• FRISS

  Üzemeltető: Blogger.
  2016. június 1., szerda

  Az Atlantiszi Thoth smaragdtáblái: I. Smaragdtábla - Az Atlantiszi Thoth története

  Én, Thoth, az Atlantiszbeli,
  titkok mestere, feljegyzések őrzője
  hatalmas király, mágus,
  átélve nemzedékeket
  készülve arra, hogy az Amenti
  termeibe távozzam
  elhelyezem az utánam következők
  számára az útmutatást
  a Nagy Atlantisz hatalmas
  bölcsességének feljegyzéseit.

  A nagy Keor városában
  Undal szigetén régmúlt időkben
  kezdtem életem.
  Nem mint a ma kicsi emberei
  éltek és haltak egykor az atlantiszbeli
  hatalmasok, hanem eonról-eonra
  megújították az Amenti termeiben életüket,
  ahol az élet folyója szakadatlanul
  áramlik.

  Százszor tíz alkalommal
  szálltam alá a sötét úton, amely
  a Fénybe visz,
  és ugyanennyiszer jöttem ki
  onnét megújulva testemben
  és erőmben.

  Most egy időre távozom
  és Khem lakói nem hallanak
  felőlem.
  Egy eljövendő időben azonban
  újra eljövök, erőteljesen és hatalmasan.
  A hátrahagyottakat számonkérem.
  Rettegj Khem népe, ha
  csalárdul kiadtad tanításomat,
  mert visszavetlek titeket
  a barlangok sötétjébe, ahonnan egykor
  előjöttetek.
  Ne adjátok ki tanításomat
  az Északiaknak sem a Délieknek
  nehogy átkom utolérjen titeket.
  Emlékezzetek és vigyázzátok
  szavam, mert bizton visszatérek
  és számonkérem, azt aminek
  őrzését rátok bíztam.
  Igen, az idő és a halál mögül is
  visszatérek jutalmazva vagy büntetve
  attól függően, hogy bizalmammal
  hogyan éltetek.
  Nagy volt népem egykor
  a mai kicsiny ember képzeletén
  felülálló, ismerte a régi tudást;
  a távolit a szív végtelenségében
  kutatta.
  Ez a tudás a föld ifjainak birtokában volt
  Bölcsek voltunk a Fény Gyermekeinek
  bölcsessége által, kik köztünk lakoztak.
  Erősek voltunk az örök tűztől származó
  hatalom által.
  És ezek között, az emberek legnagyobb
  gyermekei között élt apám Thotmész
  a Nagy Templom őrzője,
  ki közvetített a templomban lakozó
  Fény Gyermekei és a tíz szigeten élő atlantiszi nép között.

  Ő volt a szócső, a Három utáni,
  Unal lakója, aki a Királyokhoz
  alázatosságot ébresztő hangon szólt.

  Ott nőttem férfiúvá, megtanulva
  atyámtól a régi titkokat. Legbelsőbb
  lényemben a bölcsesség utáni vágy
  tüze emésztőn lobogott.
  Semmit sem kívántam jobban csak a tudást
  Egy nagy Napon
  parancs érkezett a Templom
  lakójától hogy járuljak elé.
  Kevesen voltak az ember fiai között azok,
  kik éltükben tekintetüket e hatalmasságra vethették.
  Mert a Fény Gyermekei különböznek az emberek fiaitól,
  amikor nem földi testben járnak-kelnek.

  Kiválasztott az emberek közül,
  és tanított engem a Templomlakó, hogy célját
  betöltsem, mely akkor még az idő méhében
  meg sem fogant.
  Hosszú korokon át laktam a templomban,
  tanulva egyre több bölcsességet
  mígnem én is közelébe kerültem a Fénynek
  mely a nagy tűzből származott.
  Megmutatta az ösvényt, amely az Amentihez
  vezet, az alvilághoz ahol a hatalmas Király
  ül trónján.
  Mélyen meghajoltam a tisztelettől
  az élet Urai és a halál Urai előtt, és
  ajándékul megkaptam az Élet Kulcsát.
  Megszabadultam az Amenti termeitől,
  és immár nem köt az élet
  körforgásához a halál.

  Messzi csillagokhoz hatoltam, mialatt
  a tér és az idő semmivé vált.
  Nagyot kortyolva a bölcsesség
  serlegéből az emberek szívébe láttam,
  ahol még nagyobb titkok fedték fel magukat.
  örömöm határtalan volt,
  mert csak az igazság keresésekor csillapodott
  szívemben a láng.

  Lent éltem korokon át látva másokat,
  hogy isszák a halált, majd visszatérnek a fényre.
  Idővel Atlantisz királyságaiból
  tudatok hullámai érkeztek, melyeket
  egykoron jól ismertem. Egy alsóbb rendű
  csillag ivadékai szálltak helyettük Atlantiszra.

  Meghajolva az alázatosságban
  a mester szavai bennem kivirágoztak.
  Lefelé a sötétségbe fordultak az
  Atlantiszbeliek gondolatai míg
  haragjában, a Templomlakó felemelkedett
  az Agwanti-ról (nincs pontos megfelelője
  egyfajta semlegességet jelent)
  kimondva a Szót, megidézve a hatalmat.
  A föld mélyén az Amenti fiai hallván ezt,
  az örökkön égő tűz virágának irányváltozását
  vezetve, elmozdították azt a Logosz által.
  A nagy tűz iránya így megváltozott.

  A világra ekkor nagy víz borult
  rombolva és süllyesztve, egyensúlyából kiborítva
  a Földgolyót, míg a víz felért
  a Fény templomához, Undal nagy hegyéig,
  mely utolsóként kimagasodott.
  Csak a források zubogására figyelők
  menekültek oda.
  Szólított engem akkor a mester:
  "Gyűjtsd össze népemet
  vidd őket az általad tanult módon
  a vizeken túlra, ahol a szőrös testű
  barbárokat sivatagi barlangokban leled.
  Kövesd ott tovább az általad ismert tervet."

  Összegyűjtve népemet beszálltam a
  Mester nagy hajójába, mely
  hajnalban felrepült. Alattunk
  a templom sötétlett, míg hirtelen
  rá nem borult a víz, és eltűnt a színről, oda
  hol épen rejtve marad az előre jelzett időpontig.
  A hasadó hajnal felé menekültünk,
  alattunk Khem gyermekeinek
  hazája tűnt elő. Jöttek felénk
  lándzsákkal, husánggal, dühödten,
  hogy szétzúzzanak.
  Pálcámat felemelve sugarat küldtem feléjük,
  mely úgy ütötte meg őket útjukon,
  mint a hegyről lezúduló kő a felfelé igyekvőt.
  Majd nyugodtan, békésen szóltam
  beszélve a Nagy Atlantiszról mondván, hogy
  a Nap fiai és küldöttei vagyunk.
  Megaláztam őket varázslataimmal, mígnem
  lábaimhoz borultak, és én elbocsátottam őket.

  Hosszú időn át éltünk Khem földjén,
  míg a Mester parancsának engedelmeskedve –, aki alvó, de mégis
  örökkön él –, elküldtem Atlantisz fiait a világba,
  hogy az idő méhében a bölcsesség
  újra az emberre szálljon.

  Hosszú időn át lakoztam Khem
  földjén hatalmas eredményt elérve a
  magamban található bölcsesség által.
  A tudás fényéhez fölnőttek
  kiket bölcsességem esőcseppjei illettek:
  Khem gyermekei.
  Ekkor utat törtem az Amentihez,
  hogy megtartsam erőmet, én ki
  Atlantisz Napjaként kort korra éltem
  őrizve a bölcsességet és a följegyzéseket.

  Naggyá lettek Khem gyermekei
  meghódítva a környező népeket,
  fölnőve lassanként a lélek erejéhez.
  Egy időre távozom soraikból
  az Amenti sötét termeibe, a föld alá
  a hatalmak Uraihoz, hogy újra
  találkozzam a templomlakóval.
  Magasan a kapuhoz bejáratot emeltem,
  mely az Amentihez vezet.
  Kevesen merik megközelíteni
  és kevesen lépik át az Amentihez
  vezető kaput.

  A folyosó fölé emeltem egy hatalmas
  Piramist azzal az erővel, mely legyőzi a földét (a gravitációt)
  Mélyen helyeztem el az erő kamrát
  Ahonnan egy kör alakú járatot vájtam
  majdnem a csúcsig.
  A legtetejére helyezve a kristályt, mely sugarait
  az "idő-térbe" küldi lehozva az éterből az erőt,
  az Amentihez vezető kapura irányítva azt.

  Más kamrákat is helyeztem belé
  látszatra üresen hagyva, de
  Amenti kulcsait itt rejtettem el.
  Először hosszú böjt által tisztuljon meg
  Ki bátran a sötétségbe jönni mer.
  Feküdjön kamrám kőszarkofágjára
  Hol átadom neki a nagy titkokat.

  Majd nyomban kövesse a találkozónkhoz
  vivő utat még ha a föld sötétségben
  volna is az. Én, Thoth, a bölcsesség Ura
  megtalálom, fenntartom, és örökké
  vele maradok.

  Megépítettem a Nagy Piramist
  a föld Erőpiramisának mintájára
  mely örökkön ég, hogy hatalmas
  maradjon korokon át.
  Belé helyeztem a mágikus tudományt,
  hogy ott legyen mikor ismét visszatérek.
  Igen, míg alszom az Amenti termeiben
  lelkem szabadon kóborolva újra megtestesül;
  Emberek között újra alakot öltök
  (Hermész, a háromszor született)

  Küldötte vagyok e földön a
  Templomlakónak
  teljesítve parancsait, hogy az ember
  magasba emelkedjék.
  Most visszatérek az Amenti termeibe
  hátrahagyva bölcsességemből.
  Őrizd meg és tartsd meg a Templomlakó
  szavát.
  Emeld szemed mindig a fényre
  És időben a Mesterrel leszel.
  Méltán érzed majd az egységet vele,
  csakúgy mint ahogy a mindenséget is megérdemelten érzékeled.

  Most elhagylak.
  Ismerd meg utasításaimat,
  tartsd meg őket, és válj eggyé velük.
  Én veled leszek segítve, hogy
  a Fénybe irányítsd utad.
  Most előttem nyílik a kapu
  bemegyek az éj sötétjébe.
  Közzétette: www.fenyorveny.hu
  Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!


  Az Atlantiszi Thoth Smaragdtáblái 
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Az Atlantiszi Thoth smaragdtáblái: I. Smaragdtábla - Az Atlantiszi Thoth története Rating: 5 Reviewed By: Sandal - Bárány Tünde Nikoletta
  Scroll to Top