Üdvözöllek kedves olvasó!

Ez a bejegyzés egy hatalmas elemzés lesz, amit én magam és Amália közösen végeztünk el a Földi helyzet egyik sarkalatos részét illetően. És ez a téma maga a pénz témája volt. Ugyanis te is tudod kedves olvasó, hogy itt a Földön maga a pénz is egy energia. Jelen esetben egy csere energia, amit más szolgáltatások igénybevétele vagy portékák megvételét követően "gazdát cserél". Ez az energia is áramol, mint akárcsak a többi. Ha nem áramolna, akkor abból csak zavar keletkezne. Mint ahogy most az van belőle. Lásd a emberiség jelenlegi "gazdasági" válságát, ami valójában egy az emberiség kollektívájának lelki válsága. Ezt tudjuk sokan, hogy ez a válság félig tudatos és tudattalan is volt.

Azért tudatos, mert az elit eltervezte, hogy így akarja a világot a maga uralma alá hajtani. Csak nem számolt azzal, hogy vannak személyek és más csoportok, akik a mellérendelés és nem pedig az alárendelés hívei. Ilyen nagyon sok van a világon most is. Addig meg az alárendelést igénylők vannak sokkal kevesebben, de mégis meghatározó erejük volt (van egyelőre), hogy sokat a terveik közül véghez vigyenek. És véghez is vittek.

De ehhez az is kellett, hogy más nem-fizikai/nem-földi erők, amelyek más és más érdekekkel rendelkeztek/nek. Azok ezzel a kisebbséggel kapcsolatba kerültek különböző módszerek segítségével és megbeszélték közösen a terveiket. Tulajdonképpen a Földi történelmi idők késői szakaszában (I.e. 20.000 és I. u.1900-as évek között.). És ez a megbeszélések hada a következőket eredményezte az 1700-as évektől kezdve miután megalakultak az ilyen-olyan szervezetek és csoportok. Azok kezdték el kitervelni nemcsak évezredekre, de korszakokra is bontva a terveiket. Minden egyes korszaknak megvolt a maga módja és ideje. Most ebbe nem akarok belemerülni, mert a cikk nem erről szól.

Végül is sok tervük megvalósult, de azoknak a terveknek nem csak rossz oldala, hanem jó oldala is volt. A jó oldal onnan jön a képbe, mert katalizálta magát a mostani változást. Vagyis az akkori és jelenlegi állapotból mutatni kezdett a Létezés egy kiutat. És ez a kiút maga a spiritualitás útja. Természetesen mentesítve a Földi szervezetek "szennyétől". (Kinek inge ne vegye magára.) 

Ezt ragadták meg a földönkívüli és a földi segítőink is, hogy minél többen ébredjenek rá és kezdjenek el kutatni a dolgokat illetően. Előbb ébredjenek fel ebből a "részegségből" és kábulatból (Tudatlanságból). Akinek sikerül az természetesen csak fokozatos ébresztést kaphat/ott, mert különben megbolondul. És az ebbe a pozitívum, hogy a másik oldal is ezt csinálja tudattalanul. A kezdeti sikerek után a terveik sikeressége elkezdett nagyon lassan, de egyre lejjebb jönni. Mostanra a sikereik már csak nagyon kevés embert tudnak mondjuk így lelombozni. Ők azt gondolják, hogy ezzel ugyan úgy mennek a régi megszokott módon az általuk épített világba.

"A pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve"...

Szóval ezért is javallott megérteni kedves olvasó, hogy a saját utat járni, ami nehezebb, de sok tanulságot szolgáltat azt érdemesebb járni. Mint szemben a kikövezett úttal, amiről te is tudod úgyis, hogy hová vezet. Ez maga a tudatos része ami az elitnek valamiért kapóra jönne, ha sikerülne. De ezért is nem fog sikerülni, mert rengetegen nem asszisztálnak már a terveikhez úgy, ahogy ők arra számítottak. Bár ezzel ők is tisztában vannak, hogy a módokon változtatni kell, ha tovább akarnák vinni a terveiket. De mivel egyre többen figyelnek oda a részletekre ezért az ő általuk eszközölt változtatások esélye is csökkenő tendenciát mutat, hogy másokra hasson. Ezért is pánikoltak be és most is kapkodnak a terveiket illetően.

Ameddig az agyukat használják a szívük helyett, addig csak nekik lesz rosszabb, mert belülről rothadnak el. Ezért is fontos megérteni, hogy az ilyen ember, aki röhög rajtad illetve tudatosan rosszat akar neked. Az valójában csak önmagát bántja és nem pedig téged. Ezért is fontos a megbocsájtás. Akármilyen nehéz is. Ezért is jön képbe itt az emberi szív. A szívünkben is mi van? Maga a feltétel nélküli szeretet. Csakis ez az alapja a Létezésnek. Ameddig valaki csak egy érzéketlen lényként éli a létét annak csak a pusztulás és a lesüllyedés fog jutni osztályrészül. Ez az univerzumban egy törvényszerűség.

A tudatos része itt ér véget dióhéjban. A tudattalan része az ő terveiknek inkább az általuk és a mi általunk is gerjesztett energiákban keresendőek. Az ő energiáik rendkívül súlyosak, de ezzel együtt sokkal több energiát is emésztenek fel (pocsékolnak), mint amennyit élesztenek fel vele. Ez is egy törvényszerűség.

Az energia, amit mi magunk is árasztunk folyamatosan megállás nélkül tudatosan vagy tudattalanul is hatalmas változásokat hoz el a világban. Akárcsak az, ha egy cserép virágot elültetsz a kertedben. Az is változás. Hiszen bővítetted az univerzumot egy élettel, ami összhangban működik a Létezéssel. Magyarul belélegezhető levegőt termel a másik izgő-mozgó élőlények és a te számodra. 

Maga az energia jön és keresi a módját, hogy hogyan lépjen kapcsolatba a másik energiákkal. Akár alacsony vagy magas rezgésű. A tudattalan része most jön itt igazán a képbe, hogy az elit tervei energetikailag nagyon erősek voltak még az 1700-as és az 1900-as években, amikor a Tudást a saját érdekükben használták. És ez persze nekik jó volt, de ahogy az idő ment előre a történelemben. Úgy kezdett el csökkenni lassan azaz energia halmaz, ami támogatta a terveiket. És mostanra ezek az energiák elúsztak vagy pedig átalakultak. Az átalakulás a pozitív energiák következtében lehetséges csakis. Az elúszás meg abból, hogy egyszerűen egyik energia sem marad egy helyben sosem, mert a változás örök. Szóval a kozmosz is megtudja oldani itt a problémákat e térről.

Ezért is fontos ezt megérteni, hogy az ő támogatásaik, amik a nem-fizikai elittől és a különböző csatlósoktól jöttek azok elkezdtek teljesen megszűnni és ezért is inkább elbarikádozták mostanra magukat az itteni fizikai elit tagjai. Innen jött az mostanra, hogy szinte már csak a médiára és a pénzügyre támaszkodnak. Csak is ez a két kulcs tényező van, ami még adja nekik a "látszat" hatalmat. Addig meg a másik emberek, akik itt "alvóknak" illetve még tudatlanoknak is nevezhetőek. Ők egy hatalmas változót alkotnak a képletben. Pontosabban egy semlegesnek is nevezhető tényezőt, amit egy fix tényként kell számon tartani folyamatosan, ameddig a jelenlegi helyzet fennáll. Pontosan emiatt a hatalmas tényező miatt megy lassan az egész bolygó felszabadításának művelete, amit a Fény erői visznek véghez fizikai és nem-fizikai értelemben is. Természetesen te is, ha úgy döntesz. 


Az emberiség jelenlegi formációja a Földön a spiritualitás szerint.

 Most egy kicsit hadd térjek rá erre az ábrára elemzés céljából. Maga az F jelenti a Fényt. Az S a sötétséget. Az A meg magát az Alvót. Na most itt a képletben vegyük számításba a következő változókat, amik meghatározzák, hogy melyik fél fog eljutni előbb vagy utóbb az ereje végéhez.

Az F(Fény) tényező számára a jelenlegi közeg egyelőre "kicsit" mutat. (Javuló minőség+Javuló mennyiség.)

Az S(sötét) tényező számára a jelenlegi közeg szintén "kicsit" mutat. (Romló minőség+Romló mennyiség.)

Az A (alvó emberiség) tényező maga egy olyan fontos dolog, ami egyszerűen mindent letudna tarolni önmagában, ha teljesen elszabadulna. Vagyis egyáltalán nem nélkülözhető a képletből. (Erősen hullámzóan változó minőség. +- Mennyiségi tendencia.)

Jelen állás szerint az "A" vagyis inkább "Semleges" tényező hatással tud lenni hatás-ellenhatás elve szerint a másik kettő kisebb, de jobb minőségűbb F és S tényezőkre is. De azok is fordítva. Ezért is fontos alaposan ellenőrizni minden egyes tényezőt még mielőtt a képünket elkezdjük vizsgálni a főbb és mellékproblémákat is illetően. Mert csak ezek ismeretében oldhatóak meg a problémák.

Ezért is fontos megérteni, hogy egyik a másik nélkül nem tud meglenni. (jelenleg) Ezért is fontos az egyéni kezdeményezés, ezáltal is az átgondolt és bölcsen indítványozott cselekvés vagy cselekvések sorozata.

Minden egyén a "Semleges" tényező tagja egészen addig, ameddig nem jön meg a ráncigáló vagy inkább pofonnal felérő felismerés, hogy a világot, (F vagy S irányba) akár egy darab személy is képes megváltoztatni pusztán a gondolatával, a szavával vagy a tettével. Lásd ezt pl.: a történelemben. Ezért is nem szabad semmi esetre sem beleesni a "tehetetlenség" pocsolyájába, mert az csak állandósítja ezt a körkörös metódust, hogy hiába van a megoldás a kezedben, de valami mégis megakaszt a terveid véghez vitelében.

Ezért is nagyon fontos megérteni, hogy a következő dolgokkal a következő pólusokat támogatod. Akár tudatosan vagy tudattalanul.

-A semlegességgel a semlegességet támogatod.
-A pozitivitással a pozitivitást támogatod. 
-A negatívitással meg a negatívitást támogatod.

Ezért is vigyázz, hogy mit teszel! Nagyon nagy a felelősséged neked is önmagadat és a bolygót is illetően. Akár tudomásul veszed, akár nem. Vigyázz a gondolataiddal, a szavaiddal és a tetteiddel! Ezért is légy tudatos. Ezzel az alábbi e világi (kollektív lelki) problémák orvosolhatóakká válnak bárki számára.

De most térjünk rá a jelen állapotok egyikére, amit kiszeretnék emelni, ami jelenleg okozza a problémákat az emberek és a bolygó számára is. Ami nem más most, mint maga a munkahely kérdése és az ezzel együtt járó jutalmazási/javadalmazási rendszer hibái.

GF-es adatok szerint: A földön lévő jelenlegi munkahelyek száma nem lépi túl egyáltalán a 2.6 milliárdot.
Ezt még hozzá arányosítva a jelenlegi lakossággal, ami 7.1 milliárd. Normális és egyszerű logikai kikövetkeztetéssel is egyértelmű a megállapítás, hogy ez teljesen értelmetlen és működésképtelen rendszer.

A pénzről még nem is beszélve, ami jelenleg teljesen aránytalanul van elosztva mindenütt. Keveseknek sok. Sokaknak kevés. Ez az arány azonnali javításra szorul. Ezt csakis úgy lehet megoldani, ha nagyon sok ember használja a szívét és az elméjét is egyszerre. Magyarul nézi a saját és a másik érdekeit is. Erre épül egy spirituális társadalom is. Szerencsére egyre többen gondolkoznak hasonlóan, hogy a világban csakis az egymásért közösen tétel határozza meg a társadalmunk létét. Nagyon sok közösség kezdett már el létrejönni amelyek így gondolkodnak.  

(Olaszoknál van már ilyen spirituális közösség, aminek a neve Damanhur. Csak egy közösség a sok közül, amelyik a spiritualitás alapján éli az életét. Na, de hadd folytassam tovább az elemzést.)

Valódi megoldás csakis egyéni szintről kiindulva lehetséges. Vagyis, hogy az egyén megérti, hogy ő hiába él egy társadalmi osztállyal lejjebb vagy feljebb. Ő is érintett minden egyes dologban, hogy hogyan alakul meg és ezáltal, hogyan és mikor manifesztálódik a jelenben. Akárcsak fizikai vagy nem-fizikai tekintetben. 

A 2.6 milliárdos problémára az alábbi intézkedések oldanák meg a dolgokat, ahogy a képletből levezethető. Elkezdem őket felsorolni.

- A fizetések egyenlővé/arányossá tétele mindenki számára.
- A napi munkaórák számának radikális csökkentése 12-ről 3-4 órára.
- Heti szintre bontott beosztási rendszer a munkahelyekre, hogy mindenkinek legyen munkája.
- Az élelmiszer árak fokozatos/gyorsabb jellegű csökkentése legalább a felére a mostani áraknak.
- A későbbiekben csakis a luxuscikkekért kellene fizetni.
- Elköteleződése az embernek emellett az ügy mellett. Természetesen harmonikusan a Létezéssel.
-  Az embereknek megértenie, hogy egymás harmonikus és feltétel nélküli támogatása csak az egyetlen járható út. Ez a spirituális világ alapja és működtetője.

Én ezeket az intézkedéseket látom a "pénz"ügy tekintetében, hogy ezekkel megoldható nagyon sok probléma a Földön. Na, de most az elemzésem tekintetében mutatok neked egy másik képletet is. 

A Földi társadalom átalakulásának szemlélete:Ez a képlet a jelenlegi Földi társadalom átalakulási folyamatát ábrázolja.

A Föld jelenlegi társadalma már most is átalakulóban van. Mint mindig. Jelenleg az emberek még mindig(!!!) helyezkednek el folyamatosan a nekik tetsző "helyekre". Magyarul zajlik a rezgésbéli leválasztás. Itt, aki a régi rendszert akarja követni az olyan helyre kerül, addig meg van, akik teljesen újat szeretnének alkotni mindenből. Az Univerzum is azokat támogatja, akik természetes folyamatként fogják fel ezt az egészet, és nem pedig görcsösen a saját lényüket is felemésztve dolgoznak az ügyön nap, mint nap.

Jelenleg a Létezés elkezdte már átalakítani az emberek azon részét, akik továbbakarnak lépni a következő sík(ok)ra. Itt most a 4-5-6-7-8-9-ik dimenzióról van szó. Ez csakis úgy lehetséges, ha teszel érte és nem pedig csak ülsz és vársz.

Ezért is te döntöd el, hogy hova mész. A hiteden múlik csak. A 4-ik dimenzió felett csakis a hited határozz meg. Jézus is nem okkal mondta még, amikor itt járt, hogy "Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a kiválasztottak."

Ezért is vagyunk most a 4-ik dimenzióban, ahol jobban és gyorsabban megy a manifesztáció. Csak most a 3-4-5-ik dimenzió egybe van csúszva a Földön. Ezért is még nem történt meg az a szintű leválasztás, ami a másik és a te "eltűnéseddel" is jár.

Ezért is fontos megérteni, hogy az egyén teljesen 100%-ig maga határozza meg az útját. És nem pedig tőle függetlenül valaki/valami más. Aki ezt szajkózza neked az hazudik, mert fél attól, hogy elveszíti az irányítást feletted (Lásd elit). Ezért is fontos az, hogy az ember 50-50 arányban segítsen önmagán és ezzel másokon is. Aki így tesz az megérti a spiritualitás lényegét és onnantól már csak tapasztalnia, megélnie, elfogadnia és élnie kell vele. Hiszen maga a spiritualitás adja meg az igazi élet fogalmát. Ahol nincsenek távolságok, idő és más korlátok.

Tehát magyarul. A bolygónkon/dimenziónkon belül és kívül élő civilizációk végtelenségével lehetségessé válik a kommunikáció és találkozó. A titkokról lehull a lepel. Az igazság és a Fény jelen lesz. Ezért is fontos megérteni, hogy az ilyen tettek, szavak és gondolatok, amik ezek előmozdításáért fogalmazódnak meg. Azok teljesen megérthetőek és teljesen elfogadhatók. Mert magát a Létezést szolgálja.

Ez a két képlet is, amit most neked itt felvázoltam. Valójában csak dióhéjban mondja el ezekről a problémáknak is a láthatóságát, a súlyosságát és megoldhatóságát. Ezért is innen aztán jön neked is meg nekem is a felismerés, hogy ez mind csakis rajtunk múlik, hogy mit kezdünk vele. Mint, ahogy jelen esetben a pénz probléma is, akár ezzel is orvosolható. Vagy, akár a teljes körű kivezetéssel.

Ez is egy hatalmas folyamat, ami áldozatokat és kitartó munkát igényelnek. Mindenki részéről itt a bolygónkon. Ezért is tudom, hogy a Létezés (Isten) is ráfog vezetni mindenkit, hogy lehet így is létezni. Korrupció, hamisság, gőg, egó, versengés, pocsékolás és kapzsiság nélkül is.

Köszönöm a segítségét Amáliának is és a te figyelmed is, hogy tudomást szerezhettél erről az egészről.
Oszd meg vagy küldd tovább: / Share To:

Post A Comment: