Rengeteg a hamis elképzelés az istenség fogalmáról. A világok tele vannak intelligens lényekkel, akik az időn kívül fejlődtek, különféle képességeket és funkciókat alakítottak ki, ami saját alkotó kifejeződésükhöz volt szükséges. A létezés és tudatosság értelme az alkotás, és az alkotás számos formát ölt.Évezredekkel ezelőtt a Föld csak egy gondolat volt a nagy lények elméjében, akik a létezés új formáinak megalkotását tűzték ki célul. Sok ilyen lény volt hatással az világmindenség teremtésére, és ti isteneknek neveztétek őket./ Hajnalhozók: Kik az isteneid? ~ fényörvény, galaktikus föderáció, galaktikus üzenetek, GF, hajnalhozók, hírek, plejádi tanítások, plejádiak, üzenetek,

Hajnalhozók: Kik az isteneid? (plejádiak tanításai)
Rengeteg a hamis elképzelés az istenség fogalmáról. A világok tele vannak intelligens lényekkel, akik az időn kívül fejlődtek, különféle képességeket és funkciókat alakítottak ki, ami saját alkotó kifejeződésükhöz volt szükséges. A létezés és tudatosság értelme az alkotás, és az alkotás számos formát ölt.

Évezredekkel ezelőtt a Föld csak egy gondolat volt a nagy lények elméjében, akik a létezés új formáinak megalkotását tűzték ki célul. Sok ilyen lény volt hatással az világmindenség teremtésére, és ti isteneknek neveztétek őket. Valójában földönkívüli fényhordozó energiák voltak, akik távol kerültek az Első Alkotótól. Ritkán használjuk az isten szót nagy I-vel. Ha a nagy I-s változatot emlegetnénk, arra az entitásra gondolnánk, akit az Első Alkotóként ismerünk. Az Első Alkotó önmaga szeretet általi kiterjesztésével mindent tudattal ruházott fel. Minden, ami az Első Alkotó útját járja, azonos az Első Alkotóval.

Mi az Első Alkotó kiterjesztéseiként látjuk magunkat - állandóan információkat gyűjtünk, kalandozunk, és tesszük azt, amit tennünk kell, hogy életünk minél érdekesebbé váljon, minél több kihívással legyen tele, hogy ezekkel táplálhassuk az Első Alkotót. Ahogy elgondolásainkkal és törekvéseinkkel tápláljuk, még több energiával ruházzuk fel az Első Alkotót, amit átadhat új teremtményeinek.

Soha nem kerültünk közel az Első Alkotó entitásához. Fejlődésünk jelenlegi szakaszában még azok sem kerülhetnek az Első Alkotó közelébe, akik közülünk a legnagyobb fényrezgés lényei. Nem vagyunk eléggé felkészültek, hogy kezeljük azt az erőteljes kisugárzást. Arra vágyunk, hogy fejlődésünk egy pontján valamikor megpillanthassuk őt, és talán egy időre egyesülhessünk vele. Tudjuk, hogy ez lehetséges, tehát erre törekszünk.

A tudatosság fejlődése és a tudás befogadásának képessége teszi lehetővé azt, hogy valaki az Első Alkotó közelségébe kerülhessen. A Földön már sok ember érezte úgy, hogy egyesült Istennel. Talán egyesülhettek az Első Alkotó egy részével, amely leginkább összhangban állt az akkori vibrációjukkal. Az Első Alkotó teljes vibrációja egy másodperc alatt lerombolhatná a fizikai testet, mert az nem képes ennyi információt befogadni. Azok, akik számotokra az „Istent" jelentik, csak parányi töredékei az Első Alkotónak.

Az Első Alkotó maga is csak egy része valami még nagyobbnak. Az Első Alkotó folyamatosan felfedezi, hogy egy másik teremtés gyermeke, és az önfelfedezés és tudatosságfejlesztés állandó folyamatát éli át. Emlékezz rá, hogy minden dolognak van tudata, de a tudatot soha nem találták fel, az egyszerűen csak volt. A tudatosság tudás, és saját tudásod visz legközelebb az Első Alkotóhoz. Amikor bízol abban, amit tudsz, aktivizálod a benned lakó Istent.

Akkor majd az egész bolygó egyre inkább tudatára ébred annak, hogy valójában milyen nagy a világ, és ki kicsoda az univerzum labdajátékában - nem is csak a világ labdajátékában, hanem az egész kozmikus labdajátékban.

Ahogy a Földön vannak hierarchiák, akár tudsz róluk, akár nem, a kozmoszban is működnek alá- és fölérendeltségi viszonyok. Életedet bárhol leélheted anélkül, hogy foglalkoznál ezekkel. Művelheted a földedet, fizetheted az adóidat, döntést hozhatsz arról, hogy nem mész el szavazni, egyszerűen megfeledkezhetsz a bürokratikus politikai rendszerekről. Valami hasonló módon a Föld is megfeledkezik az univerzumban működő bürokratikus politikai struktúrákról.

Fontos tudni a bürokráciák, a hierarchiák létezéséről, és arról, hogy ezek a szervezetek másként látják az időt, mint ti. Mások nem az általatok ismert időszerkezetben élnek. Ami számotokra egy év, az mások számára talán csak a nap egy rövid szakasza. Amint ezt igazán megértitek, felfogjátok azt is, látszólag miért hagyták magára ezt a bolygót az elmúlt néhány ezer évben. Az ég ismét megélénkült, hatalmas mennyiségű új tudás árad felétek, amelyet fogadnotok kell, és be kell illesztenetek paradigmáitokba, vagyis hitrendszeretekbe. A bolygó kulturális megrázkódtatás előtt áll - hatalmas meglepetés vár rá.

Adott céllal jöttetek ide éppen most: az emberi fajt valaha átalakító teremtő istenek visszatérnek. Néhányan már itt is vannak. Számtalanszor felkeresték már a bolygót, és kísérletek sokaságát végezve elterjesztették az emberi faj számos különböző formáját. Sok tényező befolyásolta a Föld történelmének alakulását. Voltak civilizációk a Földön, amelyek millió évekig virágoztak, kialakultak, majd eltűntek anélkül, hogy bármilyen nyomot hagytak volna maguk után. Ezeket a civilizációkat azok befolyásolták, akiket ti Istennek neveztek.

Történelmetekre számos ilyen fénylény volt hatással. A Biblia sok ilyen lényt összevont, hogy egyetlen lényt képviseljenek, pedig egyáltalán nem egy lényt alkottak, hanem nagyon erőteljes földönkívüli fénylényenergiák voltak. Az ember szemszögéből nézve valóban félelmetes energiát jelentettek, így hát érthető, miért dicsőítették és imádták őket.

A Földön nincs olyan irodalom, amely igaz képet festhetne ezekről a lényekről. Valamennyi isten azért jött ide, hogy tanuljon, s elősegítse saját fejlődését azáltal, hogy kísérletezik a teremtéssel, a tudatossággal és az energiával. Közülük sokan nagyon sikeresek voltak, akik jól megtanulták a leckét, míg mások egészen kétségbeejtő hibákat követtek el.

Kik voltak ezek az ősi istenek ? Olyan teremtmények, akik képesek voltak arra, hogy saját akaratuk szerint alakítsák a realitást, és parancsoljanak a természet szellemeinek. Az emberek már régóta istennek nevezik azokat a lényeket, akik olyan dolgokra képesek, amilyenekre az emberi faj nem.

Sok társadalom ősi kultúráiban megjelentek ezek a lények, akiket az emberek szárnyas teremtményekként vagy fénylabdákként írtak le. A világ tele van találgatásokkal, meghatározásokkal, elképzelésekkel arra nézve, kik voltak valójában az istenek. Azok viszont, akik manipulálni akarták az embereket, kitalálták a saját történetüket, hogy olyan hittételeket hozzanak létre, amelyek segítségével az emberek irá-nyíthatókká válnak. Azt mondták nektek, hogy ezek a lények valóban istenek voltak, ti pedig imádtátok, csodáltátok őket, és engedelmeskedtetek nekik. Ez a hittétel most óriási változás küszöbén áll. Felszínre kerül majd az igazság, az az igazság, amely teljes mértékben meg fogja változtatni a világnézeteteket. Jaj lesz azoknak, akik ezt nem hajlandók észrevenni ! A világ döbbenettől visszhangzik majd.

A bolygót valaha uraló teremtő istenek képesek megjelenni fizikai valóságukban, de leginkább más dimenziókban léteznek. A földet egy bizonyos vibrációs frekvencián tartják, miközben saját maguk táplálására emocionális traumát, vagyis érzelmi megrázkódtatást gerjesztenek. Vannak az életet mindenekelőtt tisztelő lények, de akadnak olyanok is, akik nem tisztelik az életet, és nem értik, milyen kapcsolatban állnak az élettel.

A tudás táplálja a tudást. Nehéz feladat számotokra, hogy megértsétek ezt a megfogalmazást, hiszen ti étellel táplálkoztok. Némely lény tápláléka a tudás. Minden táplálék tartalmaz tudást saját életciklusa valamely pontján, mindegy, hogy sütöd, főzöd vagy a kertben szeded - magadhoz veszed, hogy tápláljon. A ti érzelmeitek táplálékul szolgálnak mások számára. Amikor az irányításuk alatt pusztítást, felfordulást idéztek elő, olyan vibrációs frekvenciát hoztok létre, amely az ő létezésüket segíti, hiszen ők ezzel táplálkoznak.

Vannak olyan lények is, akik a szeretet vibrációjával táplálkoznak, és ez a csoport szeretné visszahozni a bolygóra a szeretet táplálékát. Szeretnék ezt az univerzumot a szeretet frekvenciájára hangolni, hogy azután más világokban is elhintsék ez a magot.

Ti a fény lázadó csoportját képviselitek. Beleegyeztetek abba, hogy visszajöttök a bolygóra. Küldetésetek van. Belebújtok ebbe az anyagi testbe, magatokra veszitek, hogy azután spirituális identitásotokon keresztül megváltoztassátok. Mindnyájan nagy körültekintéssel válogattátok ki a saját célkitűzéseiteket legjobban segítő genetikai vonalakat. Mindenki olyan genetikai történelmet választott, amelybe a Fény Családjának tagjai beleszőtték magukat.

Amikor az emberek a saját, jogszerűen birtokolt területükön éltek és sok realitást ismertek, képesek voltak arra, hogy több dimenzióban létezzenek, az istenekkel egyek és azonosak legyenek. Most kezditek magatokban újra felébreszteni az azonosságtudatot.

Az istenek kifosztották ezt a realitást. Ugyanúgy, ahogy ma megjelenhetnek a testületi fosztogatók, akik átveszik a vállalatot, mondjuk a nyugdíjalapok bősége miatt, a bolygón bőséges források voltak abban az időben, amikor ezek a fosztogató istenek megjelentek. Genetikailag átrendezték az embereket azért, hogy azt higgyék, ők a nagy I-vel emlegetett Istenek.

A Fény Családjának tagjai ebben az időben szóródtak szét erről a bolygóról. Helyüket a tudatlanságban élő sötét csapat vette át. Testetek hordozza a félelmet és az emléket, hogy mennyit harcoltatok a tudásért, amelyet azok az istenek képviseltek, és amelyet elvettek tőletek. Az istenek, akik ezt tették, csodálatos űrlények. Mindenféle manipulációra képesek, és sokféle módon alakítják a realitásokat. Az emberek tudatlanságukban Isteneknek kezdték nevezni ezeket a lényeket, nagy I-vel.

Az Isten nem entitásként jött erre a bolygóra. A nagy I-vel írt Isten mindenben benne van. Nektek csak kis i-vel írandó istenekkel volt dolgotok, akik azt akarták, hogy imádják őket. Össze akartak zavarni benneteket. Ők úgy tekintettek a Földre, mint egy tartományra, egy helyre, amely az ő tulajdonuk a szabad akaratú univerzum galaktikus peremén.

A támadás előtt nagyszerű képességekkel rendelkeztetek. Az ember eredeti biogenetikus példánya hallatlan mennyiségű tudást kapott, interdimenzionális, sok mindenre képes lény volt. Amikor a teremtő istenek elözönlötték a bolygót, úgy találták, hogy az itt élő faj túl sokat tud. A Földön lakó nép túl sok képességgel rendelkezik, éppen úgy, mint a magukat Istennek kiadó lények.

Biogenetikai manipulációt hajtottak végre, és sok mindent leromboltak. Kísérleti fajt hoztak a bolygóra. Az eredeti adatbázist szétszórták, de az nem semmisült meg. Valamikor a DNS-etek szerkezete ép volt, olyan, mint egy gyönyörű könyvtár, ahol minden információ katalogizálva és megjelölve szerepel. Bármit kerestél, pillanatok alatt megtaláltad. Amikor az adatok kikapcsolását célzó biogenetikai átváltoztatás megkezdődött, az olyan volt, mintha valaki eldugta volna a katalóguscédulákat, lerámolta volna az összes könyvet a polcokról, és halomba dobálta volna a földön, ahol többé már nem volt közöttük rendszer. Valaha így szórták szét és kuszálták össze a DNS-eiteket a betolakodók.

Amit elmondunk, az egy történet; történet a javából. Nem a logikus elmétekhez szólunk, hanem a memóriabankotokhoz, hogy emlékezni kezdjetek arra, hogy részesei vagytok ennek a történetnek. Ilyen módon megértitek, mi történt, és mi a ti szerepetek ebben a folyamatban.

Az összes genetikai információ szétszóródott. Megszűnt a rendszer, de a sejtekben megmaradt a nyoma. A kettős spirál volt az egyetlen információ, amelyet meghagytak nektek, hogy életben tartson benneteket. Kikapcsolták viszont a kettős spirál mentén a legtöbb adatbázist, lezárták, hogy életeteket csak egészen minimális tudás birtokában éljétek. Miután magukat Istennek kiáltották ki, könnyű volt benneteket manipulálniuk, és irányíthattak titeket a tudat számos aspektusa révén.

Néhány entitás fogta a létező fajt, amely igazán csodálatos faj volt, és átrendezte saját használatára, önnön szükségleteihez igazította. Lerombolták az emberi fajban lévő információs frekvenciát, megváltoztatták a DNS-t, és meghagyták nektek a kétszálas spirált, amelynek révén képesek voltak tudatlanságban tartani benneteket. Egyszerűen kikapcsolták az elérhetőségi frekvenciátokat, tehát nem tudtátok behangolni saját rádiótokat.

Ezek a teremtő istenek nekiláttak, hogy megváltoztassák az emberi testben lévő DNS-t, amely az intelligenciát, a tervet, a kódot jelentette. Ha egy kódnak nincs területe, ahol működhet, nem tudja aktiválni magát, nem tud kifejezésre jutni. Ha bezárnak titeket egy parányi szobába, és nem adnak teret, hogy növekedhessetek, soha nem tudjátok kifejezni magatokat. Az utóbbi pár ezer évben a kódotok arra volt kényszerítve, hogy egy nagyon leszűkített DNS-ben létezzen.

Az egyik legizgalmasabb aspektusa annak, hogy most éltek a Földön, az, hogy megindult a DNS-etek újrarendezése, újraszervezése. Kozmikus sugarak érkeznek a bolygóra, egy változás előszelét hozva. A testen belül átszerveződés folyik. Az Élő Könyvtár történelmét és tudását őrző szétszórt adatok most megint rendszerré állnak össze.

A DNS fejlődik. Új spirálok vagy fonatok alakulnak, ahogy a fénykódolt szálak újra egyesülni kezdenek. Testetekben az Első Alkotó elektromágneses energiái kezdik összerendezni a szétszórt adatokat. Mi azért jöttünk, hogy figyeljük ezt a folyamatot, segítsünk nektek, és ezáltal magunk is fejlődjünk.

Amint megvalósul ez az újraszervezés vagy újraegyesítés, az idegrendszeretek sokkal fejlettebb állapotba kerül, s képes lesz arra, hogy sokkal több adatot engedjen be a tudatotokba. Sok, ma még alvó agysejtetek ébred majd fel, és használni fogjátok az egész fizikai testeteket, a helyett a kis rész helyett, amely most működik. Ez a változás, ez az öntudatra ébredés az egész bolygón érezteti majd a hatását.

A Fény Őrei, vagyis azok közületek, akik teljesen át akarják alakítani a jelen valóságot, és más valóságokat szeretnének létrehozni, rögzítik a frekvenciát. Az a frekvencia, amely nincs rögzítve, és amelyet nem tudtok értelmezni, káoszt teremthet. Káoszt fog teremteni. Ezért kell földelnetek magatokat.

A megfelelően felhasznált káosz előidézi az átszervezés állapotát. Összeomlik az idő, és az energia egyre erősebbé válik. Utat vágtok a tudatosság felé, miközben beengeditek testetekbe ezt az energiát, amely segítségére lesz másoknak, hogy nekik ne kelljen keresztülmenniük azon, amin ti átmentetek.

Sok ember érzi majd minden előzmény nélkül ezt az energiát. Mindnyájan vonzzátok a fényt - vagyis az adatokat és a tudást - erre a bolygóra. Miközben ezt teszitek, új Ösvényeket vágtok a tudatosság felé anélkül, hogy egy szót is szólnátok.

A tudatosság új ösvényei új valóságokat hoznak létre, új változatokat, az élet és a létezés új módjait. Ezért elkerülhetetlen társadalmatok összeomlása: nincs benne fény, nincsenek benne többdimenziós lehetőségek. Korlátoz benneteket, és ebbe már belefáradtatok.

A teremtő istenek űrlények, otthonuk a világűrben van. Ők is fejlődésben vannak. Sokan ki akarják őket rúgni a „teremtő istenek klubjából", mert nem értékelik az életet, amelyet teremtenek. A háromszázezer évvel ezelőtti hatalomátvétel előtt az eredeti csoportok közül többen azért dolgoztak itt, hogy információt hozzanak, és megalkossák ezt a hatalmas információ-központot, amely arra szolgált volna, hogy sok galaktikus rendszert összekapcsoljon. Aztán nagy háború tört ki a teremtő istenek között, és az űrlények - akiknek történelmét őrzik a bolygó írásos feljegyzései - megnyerték a harcot. Azért jöttek ide, mert saját céljaikra akarták használni ezt a bolygót. Az Első Alkotónak ebben az univerzumában minden megengedett. És mivel minden megengedett, mindenki sok leckét megtanul.

A teremtő istenek közül néhányan megházasodtak, és egyesítették családjaikat, ahogy Európában sok uralkodócsalád házasság révén egyesítette királyságait. A teremtő istenek egyik fajtát a másikkal keverték, hogy lássák, mit tudnak teremteni. Emlékezz: ismerték a genetikát, és minden dolgot az életerő megjelenítésével és felhasználásával teremtettek, az életerő működésének ismeretében. Jelen pillanatban felfoghatatlan számunkra, milyen hatalmas program volt ez.

Kik ezek, akik idejöttek, és darabjaira szaggatták a Föld eredeti terveit ? Kik ezek az űrlények, akiket olykor Fekete Trikósoknak is nevezünk ? A sötétség erőiről csak kedvesen szabad beszélni. Ne szólj úgy róluk, mintha rosszak lennének. Csak értsd meg, hogy ők tudatlanok, és tudatlanok a rendszerek is, amelyeket létrehoznak, mert azt hiszik, hogy így kell működniük. Valamikor harcoltak, és elzárták magukat a tudás elől. Emiatt most kétségbeesetten küzdenek a még meglévő tudásukért és az életért, hiszen azt ők hozták létre. Létük félelemre alapozott élet, olyan, amely nem tisztel más életeket, amely kihasználja a többi létezést. Kik ezek a lények ? Ők a hüllők. Ezek az űrlények részben emberek, részben hüllők. Ők a Lizzyk - így nevezzük őket, mert kissé kevesebb érzelmet, de ugyanakkor humort akarunk belevinni a dologba, nehogy túl komolyan vegyétek, és túlságosan felzaklasson ez az egész. Nem az ijesztgetés a célunk - tájékoztatni jöttünk. Mindezt legbelül mélyen tudjátok is, és ahogy kezd felszínre jönni a történet arról, kik is vagytok, néhányan hüllőkről szóló emlékképeket is látni fogtok. Csalóka az a hit, hogy mindig csak emberi testet öltötök. A megtestesülés célja a teremtés megtapasztalása, információszerzés a teremtésről, és annak kollektív megértése. Természetes, hogy nem csak egyetlen tapasztalatot szereztek. Az olyan lenne, mintha egész életedben ugyanabban az étteremben csak dinnyét ennél, miközben azt mondogatod, hogy ismersz minden ételt. Ez butaság. Terjesszétek ki a határaitokat, és értsétek meg, hogy rengeteg dolgot kell megtapasztalnotok. Mindenfajta élet csodálatos.

A teremtő istenek sokféle formát ölthetnek, és nem mindegyikük Lizzy. Vannak olyan teremtő istenek is, akik bogárszerűek. Mi, plejádok a félig madár, félig hüllő jellegű teremtő istenekkel állunk rokonságban. Ők az űrből érkeztek, és a madarak energiáját használták fel számos kultúrában. Egyiptomban, Dél-Amerikában és Észak-Amerikában az ősi kultúra rajzaiban felfedezheted a madarak és a hüllők jeleit. A madarak és a hüllők valaha együtt dolgoztak, más időkben pedig harcoltak egymással. Ahogy egyre többet fogtok fel a történtekből, úgy tágul a látókörötök. Emlékeztek majd saját történelmetekre.

A teremtő istenek nagyon közeli rokonságban állnak veletek. Amikor valaki úgy dönt, hogy szülővé válik, beleegyezik abba, hogy tanul a gyermekeitől, felelősséget vállal a jólétükért, és őket is megtanítja a felelősségvállalásra. Ugyanez a helyzet a teremtő istenekkel is. A ti fejlődéseteket figyelve ők is tanulnak az életről, tanulnak arról, amit alkottak, úgyszólván megtanulják, miként váljanak jó szülőkké. Néhány teremtő isten azért alkotott életet, hogy teremtménye gondoskodjon róla, fedezze a szükségleteit. Ők a ti érzelmeitekkel táplálkoztak. Az egyik nagy titok, amelyet e fajnak soha nem árultak el, az, hogy milyen gazdagság és bőség rejlik az érzelmekben.

Az érzelem felfedezését nem tették lehetővé számotokra, mert az érzelmeken keresztül megérthetők a dolgok. Érzelmeitek a spirituális testtel kapcsolnak össze benneteket. A spirituális test természetesen nem fizikai test, csupán a többdimenziós szférában létezik.

Eltolódott a frekvenciamoduláció tartománya, és külső energiák dolgoznak a bolygó megváltoztatásán. Ezeknek az energiáknak szükségük van rátok. Kívülről nem tudják átalakítani a bolygót - belülről kell azt megváltoztatni. Az energiák csak alkotó kozmikus sugarakat hoznak, amelyek a testetekbe hatolnak, és ott, a testeteken belül indítják meg az ugrásszerű fejlődést. Amint megtanuljátok megfelelően használni érzéseiteket, és kontrollálni tudjátok saját frekvenciátokat, képesek lesztek arra, hogy továbbítsátok ezeket a sugarakat. Akkor már nem a félelem frekvenciáját tápláljátok majd ezen a létsíkon.

Ahogy gyengülni kezd a bolygón a félelem frekvenciája, mindenféle tevékenység veszi majd kezdetét annak érdekében, hogy fokozzák a félelmet, hiszen azok, akik a félelem frekvenciájából élnek, máskülönben elveszítik táplálékukat, ételüket. Megkísérlik tehát visszaállítani a jelenlegi frekvenciát, mielőtt táplálkozásukat a szeretet frekvenciájára állítanák át. A Lizzyk olyan eszközökkel szerelték fel a Földet, amelyek képesek a bolygón uralkodó érzelmi zűrzavart továbbítani és felerősíteni. A káosz így elér hozzájuk, és az tartja fenn őket valamilyen formában.

Ahhoz, hogy eljuss egy bolygóra, szükség van valamilyen kapura vagy útra, amelyen közlekedhetsz. Kiszállhatsz az űrbe, elmehetsz mondjuk a Jupiterre, de ha nem találod meg a kaput, amelyen át a bolygó azon időszektorába kerülhetsz, amelyben élet van, lakatlan és kihalt helyre érkezel. Kapuk teszik lehetővé, hogy a bolygónak abba a dimenziójába juss, ahol élet található. Az idő folyosóira nyíló kapuk a többdimenziós tapasztalás zónáiként működnek.

A Földön is különféle kapuk vannak, amelyeken át különböző fajok, teremtő istenek jöttek ide az űrből. Az egyik hatalmas átjáró, amelyért éppen most dúl a háború, a KözelKeleten található. A Föld történelmét felidézve rájöhetsz, milyen sok vallási és civilizációs dráma érkezett azon a bejáraton át. Az egy hatalmas kapu, a sugara ezer mérföld körüli. Ezért van akkora zűrzavar a Közel-Keleten. Ezt az átjárót használják a Lizzyk, s bizonyos mértékig már régen az ellenőrzésük alá vonták. Ezt a területet használták a működésük alapjául szolgáló föld alatti bázisaik, barlangjaik kiépítésére. A Tigris és az Eufrátesz folyók között elterülő ősi Mezopotámia egy űrkolónia volt, ahol egy bizonyos civilizáció telepedett meg. Kuvait ennek a területnek a bejáratánál fekszik. Ez az a kapu, amelyen át az emberi népesség manipulációja folyik, hogy mások érdekeit szolgálják, szükségleteit kielégítsék.

A Lizzy közösségen belül is vannak jó szándékúak és rosszindulatúak. Miért mondjuk el mindezt ? Miért kell tudnotok erről ? Azért, mert a Lizzy valóság újra visszatér, és beolvad a ti dimenziótokba. A tudatosság ugrásszerű fejlődésének egy része nem csak abból áll, hogy elérkeztek a szeretethez, a fényhez, és tejszínhabos jégkrémet szopogattok minden nap. Azt is meg kell értenetek, milyen összetett a valóság, hány különböző realitás létezik, és hogy ti magatok vagytok mindez. Meg kell ezekkel békülnötök, ezzel a sok valósággal, egyesülnötök kell velük, hogy megvalósíthassátok a lélek kollektív kiáradását. Ilyen módon térhettek viszsza az Első Alkotóhoz.

Rengeteg lehetőségetek lesz arra, hogy sok dolgot megítéljetek, és rossznak minősítsetek. ítélkezés és minősítgetés közben viszont nem fogjátok tapasztalni és érezni az új valóságokat. Ne feledjétek, ez a szabad akarat zónája, és létezik egy Isteni Terv, amely az utolsó terv lesz, az utolsó kijátszható kártyalap. Azt is tudnotok kell, hogy ez az utolsó kártyalap ász lesz.

A bolygón zajló dráma természete igen érdekes. Egy létező rendszer frekvenciamodulációja során bizonyos menynyiségű mágnesesség lép ki a rendszerből. Ez a mágnesesség a rendszerhez valaha is tartozó összes energiát visszavonzza a struktúrához, hogy részt vegyen az evolúcióban vagy a folyamatban. Most magatokhoz vonzotok mindent, amit valaha is átéltetek, hogy érezhessetek mindent, amit ezzel kapcsolatban éreznetek kell.

Az ősidők teremtő isteneit az Isteni Terv miatt vonzzátok most vissza. Részt kell venniük benne, és meg kell érteniük, hogy frekvenciáik meg fognak változni. Ők ellenállnak ennek, mint ahogy sok ember is ellenáll. Ugyanakkor a saját valóságaikat teremtik meg. Az elmúlt háromszázezer év teremtő istenei elfelejtették, ki teremtette őket. Elfelejtették saját isteneiket.

Ti, a Fény Családjának tagjaiként ezt nem felejtettétek el. Feladatotok abban áll, hogy a bolygóra hozzátok a megértést, a tudást, amely stabilizálja az energiát, és létrehozza a teremtő erőt. Ezen a bolygón alábecsülik a fény jelentőségét, mint ahogy a teremtő istenek is alábecsülnek benneteket. Pedig bármilyen nagyszerűek, még nekik is vannak vakfoltjaik. Annyira elvakítja őket a hatalomvágy, hogy egymással harcolnak érte.

A teremtő istenek feladták saját maguk egy részét, és bezárkóztak, belehabarodtak saját tervükbe. Ti kapcsolódtok ezekhez a lényekhez, mert ti vagytok az ő kiterjesztéseik, vagy másképpen: működtető erőik. Azért vagytok itt, hogy hatással legyetek a valóságra nemcsak kívülről, de belülről is. Ez az, amire emlékezni akartok.

A teremtő istenek visszajönnek, hogy újra kifosszanak benneteket, mert nem akarnak éhen halni. Tudják, hogy a rendszer lerombolása zajlik rajtatok keresztül. Visszajönnek, hogy még nagyobb felfordulást és félelmet keltsenek, hogy újra megküzdjenek ezért a területért. Fontos számukra a táplálékforrásuk. Kezdik elveszíteni irányításukat a bolygó fölött, tehát visszamennek a Közel-Keleten lévő eredeti kapujukhoz, ahol ott a fészkük a föld alatt, hogy félelmet és káoszt teremtsenek.

Az Eredeti Tervezők vissza akarják hozni a bolygóra a frekvenciaválasztás szabadságát. Az evolúció legutóbbi szakaszában itt uralkodó istenek frekvenciamodulációt alkalmaznak, megakadályozva a szabad választást. Elrabolják testi energiáitokat azzal, hogy hamis valóságképet adnak minden formában, amelyet csak el tudtok képzelni. Nem mondjuk azt, hogy ezek az istenek rosszak. Egyszerűen csak tájékoztatunk benneteket az eseményekről, és arról, milyen ártatlanul csöppentetek bele mindebbe. Nem tudjátok, hogy minden körülmény megrendezett, minden arra szolgál, hogy egy bizonyos módon érezzetek és gondolkodjatok, meghatározott tudatszinten vibráljatok.

Mi ugyanezt a játékot játsszuk. Nézz csak vissza mindarra, amit tettünk: hát nem éppen egy frekvenciamodulációs tervet állítottunk fel neked szándékosan ? Nem ejtettünk csapdába, nem csábítottunk el, nem győztünk meg szabad akaratodról azért, hogy egy bizonyos frekvencián való vibrálást választhass ? Ugyanazt tettük, amit az építők.

Akkor cselekedtetek mindnyájan a legjobban, amikor feladtátok a télapóról kialakított régi hiedelmeiteket. Ahogy rájöttetek a húsvéti nyúllal, a télapóval, a fogtündérrel kapcsolatos igazságra, ugyanúgy rá fogtok jönni az istenekként imádott energiákkal kapcsolatos mellébeszélésekre, kitalációkra, idealizált változatokra is.

A bolygón most uralkodó energia saját kedve szerint elszipkázza hitrendszereteket. Hihetetlen terjedelmű energiaáramlatokat sugároz kifelé, és ez az energia él. Azt tanultátok, hogy minden idea egy világot teremt: gondolataitok valóságosak, valahová vezetnek. Hatmilliárd ember gondolkodik most. Ennyi élő energia van a Földön. Mi az uralkodó érzelem ebben az energiában, és mit képes ez az energia létrehozni ?

Nem azért vagyunk itt, hogy megmondjuk, ki a jó és ki a rossz, ki kicsoda a hierarchiában. Egyszerűen csak le akarjuk rombolni az illúzióitokat, kipukkasztani a bennetek elültetett hiedelmek léggömbjét. Nem áll szándékunkban azt állítani, hogy ez rossz - csak azt javasoljuk, hogy gondolkodjatok nagyobb távlatokban.

Erezni fogjátok a kézzelfogható veszteséget, amely ezt az uralkodó energiát éri, ha egyre többen közületek már nem az ő akarata szerint vibráltok. Gondoljatok csak arra, mi mindent tehettek, ha legyőzitek a frekvenciamodulációt, vagy a logikus elmétekhez való ragaszkodást, amikor majd tökéletességgel átitatva ott álltok tisztán, mint a Frekvencia Őrzői. Emlékezzetek arra, hogy a fizikai, mentális, érzelmi és spirituális testetek által elektronikus pulzálások formájában szétküldött adás lényege az önazonossággá vált frekvencia. Valahányszor újra birtokába kerülsz annak, amit korábban valaki elszívott előled, és azt a saját akaratod szerint használod, megváltoztatod a bolygón a vibrációt.

A rendszerrombolás egyike azon dolgoknak, amelyekhez igazán értetek. Nem akarjuk kétségbe vonni vagy lebecsülni azokat az eszközöket, amelyeket eddig használtatok, csak azt szeretnénk, ha elhagynátok azokat. Nagy becsben részesítetek olyan hitrendszereket, amelyek már nincsenek hasznotokra, de eljön majd az az idő is, amikor túlhaladtok azokon a lépcsőfokokon, amelyeken mi most vezetünk benneteket. Egy másik energia azt fogja mondani: - Nos, amikor a plejádok ezt mutatták nektek, az akkor nagyon jó volt. Elvezettek titeket ide meg oda. Hadd vigyünk tovább benneteket ! -Az evolúció nem áll meg, mert semmi olyasmit nem kapott ez a bolygó, ami a végső igazságot jelenthetné.

Ha összegzitek hüllőmúltatok történetét, meglátjátok, hogy a történelem patriarchális rendszerének sok, befolyással bíró alakja valójában a hüllők családjának tagja volt. Ahogy nem az egész emberiség rossz, a hüllők sem mind azok. Semmivel sem kevésbé részei ők az Első Alkotónak, mint ti, és nem kevésbé érdekes az ő ábrázatuk és megjelenésük. A mesteri genetikusok sok különböző formát képesek felvenni. Teljesen érthető, hogy amikor egy elszigetelt fajjal kerültök kapcsolatba, az egyik felmerülő gond a teljes igazság feltárásával létrejövő sokk.

Sok más teremtő isten is volt, de csak néhányan öltöttek emberi formát. A mostani nyugtalanságotok és kényelmetlenségérzetetek legnagyobb részben a hüllőtípusú lények létezésének fényéből ered, mert teljes mértékben idegeneknek tűnnek számotokra.

Az volt a szándékunk, hogy az isteneitekről kialakult elképzeléseiteket kiszélesítsük, mert ezek az istenek visszajönnek a Földre. Ezért van most ennyi felfordulás a bolygón. Amint képesek lesztek arra, hogy uraljátok az alkotó kozmikus sugarakból érkező frekvenciát, fel lesztek készülve a találkozásra ezekkel az istenekkel. Mondtuk, hogy néhányan már itt vannak. Itt sétálnak az utcáitokon, tagjai az akadémiáitoknak, ott vannak a kormányaitokban és a munkahelyeiteken. Itt vannak, hogy figyeljenek, és irányítsák az energiát. Néhányan azért jöttek, hogy segítsenek, mások tanulni és fejlődni akarnak itt. Vannak olyanok is, akiknek a szándékai egyáltalán nem magasztosak.

Meg kell tanulnotok felismerni a földönkívüli energiákat. Ez egy szabad akaratú univerzum, tehát minden életforma lehetséges benne. Ha egy energia meg akar ijeszteni, manipulálni próbál, vagy irányítani, az nem az az energia, amellyel dolgoznotok kell. Megválogathatjátok, kivel működtök együtt. Csak azért, mert valaki fantasztikus és látszólag csodálatos képességeket fejlesztett ki, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy az entitás szellemileg fejlett. Tanuljatok meg különbséget tenni.

Nagyon fontos időket élünk, most kel életre az energia. Minden érzelmetek az életre kelésetek és rejtett képességeitek felismerésének az eredménye. Körös-körül süvít a szél, jelezve, hogy nagy a felbolydulás a levegőben. Itt vannak az istenek. Ti vagytok ezek az istenek.

Ahogy ráébredtek saját történelmetekre, ősi szemetek nyiladozni kezd. Ez Hórusz szeme, amely nem emberi módon lát, hanem egy isten szemszögéből. Ismeri minden dolog kapcsolatát és célját, mert az ősi szem sok valóságba képes belelátni, és meg tudja pillantani a teljes képet. A teljes történetet. Ha kinyitjátok a bennetek is meglévő ősi szemet, nemcsak a saját teljes, személyes történelmetekkel tudtok majd összekapcsolódni, de a bolygó történelmével, a galaktikus történelemmel, a világmindenség történelmével is. Akkor majd valóban rájöttök, kik az isteneitek.
Az egyiptomi mitológiában Ozirisz és Ízisz fia.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!Barbara Marciniak: Hajnalhozók
Share To:

Post A Comment: