Eredetileg megjelent: 2012. május 8-án 
Erős kétségeim voltak afelől, hogy közzétegyem-e ezeket az információkat, mivel sokkoló lehet sokak számára, de mindazonáltal utasítást kaptam rá. Az elmúlt napok eseményei meggyőztek, hogy megérett az idő a leközlésre. Nem azért teszem közzé ezt, hogy félelmet keltsek, hanem hogy informáljalak titeket. Ha tudatában vagyunk a szituációnak, az összekapcsolódott és így felerősített tudatosságunk képes lesz átalakítani  a helyzetet és feloszlatni a sötétséget. Ez egy elég teljes összefoglalása a jelenlegi helyzetnek a Fény és Sötétség erői között, ami végül a Fény győzelmével fog végződni.
25000 évvel ezelőtt, Kr.e 23000-ben sötét erők karantén alá vonták a Földet és túszul ejtették az emberiséget. Egy virtuális valóságot teremtettek, amelyből senki nem menekülhetett. Foglyul ejtették azokat a Fénylényeket, akik kapcsoltban álltak a Forrással, hogy a félelmeikből táplálkozva fenntartsák ezt a virtuális rendszert.
Egy bizonyos mértékben még mindig a helyén van ez a virtuális valóságot irányító rendszer, amelyre általában úgy hivatkoznak, hogy a Mátrix. A fizikai síkon a kontroll az Orioni-Babilóniai típusú adósság alapú pénzügyi rendszer illetve a tömegmédia félelemalapú elemprogramozása által van fenntartva. Az éterikus, asztrális és szellemi síkokon pedig elektromágneses téridő torzító rendszerek vannak alkalmazva, hasonlóak azokhoz, amiket Philadelphia kísérletben használtak (Philadelphia-kísérlet).  Ez a technológia egy ún. ‘zárt hurkos’ rendszer illúzióját kelti, amely örökkévalónak tűnik és ez az oka annak, hogy ennyire kevés embernek sikerült elérni a felvilágosodást/kiszabadulni az elnyomás alól.


A Mátrixot az úgynevezett. Arkhónok irányítják (görögül azt jelenti  irányító/uralkodó, az athéni városállam idejéből lehet ismerős a szó). Ezek a lények az Androméda-galaxisból kerültek ide és úgy döntöttek, hogy a sötétséget kívánják megtapasztalni. Visszautasították a kapcsolatot a Forrással. Sok-sok évezreddel ezelőtt, génkísérletek útján megteremtették a Drakóniai és Reptilián fajt, és arra használták őket, hogy sötét birodalmukat terjesszék.


A Föld az utolsó bolygó, amely  felszabadulás előtt áll. Nagyon kevés Arkhón maradt hátra.


Az éterikus és asztrális síkokon a Drakóniaik tartják karban azt a mesterséges intelligencia rendszert, amely működteti a Mátrixot. Egy  riasztó rendszer van beépítve, így ha egy felébredt egyén a Fényével rést üt a rendszeren, a Drakóniaiak küldenek egy Reptilián rabszolgaharcost, hogy nyomás alá helyezzék az illetőt a pszichológiai gyengeségeire fókuszálva, ezáltal lecsökkentve a vibrációját és befoltozva a lyukat. Ugyanakkor ezek a Reptoid rabszolgaharcosok folyamatosan befolyásolni próbáják az elméjét és érzelmeit a Földi embereknek, hogy akadályozzák a spirituális fejlődésüket és elnyomják a szabadság iránt való küzdelmüket. Ha ez nem elég, akkor amőba-szerű lényeket küldenek, akik extra nyomás alá helyezik az egyént. Az összes ilyen negativ lény a torzult téridő struktúra gyűrődéseiben bújik meg:
Az erejüket a félelemből és a rejtett elnyomásból nyerik. Minden erejüket elvesztik a fénnyel, igazsággal, bátorsággal szembenHa tisztában vagyunk a helyzettel anélkül, hogy félelmet éreznénk, a tudatosságunk fénye kijavítja a téridő struktúra torzulásait és minden ilyen negativ lény eltávolításra kerül az asztrális és éterikus síkjairól a Földnek.

A fizikai síkon, az Arkhónok a Jezsuiták közé inkarnálódnak és spirituális kontroll alatt tartják az ügyintézőiket/végrehajtóikat/adminisztrátoraikat (a Drakóniai Illuminátusokat, akik a pénzügyi rendszert felügyelik), a harcosaikat( Reptilián zsoldosok akik az Illuminátusokat védik) és az ő rabszolgáikat ( az emberiséget, aki nekik dolgozik a “reggel 9-délután 5ös” munkái által). A Jezsuitákon és 33 fokozatú szabadkőműveseken keresztül tartják össze az Illuminátus struktúrát. Ez a struktúra az ami jelenleg szétesőben van. 

Az Arkhónok inváziója

Három fő inváziója volt a világűrből érkezve az Arkhónoknak és az alárendelt fajaiknak, mint a Drakóniaiak és a Reptiliánok az ismert történelem során.  Mindegyik a fizikai és a spirituális síkokon egyszerre történt.


Az első a kurgán invázió volt körübelül Kr.e 3600 környékén. A sötét lények a Kaukázusban található dimenziókapun érkeztek.
Kurgan.jpgA céljuk az volt, hogy elpusztítsák a békés Istennő imádó neolitikus  kultúrákat, amelyek ebben az időben a neolitikus Európára jellmezőek voltak. Meg akarták szüntetni az Istennő tiszteletet, mivel a feminin energia jelenti a közvetlen kapcsolatunkat a Forrással.


A második a kazár invázió Kr.u 393-ban. (Érdekes, hogy Theodosius császár 392-393 folyamán betilott minden pogány természet/Istennő/Földanya tisztelő vallást, és a pogány rítusok tiltásának esett áldozatul többek között az olimpia is 393-ban. Majd 395-ben Theodosius véglegesen felosztotta a Római Birodalmat Keleti és Nyugati részre. szerzői megj.) A sötét lények ismét a kaukázusi dimenziókaput használták.
Khazar.jpgAz invázió célja az volt, hogy elpusztítsák az ősi misztériumiskolákat, gnosztikus keresztény csoportokat és a természet imádó/tisztelő pogány kulturákat és helyükbe a torzított keresztényi tanokat ültessék. 


A harmadik a kongói invázió 1996-ból. A sötét lények a háború sújtotta Kongó, Ruanda és Uganda területén léptek be. A fő fókusza az invázónak az asztrális és éterikus síkokra koncentrálódott. Ennek az inváziónaka  célja a New Age-s és felemelkedési mozgalmak elpusztítása és a Mátrix megerősítése volt, amely már 1995-ben erősen kezdett szétesni a világszintű ébredésnek köszönhetően. A legtöbben nincsenek tisztában ezzel az invázióval, mert  különféle manipulációk által törölve lett az emberek emlékezetéből, milyen erősen jelen volt már a Fény a Földön 1996 előtt.


A Fény Győzelme


A 11:11:11 portál/interdimenzionális kapu múlt novemberi kinyílása után(nov 11), a Mátrix végre erőteljesen elkezdett szétesni.  Közvetlenül a dátum után beindultak az események ( Keenan kereset, a David Wilcock és Benjamin Fulford által leközölt  billió dolláros per. ), amelyek végül a teljes felszabadulásunkat fogják eredményezni.  Többé nem lehetséges semmilyen Arkhón invázió, hiszen a Föld az utolsó felszabadítandó bolygó az Univerzumban.


A döntő ütközet a június 5-I Vénusz átvonulás körül várható. Habár a Fény győzelme garantált és minden negativ idővonal megszűnt létezni, fokozottan ébernek kell lennünk.
Az Arkhónok az asztrális síkon folytatni fogják a próbálkozásaikat, hogy nyomás alá helyezzék a kulcsfigurákat, a pszichológiai gyenge pontjaikra fókuszálva, ezáltal megkísérelve vitákat és szakadást szítani. Ez azt a célt szolgálja, hogy elterelje a fókuszunkat a háttérhatalom eltávolításáról. Ezeket a konfliktusokat azonnal  meg kell szüntetni és ismételten a fontos dolgokra koncentrálni. (Itt Cobra a Kerry Cassidy, Bill Wood, Bill Ryan, David Wilcock és Benjamin Fulford között kialakuló feszültségekre utal főleg.) A felszabadulást előkészítő tudatossági robbanás elég erős ahhoz, hogy hatástalanítsa az Arkhónok manipulációit, akik még képesek arra, hogy szükségtelen halasztásokat idézzenek elő az Esemény kezdetében.  A tömeges letartóztatások nem kizárólag fizikai hadművelet, spirituális támogatásra is szükség van, hogy amikor beindulnak az események, ne kezdjenek el az emberek pánikolni.


Egy bizonyos ponton túl, a Galaktikus Központi Nap keresztül fog égetni minden a Mátrix által állított akadályt az éterikus és asztrális síkokon és az összes negatív entitás el lesz távolítva. A helyüket angyalok és spirituális vezetők fogják átvenni, ahogy a prófécia gyönyörűen megjósolja:


A Hálónak Le Kell Jönnie, Véget Ér, Fény Lép Be


Az utolsó lépés egyszerűen a negatív hálo elpusztítása. Ezt meg kell tenni és azután az események gyorsan fogják követni egymást.


Az Egy minden energiát biztosítani fog, a negatív háló megszüntetéséhez és az események ezután  szinte azonnal beindulnak.


El lesznek vezetve és fényesség fog uralkodni ezután.

Cobra

Fordította: Benedictus és FehérVándor2012felemelkedes.blog.hu
Oszd meg vagy küldd tovább: / Share To:

Sandal - Bárány Tünde Nikoletta

Post A Comment: