Eredetileg megjelent: 2012. június 7. 
Kapcsolatba léptem a forrásaimmal, akik megerősítették Drake értesüléseit, amelyeket legutóbbi interjújában hozott nyilvánosságra.*
A Pozitív Katonaság magasrangú vezetőinek (magyarul tábornokok az USA katonaságán belül. szerk.megj.) kétségei és fenntartásai kezdtek lenni május elején a tömeges letartóztatások helyességével kapcsolatban, mivel felmerült valami ismeretlen tényező ami megzavarta a terveiket. Ez az ismeretlen tényező, mint később kiderült az Arkhónok, mind a fizikai mind pedig a nem-fizikai formában lévők . Az eredeti terv a tömeges letartóztatásokra nem számolt az Arkhónokkal, mivel egészen a legutóbbi időkig a Pozitív Katonaságnak nem volt tudomása róluk.(Felmerül a kérdés, ha az Ellenállásnak volt tudomása, "miért nem szólt fel", hogy gyerekek van egy kis bökkenő. Esetleg ők is nemrégiben szereztek tudomást a létezésükről. szerk. megj.)
A fizikai Arkhónok egy erőteljes csoportot képeznek a jezsuita frakcióban.(Természetesen itt néhány tucat egyénről van szó, illetve egy korábbi bejegyzésben 10% körül tette Cobra a sötét erőkhöz tartozókat a jezsuitákon belül, de ezek közül csak egy töredék Arkhón. szerk. megj.) Ezeknek az entitásoknak közvetlen hozzáférésük volt a legutóbbi időkig atomfegyverekhez és azzal fenyegettek, hogy a tömeges letartóztatások megkezdésének esetén, bevetik őket a civil lakosság ellen. Ahogy ez a veszély elhárult egy most keddi akciónak köszönhetően és a továbbiakban nincs hozzáférésük nukleáris fegyverekhez, a háttérhatalom (Cabal) tagjai pánikba estek, mivel nincs innentől olyan komolyabb adu a kezükben, amellyel a bukásukat elodázhatnák, így most kegyelemért könyörögnek. Sarokba vannak szorítva és immáron nincs mit veszíteniük. Ha az egyetlen szóba jöhető alternatíva számukra a tömeges letartóztatások és ennek a nagyon súlyos következményeivel való szembenézés lenne, akkor ebben az esetben  az utolsó emberig harcolnának. Ha adunk nekik egy esélyt a békés megadásra, az esetleges enyhébb bánásmód ellenében, akkor van motivációjuk az együttműködésre. Több háttérhatalmi tagnak a megadási tárgyalásán részt vettem és megfigyelhető, hogy mindegyikük azonos séma alapján cselekszik: ameddig van némi hatalmuk a ’rosszfiúknak’, addig megtévesztenek, csalnak, hazudnak amennyit csak tudnak. Ahogy végül sarokba szorítják őket, a legtöbbjük nagyon együttműködővé válik és néhányuk hitelesen elkezdni a Fényt támogatni.
A nem-fizikai Arkhónok komoly problémákat okozhatnak a tömeges letartóztatások esetén. Ez a folyamat nem indulhatna meg a pénzügyi rendszer teljes lenullázása nélkül, annak érdekében, hogy a háttérhatalmat elvágjuk a megmaradt forrásaiktól. Amikor ez megtörténne a nem-fizikai Arkhónok felhasználnák minden befolyásukat, hogy pánikot keltsenek, erőszakot és véres tüntetéseket provokáljanak és a civil lakosságot a katonaság ellen hergeljék.. Ebben az esetben az események nagyon csúnyává és kezelhetetlenné válhatnak.
Tehát a legelőnyösebb opció számunkra az, ha a háttérhatalom békésen megadja magát. Amennyiben a háttérhatalom manipulálni kívánja a tárgyalásokat, továbbra is életbe léphet a tömeges letartóztatások forgatókönyve. Ha ebben az esetben elfajulnának a dolgok, és az események háborúba torkollnának, az Ellenállási Mozgalom ígéretet tett, hogy támogatni fogja a Pozitív Katonaságot ill. az embereket minden tőlük telhető eszközzel megvédik, felküldik  katonáikat a földalatti bázisaikból.
Az alábbi megadási feltételeket javasolja az Ellenállási mozgalom, melyek nem képezhetik vita tárgyát :
1. A vezetői a háttérhatalomnak, akik a köz számára is ismertek kötelesek bejelenteni a megadásukat a tömegmédiumokon keresztül, egy bizonyos határidőn belül. Az Ellenállási Mozgalom által javasolt legkésőbbi határidő június 21(nyári napforduló). Ha a háttérhatalom ezt nem teszi meg, a tömeges letartóztatások forgatókönyve  lép életbe.
2. A bejelentést követő 24 órán belül, véglegesen le kell mondaniuk minden hatalmi poziciójukról. Át kell adniuk minden vagyonukat és erőforrásukat. A túléléshez szükséges élelmet, ruhát, és egy menedéket megtarthatnak maguknak. Ezután szabadon megteremthetjük magunknak a kívánt jövőt a NESARA  életbe léptetésével (jóléti alapok kiosztása és az adósságok eltörlése – szerk. megj.), ingyen energiát nyújtó technológiával, átlátható pénzügyi rendszerrel, cenzúrától mentes szabad médiával, stb...
3. Nyíltan be kell ismerniük a bűneiket. Egyes esetekben amnesztiát kaphatnak, de néhányukat továbbra is le fogják tartóztatni.
Fontos megjegyezni, hogy a háttérhatalom megadásával, a nem-fizikai Arkhónok még nem fognak automatikusan eltűnni. Ez egy másik probléma, mely külön megoldást igényel.
Írta: Cobra

*Drake, aki a Pozitív Katonaság szóvivője, arról tájékoztatott mindenkit június 6-án, hogy a háttérhatalom tárgyalásokat kezdeményezett és egyben felhívta a figyelmet, hogy a tömeges letartóztatások mindkét fél esetében nagyon komoly áldozatokkal járhatnak, mivel súlyos harcokra lehetne számítani. Egy szavazást indított, amelyben az emberek 6 pontban voksolhatnak arról mi az amit szeretnének, hogy történjen. Idézve Cobrát: "További magyarázat az ezen és más oldalakon található szavazásról: ennek célja nem az emberiség jövőjének eldöntése néhány ezer ember voksa alapján, hanem, hogy a Fény erőinek tárgyalási alapként és támpontként szolgáljanak."
Itt megtekinthető a szavazás, komoly, néhol komplikált jogi nyelvezettel: http://www.soldierhugs.com/cabal-surrender-poll-vote/ (június 12-ig lehet szavazni)
Összefoglalva a háttérhatalom békés megadásáról szóló szavazást a fent említett 'soldierhugs' oldalról átvéve(nem életem fordítása, délután javítok rajta. FehérVándor):
Mi a Föld bolygó népessége ezennel nem-tárgyalható feltételeket szabunk annak, hogy elfogadjuk a háttérhatalom különféle sötét és kontrolláló frakcióinak a teljes és visszavonhatatlan megadását, akik illegálisan és aljasan bitorolták eddig a hatalmat számos társadalom felett, azzal a célzattal, hogy kontrollálják, manipulálják, elnyomják, leigázzák és végül megsemmisítsék az emberiség nagy részét. Ezek a sötét kontrolláló frakciók számos névvel, struktúrával, címmel, szervezettel rendelkeznek. Néhány közülük: Az Illuminátusok, P2 szabadkőműves páholy, a Háttérhatalom(Cabal), a 300-ak Tanácsa, Bilderberg csoport, az Új Világrend, Rothschild csoport, Rockefeller csoport, Neonáci Bush frakció, Federal Reserve jegybankok, Európai jegybankok,Árnyékkormány, stb..ezekután mint "Háttérhatalom".
Alapvetően szükséges feltétel a békés megadás elfogadásához:
A lentebb felsorolt feltételek mellett előfeltétel, hogy a Háttérhatalom tagjai megadják magukat és engedjék egy új globális pénzügyi rendszer beiktatását és bejelentését, amely az eddigi fiat pénzt/nemesfémre nem váltható pénzvalutát és a résztartalékokon alapuló bankrendszert felváltja egy tőke és érték alapú rendszerrel. Emellett a valuták globális újraértékelésre kerülnek az emberiség közös érdekeit és kívánságait szem előtt tartva. Ezen felül követeljük minden olyan prosperitási,jóléti és egyéb alapok elindítását, amelyeket a Kongresszus részben már elfogadott, de mégsem léptek életbe.
(Rövidített feltételek. szerk megj.)
1. feltétel. Igazságszolgáltatás:
Amellett, hogy a háttérhatalom teljesen, békés keretek között megadja magát,  minden cselekedetükért felelniük kell bíróság előtt, akármilyen pozicióban is követték el őket.
Semleges(Neutral)
Nem értek egyet(Disagree)
Egyetértek(Agree)
2. feltétel. Feloszlatás:
Minden a háttérhatalommal kapcsolható szervezet,hierarchia,struktúra azonnali hatállyal kerüljön feloszlatásra és soha többé nem jöhet létre. Ennek a feloszlatásnak a betartatásával az emberek által megbízott rendfenntartó és végrehajtó erőket bízzuk meg.
Semleges(Neutral)
Nem értek egyet(Disagree)
Egyetértek(Agree)
3. feltétel. Részvétel és interakció:
A Háttérhatalom tagjainak és beosztottjaiknak teljes, békés megadása után, az emberiség védelmének érdekében, az igazságszolgáltatás által tisztázott és szabadon bocsájtott egyének és közvetlen családtagjaik, nem vehetnek részt és semmilyen ráhatással nem lehetnek olyan területekre, amelyek befolyásolják az emberiség jólétét, biztonságát, evolúcióját,stb.( Itt listázva van, hogy pl: semmilyen választott hivatalt nem tölthetnek be, pénzügyi szervezetben nem vehetnek részt, igazságszolgáltaási, közlekedési, mezőgazdasái,stb szektorkból ki vannak tiltva. szerk megj.)

