Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer néhány lény, akik alkotni akartak valamit. Hogy ezt megtehessék, be kellett lépniük a teremtésbe, és részben meg kellett változtatniuk, de igencsak finoman. Ezek a lények a tudat egyik aspektusát szolgálták - amelyet fénynek nevezünk -, kapcsolatban álltak vele, és gondosan őrizték. A Fény Őrei különböző időkben találkoztak egymással, együtt dolgoztak, és a valóság különböző birodalmait járták./ Hajnalhozók: A szabad zóna emlékei ~ fényörvény, galaktikus föderáció, galaktikus üzenetek, GF, hajnalhozók, hírek, plejádi tanítások, plejádiak, üzenetek,

Hajnalhozók: A szabad zóna emlékei
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer néhány lény, akik alkotni akartak valamit. Hogy ezt megtehessék, be kellett lépniük a teremtésbe, és részben meg kellett változtatniuk, de igencsak finoman. Ezek a lények a tudat egyik aspektusát szolgálták - amelyet fénynek nevezünk -, kapcsolatban álltak vele, és gondosan őrizték. A Fény Őrei különböző időkben találkoztak egymással, együtt dolgoztak, és a valóság különböző birodalmait járták. Terveket készítettek, azokat megosztották egymással, és beütemezték a feladatokat, hogy tudják, mikorra valósulnak meg.

Ennek a fénycsapatnak bizonyos tagjai átgondolták az Első Alkotó lehetőségeit: mit fog tenni, hol tevékenykedik, és milyen módon inspirálják őt. Ezek a lények tudták, mihez lehet kezdeni a fénnyel, és nagyon gondosan hangolták ösz-sze terveiket. Sok százezer éven át a fénylények arra képezték ki magukat, hogy megvalósíthassák elképzeléseiket. Tervezetükben szerepelt a kozmikus megrázkódtatásra való felkészülés is, amely feltételezhetően az Első Alkotó tevékenysége miatt következik be.

Nagy elkötelezettséggel, hosszas előkészületek után fektették le az alapokat. Sokat kellett tanulniuk, mielőtt a merész terv végrehajtásába kezdtek volna. A Fény Őreinek az volt a szándékuk, hogy fogják a fényt vagy a tudást, és elviszik egy olyan valóságba, ahol azt nem fogadják szívesen, mert nem illik oda. Mintha olyan cipőbe próbálnád bedugni a lábadat, amelybe nem fér bele.

A lényeknek volt egy tervük, hogy felkészüljenek arra az időre, amikor a fény már odaülik. Ezek a lények, akikről szó van, ti vagytok, és most jött el az az idő. Az időpontot nagy körültekintéssel választottátok meg, és mindnyájan tudjátok valahol a lényetek legmélyén, hogy céllal érkeztetek ide. Azért jöttetek, hogy megtegyétek a döntő lépést, és beengedjetek a valóságotokba mindent, ami eddig megkötött, mindent, ami finom szálakkal, de acélsodronyként fogva tartott a saját magatokról és a kozmosszal való kapcsolatotokról alkotott ideák között.

Azért jöttetek ide, hogy végrehajtsátok a terveteket, dolgozzatok a fény tudatával, és ennek most jött el az ideje. Eljött az idő a cselekvésre. Csak annyit kell tennetek, hogy mostantól fogva beengeditek ezt az energiát a testetekbe. Ezzel az energiával kell vibrálnotok, és meg kell tisztítanotok az én átjáróit, a fizikai testetekbe zárt érzelmi energiákat. Ahogy elkezditek vizsgálni az éneteket, rájöttök, hogy sok „én" utazik a benső sztrádákon, vagyis a tudatosság belső idegrendszerén. Megértitek, hogy a társadalom nagyon ügyesen kitervelte, miként zárjon el benneteket saját magatok legbizalmasabb, legeredményesebb és legizgalmasabb részének megismerése elől. A Fény Őrzőiként új valóságokat fogtok teremteni, és a bolygó tömegtudatába illesztitek azokat. A feladatot először saját magatokban kell elvégeznetek, meg kell teremtenetek a belső békét és szeretetet azáltal, hogy elfogadjátok önmagatokat, mindazt, amit az életben tettetek, és amit veletek tettek. Elfogadjátok és feldolgozzátok ezeket a dolgokat, mert tudjátok, hogy éppen ezekre volt szükség ahhoz, hogy eljuttassanak titeket az utolsó állomásra, ahol a fényt rögzíteni kell.

Ősrégi történetet őriztek a testetekben. Egyike azoknak, amire kérünk benneteket, és amire emlékeztetünk, az, hogy nyissátok ki ezt a történelmi kincsestárat, és váljatok belső régésszé. Próbáljatok végigutazni a jelenlegi és még sok másik életetek emlékútjain, hogy képet alkothassatok a tudat céljairól.

Amikor látni kezditek saját tudatotok célját, és felfedezitek a sok sikeres utat, amelyet bejártatok, a sok álruhát, amelyet viseltetek, és a sok cselekedetet, amelyben részt vettetek, megtanuljátok teljes egészében elfogadni magatokat. Amint képesek lesztek elfogadni saját, nem mindig nemes viselkedéseteket, elfogadjátok saját azonosságotokat, nemeteket és azt, hogyan értékeltétek vagy nem értékeltétek a létet sok inkarnáción keresztül, kinyílik bennetek egy csakraközpont, amely a csecsemőmirigy közelében található, a negyedik és az ötödik csakrátok között. Ezen keresztül nyílik majd meg végül az idegrendszer, beáramlik az információ, ezen át kezditek megújítani a testeteket, és ezáltal juthattok el a feltétlen szeretethez.

Amikor elfogadjátok és felfedezitek, miben vettetek részt, jobban megértitek majd, mi zajlik most a bolygón. Akkor majd hagytok másokat arra a dallamra táncolni, amely éppen a legtöbbet tanítja nekik.

Szól néhány igen diszharmonikus dallam is a bolygón, de mindegyiknek célja van. A cél az én megerősítése, hogy képes legyen a valóságot teljes mivoltában megismerni. Akkor majd tisztán látva kijelölheti a lélek valóságon át vezető útját, vagy ha úgy tetszik, önmaga útját.

A Földet eredetileg az összes galaktikus rendszer információcsere-központjává akarták tenni. Az Eredeti Tervezők még nem adták fel. Ők a Fény Családjának tagjai voltak, és közületek néhányan nagyon közel álltak hozzájuk. Érezd ezt át egy pillanatig.

Fel akarjuk ébreszteni emlékeiteket. Szeretnénk, ha megértenétek a nagyságrendjét annak, ami a fajotokkal történik ezen a bolygón, hogy aztán kényelmesen, a tudás birtokában cselekedhessetek. Az Eredeti Tervezők mesteri módon alakítanak ki különböző irányokat és valóságokat.

Mint már mondtuk, a szabad akaratú univerzumban az Első Alkotó mindent megenged. Mivel saját szektorotokon kívül a ti fogalmaitok szerinti idő nem létezik, a dolgok a maguk ütemében alakulnak. Ezért van az, hogy az emberek azt hiszik, hosszú ideje semmiféle izgalmas kozmikus esemény nem történt a Földön. Az evolúció nagyobb léptékével mérve nem telt el hosszú idő, de mivel ti a Föld időrendszerébe zárva éltek, az az érzésetek, hogy sok idő múlt el.

A fény információt ad, a sötétség visszatartja azt. Így az elkövetkező időkben könnyen felfedezhetitek, ki kicsoda és mi micsoda, amikor utazni kezdtek a háromdimenziós birodalmon kívül. Csak annyit kell tennetek, hogy felismeritek a fényt, amely tudást ad, vagy a sötétséget, amely letagadja az információt, félrevezet, esetleg teljes tudatlanságban akar tartani.

A sötétség és a fény ugyanattól a teremtőtől származik: az Első Alkotótól, aki egy sereg teremtő istent alkotott és küldött szét, hogy megtegyék ajánlatát. Szabad kezet adott ezeknek a teremtő isteneknek a világok kialakításához, hogy felfedezzék, miként kell életet létrehozni, és miként váljanak a galaktikus rendszerekben általuk alkotott bolygók szüleivé. A jó szülővé válás soha véget nem érő folyamat.

A teremtő istenek fogták, és megalkották önmagukat, és saját magukból táplálták világaikat. Van egy egyiptomi mítosz egy teremtő istenről, aki önkielégítéssel alkotta meg a világot. Az isten önmagából kicsi identitásokat hozott létre, hogy része lehessen saját alkotásának.

Mindnyájatokra szükség van ahhoz, hogy felidézhető legyen a teremtő istenekhez tartozó emlék. Kik ezek az istenek ? Kik azok az istenek, akik ezekkel az istenekkel harcoltak ? Ki az a néhány isten, aki idejött, és irányított benneteket ? Feladatotok egyik része az, hogy hozzáférjetek az emlékeitekhez.

Amikor ezek a lények visszatérnek a Földre, sokan lesznek köztetek, akik rájuk néznek, és azt mondják: - Igen, ezek nagyszerű istenek. Pompásan érzem magam velük. Annyira csodálatosak ! Nézd, mire képesek. - Az istenek közül néhányan látszólag rendbe teszik és megmentik a világotokat. Ilyenkor lehet könnyen elveszíteni a nagyobb rálátás képességét. Úgy tűnik majd, azért érkeztek, hogy a világotokat rendezzék és jobbá tegyék, de amit valójában tesznek, nem más, mint egyszerűen az uralom és az irányítás újabb formájának kialakítása. Ezzel azt akarjuk mondani, hogy az emberek a hitrendszerüket építik fel ezekre az entitásokra. Nagyszabású marketingprogram keretében vezetik majd be életetekbe a jelenlétüket. A program máris megkezdődött.

Ti nem vagytok olyanok, mint a Földön élő tömeg, hiszen ti a Fény Családjának tagjai vagytok, és ezt tudjátok is, míg mások nincsenek vele tisztában. Ösztönösen tudjátok, hogy ezek a lények nem fényből vannak, és rosszul érezhetitek magatokat egy olyan társadalomban, amelynek erről fogalma sincs. Sok ember fogja imádni ezeket a lényeket, mert úgy tűnik majd, mintha csodák történnének, és a világ történelmének legnagyszerűbb eseménye zajlana. A látszat szerint az emberiség kap egy teljesen új lehetőséget, egy új aranykort. Aztán nagy lesz a meglepetés, amikor az emberek rájönnek, hogy a zsarnokok hatalmasabbak, mint valaha.

A cél természetesen az, hogy minden egyén önállósuljon, és a bolygó egységessé váljon. Nem mindenki hajlik majd erre a változásra. Nincs mindenki benne abban a vibrációban, amely most harmóniában akar működni. A Földön élők közül néhányan egyfajta extázisba esnek, amikor megtalálják azt, ami hitük szerint egy új hatalom, egy magasabb hatalom, egy új paradigma vagy ilyesmi. Ezért a Fény Családja, amely beszivárgott és betelepült a bolygóra, megteremti a saját planetáris szféráját, a saját Földjét.

A hatalomról szól a tanítás. Ki a főnöke a bolygón jelenleg tartózkodó lényeknek ? Ki az ő istenük ? Ki parancsol nekik ? A parancsnok most visszatér a Földre. A bolygó számára ez kemény lecke lesz. Ezeknek a lényeknek nincsenek spirituális ismereteik, nem spirituális beállítottságúak, ezért tagadják a spirituális erő létezését. Tudományos elveket dolgoztak ki és technológiákat, amelyek semmissé teszik a spirituális törvényeket.

Mivel ti ismeritek a spirituális birodalmat és hisztek benne, azt gondoljátok, hogy a fejlődése folyamán természetesen mindenki más is magához veszi ezt a tudást. Ez nem így van. Kiváló mesterként lehet manipulálni az anyagot és a valóságot a spirituális kapcsolatok ismerete nélkül is. Nagyon fontos, hogy ezt tudjátok.

A csillagokból a Földre érkezők némelyikének olyan képességei lesznek, amelyek hihetetlennek tűnnek majd a földi emberek számára. De ezek a lények érezni nem fognak, mert céljuk nem a spirituális felfedezés. Természetesen a bolygó és az egész univerzum minden lakója szabadon választhatja a keresést, a spirituális én felébresztését. Csak nem mindenki fogja ezt felismerni.

Ahogy ez a bolygó is nagyon erős egyéneket nevelt ki, akik nincsenek kapcsolatban saját érzelmi központjaikkal -nincs kapcsolatuk az érzelmi és spirituális tudattal -, az űrben is léteznek rendkívül hatalmas űrkirályok vagy űrentitások, akiknek semmi közük a spiritualizmushoz. Hatalmas erők ezek. Ha összefutnál velük, Dávid és Góliát találkozásaként élnéd meg. Ezért fontos mindnyájatoknak megtanulni, miként változtassátok meg saját valóságotokat, hogy táncolhassatok a frekvencia vibrálásai között, vagy kiröppenhessetek a világnak arra a pontjára, amelyet meg akartok ismerni.

Azért szeretnétek valamit, amit imádni lehet, mert a Földön irányítják a frekvenciát. A bolygó abba az irányba halad, hogy legyen valaki vagy valami új, akit vagy amit imádni lehet. A teremtő istenek, a hüllők tudják, hogy tervük finoman szólva meghiúsult és most új ötleteket akarnak kidolgozni, a félrevezetés, az akarattól való megfosztás új formáját. Ezért mindenekelőtt hallgassatok saját magatokra. Hallgassatok a megszólaló belső üzenetekre, kezdjetek el azok ütemére táncolni, és barátkozzatok meg velük. Nektek magatoknak kell belülről felfedezni a valóságot, ezáltal irányíthatjátok az életeteket. Ez a szabad akarat zónájának igazi ajándéka.

A szabad akarat zónájában a kettősség vagy az egyensúly része az, hogy minden megengedett, még a zsarnokság is. Ebben a szabad zónában mindenkinek megadatott a lehetőség, hogy kialakítsa saját valóságát. A Földön a legtöbb ember hagyja, hogy mások teremtsék meg és irányítsák az ő realitását. A frekvenciaszabályozás révén arra ösztönöznek benneteket, hogy a válaszokat magatokon kívül keressétek. Amikor az új istenek megjelennek, készen álltok rá, hogy imádjátok őket. És ez így megy mindig tovább. Azok, akik ilyen módon irányítják a frekvenciát, ugyanúgy eltévedtek, mint ti, és ti vagytok az ő tükreik.

Amikor a saját irányításotok és bátorságotok szerint kezdtek élni, minden teljesen megváltozik körülöttetek. Ez történik sok helyen. Mint ahogy a gondolat útra kel a Földön, a kozmoszban is vannak ösvények, amelyeken a gondolat utazik. A térhálók és az alkotó kozmikus sugarak egy intergalaktikus rendszer részei, amely a létezés más területeire irányítja mindazt, amit ti gondoltok. Tehát a más rendszerekbe érkező frekvencia révén már most is élő inspirációk vagytok mások számára.

Ugyanolyan módon, ahogy mi energiát irányítunk más struktúrákból a ti rendszeretekbe, ti is energiát küldtök más rendszerekhez, és hatással vagytok ezekre - anélkül, hogy tudnátok. Azt akarjuk, hogy tudatára ébredjetek a befolyásnak és az erőnek, amellyel más rendszerekre tudtok hatni. Nem is hinnétek, milyen erősek vagytok, és ezért veszélyesek lehettek. Ebből a mutáló energiából hihetetlen mennyiséget vettetek magatokhoz. Mit akartok tenni vele ? Miként fogjátok irányítani ? Szeretitek magatokat ?

Az Eredeti Tervezők sokkal többet akarnak ennél az adott zónánál: az univerzális DNS megváltoztatására törekszenek. Az egész világegyetemet szeretnék megkaparintani, hogy megalkothassák a tudatosság új szimfóniáját. Nem csak a frekvencia elérhetőségét próbálják visszaállítani a Földön. Ennél sokkal messzebbre menő céljaik vannak: az egész univerzum vibrációs szintjét akarják átszervezni. Úgy teszik ezt, hogy kulcsfontosságú zónákba hatolnak be, szinte egyidejűleg mindenhová beszivárognak, behatolnak. Ezekben a különböző központokban egyetemes tudatra ébredés megy majd végbe, és a saját megfelelő idejében az egész univerzum meg fogja változtatni a frekvenciáját.

Az Eredeti Tervezők felkeltették az Első Alkotó érdeklődését. Az Első Alkotó minden létezőtől tanul, hiszen minden létező ő maga. Éppen úgy, ahogy ti megtanuljátok tisztelni a dolgokat, amelyeket önmagatok számára létrehoztatok, az Első Alkotó is tisztel minden élőlényt. Az Első Alkotó hagyja élni a teremtményeit. Saját képességeiről úgy szerez ismereteket, hogy megfigyeli, amit létrehozott, mint ahogy egy okos szülő tanul a gyermekétől. Az Első Alkotónak szüksége van arra, hogy útnak induljatok, és elvigyétek hozzá a legújabb találmányokat, mert ezáltal szerez tapasztalatokat, így fejlődik.

Az Első Alkotó azért irányította energiáját ebbe a szabad zónába, mert - a jövőtök egy fontos pontján - meglátta, hogy hová vezet ez a kísérlet, ha felügyelet és ellenőrzés nélkül hagyják. Az energia könnyen elvadulhat, és uralhat más erőket. Nagy az esélye annak, hogy több száz és több ezer év távlatába nyúló diktatúra alakuljon ki ebben a világrendszerben. A kísérletet most átdolgozzák valahol a jövő egy távoli pontján, alapenergiáit megváltoztatják és átalakítják. Azzal, hogy különböző álruhákat viselve a rendszer gyomrába hatoltok és öntudatra ébredtek, ti is részt vesztek ebben az átalakításban.

Az emberi részetek alkotott magának egy képet arról, hogy ki a jó fiú és ki a rossz, ki kicsoda az űri hierarchiában. Számtalan könyv foglalkozott ezzel a témával, és ti mindet megvettétek. Töröljétek ezeket az elképzeléseket. Töröljétek ki mindegyiket, beleértve a rólunk alkotott elképzeléseiteket is.

Nem biztos, hogy a következő néhány évben az égből érkező lények a Fény Családjának tagjai lesznek. Inkább a bolygó jelenlegi lakóinak a tükrei. Azt mondtuk, hogy a befolyás megszerzése a lecke, amelyet el kell sajátítanotok - az, hogy saját magatoknak ti parancsoljatok, és ne adjátok át többé a döntés jogát a kormány embereinek, a szülőknek, a tanároknak vagy az isteneknek. Itt az ideje, hogy a Földön élő emberek önállóvá váljanak.

Ehhez először meg kell őket tréfálni, hogy képesek legyenek felébredni. Sokan érezhettek majd nagy csalódottságot. Olyan dolgokat vesztek észre, amelyet más nem; látni fogjátok, ahogy eluralkodik a tömegőrület a bolygón, és nem lesztek képesek együtt élni vele. Látni fogjátok, miként halad számos ember egy hamis isten, a butaság felé.

Kezditek érezni, mi következhet. Fényt hozni gyötrelmes feladat; de ha már beengedtétek a testetekbe, nincs visszaút. Nem mondhatjátok azt, hogy „otthagyom a fény csapatát, nem leszek többé a Fény Családjának tagja." Néhányan szeretnétek majd ezt tenni néha, de ha már bennetek van a fény, akkor ott is marad.

Szeretnénk, ha megértenétek, hogy a bolygón és a bolygó körül lévő űrlények, akikről úgy érzitek, hogy „rossz fiúk" -és akikkel a kormányszervek üzleteket kötöttek -, ugyanazzal a dolgokkal foglalkoznak, mint ti. Ezek a lények a ti hiedelmeiteket és drámáitokat tükrözik vissza felétek. Kegyetlenséggel vádolják őket, azzal, hogy embereket rabolnak el, mutációkat hoznak létre, ami a földönkívüliek tanulmányozásával foglalkozó szervezet sok tagjából mély felháborodást vált ki.

Ezek a lények mégis tükröt tartanak nektek, hogy megmutassák saját világotokat: mi mindenbe beletörődtök, és mi mindent megengedtek világszerte vezetőiteknek. Vajon az, ahogy elfogadjátok a kormányt és a médiát, és azt a módot, ahogyan használnak benneteket, más mintha egy földönkívüli lemészárol egy tehenet ? A földönkívüliek, akik idejönnek, semmi mást nem tesznek, mint amit a saját fajotok tesz. A tömeg engedi, hogy vezetői a nevükben úgy cselekedjenek, ahogy akarnak, nem tiltakozik, nem mondja, hogy: - Hé, ezt nem hagyom jóvá ! - Túlzott engedékenység uralkodik a Földön. A bolygón létező tudatosság ebből áll: -Majd te megcsinálod helyettem. Nem akarok felelősséget vállalni. Te leszel a kormánytisztviselőm. Te leszel a tanárom. Te leszel a főnököm. Valaki mondja meg, mit kell tennem.

A földönkívüliek ezt tükrözik vissza. Emlékszel a V című filmre, amelyet pár évvel ezelőtt mutattak be a tévében ? Enged némi bepillantást az űrből érkező bizonyos entitások ügyeskedésébe; néhány ember minden bizonnyal imádni fogja, és abszolút hatalmas mestereknek tartja majd őket. Azt mondjuk, hogy ezek a forgatókönyvek valóra válnak. Az emberi tudatosság és a földönkívüli jelenlét ezen a bolygón az összeolvadás folyamatában van. Erről szól minden reklám.

Sokan, akik megismeritek és használjátok a saját ítélőképességeteket, megdöbbentek és felháborodtok majd azon az ostobaságon és ideologizált imádaton, amelyet az emberek többsége kifejezésre fog juttatni az űrből érkező bizonyos lények iránt, akik azt állítják magukról, hogy a ti teremtőitek, pedig a testük egyáltalán nem hasonlít a tiétekhez. Sok mindent meg tudnak tenni, és számos technológiát osztanak meg veletek. Esetleg meggyógyítanak bizonyos betegségeket, amelyek kialakulásához ők maguk járultak hozzá azzal, hogy a bolygó tudósait baktériumháborúra képezték ki. Undorodni fogtok a társadalomtól, mert nem jöttök majd ki az új istenekkel, és félrevonultok. Fel tudjátok fogni, hogy az új istenek esetleg hüllők lesznek ? Azt hiszitek, hogy ez már kissé nevetséges ? Kapaszkodjatok csak meg, mert fogalmatok sincs, mi vár rátok. Ha elmondanánk mindent, ami bekövetkezik, már rég elillantatok volna.

Néhányan mindkét csapatban játszanak, mert kettős ügynökök. Itt az ideje, hogy megértsétek ezt a bonyolult folyamatot. Félretesszük a hittételeiteket és kitágítjuk az identitásotokat, mert valamire felkészítünk benneteket. Ha felkészültök, képesek lesztek arra, hogy megtartsátok önazonosságotokat, és nem fog összetörni mindaz, amiről eddig azt hittétek, hogy odaát van.

Drága emberek, nagy kaland vár rátok és csak ti tudjátok végigcsinálni ezt a kalandot. A fizikai valóságon túli birodalom állandóan segít benneteket, a Fény Családjának tagjai mindig körülöttetek és mellettetek vannak. De a ti dolgotok, hogy megértsétek a törvényeket, amelyeket tanítunk, és meghonosítsátok ezen a bolygón.

Amikor a tanítottak szerint kezdtek el élni - hisztek az identitásban, hisztek az egyidejűségben, hiszitek, hogy részei vagytok egy tervnek -, akkor rájöttök, hogy még a legnagyobb zűrzavar és a legbizarrabb dolgok közepette is képesek vagyok arra, hogy szembeszegüljetek az emberiség törvényeivel.

A teremtő isteneknek is megvannak a maguk teremtői, akik felé az evolúcióban tartanak. A teremtő istenek és az ő teremtőik közötti tudati elszakadás a világok és univerzumok manipulációi közepette jött létre, nem szükségszerűen a fajok manipulációja miatt. Rengeteg valóságon keresztül manipulálnak benneteket, mint fajt. A ti feladatotok, hogy megértsétek, hányféle valóságban léteztek. A benneteket befolyásoló lények feladata annak megértése, hogy hány világban manipulálják a valóságokat. A teremtő istenek zsonglőrködnek a valósággal, de vajon ki az, aki az ő realitásukkal bűvészkedve alkotni küldi őket ebbe a sok világba ?

Ezt mind érezni kell. Engedjétek, hogy agysejtjeitek életre keljenek anélkül, hogy racionális, tudatos elmétek mindent a legapróbb részletekig meg akarna határozni. A folyamat részeként először egy érzést élesztetek fel magatokban, majd egy napon, egy adott pillanatban, talán egy délután elsöprő erővel támad rátok az érzés, hogy tudjátok: egy ezer oldal terjedelmű műalkotás kel életre ötpercnyi mennyei extázis alatt.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!Barbara Marciniak: Hajnalhozók
Share To:

Post A Comment: