/EZ csak egy tájékoztató szöveg arra az esetre, mikor majd elindul az Esemény!/

/EZ csak egy tájékoztató szöveg arra az esetre, mikor majd elindul az Esemény!/

Tisztelt Helyi Közösségi Vezető!

Ön azért kapta ezt a levelet, hogy megértse mi történik most a bankrendszer leállása kapcsán.
Reméljük, segít fenntartani a békét és a nyugalmat a helyi közösségben a változás ezen rövid időtartama alatt. Arra szeretnénk ösztönözni, hogy támogassa azokat, akik felelős beosztásban vannak, hogy fenntarthassák a jelenlegi helyzetet, ami a közösség számára az alapvető ellátást biztosítja.
Reméljük, hogy az élelmiszer, a víz, villany, internet, benzin, szállítmányozás /tömegközlekedés és a telefon szolgáltatásban nem lesz zavar, amikor a bankrendszer megváltoztatása bekövetkezik. Továbbá ezt a közösségi vezetői levelet is azért írtuk, hogy segítsünk megértetni, mi történik ezidő alatt globálisan a Földön. Az a személy vagy személyek, akik ezt a levelet  most átadják, egy olyan  világméretű hálózat tagjai, mely arra törekszik, hogy világszerte biztosítsa a békés átmenetet a bankrendszerben egy áttekinthető pénzügyi rendszer számára.

Kit képviselünk, és ki áll ezen folyamat mögött?
Csoportunk a társadalom minden rétegéből származó intelligens, felébredt tudatú egyénekből  áll, akik az erőszakmentes átmenetnek szentelték magunkat. Tudomással vagyunk arról, ami most a világ titkos szervezetei és katonai szervezeteinek kulcsfontosságú személyei által vezérelve lejátszódik. A világpolitikai infrastruktúrájának legfelsőbb rangú tagjai  is támogatják ezeket a törvényes eljárásokat. Ezek a becsületes hazafiak, a CIA, NSA, FBI erői között, a világ minden tájának katonai, rendőri erői között társaink a pénzügyi bűnözők egyidejű kisöprésében.
Tömören összefoglalva, nagy nemzetközi igazságszolgáltatási munkacsoportok tárták fel a pénzügyi és a politikai arénában a korrupció széles skáláját, és most pedig törvényes intézkedésekkel vetnek véget a bűnözői magatartásnak. A regionális és nemzeti bűnüldöző szervek és a rendőrség egyes vezetői tudják, mi zajlik most le. Katonai jelenlétet siettetünk a városokban, hogy segítsen fenntartani a békét.  Adások sugárzását siettetjük a vész műsorszóró hálózaton keresztül a helyzet elmagyarázására amint Ön megkapta ezt a dokumentumot - ha épp már el nem kezdte.

Mi történik, és miért vannak a bankok zárva?
Ami most történik az a globális központi bankrendszer szükséges lenullázása. Sajnos ez azzal jár, hogy le kell kapcsolni az összes számítógépet, amely a központi bankkal kapcsolatban áll. Ennek következtében az egész bolygón nem lehet majd hozzáférni a készpénzhez, az ATM automatákhoz, hitelkártyákhoz és a tőzsdéhez.
Előreláthatóan kb. 2 hétig nem áll majd más valuta rendelkezésre, mint ami már eleve forgalomban van. A felelős szervek szándéka és terve szerint a legjobb esetben  3-5 napig tart majd a banki rendszerek üzemen kívüli állapota. Azonban a sok változó tényező miatt, nem lehet jelenleg megjósolni, hogy ténylegesen mennyi idő alatt megy végbe az átállás. Ez a pénzhiányos állapot és hogy nem jutnak hozzá az emberek a megszokott módon a pénzükhöz, feszültségeket okozhat és pánikot válthat ki a népesség körében.

Az Ön létfontosságú szerepe ebben a folyamatban
Ez az, amiben létfontosságú a kapcsolatunk Önnel és a vezetésével, hogy egy őszinte, nyílt és áttekinthető kommunikációs hálózatot építsünk ki azon helyi és társ közösségi vezetőkkel, akik nem tudják, hogy mi történik körülöttük, de rövid időn belül értesüljenek. A legfontosabb dolog, amit kérünk Öntől, hogy ellenőrizze a helyi rendőri szervezetet, mert talán nincsenek felkészülve erre az eseményre, ami történik. Észrevehetik majd az emberek zavarodottságát és félreérthetik azt a természetes reakciót, amit potenciálisan erőszakosnak és ellenséges viselkedésnek ítélhetnek. Arra kérjük ezeket az erőket, hogy mindezek ellenére ne alkalmazzanak erőszakot ám maradjanak éberek.

Fontos javaslatok a harmonikus változás békés fenntartására
Kérjük, kezdjék el megszervezni az élelmiszer és ivóvíz osztását a helyi közösségekben, amennyiben a bankok bezárása következtében az alábbi szolgáltatások fennakadása túl sokáig tartana: közlekedés, élelmiszer-, víz-, elektromos hálózat, mobiltelefon tornyok, internet, televízió, sürgősségi szolgálatok, kórházak és más létfontosságú hálózat.

Honnan tudunk a jelen eseményekről?
Felkértek bennünket, hogy információs hálózatként és infrastruktúraként támogassuk Önt kijelölt feladataival kapcsolatban, bármely téren. Ön akár polgármester, akár vízügyi vagy energiaügyi vezető is, reméljük, hogy a banki szolgáltatások felfüggesztése alatt is felelősségteljesen ellátja munkáját  az Ön által érintett közösségben. Kérjük, hogy legyen eszköze eljuttatni a rászorulóknak az alap szükségleteket az olyan  közösségi infrastruktúrák által, mint például az iskolaudvarokon felállított leves-konyhák, vagy ivóvíz osztó helyekkel.
Azt kérjük, hogy a kórházak és a sürgősségi szolgáltatások, a nyugdíjas otthonok kapjanak tájékoztatást, elsőbbséget és támogatást, hogy megvédhessék az időseket.

Mindez miért történik?
A világ bankrendszerében évek óta bűnös gonosztettek történnek, a Federal Reserve-et is beleértve. A bűnösök felelősek a világpolitikai infrastruktúrájának sok szempontból történő megsértéséért. A kapzsiság és a hatalomvágy meghiúsította a demokratikus folyamatokat, és sok kárt okozott a világ ökológiai, társadalmi és a nemzetközi kapcsolatainak.

Bizonyítékokat mutatunk be a nyilvánosságnak
Bizonyítékok jelzik a pénzügyi csalás és a korrupció rendszerét, ami  a világ nehezen megkeresett pénzéből milliárdok intézményesített lopását eredményezte. Ez most véget ért, a bizonyítékok és a vádiratok összeállítása, valamint a felelősök letartóztatása már megkezdődött. Az ebben az összeesküvésben résztvevő személyek nagyhatalmúak, a politikához kötődő bűnözők. Őket már többször is figyelmeztették, hogy kövessék saját országuk törvényeit, de néhány közülük ezt elutasította.

Itt az ideje a cselekvésnek
A jogkövetés elutasítása mára kikényszerítette a központi bankok kénytelen bezárását, amely most az egész világ bank rendszerét érinti. Erre a radikális lépésekre a jog érvényesítése érdekében van szükség, ami most egy világméretű összehangolt rendőri akcióban valósul meg. A lakosság előzetes figyelmeztetése nem történhetett meg, aminek oka, hogy a bűnözők ellenőrzik a világsajtót, és cenzorokat telepítettek világszerte. A rendőr nem mondja egy bűnözőnek sem, hogy vagy  le lesz letartóztatva vagy elfut.

Hatalmas vezetők fognak eltűnni
Ez a banki szélhámoskodás néhány nagyhatalmú közéleti személyt is magába foglalt, ami, ha a por leülepszik valószínűleg sok embert fog sokkolni. Ez nem egy katonai puccs, vagy valami negatív. Valóban úgy érezzük, ez egy őszinte kormányzási rendszert tesz lehetővé, amely világméretű támogatásra talál, amint az igazság kiderül a következő hetekben.

Megjegyzés: Önnek joga van tájékozódni ezen levél igazságáról
Megértjük, ha nem tájékozott, vagy nem ért egyet a most bemutatott információkkal, de kérjük, hogy fontolja meg, hogy ez a rövid tájékoztató 2013 szeptember 29.-én jött létre. Ez segít annak bizonyításában, hogy ami most zajlik, az ismert volt általunk, akik előzetesen létrehoztuk ezt a dokumentumot. Azt is szeretnénk megismételni, hogy ez nem egy katonai puccs, és nincs ok a pánikra és a félelemre. Akár elhiszi, akár nem ennek a világméretű rendezvénynek a természetét, arra kérjük, hogy a lehető leghatékonyabban támogassa a nyugalmat és a békét a helyi közösségében.

Összefoglalva
Arra kérjük Önt, hogy ezt a dokumentumot nyitott elmével olvassa át  és legyen tudatában annak, hogy támogatjuk felelősségteljes pozíciójában, mint a közösségének vezetőjét. Tudjon arról, hogy ezt az átmenetet rövid ideig szándékozunk fenntartani. Arra kérjük, hogy gondolkozzon helyi közösségi szinten, és ne várjon a felsőbb hivatalos utasításokra, mivel az adott kommunikációs csatornákban is zavar léphet fel.
Kérjük tanulmányozza ezt a dokumentumot és értekezzen róla érdemileg azon személyekkel, akiktől ezt kapta, mert lehet néhány bölcsességük a jelen történések tisztázására, ötleteikkel segíthetik Önt és a közösséget.
Van egy honlapunk is ( www.prepareforchange.net ) ahol csatolásokat ér el cikkekhez és bizonyítékokat állításainkról, melyek már régóta folyamatban vannak. Bátorítjuk tájékozódását ezen linkeken keresztül. Amennyiben a bankrendszer zárva tartása idején fennmarad az internet, ezek a linkek több minden más megértésében is segíteni fognak. Ha az internet megszűnik, kérjük, tájékozódjon a jelen dokumentumot átadóknál.

Tisztelettel továbbítva: Prefare for Change helyi csoportja által  (www.prepareforchange.net)

Forrás: www.prepareforchange.net

Fordította: M.Attila
Oszd meg vagy küldd tovább: / Share To:

Sandal - Bárány Tünde Nikoletta

Post A Comment: