Az univerzum történelmét fizikai testetek őrzi. Ami most történik a bolygón, az szó szerint testetek mutációja, ha olyan szintre engeditek fejlődni, ahol az információt kezelni képes számítógéppé válik.Ez biogenetikai módszerrel valósul meg, amelyhez valójában semmi közötök nincs. Szándékos együttműködéssel természetesen megkönnyíthetitek a folyamatot. A lények, akik teremtettek benneteket, és akik történelmetek ismétlődő fordulópontjain áttervezik a DNS-eteket.... / Hajnalhozók: Ki viszi a Fénysugarat? ~ fényörvény, galaktikus föderáció, galaktikus üzenetek, GF, hajnalhozók, hírek, plejádi tanítások, plejádiak, üzenetek,

Hajnalhozók: Ki viszi a Fénysugarat? (plejádiak tanításai)
Az univerzum történelmét fizikai testetek őrzi. Ami most történik a bolygón, az szó szerint testetek mutációja, ha olyan szintre engeditek fejlődni, ahol az információt kezelni képes számítógéppé válik.

Ez biogenetikai módszerrel valósul meg, amelyhez valójában semmi közötök nincs. Szándékos együttműködéssel természetesen megkönnyíthetitek a folyamatot. A lények, akik teremtettek benneteket, és akik történelmetek ismétlődő fordulópontjain áttervezik a DNS-eteket, most biogenetikailag megváltoztatják a fajt.

Az eredeti teremtő istenek - vagy projekttervezők - ezt az időt határozták meg arra, hogy visszatérjenek, átvegyék a bolygót és helyreállítsák az eredeti terv szerint. Milliókat hívtak, hogy vegyenek részt ennek megvalósításában. Milliók mondták: - Igen, mi lázadók vagyunk. Hadd menjünk vissza, szerezzük vissza ezt a projektet, és nézzük meg, helyre tudjuk-e hozni. Építkezünk a romokon, és mindent a helyére teszünk.

Elkészült tehát a terv. A genetikusok dolgozni kezdtek, hogy megtalálják azt, aki magában hordozza a rejtett géneket és a fénysugarat. Ti választottátok ki nagy gondosan a családot, amely származásilag a legkedvezőbb lehetőséget tudja teremteni számotokra a potenciálisan fejlődni képes fénykódolt szálak eléréséhez. Mielőtt testet öltöttetek, mindnyájan elköteleztétek magatokat olyan események megtervezése mellett, amelyek aktivizálják kódjaitokat vagy a programokat, amelyek életre keltik az emlékeiteket. Aztán beléptetek a testbe, és mindezt elfelejtettétek. Egy bizonyos mértékig mindnyájan teljesítettétek az aktivizálást, mert tudjátok, hogy létezik egy isteni szándék vagy Isteni Terv, amelynek részei vagytok. A kódok felélesztése és saját identitásotok felismerése hamarosan elképesztően intenzívvé válik. Ezért a fejlődő DNS a felelős. Amikor a helyére kerül a tizenkét szálú DNS, a tizenkét spirál elkezd rákapcsolódni a tizenkét csakrából álló rendszerre.

A tizenkét csakra spirálisan forgó központ, olyan kódolt információval ellátva, amelyet le kell fordítanotok. Akkor is fejlődtök, amikor nem vagytok a bolygón, és helyette inkább a saját többi identitásotokkal vagytok elfoglalva. A fejlődés érdekében ezért olyan helyzeteket választotok, amelyek különösen tele vannak kihívásokkal, amelyekben meg kell haladnotok a lehetőségek végső határait. Bármilyen valóságba léptek is be, ott szuperlényekké kell válnotok, mert a Fény Családjának - a renegátok csapata - tagjaiként ez a ti fő erősségetek. Szándékosan jöttetek erre a bolygóra, kihívást keresve, amellyel szembeszegülhettek. Nem problémákat kerestetek, és nem diszharmóniát teremtő daccal próbálkoztatok, hanem olyan módon, amely harmonikus szembenállást tesz lehetővé. Harmóniátok segítségével ellenállhattok a régi vibrációs frekvenciának.

A többiekkel létrejövő súrlódások annak tudhatók be, hogy ráléptél erre az evolúciós ösvényre, és gyors tempóban haladsz előre. Másoknak ez nem tetszik, mert most még nem arra vannak kódolva, hogy úgy reagáljanak, ahogy te. Néhány ember egyáltalán nincs erre kódolva. Páran ismerik a változás tervét. Amikor ők idejöttek, tudták, hogy ha lesz bátorságuk e bolygóra lépni - a bolygóra kialakított eredeti terv ismeretében -, az saját tudatos utazásuk végrehajtására szóló megbízatás lesz. Ez pedig a tudatosság magasabb szintjére emeli őket akkor is, ha a saját részvételük az átalakulásban csak annyi, hogy jelen vannak.

Az efféle aktivitásnak a puszta közelsége is egyfajta erőt ad. Tekints tehát kellő elismeréssel mindazokra, akik ebben az időben jelen vannak a bolygón, akik úgy döntöttek, hogy résztvevői lesznek ennek a hatalmas frekvenciaváltásnak. Szükség van az összes résztvevőre, mert minél több frekvencia fogható a bolygón, annál több energia képződik, hogy megváltoztassa a régi frekvenciát. Azok, akik megnyitották magukat a fénynek, a szó szoros értelmében átrendezik a testüket. Néha, amikor éjszakánként felébredsz, szinte érezheted is az átrendezést. A testnek ez az átalakítása a DNS újraszervezése.

A DNS egy szál; a tudósok összekötő szálként írnák le. A tudósok a tudomány jelenlegi állásának megfelelő legjobb ismereteik szerint bizonyos kódokat fedeztek fel a DNS adott részein. Arra is rájöttek, hogy több felesleges rész is van a DNS-ben. Más szóval: vannak olyan részek, amelyeket nem tudnak megérteni, megfejteni. Azt gondolják tehát, hogy ezek a részek csak részt vesznek az utazásban, ezért „selejt DNS"-nek nevezték őket. Mellékvágányon járnak.

Már beszéltünk arról, miként alakítottak ki benneteket a teremtő istenek. Úgy formáltak meg, mint a házakat, amelyek később majd még bővülnek, új részekkel gazdagodnak. Most fordulóponton álltok, amikor a tervezők hozzátesznek valamit lényetekhez. A tudósok által „selejt DNS"-nek kikiáltott DNS hosszú ideig aludt a testetekben, és most aktivizálódik. Tanításainkban mindig hangsúlyozzuk az oxigéntermelés fontosságát, hiszen az oxigén táplálja a kódot, és felébreszti testetekben azt a DNS-t, amely természetesen egyáltalán nem „selejt".

Amit a tudósok selejtnek neveznek, az tárolja mélyen a testetekben a percepciókat. Ez teszi lehetővé, hogy minden téren érzékelőkké, négydimenziós lényekké váljatok. Az ébredő DNS teszi majd lehetővé, hogy megváltozzon a látásotok, a hallásotok, növekedjen az életteretek és így tovább. A DNS-nek ez a tudósokat zavarba hozó, szunnyadó része most kel életre.

A változás olyan gyors tempóban megy végbe, hogy néhány tudós a folyamatot betegségnek hiszi. Sokan aggódnak is emiatt. Rábeszélték a kormányt, hogy dollármilliárdokat fektessen a DNS-kutatásokba. A testedben zajló folyamat természetesen nem betegség: természetes változáson és átrendeződésen mész keresztül. Ez a változás leggyakrabban akkor zajlik, amikor alszol, és reggelente arra ébredhetsz, hogy kicsit másnak érzed a testedet. Felkészülhetsz arra, hogy a változások meg is látszanak rajtad, és új képességeid fejlődnek ki. Automatikusan tudni fogsz számtalan dolgot.

Az emberi test eredeti tervezői jóindulatú lények voltak. Ezek az eredeti teremtő istenek bőkezűen láttak el benneteket, biogenetikailag lelki életerővel, és az adottságok hatalmas tárházával. E tudás java részét a fénykódolt szálak tárolják a testedben, amelyek hajdan szétszóródtak, de már kezdenek újraegyesülni. Csontrendszered is összhangban van ezzel a tudással. Energia indul a szent erőlelőhelyekről, kozmikus sugarak hatolnak be a testedbe, és a sejtjeidben lévő fénykódolt szálak elkezdik átrendezni magukat. Erezni fogod a változást. A változás mindenhonnan visszatükröződik, bárhová is nézel.

A jelenlegi evolúciós rendszer, amelyet a teremtő istenek terveztek, hogy néhány dimenzióval vagy rezgésszámmal feljebb juttassanak, a tizenkét - hét testen belüli és öt testen kívüli - energiaközpontnak megfelelő tizenkét spirál evolúcióján alapszik. így hozható működésbe a rendszer. A spirálok emberi testen belüli fejlődéséhez létre kell hozni egy közös frekvenciát, amelyet még a legmélyebben fekvő állomásokon lévők is el tudnak érni.

Olyan emberek is vannak, akik képesek meghaladni a tizenkét spirált. Az emberiség tudatossági állapota azonban általában nem képes elérni ezt a gyorsulást. Az embereknek éppen elég nagy ugrás az, hogy a kettős spirálról a tizenkét szálú spirál rendszerére álljanak át.

Néhány ember nagyon rövid időn belül a tizenkét szálas spirál birtokában lesz, míg másokban a váltás csak valamikor az évtized egy későbbi szakaszában következik be. Ez azért van így, mert minden lény arra van kódolva, hogy akkor kapja meg a frekvenciát, amikor azt már képes önmagába olvasztani. Sokan már most, a terv kezdeti szakaszában is elég nehéz időket élnek át a változások feldolgozása miatt. A földiek nagy többsége meggyőzte magát arról, hogy csak egyféle valóság létezik, másik nincs. Ez az emberi faj bukásához vezethet.

Amint egy emberben teljes erőre kapnak a spirálok, felébred az illető belső tudása, a tudás, amely messze meghaladja mindazt, amit korábban tanult. Ez a belső tudás az önismeret, a tudás, amely azt mondja, sokkal több dolog létezik, mint ez a fizikai világ. Hidd el ezt ! Tudd ! Értsd meg !

A fizikai lét a spirituális világ kapuja. A lélek világa és az önfejlesztés egy információrobbanás szélén áll: olcsó energia, ingyen energia - mindent megkaptok. A piciny rostok millióiból és milliárdjaiból álló fénykódolt szálak fejlődése által fogtok hozzájutni.

A bolygóra érkező és hatalomra kerülő fosztogató teremtők egy bizonyos életformára akartak beállítani benneteket, hogy irányíthatókká váljatok. Ki kellett kapcsolniuk az intelligenciátokat, amit a DNS-etekben a spirálokat formáló fénykódolt szálak szétszórásával és szétkapcsolásával meg is tettek. Ezek a szálak most ismét spirálokba szerveződnek, azok pedig hármas egységekben fejlődnek, amíg a ki nem alakul a tizenkét nyaláb vagy spirál. Amikor a sok fénykódolt szál tizenkét szálas nyalábja vibrálni kezd a testben, minden egyes szál egy-egy energiaközpontnak felel meg.

Sok energiaközpont van, és még rengeteg spirál fejlődhet ki. Pillanatnyilag a spirálok és a csakrák száma is tizenkettő, mert ennyit képes az emberi tudat kezelni anélkül, hogy tönkretenné magát. Most tehát a tizenkét spirál kialakításával foglalkozunk, amelyeket bekapcsolunk a tizenkét csakrába. Mint már mondtuk, hét csakra van a testen belül, öt a testen kívül. A testen belüli hét csakrával nem nehéz dolgozni, hiszen ha teret engedsz érzéseidnek, fizikailag ki tudod tapintani, és be tudod azonosítani őket. Az első három a létezés, a nemiség és az érzékeléssel szerzett érzelem csakrája. A negyedik a szívcsakra, az együttérzés és mindennel való kapcsolódás központja. Az ötödik a torokcsakra, amely a beszéddel van összefüggésben. A hatodik a harmadik szem csakrája, a spirituális látásé. A hetedik a koronacsakra, amely megnyílik az előtt a tudás előtt, hogy az ember identitása a fizikai test határain túl is létezik. Ha eljutsz a testen kívüli öt csakrához, új módszereket kell találnod annak megértésére, hogy a biztosnak nem nevezhető dolgok és események is valóságosak.

A nyolcadik csakra a cselekvés birodalmában található. Körülbelül tizenkét hüvelyknyire lebeg a fejed felett. A legtöbb ember a nyolcadik csakraközpontját a testéhez közel tartja. A kilencedik is közel van, a testtől pár méternyi távolságra. Amint kialakul a tizenkét szálas spirál, ez a csakra a Föld atmoszférájához csatlakozik, hogy Földcsakrává váljon, bekapcsolódva a hálózatba. Ez egy összekötő kapocs.

A tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik csakra már sokkal távolabb van. A behangolt és becsatlakoztatott állapotban lévő tizedik csakra a naprendszeretekhez csatlakozik. A tizenegyedik galaktikus rendszeretekhez kapcsolódik, a tizenkettedik pedig az univerzum valamelyik pontjához.

Információt fogsz kapni ezektől a személyes központoktól, hiszen egyben kollektív központok is, mint ahogy a többi személyes csakraközpontod is kollektív központ. Ha megtanulod megérteni a csakrák üzenetét, az élet többé már nem lesz ugyanolyan.

Nem minden ember megy át most ezen a változáson, mert nem mindenkit kódoltak arra, hogy ebben az időpontban reagáljon. Mindenki egy meghatározott sorrendiséggel érkezett ide - egy térképpel arról, hogy mikor, hol és hogyan tud a leghatékonyabban dolgozni. Sokan most azt tanulgatják, miként kövessék az énjük tervét, amely elvezeti őket magasabb rendű énjükhöz. Amint megtanuljátok ennek a módszerét, az élet egészen könnyűvé válik. A fény eszközei lesztek és a cselekvés puszta szándéka által tudtok majd közlekedni.

Minden ember más-más időpontban éli át ezt a változást, hiszen nem lenne jó, ha mindenki egyszerre változna. Káoszhoz vezetne, márpedig bizonyos rendre szükség van. Amikor valaki e változásokon megy keresztül, mindig segítséget kérhet valakitől, aki már átment ezeken az átalakulásokon. A kezdők számára nagyon nehéz lehet a folyamat. Ti mutatjátok az utat. Aki már túljutott a fordulópontokon, megteremtheti az ösvényt, és vezethet másokat. Vannak térképek, amelyek előre jeleznek bizonyos eseményeket, amelyekkel esetleg szembesülhettek, ha be akartok csatlakozni az időhálóba. Minél nagyobb elkötelezettséget táplálsz minden pillanatban a saját fejlődésed iránt, annál hamarabb következnek be ezek a változások a legutolsó személy életében is.

Volt idő, amikor az emberi faj magasabb rezgési síkon élt. Akkoriban képesek voltatok rá, hogy utazzatok a valóságsíkok között, és manipuláljátok az anyagot. Az akkori képességeitek közül sokat szándékosan szórtak szét azok a lények, akik most a valóságotokat irányítják. Meg kell értenetek, hogy minden valóságnak vannak őrei, és különböző időkben más-más kísérők és őrök vannak jelen.

Mi az őr kifejezést semleges formában használjuk. Ti az őr kifejezést olyasvalakire alkalmazzátok, aki véd benneteket. Mi azt mondjuk, hogy az őr felelős a valóságért, és esetleg másokkal szemben őrzi azt; nem engedi, hogy mások belépjenek és megváltoztassák az ő valóságukat. Az általunk emlegetett őrök nem feltétlenül jóindulatú, felemelő entitások. Azok az entitások, akik a ti valóságotokat őrzik, távol tarthatják azokat az entitásokat, akik felszabadíthatnának benneteket.

Azért felejtettetek el ennyi mindent, mert átszereltek titeket, örökölt képességeitek nagy részét pedig szétszórták és kikapcsolták, hogy működésképtelenné váljatok. Társadalmatokban az irányítás gondolatok révén jött létre. A Föld körül védőfüggönyök húzódnak, ha megkísérelnétek, hogy rácsatlakozzatok ezen információk valamelyikére, nem lenne meg az eszközötök, a hátteretek vagy a képességetek ahhoz, hogy megértsétek ezeket a valóságokat.

Kitáguló realitásokba merül most az egész bolygó. Saját valóságotokat kell először nagyon mélyrehatóan megismernetek ahhoz, hogy a többi valóságba bejuthassatok. Nincs idő húsz év pszichoanalízisre. Néhány óra alatt kell kifejlesztenetek azokat a képességeket, amelyek lehetővé teszik, hogy néhány évtizedet utazhassatok saját érzelmi evolúciótokban. Utaznotok kell majd az érzelmi sztrádán, mert az emberi test az érzelmeken keresztül tudja kifejezni magát. Ez fajotok különlegessége és ajándéka.

Az érzelem sztrádáit először olyan területek irányába kell megnyitnotok, amelyeket ebben az életetekben elzártatok magatok elől. Emlékek árja zúdulhat be, miközben ezek az adatok összehangolódnak bennetek. Emlékképek olyan eseményekről, amelyeket az adott időben nehezen viseltetek, vagy amelyekre esetleg nem találtatok magyarázatot. Néhány ember a földönkívüliekkel való találkozásának eseményeit is láthatja, amit gyermekkorotokban mindnyájan átéltetek. Néhányan a szexualitás olyan megnyilvánulásait fedezhetitek fel, amelyeket nem értettetek abban az időben, amikor kapcsolatba kerültetek vele, akár aktív, akár passzív résztvevői voltatok. Az ilyen dolgokat az ember érzelmi teste magába temeti, mert ezek nagyon érzékeny területek, és az értelmi test nagyon szigorú ítéletet hoz. A spirituális testhez kapcsolódó érzelmi test elrejtőzik ez elől.

Mindnyájan azt hiszitek, tudjátok, kik vagytok. A kilétetekre vonatkozó történeteitek alapja az, ahogy emlékeztek növekedésetek folyamatára ebben az életetekben. Azt akarjuk elmondani nektek, hogy sok párhuzamos és legitim létetek is van, amelyeknek más emlékeik vannak, mint nektek. Ezeket az emlékeket elfojtottátok, vagy nem koncentráltatok a vonatkozó eseményekre, mert azokat érzelmi testetek nem tudta feldolgozni.

A felszínre kerülő dolgok többsége a szexualitással áll kapcsolatban, mert ez olyan részetek, amelyet nem értettetek ugyan, de mindenképpen kapcsolatba kell kerülnötök vele, hogy megértsétek a célját. Mi a szexualitás ? Ki alkotta meg a nemiség elfogadható és elfogadhatatlan kinyilvánításaira vonatkozó szabályokat ? Emlékezni fogtok arra a sok kapcsolatra és energiára, amely fiatal korotokban állandóan körülvett benneteket, hogy tanítson. Leblokkoltátok ezeket az eseményeket, mert nem kaptatok segítséget ahhoz, hogy elhiggyétek, valóban megtörténtek.

A többdimenziós felfedezés megkezdésével előjönnek az emlékek, amelyek elől eddig elzárkóztatok. Meg lesztek döbbenve, miként voltatok képesek elfelejteni egész történeteket és életeket, elsősorban olyan eseményeket, amelyek tizenkét évnél fiatalabb korotokban történtek veletek. Meglepetéssel fedezitek majd fel az idegrendszer képességét arra, hogy elzárja olyan adatok áramlását, amelyeket az ész nem tud feldolgozni. De a felvételek ott vannak, tehát vissza fogjátok őket játszani. Most már képesek lesztek arra, hogy feldolgozzatok számos eseményt, mert megtanuljátok, miként szemléljétek semlegesen azokat, és hogy ne ítélkezzetek akkori viselkedésetek felett.

A jelenlegi testetek, identitásotok, életetek felfedezését gyorsan végezzétek el. Nincsenek éveitek arra, hogy tanulmányozzátok ezeket. Ahogy visszakerül és visszakapcsolódik az információ a DNS-etekbe, megérzitek, hogy a jelen élet eseményei miképp csatlakoznak és kapcsolódnak célok láncolatával sok más helyhez, ahol éltetek, és sok más személyiséghez, akik voltatok.

Ha felhagynátok az ítélkezéssel, képesek lennétek meglátni azt, ami itt valójában történt, méghozzá a sejtemlékezés révén első kézből kapott tapasztalatok alapján. Csak úgy juthattok el erre a magasabb frekvenciára, és csupán akkor határozhatjátok meg a bolygón töltött életetek jövőjét, ha felhagytok azzal, hogy elítélitek saját szerepeteket ebben a folyamatban. Ez nagyon összetett és nagyon fontos dolog. Érezzétek át, amit most mondtunk. A folyamat arról szól, hogy leromboljátok a létező hittételeket, és a valóság eretnekeivé váltok. Megértitek, hogy egyszerűen megtagadták tőletek a nektek jogosan járó, valódi életet. Mindenképpen emlékeznetek kell arra, kik vagytok.

Nem vagytok egyedül. Ezt nem tudnátok egyedül véghezvinni. Azt mondjuk ugyan, hogy saját magatok viszitek lelketek zászlaját, de lényetek más aspektusai is rájöttek a történtekre. Most visszatérnek a ti idősíkotokra, hogy létrehozzák ezt az energiaörvényt, amely sokfajta valóságra lesz hatással. Nem győzzük hangsúlyozni ezeknek az időknek a jelentőségét, az izgalmat és örömet, amelyet tartogatnak - de csak akkor, ha akarjátok a változást.

Ha nem vagytok hajlandók változni, nem akartok néhány dolgot feladni, olyan tapasztalaton kell keresztülmennetek, amely minden lesz, csak nem örömteli. Mindenkinek vannak dolgai, amelyeket nem akar feladni. Éppen ez nehezítheti meg igazán a cselekvést, hiszen mindenki életében van valami, amihez ragaszkodik. Ugyanakkor mindnyájan azért jöttetek ide, hogy tegyetek itt valamit, hogy tovább mehessetek az utatokon és megtapasztalhassátok mindazt, amire a lelketek vágyik. Olyan, mintha valami befejezetlen ügyetek lenne. Sokak számára a kötelet túl szorosra húzták, hogy el ne repülhessenek, mondván: - Mit keresek itt már megint ? Elmegyek innen !

Azok, akik már ismerik a magasabb régiókat, időnként nagyon magányosnak érezhetik magukat ezen a bolygón. Több millió hozzád hasonló ember van most itt, akik erős segítő csoportot alakítanak ki. Már keresik egymást, találkoznak, te pedig már kezded összesodorni a tudatosságodat - a tudat egyik finom selyemszálát a másik után. Meglátod, miként jön létre a legcsodálatosabb alkotás erőfeszítés nélkül, hiszen az is része a tervnek, hogy ösztönzést kapsz bizonyos dolgok megtételére.

Az egész bolygót úgy irányítják, hogy ideérkezésed első percétől kezdve arra tanítanak: nem te irányítod a saját valóságodat. Arra tanítottak, hogy mindig a körülmények diktálnak, és minden függ valami olyasmitől, amibe nincs beleszólásod. Ez így helytelen ! Te vagy az egyetlen, aki irányítod a saját DNS-edet.

Mindent teljes mértékben az irányításod alatt tartasz. Amíg ezt fel nem ismered, és el nem hiszed, ki vagy szolgáltatva mindannak, amit valaki más akar tenni veled ebben a szabad akaratú zónában. És ártatlanságodban ki voltál szolgáltatva olyan dolgoknak, amelyek hagyták, hogy a DNS-ed, az intelligenciád és még sok minden egyéb irányítás alá kerüljön.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!Barbara Marciniak: Hajnalhozók
Share To:

Post A Comment: