Az anyai testben először bőven volt hely. Én csak egy kis csíra voltam, és sötétség és meleg töltötte ki világomat. Mint lélek magam voltam az egyetlen fényforrás, és bár valójában nem tudtam látni és hallani, tudatában voltam annak az új világnak, amelybe beléptem. Jól emlékszem első napjaimra és heteimre vénuszi édesanyám, Shawik-Echo Lei hasában.
Csodálatos, békés érzés az a biztonság, amikor egy másik élőlény része vagyunk és mégis teljesen elkülönültek benne. Tudtam, hogy milyen nagy mértékben függtem szeretett édesanyámtól. Ő látott el engem a szükséges energiával, amelyre a születés erőpróbájához szükségem lesz.

Ilyen tudatosnak és egyben ennyire tehetetlennek lenni egy különös tapasztalat. Mint lélek, közöttünk mindenki határtalan tudással és határtalan képességekkel rendelkezik. De ha egyszer kiválasztottuk magunknak a családunkat és azt a testet, amelyben élni akarunk, közvetlenül azután, hogy beleszületünk egy új életbe, először tehetetlenné válunk. Azért, mert az új testnek új végtagjai, új érzékszervei és egy új agya van, amelyeket edzeni kell, nagyon nagy figyelmet és energiát igényel tőlünk, hogy megszokjuk azt. Amíg megtanulunk uralkodni hangszalagjaink fölött az új környezetünkben uralkodó nyelven történő kommunikáció érdekében, és megtanuljuk használni új érzékszerveinket és új agyunkat, lelki tudásunk általában a tudatalattiban rejlik.

Ritka esetben néhány zseninél nem válik csak el a tudatalatti és a tudat annyira, hogy kis gyermekek néha rendelkeznek sok élet tudásával. Később az életben minden egyénnek hozzáférése van ehhez a tudáshoz, de kezdetben az be van temetve. Az asztrálsíkban a lelki tudatomhoz egy lépéssel közelebb voltam, annyira, hogy megmaradt bennem a visszaemlékezés ezekre a korai pillanatokra.
Amíg kifejlődött új testem, sok időm volt arra, hogy elgondolkozzam mindazokon a dolgokon, amelyeket tudtam. Mint lélek visszaemlékeztem a kezdetre, amikor először küldettem be a sűrűbb világokba, és arra a szinte végtelen sok életre, amelyeket ásványokként, növényekként és állatokként éltem. Aztán ott volt az a majdnem számtalan emberi élet mindkét nemben, minden elképzelhető helyzetben és sok különböző bolygón. Ezek között a fizikai síkon élt élet-milliók között pedig ott voltak azok az életek, amelyeket a fizikain túli síkokon éltem.
Vég nélkül folytathatnám annak elbeszélését, amire mint lélek visszaemlékeztem, de a legtöbbet új családomon gondolkoztam. Azért választottam ki édesanyámat is és édesapámat is, mert korábban egyszer már voltam velük együtt. És azért volt meghatározva számomra, hogy ismét velük legyek együtt, hogy kielégítsem szellemi és lelki szükségleteimet.

Mi hárman éltünk együtt korábban a Vénuszon, de most első és egyetlen gyermekük kellett lennem : Omnec Onec. A múltban édesanyám és én testvérek voltunk, és a Vénusz egy fiatal bolygó volt, amelyik arra törekedett, hogy befejezze a háborúkat. Betegségek és járványok gyötörték az embereket azokban a viharos években, és az akkori édesanyámat egy rettenetes, gyógyíthatatlan betegség sújtotta. Annak érdekében, hogy életben tartsam őt, és saját energiámmal mediálisan meggyógyítsam, betegségének karmáját magamra vettem és meghaltam helyette.
Ez új vénuszi életbeli édesapám korábban akkor ott orvos volt, és a szeretőm. Ő rossz néven vette édesanyámtól, hogy ő élt, én meg meghaltam. Az én elvesztésem fölötti bánkódásában (gyászában) halálra éheztette magát. Korábbi testvérem - és mostani édesanyám ebben az új életben - szintén szerette őt. A végén szegény (anyám) mindkét embert elvesztette, akik olyan kedvesek voltak számára.

Ebben a vénuszi életben mint férfi és nő szerették egymást. Ezzel apám megkapta azt az esélyt, hogy akkori szenvedését kiegyenlítse. Anyám is meg tudta ezen alkalommal élete egy részét osztani vele, amire abban az elmúlt életében annyira vágyakozott.
Most pedig meg fogok születni. Annak kiegyenlítésére, hogy én odaadtam az életemet akkor érte, most ő fogja odaadni az életét értem és születésem táján meg fog halni. Ez az ő sorsa és az ő választása arra, hogy kiegyenlítse ezt a régi, múltból megmaradt tartozását. Ebben az életben apám azt fogja elveszteni, akinek az élete miatt akkor annyira neheztelt, és az lehet mellette, akit annyira szeretett akkor, de elvesztett. Mint gazdag érzelmű ember, epekedni fog szeretett édesanyám után, tőlem el fog fordulni és a munkájára fogja fordítani figyelmét. Mindezeket a dolgokat lélekként tudtam.

Gyakran gondoltam új édesanyámra, amikor növekedtem a hasában. Éreztem a felém ápolt meleg szeretetét, és éreztem afölötti örömét, hogy kezdtem mozogni. Édesapám meleg szeretete is kisugárzott rám. Hallottam tompa hangjukat és tudtam érezni kezüket, amikor rúgkapáltam és ficánkoltam.
Úgymond elolvadtam afölötti leírhatatlan örömben, hogy egy vagyok a kozmosszal. Áthatott az univerzum ritmusa, a fénynek és hangzásnak ez az eleven áramlata, amely a Legmagasabb Istenségből áramlik ki, hogy tápláljon mindent, ami élő és aminek alakja van. Az anyai testben eltöltött idő valami különleges, mert aközben a lélek szabadon utazhat a túlvilági síkokra.
Az idő telt, és én szépen fejlődtem. Naponta éreztem, hogy külsőleg hogyan váltam egyre inkább emberré. A rendelkezésemre álló tér fokozatosan annyira szűkké vált, hogy alig bírtam már mozogni. Majdnem lehetetlenné vált, hogy kinyújtózzak. A kívülről jövő hangok tompák voltak, de édesanyám szívverése és lélegzése nagyon közel volt hozzám.

Amikor közeledett annak az ideje, hogy kijöjjek a testéből, az öröm és szomorúság vegyes érzései kavarogtak bennem. A boldogság egy érzése öntött el, de egyidejűleg az új tapasztalatok miatti félelem is. A választás azonban megtörtént és az idő is eljött.
Hirtelen döbbenet szállt meg amiatt, hogy ki kell lépjek a fények és hangok közé, sokkolva voltam attól, hogy új leszek, elszigetelt és azonosságom lesz. Idegen mosolygó arcok üdvözöltek, de rögtön felismertem és megszerettem ezt az új családot. Megérkeztem, sírva, mert nem tudtam mindent közölni abból, amit éreztem és tudtam, és amiért olyan kicsi és tehetetlen voltam. Édesanyám karjaiban tartott és szoptatott, amire meg én melegben éreztem magam, olyannak, akit akartak és szerettek.

Amikor ott feküdtem a karjaiban, tudtam, hogy nem marad sokáig mellettem. A nyugalma és szerető tekintete olyan sok mindent elmondott. "Szívemből szeretlek, de el kell, hogy hagyjalak téged. Nem leszek melletted, hogy megoszd velem életed örömeit és szenvedéseit. Olyan döntés született, hogy te élni fogsz, én meg kiegyenlíthetem a karmámat."
Ahogy olyan melegnek, akartnak és szeretettnek éreztem magamat, békés, felüdítő álomba merültem. Amikor újra kinyitottam a szemem, egyedül voltam egy ágyban. Elmosódva vettem észre édesapámat, aki egy bizonyos távolságban járkált fel s alá. Ő nem jött hozzám közel. Édesanyát sehol sem lehetett látni. Elalvásom előtti utolsó szavai nyilalltak a fejembe. "Vigyázz jól a kicsimre", mondta édesapámnak. Én először nem egészen fogtam fel, hogy édesanyám már átment, de mint lélek tudtam már mindezt.

Kis csecsemő létemre történő visszaemlékezéseim nagyrészt elmosódottak, aztán vannak kis szakaszok, amelyek nagyon világosak. Most, hogy összerakom ezeket a darabokat, fejemben összeáll egy kép azokról a korai napokról.
Az ágyam mellett állt egy idegen, egy szomszéd nő, akinek meg kellett engem szoptatnia és el kellett látnia. Ő volt az egyetlen, aki üdvözölt engem új otthonomban Teutóniában a Vénuszon.

Az egész helyiségben körülöttem egy nyomasztó, diszharmonikus légkört éreztem. Magasan fölöttem ívelt a kupolaformájú mennyezet. Középen volt egy lótuszcsokor alakú virágkompozíció, és a kupolát mindenféle finom, de bonyolult virágminta vette körül és azok lenyúltak egészen kerek hálószobám falaiig. Tál alakú ágyacskám egy arany, virágokkal díszített kötélen függött, mely a mennyezetből jött. A közelben egy nyitott ablak volt, rálátással az édesen illatozó kertre. Egy gyöngéd légáram ide-oda ringatta az ágyat. Végül is élveztem mindezeket az új benyomásokat. Madarak énekeltek egy aranyketrecben az ágyacskám közelében. Édesanyám egyik utolsó kérése volt, hogy madarak éljenek szobámban. Fölöttem automatikus játékok repültek vagy lógtak a levegőben és nagyszerű hangzásokat keltettek.

Mindennap jött a dajka, hogy ellásson. Kötelességet éreztem szeretet helyett. Azt hiszem, azért tartott olyan távolságot, mert én nem az ő gyereke voltam. Mint csecsemő, éreztem ezt a hűvösséget, és biztos vagyok abban, hogy a fizikai világban minden csecsemő érzékeli édesanyjának az igazi érzéseit.

Gyakran hallhattam a távolban édesapám hangját, de sosem csíptem el arcának futó tekintetét. Csak egyszer láttam őt röviddel születésem után, de a fájdalomnak és elvesztésnek ezen első napja után sosem közeledett többé hozzám. Biztossá vált bennem az az érzés, hogy én voltam annak a diszharmóniának az oka, amit éreztem. Néha, amikor kivittek a kertbe, hallhattam édesapám laborja gépeinek a hangját, de őt sose tudtam látni.
Egy napos reggelen a dajka kitett engem egy puha takaróra a kertbe, úgy, hogy élvezhettem ott a pillangókat és a madarakat, meg a gyönyörű szép virágokat. De engem sokkal jobban érdekelt egy ismerős hangzás - édesapám hangja.

Ő és két másik hang azt beszélték épp meg, hogy mi történjen velem. Mint újszülött csecsemő, nem vettem észre, hogy azok nagynéném és nagybácsim voltak, de felismertem a nevemet, ami olyan gyakran szóba jött közöttük. Életem folyamán csak később tudtam meg, hogy mi történt akkor.
Édesanyám nővére, Arena, és férje, Odin meglátogatták édesapámat, és megbeszélték, hogy mi legyen belőlem. Édesanyám halálán elkeseredve édesapám engem tartott mindenért felelősnek. Kinyilvánította Arena és Odin számára, hogy érzelmileg nem akar kötődni hozzám és semmilyen érzést nem akar ápolni irányomba. Elég nehéz volt számára az, hogy elvesztette az édesanyámat, de ha hozzám kötődne, akkor az mindig ugyanaz a történet lenne.
Az apám nem tudta elviselni, hogy felnövekedni lássa azt a gyermekét, aki elvesztett szerelmére annyira hasonlított. És azért, amiért érzelmileg olyan erősen kötődött hozzá, nem helyeselte az édesanyám önzetlen választását. Ez részéről természetesen nagyon egoista volt, és ezt el is ismerte. Én csak egy gyermek voltam, nem egy élettárs, ő így tekintett a helyzetre.
Kinyilvánította a nagynéném és nagybácsim felé, hogy neki nincs ideje arra, hogy önmagát egy gyerek felnevelésére szentelje, miután egy gyerek sok szeretetet és gondozást igényel. Ő egy tudós volt, és tennie kellett a dolgát, az, hogy rólam is gondoskodjon, szerinte már túl sok lenne.
Ha már egyszer nem volt anyám, ő azt találta a legjobbnak, ha a nagynénémék fogadnak magukhoz és nevelnek, mintha a saját gyerekük lennék. A nagynéném és nagybácsim természetesen túláradóan boldogok voltak, hogy megkaphattak engem, mert nekik nem volt saját gyerekük.

Mélyen aludtam, amikor Arena odajött a kertbe és bevitt a házba. Elmosódottan emlékszem arra, ahogy vitt a karján és finoman betekert ágyam takarójába, majd becsomagolta kis dolgaimat.
Amikor kinyitottam a szememet, egy mosolygós arcot láttam magam fölött. Arena hajolt fölém, és vöröses-aranyos haja szelíd hullámokban omlott a vállára. Úgy éreztem magam, mintha az ő saját gyereke lennék, amikor barátságos, szeretetteljes arcába és zöld, nevető szemeibe néztem. A nagynéném egy nagyon szép nő volt, aki nagyon hasonlított az édesanyámra.
Ezüstös szőke, vállig érő hajával és majdnem türkizben szikrázó szemeivel nagybácsim, Odin pedig egy nagyon jó kinézetű férfi volt. Nagy volt és jól megtermett, csodásan vidám kisugárzással, férfi, de Arenára nagyon hasonlító.
Arena mindig olyan szeretetteljesen emelt fel és szorított magához. Azóta, hogy édesanyám megszoptatott az első napon, most éreztem először megint a melegség és szeretet érzését. Most nagyon hiányzott nekem, és tudtam, hogy elment, de nem értettem mindazokat a változásokat, amelyek körülöttem zajlottak.

Becsomagolták az összes játékomat és ruhámat, sőt, még a kiságyamat is. Rájöttem, hogy elhagyom a házat és édesapámat, akit annyira szerettem. Emlékszem, ahogy kivittek a ház ajtaján és utoljára láttam családi környezetemet. Amikor megérkeztem nagynéném és nagybácsim repülőgépéhez, hallottam édesapámat, ahogy viszontlátást mond a távolból. A dajkám adott egy búcsú-puszit az arcomra, és ennyi volt minden.
Hárman beszálltunk a járműbe és felemelkedtünk. Normális esetben az asztrálsíkon nincs szükség járművekre. Ott gondolati erővel utazunk, úgy, hogy figyelmünket a célhelyre irányítjuk és egyszerűen megjelenünk ott. De ha több ember utazik együtt, néha az egyik elvész, mert hibás helyen vagy hibás időpontban érkezik meg. Ezért utaznak csoportok szívesebben egy járművel és így együtt érkeznek meg ugyanazon a helyen és ugyanabban az időben. Ezenkívül szebb élmény az, ha együtt élvezzük a tájat, mint egyszerűen egyedül megjelenni valahol.

Repülőgépünk egy bámulatosan egyszerű űrjármű volt, ami úgy nézett ki, mint egy ülésekkel ellátott átlátszó üvegbuborék. Mivel nagybácsim gondolati erő által képes volt hajtani és kormányozni a járművet, nem volt benne semmilyen gép vagy vezérlés, csak egy egyszerű, csillogó gömb.
Amikor elemelkedett járművünk a tarka fák fölé, még elkaptam egy utolsó képet édesapám telkéről. A házunk közepén volt egy elegáns, fehér, kicsit kiemelt kupola, ami alatt aludtam és játszogattam életemnek azokban az első heteiben. A ház két jobbra és balra kinyúló oldalszárnyával engem az amerikai Fehér Házra emlékeztet, bár a mi kupolánk építési stílusa inkább törökös volt. A nagy telken egy csomó pompás tarka fa volt, meg virágok, amelyek kiválóan voltak elrendezve. A bal oldalon volt a laboratórium, amelyben az édesapám dolgozott. Az egész úgy nézett ki, mint egy a szivárvány minden színében pompázó üvegbuborék a kert bokrai és fái között.
Amikor aztán megpillantottam a nagynéném és nagybácsim házát, rögtön beleszerettem abba. Az ugyanúgy nézett ki, mint a horizonton felkelő hold, vagy mint egy kör, amely felszáll a talajról. Egyszerűbbre nem lehetett volna már tervezni - egy lapos, tejszerűen kék-fehér kupola, művészi kertekkel körbevéve. Egzotikus fák, színpompás virágok, szobrok és szökőkút.

Egy kikövezett gyalogösvény végén volt a főbejárat, egy díszes boltív, amely mindkét oldalon két kisebb boltívvel volt összekötve. Ezek a kisebb bejáratok közvetlenül a hálószobákhoz vezettek. A bejárati csarnokban balra és jobbra hajolva vállmagas, fehér, kovácsolt vas rácsok helyezkedtek el, melyek borostyánnal és rózsaszínű meg fehér virágokkal voltak benőve. Ezek választották el az alvó traktust a lakószobától. Maguk a rácsok művészien voltak kikovácsolva levél- és virágalakokkal.
A helység közepén egy kerek tűzhely volt, ami bele volt eresztve a bíborvörös-kék-fehér márványpadlóba. Amint később megtudtam, a körülötte álló ívelt heverők színe napról napra változott, mindig a nagynénim hangulata és kedve szerint. A helység más részein prémekből vagy más puha anyagokból készült, csillogó színű heverők voltak.

A zenés vízesés és télikertünk halastava a helység hátsó végében volt. Ott egzotikus fák álltak, amelyek árnyékot vetettek a halaknak, és aranyos kis madarak ugráltak kedvesen csicseregve az ágak között. Úgy nézett ki a házunk, mintha magát a természetet hozták volna be belé. Mindenütt növényeket, virágokat, madárkákat lehetett látni, amelyekről Arena nagynéném gondoskodott.
A földszinten csak a lakószoba volt és a két hálószoba mindkét oldalon. E fölött látni lehetett az étkező kerek márványpadlóját. Télikertünktől balra egy márványborítású csigalépcső vezetett fel egy galériához, amely körbefutott a ház egész belsején. Felfelé, a második emelet irányában épp annyi hely volt, hogy egy férfi egyenesen állva elfért benne. Bizonyos távolságokban az egészet kis, sötétvörös fából készült keleties hidak fedték át.

Az emeletet egy csípő magasságú fal szegélyezte, ami ugyanabból a sötétvörös csillogó fából készült, és növényekkel, kis szobrocskákkal és ízléses kerámiával volt díszítve. Öt faragott, intarziákkal ellátott fából készült ülőalkalmatosság vette körbe az asztalt és tette teljessé a berendezést. A nagynéném szerette az egyszerűséget és az eleganciát.
Kupola alakú mennyezetünk, amely alul az ívelt falakba torkollott, egy szenzációs látványt nyújtott. Belülről a falak és a mennyezet olyannak látszottak, mint az átlátszó üveg, folyamatos látványt nyújtottak kertjeinkre, a színes felhőkre és a közeli hegyekre. Közvetlenül az asztal és a székek fölött a kupolás mennyezetünk közepén egy színes ablaküvegből készült négyszögletes mozaik volt beillesztve. Ha fentről lenéztünk, a második emelet szintén átlátszó üvegből állt, de a lent lévő lakószobából csak egy bíbor-kék-fehér színű márvány mennyezet látszott.

Házunk minden bútordarabja egy műalkotás volt, különlegesen egyedülálló, magukról a műtárgyakról nem is beszélve. Az egész hely az érzékek számára ünnepet jelentett, annyi szépséggel és harmóniával, hogy a szavak nem elegendőek annak leírására.
Azok a beszélgetések, amelyeket nagynéném és nagybácsim folytattak ezen az első napon rólam, mély együttérzésről tanúskodtak. Ők nem tudták megérteni édesapám érzéseit, de elismerték, hogy ő egy független egyén volt, és fogalmuk sem volt arról, hogy érzett, hanem csak akkor tudtak volna vele együttérezni, ha átmentek volna ugyanazon a tapasztalaton, amin ő. Elfogadták a döntését és szívből örültek annak, hogy egy gyermeket nevelhetnek fel.

Az a tény, hogy én Arena húgának a gyereke voltam, nagy különbséget jelentett, és bár a nagynéném és nagybácsim nagyon boldogok voltak, hogy én lettem az övék, egyben szomorkodtak is, hogy elvesztettem édesapámat is, meg édesanyámat is. Ugyanakkor nagyon jól tudták, hogy mindez egy karmikus ügy volt, és hogy meg fogják tenni a legjobbat, amit csak tehetnek, hogy gondoskodjanak rólam és jó életem legyen.
Az új hálószobám a vízesés közelében volt, és tál alakú ágyacskám a füstszínű üvegmennyezetből lógott alá egy arany láncon. Az ágyacskám egyfajta rózsaszínű fűzfafonatból volt, és felülről lefelé egy kék, sárga virágokból és zöld levelekből álló láncolat vett mindent körbe. Arena néni egy új takarót adott nekem, amely olyan érzést keltett, mint a pehelytakaró és olyan puha volt, mint egy felhő. Tele volt mindenütt kis állatkákkal és virágokkal, amelyek váltogatták a színeiket. Mielőtt beletett a kis ágyamba, mindig adott nekem egy finom gyümölcslevet, és emlékszem, hogyan aludtam el békésen mennyei dallamok mellett, amelyeket számomra játszott arany hárfáján.

Normális esetben itt valóban nem szükséges a csecsemők szoptatása vagy etetése, bár élvezik azt és a biztonság érzését keltik bennük. Az asztrálsíkon élő emberek minden életfontosságú energiát közvetlenül az éterből abszorbeálnak, általában a nyugalmi napszakban. Ez működik, mert az asztrális test sokkal 'könnyebb energiarezgésből' áll, mint a fizikai test. Különleges alkalmakkor mégis veszünk magunkhoz kiadós étkeket. A mi egész népünk magával hozta kedvencségeit a fizikai síkból, beleértve a jó étkek ízletes élvezetét.
A legtöbb vénuszi gyermek életének első 5 évében rengeteg tréfálkozás és játék mellett azzal foglalatoskodik, hogy tanulja az élet alapjait. (5 év alatt azon időtartamot értem, amelyre egy vénuszi gyereknek szüksége van ahhoz, hogy úgy nézzen ki, mint egy 5 éves földi gyerek. Amikor életkorról vagy évekről beszélek, figyelembe kell vegyétek, hogy csak megpróbálok valamilyen időelképzelést közvetíteni Nektek - de ez nem felel meg a fizika és a matematika földi időkoncepciójának. )

A szülők kötelessége, hogy megtanítsák otthon ezeket az alapokat, még mielőtt a gyermek elkezd járni a tanulás templomába. Arena néni minden napnak egy részét arra szentelte, hogy tanított engem a mi kultúránkra és a Legmagasabb Istenség Törvényeire. Nagyon korai életkorban tanultam meg a mi ábécénket és a mi nyelvünket, a számrendszert és egyszerűbb képességeket is.
Először, mint a legtöbb gyerek, tanulójátékokkal játszottam. Élveztem a rajzolást, papírból különböző dolgoknak a kivágását és a betűkkel való játszadozást. Nagynénim segített a számolásban és abban, hogy különböző betűkből szavakat rakjunk össze. Ilyen módon nagyon gyorsan tanultam.
Játékaim között minden alapvető geometriai alak ott volt különböző anyagokból és színekből, ugyanúgy sok különböző más alakú építőkocka, amelyekből kis városokat építhettem. A kockák sokfajta szép fából, fémből és kristályokból készültek. Odin bácsi gyakran tanított engem, és sok érdekes dolgok hozott haza, mint pl. mágneseket vagy tanulójátékokat, amelyeken fogantyúkat mozgathattam, gombokat nyomogathattam és kurblikat forgathattam, és amelyek mindenféle zajt keltettek és sok mindent hoztak mozgásba.

Amikor elértem a 2-3 éves kort, több kreatív és kézügyességet fejlesztő foglalkozásban vettem részt. Nagynéném képeket rajzolt, amelyeket én festhettem ki. De hamarosan magam is rajzoltam és fafaragásokat készítettem olyan szerszámokkal, amelyek nem sérthettek meg. Szívesen játszottam két babával is, amelyek a világunkban ható pozitív és negatív erőket ábrázolták.
Nagyon korán kezdtem el mind hárfán, mind pedig egy zongorához hasonló hangszeren játszani, és azóta a zene mindig is életem egyik eleven része maradt. Mivel a táncolást mindennél jobban szerettem, mindig örültem, amikor nagynéném tanítási órái alatt zenélt. Olyankor gyakorolhattam mindazokat az új mozgásokat, amelyek a fejemben megjelentek. Nem lehetett nem észrevenni, hogy a táncolás volt a kedvenc foglalatosságom. Képes voltam órákon keresztül üldögélni a zenés festményeink előtt vagy a magam komponálta zenékre táncolni.

A zeneberendezésünk úgy nézett ki, mint egy a mennyezetbe süllyesztett hangszóró, de az minden más volt, csak nem egy hagyományos készülék. Amikor egy bizonyos szimfóniára vagy más ismert darabra gondoltunk a környezetében, elkezdte azt játszani, és megfürdette a hangzásban az egész házat. Ezt a készüléket teljesen gondolatokkal lehetett szabályozni és szellemmel vezérelni.
A kert volt kedvenc környezeteim egyike. A mi kertünk egy gigantikus kör alakjában vette körbe a házat. Egyik részében nagynéném és nagybácsim a Vénusz sok helyéről és szomszédos bolygóinkról származó fákat, bokrokat és virágokat gyűjtött. Ezek mindenféle alakúak, nagyságúak és színűek voltak. Az élet sokfélesége abszolút csodálatos volt.
Egy bizonyos fát különösen kedveltem. Ez úgy nézett ki, mint egy keleti legyező, amelynek gyökerei négy törzset hajtottak ki. A törzsek váltakozva fénylően zöldek és fénylően kékek voltak, a levelek természetes állapotukban pedig fénylően sárgák voltak. Azzal a virágzó szőlővel együtt, ami az ágakról csüngött alá, az egész növény úgy nézett ki, mint egy óriási legyező. Majdnem minden nap játszottam alatta. Nagyon szerettem ezt a fát és néha rámásztam egy kicsit és úgy csináltam, mintha egy madár lennék.

A megnézésre érdemes különös fák hozzátartoztak ahhoz a látványhoz, amit a kertünk nyújtott. Némelyikük úgy nézett ki, mintha egy nagy virág lenne, másoknak ugyanolyan színű, sárga, kék vagy piros törzsük, ágaik és leveleik voltak. Ugyanakkor egyes virágok ugyanolyan különösen néztek ki, mint azok a fák, amelyek tollakra hasonlítottak, és ezek pompás illatokat árasztottak, és ringtak a szélben. Napraforgó, rózsa, tulipán és sok más, a földi emberek számára ismert növényfajta szintén nőtt a kertünkben.
Sok időt töltöttem kint a madarak és állatok között, etettem őket és jól gondoskodtam róluk. Mindig találtam új madarakat és rovarokat háziállatnak. Ők azért fejlődtek, hogy szeressenek engem, és én is azért nőttem, hogy szeressem őket.

Gyümölcsök és zöldségfélék szabadon nőttek a bokrok, cserjék, virágok és fák között. Ez még a fizikai érából maradt meg, amikor minden család maga termelte meg a táplálékát. Kedvenc gyümölcsöm, amit - amennyire emlékszem - mindig ettem, a pompás yunya volt. Ennek az íze olyan volt, mintha körtének és cseresznyének lett volna a keveréke, csak sokkal zamatosabb volt.
Szerettem üldögélni a hátsó udvarunkban a szökőkút csobogó, csurdogáló vize mellett, amely éjjel-nappal belülről fényesen ki volt világítva. Úgy nézett ki, mint négy világító gomba egymás fölött, mindegyik hullámos szélekkel és a felső mindig kisebb volt, mint az alatta lévő. A tiszta víz egészen felül lövellt ki egy lótuszcsokor alakú szoborból, ahogy folyt le, a következő szinten már sárga lett, az azt követőn pedig bíborszínű. A legalsó szinten meg narancssárgán fénylett a víz. Pompás volt!

Egy tiszta füves részen állt az a hinta, amit nagybácsim csinált nekem. Ez nem olyan volt, hogy valamiről lógott volna lefelé. Ez a lebegő hinta mindig akkor ringott előre meg hátra, amikor fújt a szél. Bizonyos tekintetben olyan volt, mint egy függőágy szép, fehér csúcsával. Barátaimmal sok órán keresztül játszottunk Odin nagybácsimnak ezzel a különös ajándékával.
Első barátnőm egy Zemura nevű kislány volt, akinek kb. olyan szinten állt a tudata, mint az enyém. Szülei minden nap elhozták, hogy együtt játsszunk. Az életkornál a Vénuszon fontosabb a tudatszint, amit csak érezni lehet, de látni nem. A játszótársak vagy barátok együtt töltik idejüket, és élvezik egymás társaságát, amikor megosztják egymással egyező belső tulajdonságaikat.
Azok a játékok, amelyeket játszottunk, hasonlítanak azokra, amilyeneket a legtöbb gyerek játszik, csak több művészet volt bennük. A kertben egész mini-városokat tudtunk megjeleníteni, kompletten, kis emberekkel és járművekkel. Gondolatainkkal tudtuk mozgatni őket, elő tudtuk idézni, hogy beszélgettek, sőt, még azt is, hogy öltözködtek. Azok az épületek, amelyeket létrehoztunk, olyan részletesen ki voltak dolgozva, hogy az egész város egy a Vénuszon vagy más bolygókon létező valódi városnak a hű másolata volt. Nem felejtettünk ki semmit. Voltak ott kertek, folyók, csónakok és hidak, állatok, és minden, ami egy valódi városban lehetséges.

Mivel az asztrálsíkon éltünk, Zemura és én könnyen láthatatlanná tudtuk tenni magunkat, testünk alakját virágokká vagy fákká tudtuk átalakítani vagy tudtunk bújócskázni. Egész kicsivé alakítottuk magunkat, és azt játszottuk, hogy tündérek vagyunk, és különböző történeteket találtunk ki kis népünkről. Azok az új tapasztalatok, amelyek az életben előttünk álltak, majdnem végtelenek voltak. Emlékszem, ahogy egy óriási pillangót teremtettem, mászkáltam a hátán és repültem vele az egész szomszédság fölött, csak azért, hogy kipróbáljam, hogy az milyen.
Amikor idősebbekké váltunk, a barátnőimmel egyre érdekesebbnek találtuk a szüleink utánzását. Játszottunk családosdit, kicsinosítottuk magunkat és partikat adtunk, amelyeken mindenki táncolt és énekelt, ahogy az a szüleinknél is volt. És miután mindegyikünknek volt valamilyen tehetsége és alkotóképessége, az előadáson mind rész vettünk.

Amikor játszottunk, mindig megpróbáltunk valami újat tanulni vagy fejleszteni tehetségeinket. Szerepjátékainkban az egyikünk kigondolt valamit, a másik meg megvalósította az ötletet, táncolt vagy elmondott egy verset, amely kifejezte azt a gondolatot. Amikor nagybácsim hozott könyveket különböző bolygók történetéről, sokféle jelmezbe öltöztünk be különféle frizurákkal, hogy előadjuk azt a kort. Azok a ruhák, amelyeket alkottunk, valódi történelmi példák utánzásai voltak.
A mi anyag fölötti szellemi hatalmunk nagyon jól lehetővé tesz ilyenfajta játékokat. Az anyag az asztrálsíkban olyan magas rezgésszinten létezik, hogy gondolataink képesek azt mozgatni, átalakítani vagy közvetlenül megjeleníteni az energiából. Amikor családosdit játszottunk, mindig megjelenítettünk egy rendes házat és olyan ruhákba öltöztünk, amelyeket ugyanolyanra alkottunk meg, amilyeneknek képzeletünkben vizualizáltuk azokat.


A gyerekeknek általában ugyanúgy megtanítják ezt az alkotó-teremtő képességet, mint a fizikai síkokban élő gyerekeknek a járást, az olvasást és az írást. Én még nagyon kicsi voltam, talán 2 vagy 3 éves, amikor nagynéném elkezdte nekem tanítani az alkotásnak ezt a tudományát. Lélekben el kellett, hogy képzeljek magamnak részletesen egy képet, pontos méretekkel, színekkel és felépítéssel, és korlátoznom kellett magamat, hogy ne túl sok dolgot testesítsek meg.
Kapcsolódó (az összes cikk): Omnec Onec: A Vénuszról jöttem (linktár)
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Omnec Onec: A Vénuszról jöttem
Az élet szép, az élet csodás, egy nagy utazás.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!


Amit ma átélsz, azt tegnap te magad ültetted!
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Az ember olyan, mint a felhők odafent. Úsznak az égen, találkoznak egy másik felhővel, aztán majd kiderül, hogy mi lesz velük. Eggyé olvadnak-e, vagy úsznak tovább külön-külön az ég vizében.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!


Leslie L. Lawrence
Csodálatos irizáló felhőket kaptak lencsevégre 2019.júl.15-én a Hongkong - Tajvan repülőjáratról.

Sajátságos alakú, ritkán látható felhők, melyek közepén és szélein spektrális színek mutatkoznak. Kristianiában 22 év alatt (1871-92) összesen 42 napon láttak ilyet, még pedig azokat is túlnyomóan a hideg évszakban (Mohn). Igen magasak, a Cirrus-felhőknél jóval magasabban járnak. Színei interferenciális tüneményre vallanak és emlékeztetnek a vékony lemezek színeire.
Az ilyen felhő közel egyforma méretű, apró cseppecskékből áll. Amikor a Nap megfelelő szögből süt rájuk, és a Napot felhők rejtik el, akkor ezek a felhők szétszórják a Nap fényét, a fényt a szivárvány színeire bontva. Gyakran zöldes, rózsaszínes, gyöngyházfényben játszódó jelenségről van szó. Az irizáló felhők a légköroptikai jelenségek egyik fajtája
.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Keddről szerdára virradóan (2019.júl.16-17.) közel 3 órán keresztül csodálhatjuk a Holdat, amint a Föld árnyékába kerül.
A Hold nyugatról kelet felé (az égen jobbról balra) halad majd földárnyékon. A középső, vörös-fekete kép (lent) mutatja, hogy mekkora terület lesz elfedve a Holdból. A Hold a földárnyék közepe alatt fog elhaladni, és nem a teljes Hold merül bele a földárnyékba – ezért látunk majd csak részleges fogyatkozást. A Hold úgy lép be a földárnyékba, hogy delelés idején a szabad szemmel látható felső része lesz árnyékban - írja a VCSE.hu.

Élőben: ITT

A fogyatkozás lefolyása


A fogyatkozás láthatósága a Földről 
(No eclipse visible: a fogyatkozás nem látható, Eclipse at Moonrise: fogyatkozásban lévő Hold kel fel, all Eclipse Visible: a teljes fogyatkozás látható, Eclipse at Moonset: fogyatkozásban lévő Hold nyugszik le) / VCSE.hu

Telehold 2019. július 16-án este 23:38-kor lesz. A fogyatkozás nagysága 66%-os lesz, vagyis a Hold kétharmad része merül bele a földárnyékba.  A jelenség Magyarországról tiszta idő esetén jól megfigyelhető, főbb időadatai a következők:

A Hold felkel Budapesten: júl. 16. 20:27 (az ország nyugati részein kb. 10-12 perccel később, keleti részein kb. negyedórával korábban)

Félárnyékos fogyatkozás kezdete: 20:42
Részleges fogyatkozás kezdete: 22:01
Fogyatkozás közepe: 23:31
Részleges fogyatkozás vége: júl. 17. 01:00
Félárnyékos fogyatkozás vége: júl. 17. 2:20

A Hold lenyugszik Budapesten: júl. 17. 4:25
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!


idokep.hu
Az egyiptomi Luxor közelében áll III. Amen-hotep fáraó két 18 m magas mészkőszobra. Az i. e. XIV. századból származó szobrok Memnón-kolosszusok néven váltak ismertté.
I. e. 27-ben, nem sokkal azt követően, hogy az északi szobor egy földrengéskor megrongálódott, görög látogatók csodálkozva hallották, hogy napkeltekor a kolosszus lágy, halk, harangszóhoz hasonlatos hangokat bocsát ki.

A hangokat rövidesen Memnón hangjának tekintették, aki Eósnak, a hajnal istennőjének a fia volt, s úgy vélték, ő köszönti az anyját hajnalonként.
A szobor jóshelyként vált ismertté; előkelő görögök és rómaiak utaztak oda messzi földről, hogy tanácsot kérjenek. Mivel a hang csak napkeltekor volt hallható, a látogatók a keleti oldalra vésték nevüket és kérésüket, hogy így köszöntsék a felkelő napot.


A feltett kérdéseikre válaszként érkező hangokat aztán értelmezték, de hogy milyen módszerrel, azt nem tudjuk.
Lehetséges, hogy a különös hangot egyszerűen a szél hozta létre, amint átfújt a megrongálódott szobor résein? Vagy talán éppen a felkelő nap sugarainak melege szólaltatta meg a hangokat, amint a rések közti levegő felmelegedett, és kitágította az anyagot?

Némelyek feltételezik, hogy a papok fortélyos módon például egy nádszálat tettek a hasadékokba, hogy felerősítsék a hangot.

Paul Devereux angol kutató úgy véli, hogy az ősi brit megalitokhoz hasonlóan a szobor ultrahangokat bocsátott ki, amelyek a rongálódás következtében hallható hangokká váltak. Miután a szobrot 200 körül Septimius Severus római császár restauráltatta, soha többé nem adott ki hangot.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!


rejtelyekszigete
A kakukkfű és annak olaja már több ezer éve része a hagyományos gyógyítási eljárásoknak az egész mediterrán térségben és azon túl is. A kakukkfűnek nemcsak az illata kellemes, hanem magas timol tartalmának köszönhetően egészségvédő hatással rendelkezik és egészségvédő tulajdonságai is jelentősek. A sokoldalú olaj jól működik a párologtatókban vagy testápoló termékek összetevőjeként. Használjuk óvatosan, mivel kis mennyiségben is irritálhatja a bőrt és a nyálkahártyát.

A kakukkfű −népies nevein balzsamfű, démutka, kakucskafű, thimián, tömjénfű− nemesített és vadon élő fajtáinak száma meghaladja a háromszázat. Évelő növény, amely Európában szinte mindenhol fellelhető, rendszerint május és október között virágzik. A gyógyászatban a főként a virágait és leveleit hasznosítják frissen, vagy szárítva. Már az ókorban felismerték gyógyhatásait, az egyiptomiak és az etruszkok a mumifikálás során alkalmazták, hiszen a kakukkfű remek antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik, valamint az egyik leghatékonyabb természetes tartósítószer. A görögök torokproblémáikat kezelték mézzel kevert kakukkfűvel, míg a romai katonák a csaták előtt főzetével locsolták le magukat. Úgy vélték, a növényből erőt és bátorságot nyernek. A középkorban az emberek gyakran helyeztek a párnájuk alá egy kis csokor kakukkfüvet bízva abban, hogy így elkerülhetik a rémálmokat, a kor dámái pedig, jókívánságként, virágzó kakukkfűszárat hímeztek a harcba induló katonák lovagi jelvényeire. A kakukkfű enyhíti a migrénes fejfájást és a menstruációs görcsöket, fertőtlenítő hatásának köszönhetően a népi gyógyászat a légúti- és húgyúti fertőzések kezelésére használja, ahogyan a méregtelenítésben is jó szolgálatot tesz.

A friss kakukkfű 65 százaléka víz, valamint bővelkedik növényi rostokban, fehérjékben, és ásványi anyagokban: elsősorban káliumban, kalciumban, nátriumban, foszforban, vasban, magnéziumban, cinkben, rézben és mangánban. Fontosabb vitaminjai az A-, B1-, B2-, B3-, B5-, B6- és a C-vitamin, nagyobb mennyiségben tartalmaz aminosavakat, elsősorban leucint, izoleucin, lizint, treonint, valint és a hangulatért felelős triptofánt.
A kakukkfű szervezetre gyakorolt jótékony hatásait főleg a benne található illóolajoknak –timol, karvakrol, acineol, borneol és linalool− köszönheti.
Erős antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik, csökkenti, illetve megszünteti a fertőzéseket, hatásos ellenszere a Candida albicans gombának.
Illóolajai mérséklik a megfázásos légúti panaszok miatt kialakuló nehézlégzést, kitisztítják az orrjáratokat.
Gyulladásgátló hatása révén kezeli a szájüregi- és a torokgyulladást. Főzete nyákoldó és köptető, gyógyítja a hörghurutot, míg a kakukkfű rágcsálásával csillapítható a makacs köhögés. Hatékony görcsoldó, ezáltal sikeresen alkalmazható fájdalmas menstruáció, valamint has- és migrénes fejfájás esetén, ahogyan a bél- és epegörcsöt is enyhíti.
Külsőleg borogatásként, vagy lemosóként alkalmazva nyugtatja az irritált, gyulladt, aknés vagy pattanásos bőrt, ahogyan a horzsolások, csípések kezelésére is alkalmas. Vízhez kevert illóolaja szabályozza a fejbőr faggyúmirigyeinek működését, csökkenti a haj zsírosodását.
A kakukkfű fogyasztása javítja az étvágyat, ideális emésztésserkentő, tisztítja és fertőtleníti a bélrendszert, valamint a húgyutakat.
Erősíti az immunrendszert, felveszi a harcot a rákot, gyulladásokat és a bőr gyorsabb öregedését okozó szabad gyökökkel, flavonoidjai hozzájárulnak a sejtek egészségesen tartásához és megújulásukhoz. A daganatok közül elsősorban a mell- és a vastagbélrák megelőzésében és kezelésében kaphat szerepet.
A kakukkfű szétmorzsolt friss leveleinek illata is gyógyító hatású: erőteljes hangulatjavító, enyhíti a depressziót és a stresszes állapotot, kiváló álmatlanság ellen.
Mérsékli a magas vérnyomást, fokozza a vörösvérsejtek termelődését, ezáltal segít megszüntetni a vérszegénységet, valamint a véráram szabályozásával gyorsítja a kisebb sebek gyógyulását. Eltávolítja a bélrendszerből az élősködőket, kihajtja a felgyülemlett felesleges vizet és a lerakódott káros anyagokat, ezzel támogatja a szervezet természetes méregtelenítő folyamatait, ráadásul a fogyókúrák sikeréhez is hozzájárul.

A LÉGZŐSZERVEK EGÉSZSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA

A kakukkfűolaj segít a légutakról eltüntetni a felesleges nyálkát, amiben felszaporodhatnának a torokgyulladást vagy influenzát okozó mikróbák, így az olaj ideálisan használható a hideg okozta betegségek megelőzésében (torokfájás, felsőlégúti betegségek pl.). A kakukkfű illóolajainak köszönhetően képes arra, hogy megszüntesse a bakteriális megbetegedéseket, derül ki a Teikyo Egyetem Orvosi Mikológiai Intézetének 2001-es tanulmányából. A kutatók azt is megjegyezték, hogy a magas olajtartalmú kakukkfű hatékonyabbnak bizonyult, mint a hideg éjszakának kitett példányok.

FERTŐTLENÍTÉS

A kakukkfű fenoljainak köszönhetően erős antiszeptikus tulajdonságokkal bír. Az I. világháborúban a kakukkfű fenoljait felhasználták mint antiszeptikus szert és természetes háztartási tisztítószerekbe is belekeverték. A kakukkfűolaj még az antibiotikum rezisztens törzsek, a Staphylococcus és Streptococcus baktériumokat is képes elpusztítani, valamint a Candidát is. Néhány cseppet öntve egy folyadékba kiváló szájvíz is lehet, így a rossz leheletet és a fogínygyulladást is meg lehet vele előzni. Háztartási fertőtlenítőhöz keverjünk össze néhány csepp antimikrobás olajat, pl. rozmaringot a kakukkfűolajjal.

A FEJTETŰ KIIRTÁSA

A kakukkfű tisztító ereje kiterjed a parazitákra is. A laboratóriumi vizsgálatok igazolták, hogy a kakukkfűolaj, illóolaja, ecet és víz keveréke képes megölni a fejtetveket is.

FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS

A bőrre tett kakukkfű ellazít és olajának a bőrbe dörzsölése stimulálja a vérkeringést, enyhíti az izomfájdalmat és az ízületi fájdalmat.

Mit mond a tudomány?

Többféle növény Helicobacter pylori –a leggyakoribb emésztőrendszeri kórokozó, kapcsolatba hozható a gyomorfekély és a gyomorrák kialakulásával– ellenes hatását vizsgálták az izraeli Food Engineering & Biotechnology Faculty kutatói. Megállapították, hogy a fahéj alkoholos kivonata mellett a kakukkfű vizes kivonata gátolja a leghatékonyabban Helicobacter pylori növekedését és aktivitását. A vizsgálat eredményeit a The Journal of Applied Bacteriology szaklapban jelentek meg.

Felhasználása:

Bakteriális fertőzések
Bőrgyulladások
Depresszió
Ekcéma
Emésztési problémák
Fájdalmas menstruáció
Fertőtlenítés
Féreghajtás
Görcsök (epe, has, bél)
Hörghurut
Köhögés
Magas koleszterinszint
Magas vérnyomás
Méregtelenítés
Migrénes fejfájás
Nyákoldás
Rákmegelőzés
Rovarcsípések
Sebgyógyítás
Stressz
Torokgyulladás
Vérszegénység

Kakukkfű tea készítése:

Forraljunk fel 2 dl vizet.
Forrás közben tegyünk bele egy teáskanálnyi kakukkfüvet.
1 percig főzzük.
10 percre hagyjuk lefedve.
Szűrjük le, és azonnal fogyasszuk.
Fertőtlenítő és antibakteriális hatása miatt a szezonális, légúti megbetegedések (influenza, megfázás) megelőzésére és kezelésére kifejezetten ajánlott, ahogyan a makacs köhögés és asztma enyhítésekor is hasznunkra lehet. Ehhez naponta 2-3 csésze kakukkfű teát kell inni, amivel a vérszegénységet is kezelhetjük. Ha a kakukkfű teát ízesítés nélkül fogyasztjuk, felfrissíti a leheletet.

Elsősorban kisgyermekeknél a hurutot úgy is kezelhetjük, ha 1 liter erős kakukkfű teát öntünk a fürdővizükbe. Felnőttek esetében a kakukkfüves fürdő nyugtató hatású, ezt kb. 2-3 liter tea hozzáadásával érhetjük el.
Általános immunerősítésre napi egy csésze elegendő, amennyiben inhalálunk vele, megszüntetheti a makacs orrdugulást.
Emésztési zavarok vagy puffadás ellen az étkezést követően fogyasszunk el egy csészével.
Vízhajtó, féreghajtó és enyhe hashajtó, ezáltal elősegíti a méregtelenítő kúrák, és a fogyókúra eredményességét. Fejfájás, menstruációs panaszok és stressz esetén már egy pohár kakukkfű tea enyhítheti a tüneteket.
Mivel megemeli a vérnyomást, a magas vérnyomásban szenvedők nem fogyaszthatják.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!


.gyogynoveny-volgy.com
Hamarosan meghökkentő élményben lesz részed, kedves Barátom: tanúja lehetsz a párbeszédnek, amelyet Istennel folytattam. Igen, igen, tudom... Ez képtelenség. Az ember beszélhet Istenhez, de egész biztosan nem beszélgethet vele. Úgy értem, Istennek esze ágában sincs válaszolni. Legalábbis nem a szokásos, mindennapi formában. Pontosan így gondoltam én is. Aztán... megtörtént. Ezt "Szó" szerint értem... /Neale Donald Walsch/

LETÖLTÉS (távoli szerverről)
(Download feliratnál)
/A videó indításánál a felugró ablakot kapcsold ki az X-el! Ez a külső tárhelyes videószolgálató felugró ablaka - nem az oldalé!/
  

indavideó:

Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
A ló a szellemtudomány tanítása szerint a felülről kapott, kegyelemből hozott asztrális képességek hordozója. Minden korban és minden kultúrában az erő, a hatalom szimbóluma volt. Az ősi lovas nomád magyarok hitvilágában különösen fontos szerepet kapott.

A különböző ásatásokból előkerült alkotásokon a magyar lovas szinte teljesen egybeolvadt a lovával, úgy ábrázolták, akár a kentaurt, tegezzel a vállán, nyíllal a kezében. Kísértetiesen olyan ez a képi szimbólum, mint a Nyilas csillagjegy jelképe. Talán ez is hozzájárult, hogy az ókori babiloniak, az asztrológiai tanok megalapozói, kidolgozói évezredekkel ezelőtt a Nyilas csillagkép szülöttei közé sorolták a magyar népet. Mondáinkból, népmeséinkből kitűnik, milyen varázslatos erővel ruházták fel a lovakat.

Mesebeli erő, mágikus tulajdonságok

A paripa eredetileg a táltos ló neve volt. A magyar népmesékben a fehér ló teje adja a mesebeli erőt a főhősnek, ahogy a lovaglás a gyógyulni vágyóknak. A fehér táltos tanítja, vezeti, segíti a mondák hőseit. Segítségével legyőzhetők a negatív hatások.

A monda szerint Szvatopluknak, a térség urának is fehér lovat ajánlottak a honfoglaló vezérek. Az “országot egy lóért” mondás sokkal többet, sokkal mélyebb szimbolikát rejt, mint amit a mai utódok kiéreznek belőle. Hiszen egy táltost adtak, a védelmezőjüket, segítőjüket, “őrangyalukat”. Cserébe vizet és földet kértek.  A fehér ló nemcsak a magyar mondák központi alakja. Földi totemjele volt a Szíriusz csillagkultusznak is (a fehér ló az égi tudás szimbóluma).

Tehát Szvatopluk is tudta: nem csinált rossz üzletet. A földért és a vízért megszerezhette az égiek támogatását. Őseink hittek abban, hogy a lovak segítenek a túlvilágon, ezért amikor a lovas meghalt, mellé temették a lovát is, ugyanis a ló asztrális testén keresztül a lovas olyan segítséget kaphat a lovak csoportszellemétől, ami eljuttatja egészen a Napig. (Nemcsak a magyaroknál, hanem a görögöknél, rómaiaknál és más népeknél is felbukkan a kép, amint a Napot ló vagy lovak húzzák az égen.) Mit mond a Biblia és történelem?

Az ősmagyarok évente egyszer fehér ló áldozatot mutattak be, s az áldozati ló által próbálták megszerezni a Nap-áldást. A Bibliában János a Jelenések könyvében azt írja: a világvégén Jézus fehér lovon jön vissza a népéhez. Az elmúlt századokban az uralkodók a világ minden táján többnyire fehér lovon jelentek meg a nép előtt. Az egykori tengerésztiszt, Horthy Miklós is feltehetően azért  vonult be Budapestre fehér lovon, mert ezzel akarta jelezni uralkodói mivoltát.

A 20. században a ló tehát éppúgy szimbólum lett, mint az időszámítás kezdetén. A történelem előtti korokban inkább csak csodálták ezt a sebesen száguldó élőlényt, magasztalták kecsességét és magát a létezését. Erről tanúskodik az 1990-ben felfedezett híres chauvet-i barlangrajz is. A lóáldozatok, a lóvérben való fürdés igen elterjedt volt a földön a Kaukázus rézkori népeitől az írországi keltákig.

A legtöbb kultúra őrzi a lóimádat valamilyen elemeit, amuletteken, díszítőelemeken. Ott vannak a mítoszokban is: a Bhagavad-gítában Visnu egyik inkarnációja, Krisna két fehér ló által húzott kocsit hajt, Ódin germán istennek pedig nyolclábú lova volt.

A történelem folyamán a harcosok élete ló nélkül elképzelhetetlen volt. Egymás társai voltak, akármerre is vetődtek a világban. A legismertebb az ókori uralkodó, Nagy Sándor esete, aki tizenkét éves korában megszelídítette Bukephalosz nevű lovát, az akhaltekini csődört.

Olyan szoros barátság alakult ki kettejük között, hogy gazdáját az egész világon át elkísérte, együtt harcoltak, győztes csatákat vívtak, új földrészt hódítottak meg. Alexandrosz lova is jelentős szerepet kapott az ókor legnagyobb birodalmának létrehozásában. Bukephalosz leszármazottait pedig sok száz éven keresztül számon tartották, és Bukephala néven várost is elneveztek róla.

Egykor hatalmi szimbólum volt, hogy egy ember hány lóval rendelkezett. Napjainkban a lovaglás szimbolikus értéke megváltozott. Létezik egy mondás:

“Az ember lóvá tesz, de a ló emberré.”

Ennek igazságát az érti igazán, aki valaha ült már lóháton.

Mert a lovaglás nem – csak sport vagy közlekedés, hanem az önmegismerés egyik formája. Hiszen a lovasnak össze kell hangolnia a mozgását a lóéval, folyamatosan figyelnie kell az állatra, annak hangulatára, rezdüléseire, miközben elengedhetetlenül koncentrálni kénytelen saját magára. Bíznia kell a lóban, és magabiztosnak kell lennie, hogy az állat is érezze a lelki tartást, mely az emberből kisugárzik.

A lovasnak meg kell tanulnia kommunikálni azzal az állattal, amely megengedi, hogy a hátára üljön. A lovak tökéletesen tisztában vannak vele, hogy milyen ember ül a hátukra, és a jó lovas is rá tud érezni, hogy lovának éppen milyen a kedve. Így együtt, egymásra figyelve jöhet létre az az élmény, amely kizökkent a hétköznapokból, a civilizációs nyüzsgésből, és lehetővé teszi, hogy a lovas közelebb kerüljön a természethez, ahonnan maga is jött, és önmagához.

Egyre többen ismerik fel és használják ki, hogy a lovak gyógyítanak is, annak az összpontosításnak a megkövetelésével, amihez hasonlót világszerte gyakoroltatnak a meditációs módszerek.Lovagláskor az ember háttérbe szorítja az énjét, és együttműködik az állattal.

A lóval való kapcsolat, a lovakkal történő kommunikálás az emberek közötti információcseréhez hasonlóan jelek és hangok sorozatára épül. Az ember beszédétől eltérően azonban a lovak kommunikációs rendszere univerzális, minden kultúrában egyforma, és nem változik.

A lovak legfőbb kommunikációs jelrendszere a mindenki számára érthető testbeszéd – sorolja Sipos Anikó, a hazánk nyugati szegletében, Harkán található Kurszán Kende Lovastanya vezetőhelyettese. – Rengeteg dolgot elmondanak azzal, ahogy a fülüket, fejüket, nyakukat vagy a farkukat tartják, ahogy állnak, vagy ahogy például megindulnak egy irányba, akár egy egész ménes egyszerre.

Használnak hangokat is, de kommunikációjuk a gesztusokra, rezdülésekre épül. A lovak kommunikációs jeleit részleteiben leginkább saját tapasztalatok, megfigyelések alapján lehet megtanulni. Csak elméletben ezt nem lehet semmilyen könyvből megtanulni, de persze mindenképp hasznos segítség, ha a lovas tisztában van a lóetológiával.

A legjobb, ha több ló közötti kommunikációt figyeljük, hosszabb ideig, több alkalommal, többféle szituációban, más-más napszakban. A lovak alapvetően rendkívül kíváncsiak és szociálisak. Nagyfokú kíváncsiságuk óvatossággal, esetenként félénkséggel társul. A néhány hónapos kiscsikó például – mivel még nem volt negatív élménye az emberrel – rövid időn belül odajön hozzánk és elkezdi szagolgatni, esetleg nyalogatni, harapdálni a kinyújtott kezünket, ha mozdulatlanul állunk, és kerüljük vele a szemkontaktust.

Kíváncsiságukat kihasználva, türelemmel és kitartással rendkívül jó kapcsolatba kerülhet az ember a lóval. De a türelmen van a hangsúly. A megfélemlítés nagyon rossz módszer, mert a megfélemlített ló nem tud jól teljesíteni, és akár sérülés lehet a vége. A félelem ugyanis agresszióba fordul, és a fél tonna izom ereje soha nem vethető össze az emberi izomerővel.

Ám ha a bizalmát sikerül megnyerni, akkor a végén a ló az embert a rangsorban maga fölé helyezi. Ez a titka a meglehetősen ritka és értékes, “egymásért tűzön-vízen át” kapcsolatoknak. Ez a barátság sajnos ritkán alakul ki.

Inkább csak a ló rendkívüli toleranciájának és türelmének köszönhető, hogy megengedi: bárki felüljön a hátára. Mert nem szabad elfelejteni: a ló olyan állat, amely a háziasítás során sem veszítette el a hatalmát.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!


astronet.hu