Semleges(Neutral)
Nem értek egyet(Disagree)
Egyetértek(Agree)
4. feltétel:Az Amerikai Egysült Államokra vonatkozik.
NESARA beiktatása,1787-es Alkotmány visszaállítása az eredeti 13-as kiegészítéssel, Bill of Rights-al,stb.

Semleges(Neutral)
Nem értek egyet(Disagree)
Egyetértek(Agree)

5. feltétel. *Csakis az igazság szabadíthatja fel az emberek lelkét és engedheti meg számukra, hogy teljesen szuverén egyénekként létezzenek.*
A,Minden korábban eltitkolt,elnyomott fejlett technológia nyilvánosságra hozása.

B,Azonnali Felfedése a galaktikus rokonaink létezésének az űrben és magasabb dimenziókban. A diplomáciai kapcsolatok felvételének a kezdeményezése.
C,Minden titkos társaság,rend, elmeprogramozás,okkult tudás,VALÓS történelem felfedése.
Semleges(Neutral)
Nem értek egyet(Disagree)
Egyetértek(Agree)

6. feltétel. Ártó szándékú tevékenységek azonnali beszüntetése.
Azonnali beszüntetése az összes ártó szándékú tevékenységnek, amely káros a bolygóra és a lakosságra.
Többek között: HAARP,Chemtrailek,környezet rombolás,mérgező oltások és gyógyszerek, éheztetési programok, eugenetika,óceán és ívóvíz szennyezés és minden olyan tevékenység amely a bolygó és a rajta lévő élőlények károsodásához vezet.
Semleges(Neutral)
Nem értek egyet(Disagree)
Egyetértek(Agree)Fordítás: Benedictus és FehérVándor
2012felemelkedes.blog.hu
Oszd meg vagy küldd tovább: / Share To:

Sandal - Bárány Tünde Nikoletta

Post A Comment: