezése romboló és radikális, és megtöri a ’vitathatatlan tényeket’, amelyek kétezer éves tudományokon és evolúciós kutatásokon alapszanak. Mert ki akarná egy úgynevezett legfelsőbb lény létezését elfogadni, amely természetfelettiben talán egyáltalán nincs semmi természetfeletti, de mi itt a Földön, egyszerűen és megindítóan mégis természetfelettinek hívjuk.”
Politikai, vallási és gazdasági okok miatt van még mindig ez az eltussolás, ami egyenlő lenne a hatalmi elit hatalmának az elvesztésével. Vegyük csak sorba!
Mi történne, ha minden ember számára nyilvánvalóvá válna a magasan fejlett civilizációk létezése?
Rájönnének az emberek,
hogy a Föld egy átmeneti otthon a számukra, és valahonnan máshonnan származnak ők is, és egyáltalán nem kellene mindazt megtenniük, amit naponta megtesznek.
..., hogy ezek a civilizációk pénz nélkül élnek, még sincs náluk erőszak, kapzsiság, irigység, s a segítségükkel mi is kialakíthatnánk egy ugyanilyen pénz nélküli világot. Tehát nem lenne a hatalomnak miből profitálnia.
..., hogy mindazon termékekre, melyeket nap, mint nap fogyasztanak, egyáltalán nincs semmi szükségük, viszont az egészséges táplálkozással nemcsak az egészségüket őrizhetik meg, hanem a fiatalságukat is. Ez sem kedvezne a hatalomnak.
..., hogy vannak sokkal fejlettebb technológiák, melyeket a földönkívüli csillagnemzetek szívesen megosztanának velünk, így mindazon technikai vívmányokat kihajíthatják az ablakon, amelyek jelenleg megtalálhatók minden lakásban.
..., hogy a politikai vezetők eddig félrevezették őket, már csak azzal is, hogy eltitkolták a fejlett földönkívüli civilizációk létezését, s sosem volt érdekük, hogy az emberekkel mindezt megosszák, hanem csak az, hogy tudatlanságban és szenvedésben éljenek, és őket rabszolgaként szolgálják.
..., hogy a vallások nem érnek semmit, mert "ha minket Isten teremtett, akkor ki teremtette őket" alapon tudatosulna bennük, hogy őket is ugyanazon lény teremtette, csak ők a fejlődésben és Isten megértésében már előbbre jutottak. Tehát, ha ők tudják, hogy csak egy Teremtő lény létezik, aki által minden és mindenki van, akkor ez azt jelenti, hogy a vallások mindenféle ostobaságokról beszéltek, hogy a valóságról eltereljék a figyelmüket. Az egyház így valóban elveszítené a hatalmát az emberek felett.
És még lehetne sorolni számos okot, hogy mire jönnének még rá az emberek, ha végre kiderülne, hogy nem vagyunk egyedül az Univerzumban.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!2012ebredes
Oszd meg vagy küldd tovább: / Share To:

Post A Comment: