Üdvözöllek kedves olvasó!

Ebben a bejegyzésben magáról a magyarság igazi eredetéről és a kozmoszban lévő valódi kapcsolatunkról lesz szó. De még mielőtt bele is vágok a téma kivesézésébe. Szeretném az én gondolataimat megosztani veletek. Ezeket a gondolataimat ne történelmi anyagnak vagy tényeknek, hanem csakis az én személyes meglátásaimként kezeljétek. Igazából a meglátásaim a jelennel kapcsolatosak.

Amint leírtam a gondolataim. Azonnal rá is térek a történelmi részekről szólóan dióhéjban, hogy mindenki érthesse az összefüggéseket.

Na, de most előbb hadd kezdjem az én személyes meglátásom. Ezt azért kívánom megosztani, mert én ezek során tapasztaltam meg, hogy mit is jelent valójában magyarnak lenni. Ezzel együtt embernek is itt a Földön. Mint mondtam. Ez csak az én véleményem. Nem kötelező velem egyetérteni.

A saját gondolataim a magyarságot illetően a következők. Én azért vagyok magyar, mert én is ide születtem le. Beszélem és alkalmazom is a tudás nyelvét minden itt lévő pillanatomban. Én saját magamat nem magyarnak vallanám, hanem inkább kozmikus embernek, mert nem igazán tudok olyan életvitelről beszámolni az előző életeim ismeretének tekintetében is, ami arra a következtetésre juttatja az embert, hogy mégis, ahol él az a hely a számára az otthona. Én az otthonomnak magát a kozmoszt tudom tekinteni. A Földet csakis egy állomásnak, ami csak egy a sok közül az utazásaim során.

Ezért is nem tudom és nem is fogom magamat egyetlen egy vallás, egy politikai párt, egy nemzet fiaként vagy, akármilyen más Földi dologban hozzátartozónak vallani. Hiszen én is egy szabad szuverén lény vagyok. Akárcsak más nemcsak itt a Földön, hanem szerte az egész univerzumban.

Ezért nem tudok és nem is szeretnék egyetlen egy történelmi szempont mellett sem lándzsát törni. Vagyis azt, hogy az az adott esemény vagy események sora miért volt jó vagy esetleg rossz bárki vagy bármi számára. És mivel úgy látom a történelmet, hogy mind a két oldalnak a részét megtapasztaltam nem szeretnék értelmetlen és lealacsonyító ítélkezést meghozni. Mert én csak a Teremtőt ismerem el, mint ítélkezőt. Konkrétan csak azt szeretném ezzel mondani, hogy a történelmi ismereteimet mind a két vagy esetleg több oldalnak szemszögéből megtudom tekinteni, érteni és beleélni is magam az adott lény vagy lények helyzetébe. Ezért is lehetséges elérni a semlegesnek is nevezhető történelmi szemléletet, ami nem ad táptalajt a bosszún alapuló revízióknak és az értelmetlen pártokon vagy nemzetiségi alapokon nyugvó konfliktusoknak.

Most egy olyan eseményt szeretnék jelen esetben példázat céljából felhozni, mint amilyen 1920-ban Trianon volt.

Nos, mint mondtam. Mind a két félnek. Vagyis a magyaroknak és a nem magyaroknak is megtudom érteni az akkori szándékát és indítékait is, amik kiváltották az akkori sajnálatos eseményt is. És ezzel együtt levonni a néhol nagyon durva tanulságokat is, hogy többet ez a "nagy" esemény ne ismétlődhessen meg.

Ezért egy kicsit szeretnék írni Trianonról is dióhéjban, hogy az az esemény miért is történt meg, akkor 1920-ban.

Amikor a központi hatalmak különböző belső és külső okok miatt is. A tudatos és tudattalan nemzeti, ideológiai és nemzetközi széthúzás, a háborús végkimerülés, a külső megszálló hatalmak által végrehajtott intézkedések és a gazdasági illetve katonai tényezők együttes hatása és ellenhatása révén. Az akkori államok, mint a Német Birodalom, az Osztrák-Magyar Monarchia, a Török Birodalom és Bulgária hatalmas vereséget szenvedtek el az I. világháborúban.

Németország, mint a ma is hivatalosan "legfőbb" agresszor államként emlegetett hatalom. Elvesztette a gyarmatait, a katonai erejét drasztikusan lekorlátozták. A gazdaságát meg szabályosan a megszálló erők és kormányzatok javára alakították át, hogy tudja fizetni folyamatosan addig, ameddig kell a jóvátétel címszó alatt befutó hadisarcot. Ezt persze az ottani, vagyis német ajkú lakosság egyáltalán nem nézte jó szemmel, mert a legalapvetőbb élelemforrások zömét is eleinte elakarták vonni a megszállók javára. Csak a folyamatos passzív ellenállás következtében ez végül hála Istennek elmaradt. Amit persze gazdasági portékákat zsákmányoltak a megszálló hatalmak. Lásd Franciaország és Belgium inkább elherdálták, mintsem bölcsen használták volna fel.

Addig meg egy másik állam. Vagyis a Németországgal szomszédos Osztrák-Magyar Monarchia szétesett. A szétesés oka elsősorban a nemzetiségek függetlenedési vágyából és a külföldi angol, francia, orosz és amerikai pénzek által megtámogatott puccsokat végrehajtó csoportoknak voltak köszönhetők. Másodlagosan meg a katonai erők hatalmas vérveszteségei miatt. Nem csak osztrákok, de magyar, román, szerb, szlovák, ukrán, cseh, szlovén, horvát, lengyel és olasz is szolgáltak az OMM haderejében. De most inkább tovább a magyarokhoz, mert a sort még lehetne hosszan folytatni, de inkább erről egy másik bejegyzésben lesz szó bővebben.

Itt most csakis a magyarokra és a kisantant által alkotott kötelékre szeretnék kitérni. Amikor is kitört a szintén magyar forradalom 1918 őszén, ami következményeként kikiáltotta a független Magyarországot az OMM-ből és később a Habsburgoktól. Mellékesen létrejött másik külföldi segítségekkel is néhány olyan állam, ami 1918 és 1920 között a szín magyar területekre és értékekre is igényt tartott.

Ilyen volt az akkor megalakult Csehszlovákia és Jugoszlávia (Szerb-Horvát-Szlovén Királyság). Egy harmadik állam is, amelyik már ekkor is létezett Románia. A területe a duplájára nőtt Erdély elfoglalása révén.

Ez a három félrevezetett nemzet más és más háttérhatalmi bábok segítségével tudatosan felszított sovinizmus és nacionalizmus segítségével és egy akkor nagyon teret hódító ideológia (pánszlávizmus) révén létrehozott egy olyan szövetségi rendszert, ami szó szerint elzárta Magyarországot a külvilágtól. Ez a szövetség maga a Kisantant volt, ami természetesen nemcsak az akkori Németország hátába, hanem a magyarok esetleges megfélemlítésére és féken tartására lettek telepítve, ha bármilyen tekintetben is pisszenni mernének, hogy nekik a Trianoni békediktátum semmi esetre sem helyes.

Ausztria is inkább elzárkózott és a tudatos széthúzás érdekében a magyarok ellen fordították az osztrákokat. Ebből lett Burgenland elfoglalása. Természetesen voltak kísérletek a magyarok más népek elleni fordítására is. Csak hát az bizonyos érdekek illetve a magyarok viselkedésbeli dolgai miatt inkább alább hagytak. Hiszen a magyar ember alapból nem olyan, hogy másokat bántalmazzon akár milyen tulajdonsága miatt. Sőt! A nem magyarok között is a legtöbben ilyenek.

Itt még mielőtt megtörtént a Trianoni szerződés aláírása. Szeretném elmagyarázni, hogy a magyar ember ekkor mit is csinált. Megvédte a legtöbbje az otthonát, akik otthon maradtak. Természetesen, akik visszatértek a háborúból, azok többsége sem lelkesült egy újabb honvédő háborúért, de mégis megtették, mert valami nekik ezt sugallta. Hiszen ez is egy káros dolog volt, akárcsak minden, ami rombolással, gyilkossággal és pusztítással járt és jár.

A cseh, a szerb és a román emberek, akik fel lettek tüzelve koholmányok segítségével. Ahol magyarok éltek ott őket elkezdték elüldözni vagy pedig leöldösni. Ez tudom. Egy akkori és mostani magyar ember számára is hatalmas fájdalommal és szenvedéssel ér fel, akár beszél, hall vagy olvas róla. De az akkori magyarok is azt csinálták, hogy mindenáron az antantnak akartak jót. Lásd Károlyi kísérleteit...

Ezek a kísérletek, hogy mutatkozzunk barátságosan az ellenségnek. Akármi az ára. Sosem fogják az ellenfelet meghatni, mert az ellenfél, aki tudatosan lett felheccelve és örömmel hajtotta végre a tetteit. Inkább a gúnyra, a kinevetésre, a megalázásra és a megvetésre adnak okot.

A józan ész ekkor azt mondja, hogy védd meg magad. A szíved is ezt jelzi, hogy a te magad ellenségét, aki rád támad, mert elakarja venni az életed vagy, akár a rokonaid életét. Semlegesítened kell kerül, amibe kerül. Te azt hagynád? Szerintem egyértelmű a válasz, hogy nem. Az olyan ellenfél, amelyik úgy viselkedik, hogy örömét leli a fosztogatásban, a gyilkolásban és az összes erőszakos cselekményben. Az miért is hatódna meg attól, hogy te magad mosolyogsz rá és átakarod ölelni? Maximum azt éred el nála, hogy megdöbben és jobb esetben életben hagy, mert úgy gondolja neked úgyis mindegy már.

Azért cselekedett akkor az összes ideológiás politikus Magyarországon is úgy, ahogy. Mert nem volt magyar. A nyelvet beszélte, de a szíve nem az volt. Hanem más. Nem e világi ember. Hanem a félelem embere. A félelem hajtotta és hajtja minden tettét. Hamis ideológiákban és vallásokban keresi és magyarázza meg körmönfontan a tetteit.

A szív útja szerint is, akkor a magyarok megvédték magukat, akiket nem hatott meg a politikusok beszéde. Hiszen az önvédelem jog és kötelesség mindenütt. Az ideológiák is megragadták ezt az Isteni törvényt, de úgy csűrték és csavarták, hogy végül egy zagyvaság lett belőle.

Ennyire tudta és tudja a törvényeket a háttérhatalom tagsága és beavatott alattvalói, de nem tudják építően használni. Hiszen nekik a szívük kő és nem pedig lágy és meleg.

Trainon célja az volt elsősorban, hogy a magyarságot területileg tönkretegyék. Természetesen emellett minden formában. De mivel ők is tudják, hogy csak lassan és vért izzadva tudták és tudják ezt végrehajtani. Ezért a félelem addig bennük marad, ameddig akár egy magyar is létezik. Ami az ő vesztük egyben is, hogy a magyarok még ezek ellenére is föléjük emelkednek. A legnagyobb romhalmazok közepette is. Én ezt tapasztalom a mostani időkben is. Egyszerűen képtelenek kiirtani a tudás népét. Igaz a létszám megcsappan, de attól még létezni fog és azok a hatalmak érnek véget, amelyek a magyarok kiirtására esküdtek fel.

Lásd megszűnt Csehszlovákia és Jugoszlávia. Csak meggyengült utódállamok maradtak. Amibe persze beletartózik a karmikus adósságuk is, ami a vesztüket okozta és okozza. A mostani időkben is nagyon odacsap nekik a karma. Ezért is érvényes örökösen ez a mondás, hogy "Ki mint vet, úgy arat."

De! Én úgy vagyok a régi történelmi eseményekkel, hogy megbocsáthatóak teljesen. Nem pusztán valamilyen könyörületből, hanem azért, mert megtanította az adott esemény a leckéjét. Amiből le kell vonni minden egyes tanulságot és nem hagyni, hogy még egyszer előfordulhasson. Egyedül csakis a tudatos elme tudja ezt megérteni és alkalmazni egyelőre. Hiszen azok, akkor történtek és régi kori energiákat tartalmaznak. Nem pedig mostaniakat és frisseket.

Ezért is örülök, hogy megoszthattam a gondolataim egy szeletét veled kedves olvasó. Most, hogy a gondolatom leírását befejeztem rá térek azonnal a magyarság és a kozmosz tökéletes kapcsolatára.

A földönkívüliek fülében nem új keletű, hanem teljesen köztudott, hogy a mag népe. Vagyis a magyar maga a tudás nyelve és egyben a tudás népe is. Ezért is szeretnék a magyarokat kiirtani minden áron az itteni és földöntúli erők is. Csak hát ez bizonyos Teremtői okokból egyszerűen nem sikerül.

A Kárpát-medencéből ered minden, mert ide reinkarnálódtak azok a lelkek (magok), akik olyan hatalmas tudással rendelkeztek és rendelkeznek, hogy hatalmas feltalálók, tanítók, gyógyítók és sok más tehetséggel megáldott emberekként élnek itt közöttünk és jönnek ki a sorainkból. Igen közöttünk. Csak még a Teremtő bizonyos okok miatt még a háttérben tartja őket. De, amint el fog jönni az idő. (Már itt van a küszöbön.)

Ezek az emberek csodákat fognak okozni a világnak. Pusztán egy gondolatuk tökéletes megfogalmazásával vagy akár puszta jelenlétükkel valahol. Vagy, akár csak egy beszélgetés segítségével is bölcsebbé és éberebbé teszik azokat az egyéneket, akik spirituális értelemben nem tartóznak (még) a mag népéhez/lelkekhez.

Egyébként a magyarok (magok) mindenütt megtalálhatók. Olyanok is lehetnek magok, akik nem magyarul beszélnek, vagy nem magyar a felmenőjük, de mégis részesednek magából a tudásból. És itt nem lexikális tudásról van szó, hanem magáról a spiritualitás azon szegletéről melyeket kevesek tapasztalhattak meg az idők folyamán. Különböző történelmi folyamatok és események miatt, amikbe most nem szeretnék túl mélyen belemenni, mert nem az én dolgom ezeket elmondani.

A magyarság kapcsolata a kozmosszal abban keresendő, hogy voltak közöttük olyanok, akik tudtak kommunikálni az éggel. Pontosabban földönkívüliekkel. Ilyen emberek voltak főképp a táltosok. Akik nem csak férfiak, hanem nők is voltak. Őket meg aranyasszonyoknak hívták. Ez a tudás, amibe az akkori táltosok és más nem magyar beavatottak részesültek. Maga a kozmosz tudása volt.

Ezt a tudást főleg Sziríusz A beliek és Plejádiak hozták magukkal. Nemcsak a magyarok közé, de a legnagyobb mennyiséget itt dolgozták fel. Ez a tudás átadás főképp Atlantisz és Lemúria pusztulását követően zajlott le. Kronológiailag 20-22.000 éve kapták meg az itt is élő beavatottak azt a tudást, ami maga a kozmosz tudása is volt. Ami nem más, mint a Jézus által is hirdetett és azóta ezer féle képpen kiforgatott feltétel nélküli szeretet volt. A magyarok elsődlegesen nem könyvekben, hanem egyszerűen a szívükben és az elméjükben hordozták a tudást. Ezért is nevezik a szív útjának a szeretet útját nemcsak a magyarok, hanem a világ más tájain élő beavatottak is.

A Kárpát-medence még mielőtt be lett volna népesítve a szkíták, hunok, avarok és végül magyarok által. Egy hatalmas szent helynek számított és számít a mai napig is. Csak azzal a különbséggel, hogy amikor nem volt lakott, mert a Teremtő tervei így rendelkeztek a kárpátokat illetően. Akkor az ide tévedőkkel mindig tudatták különböző egyértelmű jelek segítségével, hogy itt nem szívesen látottak a Kárpátok őrzői számára. Ezért választhattak. Vagy békésen kifelé mennek a Kárpátokból vagy betegségek vitték el őket. Ez alól csakis a tiszta lelkű és szívű emberek voltak kivételek, akiken látták és érezték is a Kárpátok őrző szellemei, hogy nem akarják bolygatni a Kárpátok semelyik szegletét sem, hanem csak átutazóban vagy pedig zarándoklatban vannak.

Azért itt él a legtöbb mag (cirka 90-95%), mert ez a hely a legeslegvédettebb mindenféle katasztrófától. Nem csoda, hogy sokaknak fájt és fáj a foga erre a helyre. Meg még az sem csoda, hogy minden egyes elmúlás után innen indult virágzásba maga a Föld szinte összes kultúrája. Itt nemcsak az itt fellelhető nyersanyagokról van szó, hanem magáról az itteni tudásról is, amit nagyon fontosnak és érdekesnek tartanak azok, akik csak pusztán egyszerű érdeklődésből, addig meg mások puszta irigységből beszélnek és gondolkodnak a magok tudásáról.

Ezért is próbálnak bármi áron megszabadulni a magoktól. Mert úgy félnek tőlük az elnyomók, akár csak a sok pénzes ember, hogy az egyszerű emberek közül rájönnek nagyon sokan arra, hogy valójában a pénz értékét csak maga a fantáziánk szabja meg és semmi más.

De hát mégis van sok tényező, ami miatt egyszerűen nem sikerül a kiirtásunk sehogy. Még ők pusztulnak bele, addig meg mi kiemelkedünk ezek ellenére is. Lásd csak a történelem különböző korszakaiban létező birodalmakat. Hát igen. Nem sértetlenül, de nem is meggyengülve kerültünk ki minden ilyen eseményből. Ebből is úgy tudunk kikerülni szinte már sértetlenül, ha minél több magyar ember a szív útjára lép. Ez az egyetlen lehetőség a szabadulásra. Semmi más. Minden más, ami nem a szív útja. Az csak ő hozzájuk vezet vissza.

A régi korokban is ezért maradt meg a mag és nem más miatt. Más különben elpusztult volna, mert nem a szív, hanem az anyag és rideg elme útját követte volna. Sajnos ebben az időszakban is a magok nem vezetők, hanem a ranglétra legalján vannak. Pedig ez teljesen méltatlan dolog az ő számukra is. Ezt csakis az elit tette velünk, mert azt hitték, hogy ezek közepette is vagy belehalnak vagy feladják a tudásukat a magok. De hát ez is balul sült el, akárcsak minden, amit ellenünk készítettek elő. Mégis, amikor mi beleléptünk az általuk előkészített csapdákba. Mindig a szív útjára léptünk és sikeresen kerültünk ki belőle. Most is így lesz, hiszen csak ezzel kivitelezhető és nem másképp.

Ebben is próbálnak segíteni a maguk módján a csillagtestvéreink. Természetesen csak a háttérben tevékenykedve, mert nem akarják megzavarni az emberek nagy többségét, akik még mindig csak bukdácsolva, de már elindultak a saját szellemi útjukon.

Itt is a magyarságnak segítik a legtöbbet elsősorban. Mert felkerülnek méltó helyükre az elkövetkező időszakokban és megfogják kezdeni a tevékenységeiket. Ezért is fontos megérteni. Minél többen a szív útját választjuk. Annál hamarabb, jobban és többen rájönnek, hogy az életet lehet békében, szeretetben és csodálatban is élni. Mellőzve mindenféle szélsőséget és negatívitást. Ezt fogja a Teremtő is előkészíteni az eljövő időszakokban. Az eljövő katasztrófák is nem ok nélkül fognak jönni. Hanem ez lesz a vizsga egyik szakasza. Aki a szív útját válassza sikerrel jár. Aki meg nem az nem.

Ezért is csakis rajtunk múlik és nem másokon, hogy hogyan lábalunk ki ebből az egészből. Nemcsak magyarként, hanem német, angol, olasz, orosz, üzbég, török, kínai stb. nemzetűként is. Közöttük is vannak magok. Csak sokkal kevesebben.

Köszönöm a figyelmet!
Írta HUNFény

Oszd meg vagy küldd tovább: / Share To:

Post A Comment: