Üdvözöllek benneteket felszíni gyermekeim! Földanya vagyok, és most az egyik nagyköveteteken keresztül szólok hozzátok.
Nagyon nagy híreket, és tényeket hozok a számotokra. Amibe bele is vágok. Első hírként a magokról kívánok szólni. Sok mag már ébredt, de még mindig sokuk csak tapogatózik, és sokak közülük ezzel nagyon rossz dolgokat is csinálnak, ami ellenem, a Teremtő ellen, és az ember lénye ellen is irányul. Értsétek meg ti magok, hogy a ti utatok az önismeret útja, és nem pedig a ti önkényes elképzelésetek. Sokatokból a tisztelet, és alázat nagyon hiányzik, aki meg a kevesek közé tartózik és kimutatja, azt ti zavarosnak tekintitek. Azért is alázatos, és tisztel másokat, mert ő Egy veletek, velem, és a Teremtővel.
Ne nézzétek egymást úgy, hogy nem értitek többé egymást. Minden támogatást megkaptatok, és kaptok, hogy a vállalt feladataitokat véghezvigyétek. Magam, mint anyátok, táplállak benneteket, de ennek fejében, amennyit adok, ugyanannyit vissza is várok tőletek, mert ez az illem. Minden más magasan fejlett világ is így cselekszik.
De magamról többet nem beszélve áttérek a további hírekre, hogy mi zajlik most, és mi vár rátok. Sokak fognak a régi hitükbe kapaszkodni, mert félnek az újtól, és bemesélték nekik a sok-sok hamis próféciát, amit ők az igazi Teremtő kigúnyolására, és az ő saját hatalmuk megszilárdítására használnak csak fel. Még mindig. De élhettek így is, hogy magatokban tartjátok a régit. Nem lesz érte bántva senki sem, hogyha kulturáltan, és alázatosan gyakorolja a saját egyéni hitét. Szóval ezért, mert meghatározóak a hamis vallások is, amit a követők sokan úgy gondolnak, hogy azaz igaz út, mert úgy gondolják. Gondolják csak nyugodtan, de ennek fejében elvárom tőlük azt, hogy ne üldözzék azokat, akik másképpen, és sokkal magasabb szinten gondolkodnak, amit ezek a vallások csak negatívnak, és megsemmisítendőnek írnak le. Addig azt ők a maguk tapasztalatának, tudásának.
Sok-sok információ fog erről is bőségesen világot látni a következő években, amik csak fokozódni fognak, és régi új igazságok fognak elétek kerülni. Ezek közül egyről kívánok kiemelt figyelmet fordítani. Ez pedig maga az isteni kaszt, amibe a ti általatok egyiptominak, indiainak, görögnek, keltának, és még számtalan nép által megnevezett istenségekről lesz szó. Csakis az értem, és az emberiségért tevékenykedők élnek már csak itt rajtam egy másik dimenzióban, ahonnan mindent megfigyelés alatt tartanak, és beavatkoznak, hogy ti ne szenvedjetek már tovább. Ők a felelősek azért is, hogy ezek a régi új igazságok, amiket sokatok eleinte nem fog elhinni, hogy szembesüljetek velük a ti egyéni módotokon.
De egy példát is kívánok hozni, hogy nagyjából értsétek az én, és az isteni kaszttal való közös együttműködésem.
Magam vagyok a Földbolygó istennője. Emellé még társul a Mindenség Atyja/Anyja, amit ti magatok Istennek, Univerzumnak, vagy pusztán Létezésnek neveztek. Ez idáig számotokra érthető, és elfogadható. De ennek tekintetében, mert mi ketten kevesek vagyunk, és volnánk a ti taníttatásotokban, és gondozásotokban is. Az isteni kaszt, akik a történelmetek folyamán számtalanszor bukkantak fel főleg Lemúria, és Atlantisz időszakából. Ők mivel a testvéreiteknek is gondolnak benneteket, ezért minden szeretetüket küldik felétek. Közöttük van pár olyan istenség, akik még az istennővé válásom előtt is ismertek voltak számomra. De ez már maga a múlt. Pár nevet említek is. Köztük van Ízisz, Ozirisz, Poszeidon, Rá és Zeusz istenségek, akik benneteket tanítottak, és tanítanak minden pillanatukban most is. Régen meg még fizikailag is kapcsolatba kerülhettetek velük.
Ők kívánnak veletek, és a vezetőitekkel is beszélni, hogy az ő törvényeik teljesen ellentétesek a mi elvünkkel, amit mi társteremtésnek nevezünk egységesen, és, amit sokak csak kihasználnak a mostani időkben a maguk érdekében, és mások kárára. Ennek kívánok, és fogok is véget vetni drága gyermekeim.
Ezért is kedves magok! Ébredjetek, lássatok, halljatok, és beszéljetek egymással, hogy mit szándékoztok tenni a pusztítás, és a fertő megállítása érdekében, mert ezt már említettem nektek számtalanszor, hogy ti tudtok a legjobban hatni a ti síkotokon ezekre az egyénekre, addig a mi ténykedésünk megkésve érkezik csak meg a fizikai síkra, amit pár napban, vagy esetleg hétben lehetséges mérnetek. Ez mindig változó.
A váltás is bennetek indult el, és csakis általatok teljesedhet ki. Ezért vegyétek tudomásul, hogy az információk úgy tőrnek fel az isteni kaszt, a felemelkedett mesterek, az angyalok, a csillagtestvéreitek, és a Teremtő által is, mint a gejzír, amivel az elitetek nem tud mit kezdeni. Ezeket az információkat megszűrve kell megkeresnetek sokatoknak, mert nem tudunk mi sem mindenkinek így információkat szolgáltatni, mint amit ti híradónak neveztek. Csupán korlátozottan, és az is az esetek többségében értelmetlen.
Az a csoport, akik engem, és ellenetek vannak. A nem fizikai szövetségeseik már elhagyták szinte az összes nem-fizikai síkot. Pár kóborló van belőlük, de őket ne hívjátok be a gondolataitok által, és ezen túl is legyetek óvatosak minden szavatokat, gondolatatokat, és tetteiteket illetően. A fizikai síkon vannak már csak páran, akik reszketnek az igazság fényre kerülésétől, és ők meg fizikai inkarnálódott entitások. Őket ti tudjátok a leghamarabb a tiszta isteni erőtök által megfékezni. Addig a mi ítéletünk rájuk csak megkésve érkezik, mert a fizikai síkon a törvények mások, mint mi nálunk. De már ez is változni fog, hogyha tesztek önmagatokért, ezáltal a változásért. Akár hónapok alatt is, és nem kell, akkor éveket várnotok tovább. Ennyire rajtatok is múlik sok minden.
Ezért vegyétek tudomásul! Itt vagyunk és segítünk nektek, de merjetek élni az erőtökkel is, hogyha nagyon muszáj. Máskülönben nem fog sikerülni az, amit vállaltatok. Használjátok a gondolataitokat, és legyetek minden téren kreatívak, hogy felszabaduljunk együtt. Ezért is kedveseim legyetek Egyek!

Köszönöm, hogy beszélhettem hozzátok felszíni gyermekeim! Távozom, Földanya voltam. A fényem, az isteni kaszt fénye, és a Teremtő fénye vetüljön be benneteket.
Közvetítette: HUNFény
Oszd meg vagy küldd tovább: / Share To:

Post A Comment: