Orion Projekt/Memorandum
Az Orion Projekt keretében kapcsolatba kívánunk lépni a Fény Galaktikus Föderációjával, hogy kinyilvánítsuk az Ő létüket, jóindulatukat felénk, a mostani jelenlétüket. Kinyilvánítjuk, hogy Ők a Mennyország képviselői, nem ufók, Ők nem „idegenek”, hanem Csillagtestvéreink.

Mérföldkőhöz érkezett az Orion Projekt. Tóth László (Nagykanizsa) ufókutató barátom kezdeményezésére kiadjuk az alábbi Memorandumot. Idén húsz éve alakult meg az Ufószövetség Magyarországon. A jubileumi év kapcsán különös értéke van a kutatásaink alapján kijelenthető eredménynek. Még akkor is, ha ez néhányunk magánvéleménye.

MEMORANDUM

Mi, alulírott, a múltban betelepített vagy teremtett, önálló szabad akarattal ellátott biológiai lények — homo sapiensek — Magyar és egyben Európai Uniós állampolgárok, a Magyar UFO-kutatás 20 éves évfordulója alkalmából az alábbi megállapításokkal lépünk a nyilvánosság elé.

Mindezen megállapításaink a húsz év alatt történt kutatásaink, adatgyűjtéseink és tapasztalataink összefoglalója. —  A JELENLEGI EMBERISÉG nem egyedüli kozmikus lény a Föld nevű bolygón.—  Nem vagyunk EGYEDÜL a NAPRENDSZERÜNKBEN.—  Nem vagyunk egyedül a GALAXISUNKBAN.—  Nem vagyunk egyedül az UNIVERZUMUNKBAN.  A jelenlegi emberiség egyedei minden időben nagyon sok esetben találkoztak a legkülönbözőbb fejlettségű, fajú, alakú, bőrszínű és szándékú kozmikus civilizációk képviselőivel:

- az őskorban

- a kőkorban

- az ókorban

- középkorban

- újkorban és napjainkban.


Ezek a találkozások többször segítőek és néha félelemkeltőek voltak, melyek mindig jelentősen kihatottak az emberek jövőjére.Felül kell vizsgálni, hogy a különböző kozmikus látogatások milyen hatással voltak az ókortól napjainkig a történelmünkre, a vallásainkra, a társadalmi – gazdasági – tudati fejlődésünkre és a művészeteinkre! Már történt hivatalos kapcsolat a jelenkori kormányokkal is!

Az erről szóló titkosított dokumentumokat nyilvánosságra kell hozni; az adózó állampolgároknak joguk van megtudni a teljes igazságot!  Felelősen kijelentjük, hogy eddig két ellentétes szándékú külső kapcsolatrendszer is hatással volt történelmünkre. Tudunk az emberiséget támogató és békés szándékú erők munkásságáról. Ez a Fény Galaktikus Föderációja. A felvilágosult emberiségnek joga van kapcsolatba lépni a felelős kozmikus civilizációk jó szándékú szövetségével, és joga van betagozódni soraik közé és a SZERETET civilizációját építeni a Földön. Ez a kérdéskör megkerülhetetlen, és jelentős kihatással bír az emberiség jövőjére. A JELENLEGI EMBERISÉG TÖRTÉNELME LEGFONTOSABB PILLANATÁBA ÉRKEZETT!

Tóth László / Nagy Gábor

A Memorandum elérhető bárki számára az interneten:
Magyarul:


Tekintettel arra, hogy a Memorandum anyaga túlmutat a magyar kutatásokon, angol nyelven is elérhető:

Angolul/English: 

Arra kérek minden kedves olvasót, támogatót, hogy a fenti két videót ossza meg a saját ismerőseivel, felébredt társaival. A valós érdeklődés azonnal láthatóvá válik a filmek látogatottságának számlálójában.
Aki egyetért a leírtakkal, a film megtekintésekor külön jelölje be a „Tetszik” ikont, mert ezzel tudjuk mérni a Memorandum elfogadottságát, támogatottságát. Mint azt tudjátok, a kollektív tudatosságunk emelkedését jelenti a minél több látogató és akiknek tetszett az anyag. Mindez közvetlenül kihat a Galaktikus Föderációval való kapcsolatunkra és az ismert események időpontjára!

Békét és Tudatos megértést kívánok!

Kozmikus szeretettel: Nagy Gábor

Oszd meg vagy küldd tovább: / Share To:

Post A Comment: